Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum

http://www.tuyengiaokontum.org.vn


Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV

Ngày 18/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV tổ chức Hội nghị lần thứ 15. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh hội nghị
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV; đại diện các Ban Đảng của Trung ương tại Đà Nẵng.


Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến đánh giá báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 19/8/2016 của Tỉnh ủy (khóa XV) về “Tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới” và một số nội dung về công tác cán bộ.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy, các cấp, các ngành trong tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tập trung hướng mạnh về cơ sở, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ ở các xã đặc biệt khó khăn, nhất là đầu tư giao thông, thủy lợi, điện, đường, trường học, trạm y tế, đáp ứng nhu cầu đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Đến nay, các xã đặc biệt khó khăn có 87,6% đường liên thôn được cứng hóa; 97,4% số thôn và 96,6% số hộ được sử dụng điện; 26/51 xã có trạm y tế đạt chuẩn; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với biến đổi khí hậu; công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân được quan tâm; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; đội ngũ đảng viên phát triển cả về số lượng và chất lượng… Đến nay, có 5 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, đạt 31% mục tiêu Nghị quyết; 42/51 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU còn những hạn chế: tỷ lệ hộ nghèo ở các xã còn cao, một số thôn (làng) ở các xã đặc biệt khó khăn chưa có điện; một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong việc giúp các hộ nghèo xây dựng các mô hình kinh tế để thoát nghèo bền vững...

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04-NQ/TU, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung đẩy mạnh việc quán triệt Nghị quyết 04-NQ/TU đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết; quan tâm, đầu tư mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là điện sinh hoạt, giao thông, trường học, trạm y tế gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại các xã đặc biệt khó khăn; xây dựng tiêu chí cụ thể để đánh giá, phân loại xã thoát khỏi đặc biệt khó khăn gắn với các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc kết nghĩa, xây dựng xã, giúp cấp ủy, chính quyền các xã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn, âm mưu “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo tốt hơn nữa việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch khác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành, để hoàn thành nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2019 và hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 đã đề ra. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVI...

Tin, ảnh: Mai Trâm

Nguồn tin: baokontum.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây