Tỉnh Kon Tum trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo 

Tỉnh Kon Tum trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Thứ ba - 22/10/2019 13:49
Biển, đảo Việt Nam là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc được cha ông chúng ta để lại. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam đối với lịch sử dân tộc, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho dân tộc ta phát triển bền vững.
HN sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo 2018. Ký kết phối hợp tuyên truyền 2019 giữa Đảng ủy Quân cảng SG và 03 tỉnh Tây Nguyên
HN sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo 2018. Ký kết phối hợp tuyên truyền 2019 giữa Đảng ủy Quân cảng SG và 03 tỉnh Tây Nguyên
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là: Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội”. Đó là ý chí sắt đá, quyết tâm không gì lay chuyển được của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Tuy nhiên hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng sự phát triển bùng nổ của mạng Internet, các mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường; các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng có những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tỉnh Kon Tum nằm ở khu vực Bắc Tây Nguyên với tổng diện tích tự nhiên gần 10 nghìn km2; có vị trí địa lý nằm ở ngã ba Đông Dương, tiếp giáp với 2 nước bạn Lào và Campuchia, với đường biên giới đất liền hơn 280km; có 9 huyện và 1 thành phố với 102 xã, phường, thị trấn; dân số toàn tỉnh có gần 550 nghìn người, với 28 dân tộc, trong đó có trên 53% số dân là người dân tộc thiểu số, trên 40% dân số theo các tôn giáo; điều kiện kinh tế- xã hội của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trong những năm qua với sự cố gắng, nỗ lực quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đã đưa Kon Tum từng bước phát triển kinh tế- xã hội, cuộc sống người dân ngày một ổn định, quốc phòng an ninh luôn giữ vững.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, gắn kết giữa Quân chủng Hải quân với tỉnh Kon Tum trong công tác tuyên truyền biển, đảo, thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum luôn quan tâm, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh Kon Tum và Quân chủng Hải quân để thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo đạt hiệu quả thiết thực.
Đối với tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kon Tum đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong tỉnh triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền về biển, đảo thông qua các hội nghị chuyên đề, tuyên truyền trực quan trên hệ thống các cụm panô, bảng khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn với các bài hát ca ngợi về biển, đảo quê hương. Chỉ đạo Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường các tin, bài, phóng sự trong chuyên mục "Hướng về biển, đảo quê hương" , “ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”; chỉ đạo các trang facebook của tỉnh như "Ngọc Linh Xanh”, “Nơi Ngã ba biên giới”, “Bên dòng Đăk Bla”, “Kon Tum – cá nhân và cộng đồng”...", các trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của các địa phương, đơn vị trong tỉnh tăng cường chia sẻ các bài viết, phóng sự về chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam; những chiến công thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ, quân và dân ta trong đấu tranh và bảo vệ trên các tuyến đảo, Nhà giàn phục vụ công tác tuyên truyền biển, đảo cho bà con các dân tộc tỉnh Kon Tum, nhất là đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng biên giới khó khăn của tỉnh Kon Tum hiểu thêm về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Định kỳ hàng quí, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn duy trì việc cử báo cáo viên tuyên truyền về biển, đảo cho đối tượng là: cán bộ chủ chốt các huyện, thành phố, báo cáo viên, tuyên truyền viên; cán bộ làm công tác tuyên truyền; lực lượng vũ trang; cán bộ giáo viên, học sinh khối trung học phổ thông trên địa bàn (mỗi hội nghị từ 200- 500 đại biểu).
Được sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Hải quân, hàng năm, Tỉnh ủy Kon Tum đã cử các đoàn công tác từ 20 - 35 lượt đại biểu là cán bộ, đảng viên, đại diện doanh nghiệp, người lao động tiêu biểu, phóng viên đi thăm, động viên các chiến sĩ, quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; giới thiệu một số văn nghệ sĩ đi thâm nhập thực tế sáng tác về biển, đảo. Qua các đợt công tác, thâm nhập thực tế, các đại biểu của tỉnh hiểu hơn về đời sống của quân, dân trên các tuyến đảo và Nhà giàn, giúp cho việc thông tin, tuyên truyền về biển, đảo trên địa bàn tỉnh sinh động, thực tế hơn.
Ngoài trực tiếp thông tin, tuyên truyền về biển, đảo tại các hội nghị, công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh cũng được Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn quan tâm. Nhân các dịp lễ, tết, ngày truyền thống, Ngày Thương binh liệt sĩ, đơn vị đã tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi, động viên, tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa các gia đình chính sách, khó khăn, nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng, trao học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho con em các gia đình chính sách, khó khăn. Qua các hoạt động an sinh xã hội, các đoàn công tác của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tiếp tục thông tin, tuyên truyền về biển, đảo đã giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những nơi vùng sâu, vùng xa của tỉnh thêm tin yêu người lính Hải quân Việt Nam, tin vào các chủ trương, quyết sách của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề về biển Đông.
Có thể nói, đối với một tỉnh biên giới, đời sống của nhân dân, nhất là của đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, cùng với những hạn chế về các phương tiện truyền thông, cơ sở hạ tầng; nơi đã và sẽ tiếp tục là địa bàn mà các thế lực thù địch chú ý tìm mọi cách nhằm lôi kéo, chia rẽ mối đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh; chia rẽ đồng bào các dân tộc, tôn giáo với các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Trong đó, các thế lực thù địch và phần tử xấu luôn tung ra những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận thành quả cách mạng Việt Nam, chia rẽ quan hệ Việt – Trung, kích động tư tưởng hận thù dân tộc; phê phán Đảng, Nhà nước ta che đậy, giấu diếm thông tin về vấn đề Biển Đông, kích động nhân dân xuống đường biểu tình. Vì vậy, việc các báo cáo viên của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn thường xuyên, trực tiếp về truyền đạt, cung cấp thông tin về biển, đảo đã giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Kon Tum củng cố niềm tin vào các chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, trong đó về xử lý vấn đề Biển Đông; tạo nên sự đồng thuận trong xã hội; đập tan những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch và phần tử xấu, nhất là những vấn đề liên quan đến vấn đề biên giới, biển, đảo; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài, ảnh: Nguyễn Thị Như Nguyệt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021

Lượt xem:37 | lượt tải:19

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lượt xem:3 | lượt tải:1

KH.19.TU

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:15 | lượt tải:4

CV.435.BTGTU

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý III-2021

Lượt xem:55 | lượt tải:51

CHƯƠNG TRÌNH

HN sơ kết 5 năm CT05 và HN học tập Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021

Lượt xem:81 | lượt tải:81

TÀI LIỆU

Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2021 của Trung ương

Lượt xem:224 | lượt tải:217

BC.98.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06-2021

Lượt xem:89 | lượt tải:92
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay6,903
  • Tháng hiện tại367,540
  • Tổng lượt truy cập10,954,816
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây