Đăk Hà - Địa phương đi đầu trong công tác trang bị sách cho cơ sở 

Đăk Hà - Địa phương đi đầu trong công tác trang bị sách cho cơ sở

Chủ nhật - 09/04/2017 20:35
Đề án trang bị sách cho xã, phường, thị trấn do Ban Bí thư Trung ương khóa X chỉ đạo thực hiện là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, trình độ dân trí của các tầng lớp nhân dân. Đây là một kênh tuyên truyền, định hướng của Đảng đến các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân ở cơ sở có hiệu quả.
Thư viện xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà
Thư viện xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà

Thực hiện Công văn số 85-CV/TU, ngày 11-5-2011 của Thường  trực Tỉnh ủy về chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh và Hướng dẫn số 14-HD/BTGTU, ngày 23-6-2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thực hiện Đề án của Ban Bí thư, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đăk Hà luôn thực hiện công tác tham mưu cho Huyện ủy hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, quản lý, khai thác và sử dụng sách trang bị cho cơ sở đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả.

Qua khảo sát và tự kiểm tra việc thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở tại các địa phương cho thấy, mặc dù không có cán bộ chuyên trách, không có nguồn kinh phí cho hoạt động quản lý nguồn sách được trang bị, nhưng sau khi tiếp nhận, các xã, thị trấn, Thư viện huyện đã có nhiều cố gắng trong quản lý, sử dụng tốt số sách được trang bị... Hầu hết các xã, thị trấn tiến hành xây dựng, bố trí đặt tủ sách tại văn phòng đảng uỷ, UBND, nhà văn hoá xã, điểm bưu điện văn hoá xã hoặc lồng ghép với tủ sách pháp luật...; phân công cán bộ phụ trách quản lý, theo dõi việc khai thác, sử dụng chặt chẽ; chỉ đạo việc xây dựng và ban hành nội quy khai thác, sử dụng sách theo quy định của Nhà nước về tài sản công. Tủ sách được bổ sung sách theo hệ thống chuyên đề: sách nhà nước và pháp luật; sách về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị, xã hội; sách về văn hóa xã hội; sách về Bác Hồ, sách về nông nghiệp… Bước đầu đã phân loại sách theo nội dung cụ thể. Đối với đĩa CD ROM, cấp ủy các xã, thị trấn đã chỉ đạo quản lý, sử dụng để phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tại các khu dân cư.

Hiện nay, toàn huyện có 01 Thư viện cấp huyện đạt chuẩn quốc gia, được trang bị gần 3.000 đầu sách các loại, hàng tháng thu hút trên 2.000 lượt người đến khai thác và 8/11 thư viện cấp xã, trong đó, 3 xã có trụ sở thư viện riêng (xã Ngọc Vang, Đăk Hring, Đăk Ui), phục vụ đông đảo cán bộ, học sinh, Nhân dân đến khai thác. Cùng với việc chỉ đạo chặt chẽ và hiệu quả tủ sách cơ sở, huyện còn chỉ đạo cấp xã triển khai xây dựng tủ sách tại các khu dân cư với 101/105 tủ sách pháp luật ở các thôn, làng. Từ năm 2011 đến nay, các thư viện đã nhận 09 đợt sách với tổng số 435 đầu sách/ 25.290 cuốn sách) trong đó: Thư viện huyện tiếp nhận 264 đầu sách và 02 đĩa CD-ROM. Ngoài ra, Đề án còn cấp cho Thường trực Huyện ủy 01 bộ/năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy 01 bộ/năm.

Để phát huy vai trò của các thư viện và tủ sách pháp luật tại các khu đân cư, huyện tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của việc đọc sách trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Ngoài ra, hàng năm huyện hỗ trợ kinh phí, xây dựng thư viện và mua sắm trang thiết bị cho thư viện huyện và tủ sách cơ sở với trên 150 triệu đồng.

Nhìn chung, việc trang bị sách cho cơ sở đã cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội ở cơ sở; trang bị kiến thức về văn hóa- xã hội, về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và một số ấn phẩm hướng dẫn công tác chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ ở cơ sở xã, thị trấn… Đây là những tài liệu bổ ích, cần thiết để trang bị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Các đầu sách được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp thu nên đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên ở cơ sở tham khảo, nghiên cứu nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn được tốt hơn. Các ấn phẩm đã góp phần quan trọng trong việc cung cấp các văn bản, tài liệu hướng dẫn cho cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần tuyên truyền cho Nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở thời gian qua còn nhiều hạn chế:  Nhận thức một số cấp uỷ đảng, chính quyền và một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng của Đề án còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, phổ biến chưa thường xuyên và hiệu quả. Công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền của ban tuyên giáo và cán bộ quản lý sách ở cơ sở chưa chủ động, kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án chưa được thực hiện thường xuyên, toàn diện.

Chia sẽ tại Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đăk Hà đã đưa ra một số giải pháp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo 396-TB/TW, ngày 23-11-2010 của Ban Bí thư về trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn trong thời gian tới:

Một là, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện việc Đề án, nhất là việc khai thác và sử dụng sách một cách có hiệu quả.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu sách đến với người đọc bằng nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền, giới thiệu qua hệ thống truyền thanh cơ sở; qua các cuộc họp chi bộ, đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể; qua đội ngũ cán bộ văn hoá, thông tin ở xã, phường, thị trấn.

Ba là, đảng uỷ các xã, phường, thị trấn cần chỉ đạo thống nhất tủ sách pháp luật và sách trang bị cho cơ sở thành một tủ sách chung; quan tâm bố trí kinh phí để xây dựng thư viện riêng, có nơi đọc sách thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận khai thác và nghiên cứu.

Bốn là, ban tuyên giáo cấp huyện chủ động tham mưu ban thường vụ cấp uỷ hướng dẫn cấp uỷ cơ sở chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận, khai thác, bảo quản, sử dụng sách và tài liệu có hiệu quả. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc tiếp nhận, sử dụng và bảo quản sách, tài liệu được cấp phát. Hằng năm có hướng dẫn sơ kết, tổng kết và báo cáo về tình hình triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương, khen thưởng đối với những cá nhân, tổ chức, đơn vị làm tốt và phê bình đối với những cá nhân, tổ chức đơn vị làm chưa tốt.

Bài và ảnh: Ngô Đức Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.1232.BTGTU

Mời dự Hội nghị BCV trực tuyến tháng 8-2022

Lượt xem:50 | lượt tải:23

CV.1225.BTGTU

Tuyên truyền một số nội dung trọng tâm trong tháng 8 và 9-2022

Lượt xem:65 | lượt tải:51

KH.43.BTGTU

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum (kèm QĐ T.lập BTC Cuộc thi)

Lượt xem:77 | lượt tải:29

KH.67.TU

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/2/1913-09/2/2023)

Lượt xem:47 | lượt tải:33

KH.63.TU

học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Lượt xem:768 | lượt tải:308

HD.32.BTGTU

Tuyên truyền năm Đoàn kết hữu nghị VN-Lào 2022 và năm Hữu nghị VN-CPC 2022 kèm phụ lục

Lượt xem:1034 | lượt tải:328

HD.65.BTGTW

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết HNTW5 khoá XIII

Lượt xem:1277 | lượt tải:452
bao chi xdd
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập70
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm54
  • Hôm nay9,790
  • Tháng hiện tại159,810
  • Tổng lượt truy cập16,840,709
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Địa chỉ: 236 Bà Triệu, Thắng Lợi, Kon Tum, Việt Nam
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: 
bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây