Một số giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh thời gian tới 

Một số giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh thời gian tới

Thứ ba - 13/12/2022 14:44
Đảng bộ tỉnh Kon Tum hiện có 14 Đảng bộ trực thuộc với 667 tổ chức cơ sở Đảng và 31.160 đảng viên; dân số gần 485.000 người. Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng", Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 17-10-2018 thực hiện Chỉ thị, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW
Kết quả đạt được
Trong gần 05 năm qua, đã có 10 công trình sách lịch sử cấp tỉnh, 02 công trình cấp huyện và 24 công trình cấp xã và tương đương được xuất bản. Ở cấp tỉnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã và đang chỉ đạo triển khai biên soạn mới, rà soát, bổ sung, chỉnh sửa, tái bản 5 tập sách lịch sử: “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)” (tái bản lần thứ 2); “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập III (2001-2020); sách ảnh “Đảng bộ tỉnh Kon Tum, một chặng đường phát triển (2015-2020)”; “Chân dung các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Kon Tum (tập 2)”; “Biên niên các sự kiện lịch sử tỉnh Kon Tum, giai đoạn 1471-2021” (đến nay đã hoàn thành dự thảo lần thứ 2). Một số đơn vị như: Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Trường Chính trị tỉnh… đã tiến hành biên soạn lịch sử truyền thống, tổng kết chuyên đề, tái bản sách lịch sử ngành. Ở cấp huyện: 9/10 huyện đã hoàn thành xuất bản lịch sử Đảng bộ huyện đến năm 2000, 2005, 2010 (trừ huyện Ia H’Drai mới thành lập năm 2015); khoảng 55% đơn vị cấp xã biên soạn sách lịch sử đảng bộ; một số địa phương đã biên soạn lịch sử lực lượng vũ trang huyện, trong đó 02 huyện đã xuất bản.   
Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử cũng được quan tâm thực hiện song song. Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930-25/9/2020); 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931-12/12/2021)”; 50 năm Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh (24/4/1972-24/4/2022); các hoạt động hướng tới 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2023). Hằng năm, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế. Ngoài ra, một số huyện tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, lễ kỷ niệm, hoạt động trải nghiệm “về nguồn”... nhân các ngày kỷ niệm lịch sử của địa phương (ngày thành lập huyện, ngày giải phóng huyện, ngày chiến thắng lịch sử…). Các trường học trên địa bàn tỉnh đã chú trọng tích hợp nội dung lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ trong chương trình giảng dạy bộ môn lịch sử, giáo dục công dân thông qua việc đa dạng hoá phương pháp dạy học như dạy tích hợp, liên môn, lồng ghép nội dung chương trình với các hoạt động ngoại khoá, tổ chức chiếu phim tư liệu văn hoá và lịch sử, đưa học sinh đi tham quan các di tích, đài tưởng niệm, các làng nghề truyền thống, dạy hát các làn điệu dân ca, liên hoan văn nghệ, thi tuyên truyền giới thiệu sách theo chủ đề lịch sử...
Bên cạnh kết quả đạt được, chất lượng nội dung một số tập sách, ấn phẩm lịch sử xuất bản thời gian qua nhìn chung chưa cao. Tiến độ biên soạn lịch sử Đảng bộ cấp xã có nơi còn chậm. Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử truyền thống chưa thường xuyên, thiếu liên tục, mới tập trung vào các ngày lễ, kỷ niệm của địa phương, đất nước. Việc tuyên truyền lịch sử truyền thống địa phương trên sóng truyền thanh còn hạn chế. Hiệu quả lồng ghép, tích hợp giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương vào các môn học trong nhà trường đạt hiệu quả chưa cao, chưa thực sự thu hút được học sinh.
Một số giải pháp thực hiện thời gian tới
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, thiết nghĩ cần thực hiện một số giải pháp nhằm phát huy kết quả, khắc phục hạn chế, tồn tại.
Một là, các cấp, các ngành, trước hết, cần nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong giai đoạn hiện nay. Chỉ khi nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác này, các, các ngành mới quan tâm đúng mức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện và quan tâm bố trí nguồn kinh phí phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác nghiên cứu, biên soạn cũng như tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.
Hai là, đối với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử, các đơn vị khi triển khai thực hiện cần gắn kết chặt chẽ giữa công tác sưu tầm, khai thác tài liệu với công tác nghiên cứu, biên soạn. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định về thẩm định, xuất bản sách lịch sử nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác sưu tầm, khảo cứu tư liệu, nhất là tư liệu khai thác từ các nhân chứng lịch sử; số hóa tư liệu lịch sử Đảng, lịch sử địa phương và chia sẻ nguồn tư liệu này giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo đồng bộ, thống nhất về thông tin, tư liệu giữa các công trình lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống. Chú trọng việc hệ thống hóa và xây dựng biên niên sự kiện của các địa phương. đơn vị, phục vụ công tác biên tập, biên soạn lịch sử truyền thống sau này.
Ba là, tiếp tục xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu lịch sử Đảng gắn với thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ này, đảm bảo nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, biên soạn, thẩm định các công trình lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống.
Bốn là, đối với công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là thế hệ trẻ bằng các hình thức phong phú, đa dạng, sinh động, phù hợp với từng đối tượng, nhất là qua sinh hoạt chi bộ, phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Lồng ghép, tích hợp nội dung tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống vào chương trình giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Trong đó, mỗi giáo viên, giảng viên phải đổi mới nội dung và phương pháp truyền đạt, vận dụng linh hoạt các phương pháp tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, chủ động đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, địa phương của các thế lực thù địch.


Bài, ảnh: Trần Thị Sáu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:307 | lượt tải:145

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Lượt xem:405 | lượt tải:235

CV.2490.BTGTU

Phổ biến, quán triệt NQ, CT của TW, TU (kèm tài liệu)

Lượt xem:1216 | lượt tải:2344

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:1453 | lượt tải:213

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:2960 | lượt tải:426

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:1601 | lượt tải:761

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:226 | lượt tải:233
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập48
  • Hôm nay6,640
  • Tháng hiện tại311,760
  • Tổng lượt truy cập31,984,553
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây