Quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Kon Tum trong 30 năm qua (1991-2021) 

Quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Kon Tum trong 30 năm qua (1991-2021)

Thứ bảy - 03/07/2021 08:56
Trải qua quá trình sắp xếp chia tách, thành lập, đến nay tỉnh Kon Tum có 10 đơn vị hành chính cấp huyện (01 thành phố và 09 huyện), gồm: thành phố Kon Tum, các huyện Sa Thầy, Ia H'Drai, Kon Rẫy, Kon Plông, Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông, Đăk Glei với 102 đơn vị hành chính cấp xã.
Bản đồ tỉnh Kon Tum (nguồn: Sở TN&MT tỉnh Kon Tum)
Bản đồ tỉnh Kon Tum (nguồn: Sở TN&MT tỉnh Kon Tum)
Ngày 12/8/1991, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội (khoá VIII) đã ra Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  Theo đó, tỉnh Kon Tum được thành lập lại trên cơ sở chia tách tỉnh Gia Lai - Kon Tum thành tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum. Tỉnh Kon Tum có 5 đơn vị hành chính cấp huyện là thị xã Kon Tum và các  huyện: Đăk Tô, Đăk Glei, Sa Thầy, Kon Plông. Sau 30 năm kể từ khi được thành lập lại đến nay, các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Kon Tum cũng được sắp sếp, thành lập phù hợp theo tiến trình lịch sử.
Đối với đơn vị hành chính cấp huyện: Có thêm 5 huyện được thành lập và thị xã Kon Tum được nâng cấp, thành lập thành phố Kon Tum. Cụ thể:
Ngày 15/10/1991 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 316-HĐBT thành lập huyện Ngọc Hồi thuộc tỉnh Kon Tum gồm các xã: Đăk Xú, Pờ Y, Sa Loong của huyện Sa Thầy; xã Đăk Ang của huyện Đăk Tô; xã Dục Nông của huyện Đăk Glei.
Ngày 24/3/1994 Chính phủ ban hành Nghị định số 26-CP thành lập huyện Đăk Hà gồm phần đất 2 xã Đăk Pxy và Đăk Hring (tách từ huyện Đăk Tô), phần đất 4 xã Đăk La, Hà Mòn, Đăk Ui, Ngọc Réo (tách từ thị xã Kon Tum) và thành lập thị trấn Đăk Hà trên một phần diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Hà Mòn cùng huyện.
Ngày 31/01/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2002/NĐ-CP chia huyện Kon Plông thành 2 huyện: Kon Plông và Kon Rẫy. Huyện Kon Plông có 136.160ha diện tích tự nhiên và 17.967 nhân khẩu, gồm 6 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Đăk Ring, Ngọc Tem, Măng Bút, Măng Cành, Pờ Ê và xã Hiếu. Huyện Kon Rẫy có 88.660ha diện tích tự nhiên và 20.992 nhân khẩu, gồm 6 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Tân Lập, Đăk Ruồng, Đăk Kôi, Đăk Pne, Đăk Tờ Re và thị trấn Kon Plông. Đổi tên thị trấn Kon Plông thuộc huyện Kon Rẫy thành thị trấn Đăk Rve.
Ngày 09/6/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2005/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc huyện Đăk Tô và điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đăk Tô để thành lập huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum: thành lập mới ba xã: Đăk Rơ Nga, Đăk Trăm, Đăk Rơ Ông thuộc huyện Đăk Tô; Thành lập huyện Tu Mơ Rông trên cơ sở diện tích tự nhiên và nhân khẩu của huyện Đăk Tô. Sau khi thành lập, huyện Tu Mơ Rông có 11 xã, gồm: Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Măng Ri, Ngọc Lây, Tê Xăng, Văn Xuôi, Ngọc Yêu, Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Na, Đăk Sao. Huyện Đăk Tô có 8 xã và 1 thị trấn, gồm: Diên Bình, Tân Cảnh, Kon Đào, Ngọc Tụ, Đăk Rơ Nga, Văn Lem, Đăk Trăm, Pô Kô và thị trấn Đăk Tô.
Ngày 10/4/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 15/NĐ-CP thành lập thành phố Kon Tum. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thành phố Kon Tum có 43.204,3ha diện tích tự nhiên và 137.662 nhân khẩu, 21 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Duy Tân, Quang Trung, Ngô Mây, Trường Chinh, Thắng Lợi, Thống Nhất, Quyết Thắng, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi và các xã: Đăk Cấm, Đăk Blà, Chư Hreng, Đăk Rơ Wa, Hoà Bình, Đoàn Kết, Ia Chim, Vinh Quang, Kroong, Ngọc Bay và Đăk Năng.
Ngày 11/3/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 890/NQ-UBTVQH13, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Thầy để thành lập huyện Ia H'Drai thuộc tỉnh Kon Tum. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Ia H'Drai có diện tích tự nhiên 98.021,81ha, dân số 11.644 người, gồm ba xã là: Ia Tơi, Ia Dom, Ia Đal. Huyện Sa Thầy có 143.522,3ha diện tích tự nhiên, 42.703 nhân khẩu và 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm thị trấn Sa Thầy và 10 xã là Hơ Moong, Mô Rai, Rờ Kơi, Sa Bình, Sa Nghĩa, Sa Nhơn, Sa Sơn, Ya Ly, Ya Tăng, Ya Xiêr.
Đối với đơn vị hành chính cấp xã, nhiều xã và thị trấn được thành lập mới hoặc chia tách thành lập lại. Cụ thể:
Năm 1991, thị trấn Plei Kần thuộc huyện Ngọc Hồi được thành lập trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và nhân khẩu xã Đăk Xú, theo Quyết định số 514-TCCP ngày 07/10/1991 của Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ.
Năm 1996, thị trấn huyện lỵ Kon Plông thành lập trên phần đất tách ra từ xã Tân Lập cùng huyện; xã Pờ Ê, huyện Kon Plông được chia tách thành lập lại trên cơ sở tách một phần diện tích và nhân khẩu xã Hiếu (năm 1976, xã Pờ Ê nhập vào xã Hiếu); thị trấn Đăk Glei được thành lập trên cơ sở một phần diện tích và nhân khẩu xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei; xã Đăk Man được thành lập trên cơ sở tách một phần diện tích và nhân khẩu xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei; xã Dục Nông, huyện Ngọc Hồi được chia tách để thành lập lại 2 xã Đăk Dục và Đăk Nông (đã sáp nhập năm 1976); xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà được thành lập từ phần đất các thôn 4, 5, 11, 14 của xã Đăk Ui và các làng Kon Gu 1, Kon Gu 2 và Kon Stiêu của xã Ngọc Réo thuộc huyện Đăk Hà; xã Đăk Rơ Va được thành lập từ phần đất tách ra của xã Chư Hreng thuộc thị xã Kon Tum. Các xã, thị trấn trên được thành lập theo Nghị định số 73-CP, ngày 22/11/1996 của Chính phủ.
Năm 1998, các số phường, xã được thành lập theo Nghị định số 69/1998/NĐ-CP, ngày 03/9/1998 của Chính phủ, gồm: Phường Lê Lợi, thị xã Kon Tum được thành lập trên cơ sở điều chỉnh phần diện tích và nhân khẩu từ các xã Chư Hreng, Đoàn Kết và Hoà Bình thuộc thị xã Kon Tum; phường Duy Tân, thị xã Kon Tum được thành lập trên cơ sở phần diện tích và nhân khẩu của phường Quang Trung thuộc thị xã Kon Tum (và một phần dện tích, nhân khẩu được chuyển từ xã Vinh Quang về phường Quang Trung). Xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà được thành lập trên cơ sở điều chỉnh diện tích và nhân khẩu từ xã Đăk Hring và xã Hà Mòn thuộc huyện Đăk Hà.
Năm 2001: Xã Xốp thuộc huyện Đăk Glei được thành lập trên cơ sở 12.490 ha diện tích tự nhiên và 2.526 nhân khẩu của xã Đăk Choong; xã Măng Ri được thành lập trên cơ sở 3.497 ha diện tích tự nhiên và 1.945 nhân khẩu của xã Măng Xăng (và đổi tên xã Măng Xăng thành xã Tê Xăng), xã Văn Xuôi được thành lập thuộc huyện Đăk Tô trên cơ sở 9.130 ha diện tích tự nhiên và 1.967 nhân khẩu của xã Ngọk Yêu thuộc huyện Đăk Tô theo Nghị định 40/2001/NĐ-CP ngày 13-7-2001 của Chính phủ.
Năm 2003: Xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy được thành lập  trên cơ sở 18.213 ha diện tích tự nhiên và 3.162 nhân khẩu của xã Ya Ly thuộc huyện Sa Thầy theo Nghị định số 80/2003/NĐ-CP ngày 10-7-2003 của Chính Phủ.
Năm 2004, một số phường, xã được thành lập theo Nghị định 13/2004/NĐ-CP, ngày 08/01/2004 của Chính phủ: Phường Trần Hưng Đạo, thị xã Kon Tum được thành lập trên cơ sở 590ha diện tích tự nhiên và 5.857 nhân khẩu của xã Hòa Bình; phường Ngô Mây được thành lập thuộc thị xã Kon Tum trên cơ sở 550ha diện tích tự nhiên và 4.035 nhân khẩu của xã Vinh Quang; phường Nguyễn Trãi thuộc thị xã Kon Tum thành lập trên cơ sở 600ha diện tích tự nhiên và 3.889 nhân khẩu của xã Đoàn Kết; phường Trường Chinh thuộc thị xã Kon Tum thành lập trên cơ sở 196,68ha diện tích tự nhiên và 2.563 nhân khẩu của xã Đăk Blà, 244,20ha diện tích tự nhiên và 3.690 nhân khẩu của phường Thắng Lợi. Xã Đăk Tơ Lung thuộc huyện Kon Rẫy được thành lập trên cơ sở 12.420ha diện tích tự nhiên và 3.250 nhân khẩu của xã Đăk Ruồng. Xã Đăk Kan thuộc huyện Ngọc Hồi được thành lập trên cơ sở 8.790ha diện tích tự nhiên và 2.293 nhân khẩu của xã Đăk Xú, 250ha diện tích tự nhiên và 635 nhân khẩu của xã Sa Loong. Xã Đăk Long thuộc huyện Kon Plông được thành lập trên cơ sở 13.555ha diện tích tự nhiên và 2.054 nhân khẩu của xã Măng Cành; xã Đăk Tăng thuộc huyện Kon Plông được thành lập trên cơ sở 12.100ha diện tích tự nhiên và 2.067 nhân khẩu của xã Măng Bút. Xã Đăk Nên thuộc huyện Kon Plông được thành lập trên cơ sở 12.973ha diện tích tự nhiên và 2.027 nhân khẩu của xã Đăk Ring.
Năm 2005: Xã Đăk Rơ Nga, Đăk Trăm thuộc huyện Đăk Tô; xã Đăk Rơ Nga thuộc huyện Tu Mơ Rông được thành lập theo Nghị định thành lập huyện Tu Mơ Rông.
Năm 2006: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 6.523 ha diện tích tự nhiên và 3.532 nhân khẩu của xã Sa Nhơn thuộc huyện Sa Thầy theo Nghị định 28/2006/NĐ-CP ngày 22-3-2006 của Chính phủ (Nghị định đồng thời điều chỉnh chỉnh nhân khẩu một số xã thuộc các huyện Sa Thầy, Đăk Hà và thị xã Kon Tum).
Năm 2008, xã Đăk Năng thuộc thị xã Kon Tum được thành lập theo Nghị định số 74/2008/NĐ-CP, ngày 09/6/2008 của Chính phủ trên cơ sở điều chỉnh 2.291,16ha diện tích tự nhiên và 3.210 nhân khẩu của xã Ia Chim, thị xã Kon Tum. Cũng theo Nghị định này, diện tích và nhân khẩu một số xã thuộc huyện Sa Thầy, huyện Đăk Tô, thị xã Kon Tum được điều chỉnh: Điều chỉnh 380ha diện tích tự nhiên của xã Pô Kô thuộc huyện Đăk Tô về xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy; điều chỉnh 520ha diện tích tự nhiên, 762 nhân khẩu của xã Pô Kô và 72ha diện tích tự nhiên, 1.263 nhân khẩu của xã Diên Bình về thị trấn Đăk Tô thuộc huyện Đăk Tô; điều chỉnh 1.190ha diện tích tự nhiên và 654 nhân khẩu của xã Pô Kô về xã Diên Bình thuộc huyện Đăk Tô; điều chỉnh 645 nhân khẩu của xã Sa Bình về xã Hơ Moong thuộc huyện Sa Thầy.
Năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 20/12/2013 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập mới 2 xã thuộc huyện Đăk Hà và 3 xá thuộc huyện Sa Thầy: Xã Đăk Ngọc được thành lập với 3.917,39 ha diện tích tự nhiên và 4.272 nhân khẩu, trên cơ sở điều chỉnh diện tích tự nhiên nhân khẩu của xã Ngọc Wang, xã Đăk Ui và thị trấn Đăk Hà; xã Đăk Long được thành lập với 5.800ha diện tích tự nhiên và 4.401 nhân khẩu trên cơ sở điều chỉnh diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Đăk Hring, xã Đăk Pxy thuộc huyện Đăk Hà; xã la Dom được thành lập với  32.254,7 ha diện tích tự nhiên và 2.299 nhân khẩu,  xã la Đal được thành lập với  21.794,69 ha diện tích tự nhiên và 2.004 nhân khẩu, xã la Tơi được thành lập với 43.963,83 ha diện tích tự nhiên và 2.264 nhân khẩu (3 xã này đều được thành lập trên cơ sở tách diện tích và nhân khẩu xã Mô Rai thuộc huyện Sa Thầy; làm cơ sở để thành lập huyện mới Ia H'Drai; Nghị quyết đồng thời điều chỉnh địa giới phường Ngô Mây thuộc thành phố Kon Tum).
Năm 2019, thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông được thành lập theo Nghị quyết số 720/NQ-UBTVQH14 ngày 16-7-2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở toàn bộ 148,07 km2 diện tích tự nhiên và dân số 6.913 người của xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Trải qua quá trình sắp xếp chia tách, thành lập, đến nay tỉnh Kon Tum có 10 đơn vị hành chính cấp huyện (1 thành phố và 9 huyện), gồm: thành phố Kon Tum, các huyện Sa Thầy, Ia H'Drai, Kon Rẫy, Kon Plông, Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông, Đăk Glei với 102 đơn vị hành chính cấp xã gồm 85 xã, 10 phường và 07 thị trấn.


Trần Thị Sáu
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Gợi ý trả lời Câu hỏi 3 Cuộc thi viết tìm hiểu về “Biên giới tỉnh Kon Tum và 60 năm truyền thống BĐBP tỉnh”

Lượt xem:59 | lượt tải:21

CV.1741.BTGTU

Về thay đổi thời gian giao ban báo chí tháng 5-2023

Lượt xem:35 | lượt tải:8

TÀI LIỆU

Văn bản của TW, của Tỉnh phục vụ HN (đăng ngày 25-5-2023)

Lượt xem:61 | lượt tải:48

TÀI LIỆU

Gợi ý trả lời Câu hỏi 2 Cuộc thi viết tìm hiểu về “Biên giới tỉnh Kon Tum và 60 năm truyền thống BĐBP tỉnh”

Lượt xem:599 | lượt tải:119

CV.1720.BTGTU

Mời dự HN tập huấn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

Lượt xem:669 | lượt tải:45

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Lượt xem:1429 | lượt tải:158

TÀI LIỆU

Gợi ý trả lời Câu hỏi 1 (Tuần 1) Cuộc thi viết tìm hiểu về “Biên giới tỉnh Kon Tum và 60 năm truyền thống BĐBP tỉnh”

Lượt xem:1449 | lượt tải:117
giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập44
  • Hôm nay16,202
  • Tháng hiện tại607,904
  • Tổng lượt truy cập24,240,707
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây