Kon Rẫy: Phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện 

Kon Rẫy: Phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện

Thứ tư - 11/01/2023 19:59
Chiều 11-1, Huyện ủy Kon Rẫy tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Lương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, Phó bí thư các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND - UBND, Chủ tịch UBMTTQVN các xã, thị trấn.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên Huyện ủy trực tiếp phổ biến, quán triệt các nội dung: (1) Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 02/12/2022 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVI “lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023”; (2) Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 14/12/2022 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIX “lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023”; (3) Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội”; (4) Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới”; (5) Chương trình số 39-CTr/TU, ngày 06/10/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; và Kế hoạch số 99-KH/HU, ngày 14/12/2022 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIX thực hiện Chương trình số 39-CTr/TU, ngày 06/10/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; (6) Quy định số 899-QĐ/HU, ngày 14/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về luân chuyển cán bộ”; (7) Quy định số 990-QĐ/HU, ngày 22/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về công tác quy hoạch cán bộ”; (8) Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài”; (9) Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở”; (10) Chương trình số 40-CTr/TU, ngày 07/10/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII “về việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; và Chương trình số 65-CTr/HU, ngày 14/12/2022 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIX về việc triển khai thực hiện Chương trình số 40-CTr/TU, ngày 07/10/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; (11) Chương trình số 41-CTr/TU, ngày 07/10/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; và Chương trình số 66-CTr/HU, ngày 14/12/2022 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIX thực hiện Chương trình số 41-CTr/TU, ngày 07/10/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; (12) Chương trình số 42-CTr/TU, ngày 10/10/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; và Chương trình số 67-CTr/HU, ngày 14/12/2022 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIX thực hiện Chương trình số 42-CTr/TU, ngày 10/10/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; (13) Kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 24/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 31-KL/TW, ngày 07/3/2022 của Bộ Chính trị “về định hướng phát triển ngành công nghiệp bô-xít-alumin - nhôm giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (14) Kế hoạch số 76-KH/TU, ngày 12/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị “về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; (15) Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030”; (16) Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”; (17) Kế hoạch số 92-KH/HU, ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 05/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh”.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu, các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy sau khi được tiếp thu các văn bản tại Hội nghị lần này, khẩn trương chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện ở cấp mình với hình thức phù hợp, nhưng phải bảo đảm nội dung, chương trình, thời gian và các yêu cầu theo quy định; việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện cần kết hợp với việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện, tránh hình thức, qua loa; trong quá trình tuyên truyền, cần chú ý nắm bắt, lắng nghe tâm tư, thắc mắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung liên quan để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, nâng cao hiệu quả định hướng, tạo sự đồng thuận trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện ở địa phương, đơn vị mình; Ban Tuyên giáo Huyện ủy có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả việc phổ biến, quán triệt các văn bản nêu trên về Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định;...  

Tin, ảnh: Trần Quốc Vy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:307 | lượt tải:145

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Lượt xem:405 | lượt tải:235

CV.2490.BTGTU

Phổ biến, quán triệt NQ, CT của TW, TU (kèm tài liệu)

Lượt xem:1216 | lượt tải:2344

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:1453 | lượt tải:213

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:2960 | lượt tải:426

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:1601 | lượt tải:761

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:226 | lượt tải:233
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập63
  • Hôm nay6,456
  • Tháng hiện tại311,576
  • Tổng lượt truy cập31,984,369
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây