Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021): Tuổi trẻ Kon Tum tự hào tiếp bước truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021): Tuổi trẻ Kon Tum tự hào tiếp bước truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thứ sáu - 26/03/2021 08:37
Trên chặng đường 90 năm xây dựng và trưởng thành, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Kon Tum đã góp phần vẻ vang vào sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc, của quê hương, góp sức trẻ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, kiến thiết nước nhà, xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.
Trao cờ phát động thi đua 90 ngày chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Trao cờ phát động thi đua 90 ngày chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và Dân tộc
Suốt 91 năm lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Bác Hồ luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên và công tác thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và Dân tộc.
Trong cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà…” và Người đã dành rất nhiều tâm huyết cho việc tổ chức, dẫn dắt các thế hệ thanh niên đến với cách mạng, tham gia vào quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 1946, Người đã viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Nhìn nhận đoàn viên, thanh niên một cách toàn diện, thấy rõ vị trí, vai trò "Là người tiếp sức cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai", Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu mỗi đoàn viên, thanh niên phải tự giác rèn luyện, không ngừng học tập, gương mẫu xung phong trong mọi công việc. Trước lúc đi xa, Người đã để lại cho đoàn viên, thanh niên "Muôn vàn tình thương yêu", Người đánh giá: “Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ"; và căn dặn "Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng CNXH vừa “hồng”vừa “chuyên”.
Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết về Thanh niên. Mới đây, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đặt thanh niên ở vị trí trung tâm của vấn đề trong ba mục tiêu đột phá, đặc biệt là đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời đặt ra yêu cầu đối với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để bám sát yêu cầu phát triển, bảo vệ Tổ quốc; gần gũi hơn, tích cực chăm lo cho quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp, thiết thân của thanh niên; bồi dưỡng, phát huy thanh niên để các bạn đóng góp được nhiều nhất cho mục tiêu phát triển của đất nước.
Lớp lớp thế hệ thanh niên “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”, "đứng lên đáp lời sông núi", “xếp bút nghiên lên đường tranh đấu” một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ thực hiện hai cuộc kháng chiến gian khổ, trường kỳ, kiên định dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
Năm 1924, Hồ Chí Minh về Trung Quốc thành lập Việt nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Ngay sau khi thành lập, Hội đã lo đến việc tổ chức và lãnh đạo đoàn thể riêng của Thanh niên cách mạng. Hội đã chọn 8 em thiếu niên đưa sang Quảng Châu (Trung Quốc ) để bồi dưỡng thành hạt nhân của Đoàn sau này, đó là: Lý Hữu Trọng (Lý Tự Trọng); Ngô Hậu Đức (Lý Phương Đức); Nguyễn Thị Tích (Lý Phương Thuận); Ngô Trí Thông (Lý Trí Thông); Nguyễn Sinh Thản (Lý Nam Thanh); Vương Thúc Thoại (Lý Thúc Chất); Hoàng Tự (Lý Anh Tợ) và Đinh Chương Long (Lý Văn Minh).
Ngay từ khi vừa ra đời, trong không khí sục sôi cách mạng của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đoàn TNCS Đông Dương với 8 đoàn viên đầu tiên, đã tích cực giác ngộ lý tưởng của Đảng cho thanh niên, vận động thanh niên theo Đảng làm cách mạng. Thế hệ những đoàn viên đầu tiên, kiên trung bất khuất mà điển hình là Lý Tự Trọng với câu nói bất hủ “con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng” đã thôi thúc các thế hệ thanh niên tiếp nối đi theo con đường cách mạng của Đảng và Bác Hồ, cùng với các tầng lớp nhân dân làm nên những chiến tích thần kỳ trong đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tuổi trẻ Kon Tum tự hào tiếp bước truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh!
Hòa chung trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước của các thế hệ thanh niên Việt Nam, lớp lớp thanh niên Kon Tum trong 90 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh, chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong những năm qua, Tỉnh đoàn Kon Tum luôn coi xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước, tập trung đẩy mạnh công tác củng cố tổ chức Đoàn, giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên, đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng...  Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, trong đó đặc biệt chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho đoàn viên, thanh niên. Kịp thời quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa các chủ trương, Nghị Quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào Nghị Quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn và giáo dục ý thức trách nhiệm của Đoàn viên, thanh niên. Chú trọng triển khai đồng bộ, toàn diện với nhiều nội dung và cách làm sáng tạo, nhiều hoạt động nổi bật đem lại hiệu quả cao, phù hợp với tình hình địa phương như: Tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; các chủ trương, chính sách pháp luật, đường lối, Nghị quyết của Đảng, của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức và cụ thể hoá các nội dung thực hiện đến đông đảo ĐVTN cùng các tầng lớp nhân dân; các diễn đàn, tọa đàm về Đảng Cộng sản Việt Nam, về “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh... thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Bồi đắp và nâng cao nhận lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên thông qua việc thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận của các cấp bộ Đoàn.  Điểm mới và sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn các cấp trong thời gian vừa qua là việc triển khai thực hiện các Bộ công cụ tuyên truyền cô đọng, dễ nhớ qua các sản phẩm dạng Infographic (thiết kế đồ họa thông tin)về Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chương trình, Nghị quyết của Đoàn; những lời dạy, câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh... gắn với đẩy mạnh việc tuyên truyền trên không gian mạng thông qua hệ thống các trang Website, Fanpage Tuổi trẻ Kon Tum và trên 300 trang facebook của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đăng tải các chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Góc gương sáng”, “Theo dấu chân Bác”, “Theo dòng lịch sử”, tuyên truyền về trật tự, an toàn xã hội, những điều cần lưu ý và cảnh giác cho đoàn viên, thanh niên và người dân, cao điểm như: Thông tin tuyên truyền về Tín dụng đen, về ma túy, tội phạm trộm cướp tài sản, lừa đảo qua mạng xã hội, về văn hóa ứng xử của tuổi trẻ trước các diễn biến phức tạp của tỉnh hình thời sự trong nước, trong tỉnh và thế giới.
Chỉ tính trong đợt hưởng ứng “Tuổi trẻ Kon Tum 90 ngày thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)”, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên xung kích tham gia nhiều hoạt động bổ ích và đa dạng. Trong đó đã xuất hiện các mô hình, cách làm hay hiệu quả như: Xây dựng khu dân cư không phát sinh thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội; biến điểm đen rác thải thành điểm hoa, điểm cây thanh niên; những công trình Thắp sáng đường quê, trụ điện nở hoa… Các hoạt động thanh niên tình nguyện chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được tổ chức đồng loạt và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ như: Triển khai được 421 công trình, phần việc thanh niên với trị giá hơn 1 tỷ đồng; tổ chức 102 hoạt động về xây dựng nông thôn mới thu hút 2.000 đoàn viên, thanh niên tham gia; sửa chữa 24,5 km đường giao thông nông thôn, nạo vét hơn 5 km kênh mương; trồng và chăm sóc 2.083 cây xanh các loại; tổ chức 45 hoạt động về xây dựng đô thị văn minh thu hút hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia; xây dựng 02 công trình trụ điện nở hoa; triển khai xây dựng 19 mô hình đoạn đường thanh niên tự quản sáng – xanh – sạch – đẹp và an toàn; triển khai 8 mô hình về phòng chống rác thải nhựa; thu gom, xử lý hơn 5 tấn rác thải; 2 vườn hoa, đường hoa thanh niên với chiều dài 3 km. Toàn tỉnh tổ chức được 100 hoạt động tình nguyện phục vụ nhân dân thu hút 5.810 đoàn viên, thanh niên tham gia; hỗ trợ 32 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi với trị giá 16 triệu đồng; trao tặng 153 suất quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo với trị giá 50 triệu đồng; xây dựng và sửa chữa 3 căn nhà nhân ái, điểm trường cho em với trị giá 219 triệu đồng; cấp phát hơn 10.000 khẩu trang y tế cho người dân phòng dịch Covid-19... Điểm nhấn là cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam” đã được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai, trong Tháng Thanh niên đã kết nạp được 1.300 đoàn viên mới và giới thiệu được 391 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, tuổi trẻ Kon Tum hôm nay bằng niềm tin, trí tuệ và sức trẻ, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn nêu cao lòng yêu nước, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp cách mạng. Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói chung và các cấp bộ Đoàn tỉnh Kon Tum nói riêng đã - đang và tiếp tục là những người tiên phong trong ứng dụng khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế; là đầu mối trong kết nối nguồn nhân lực trẻ, trí thức trẻ có chất lượng cao trong và ngoài nước; bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, giới thiệu nguồn cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, trưởng thành từ thực tiễn công tác để bổ sung cho hệ thống chính trị, xứng đáng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên hôm nay luôn mang trong mình khát vọng, nghị lực vươn lên, phấn đấu không ngừng trong trong tu dưỡng, học tập, rèn luyện, làm theo Bác, xây dựng ý thức học tập suốt đời, xứng đáng là thế hệ tiếp bước cha anh trên con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn.


Bài, ảnh: Lê Trung Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:313 | lượt tải:149

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Lượt xem:409 | lượt tải:237

CV.2490.BTGTU

Phổ biến, quán triệt NQ, CT của TW, TU (kèm tài liệu)

Lượt xem:1257 | lượt tải:2365

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:1485 | lượt tải:214

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:2998 | lượt tải:427

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:1635 | lượt tải:763

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:229 | lượt tải:234
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập50
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay6,213
  • Tháng hiện tại326,184
  • Tổng lượt truy cập31,998,977
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây