Vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN trong công tác bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương 

Vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN trong công tác bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương

Thứ tư - 05/05/2021 16:22
Những việc làm cụ thể của Liên hiệp hội Kon Tum đã từng bước giúp các xã vùng sâu tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thu nhập của nhân dân được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện, góp phần tích cực vào kết quả chung của tỉnh.
Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, khóa III Liên hiệp hội tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2017-2022
Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, khóa III Liên hiệp hội tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2017-2022
Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Kon Tum với chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, nhằm phát huy trí tuệ của đội ngũ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh. Liên hiệp Hội – với tư cách là thành viên các Hội đồng của tỉnh đã trực tiếp tư vấn, phản biện và đánh giá kết quả đạt được; đề xuất các giải pháp để các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện, lan tỏa và nhân rộng trên địa bàn tỉnh, góp phần vào việc nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa; bảo vệ môi trường và sản xuất nông nghiệp bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Trong  những  năm qua, thực hiện phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” Liên hiệp hội đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh trong cán bộ, công chức và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ để thực hiện nhóm tiêu chí văn hóa-xã hội-môi trường (tiêu chí số 14 đến tiêu chí số 17), trong đó tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Liên hiệp hội đã tuyên truyền, phổ biến về mục đích, nội dung, tiêu chí, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Tích cực tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, các mô hình nông thôn mới tiêu biểu, các sáng kiến kinh nghiệm, cách làm hay trong thực tế. Biên tập đưa lên Bản tin khoa học kỹ thuật và đời sống; Trang thông tin điện tử tổng hợp của Liên hiệp hội để truyền thông và quảng bá đến với các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Liên hiệp hội thường xuyên tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên và Nhi đồng tỉnh đã góp phần khơi dậy phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật rộng khắp đến mọi đối tượng tham gia, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tiến quân vào khoa học, sáng tạo khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống; đã có nhiều giải pháp/mô hình/sản phẩm có chất lượng tham gia các Hội thi và đề cử giải pháp/mô hình/sản phẩm đạt giải cao cấp tỉnh tham gia và đạt giải các Hội thi quốc gia, quốc tế; trong đó có giải pháp đạt giải với kết quả cao về tạo dựng môi trường xanh, sạch, đẹp góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới...
Ngoài ra, Liên hiệp hội đã phối hợp với Viện Tư vấn phát triển Hà Nội (Code), Trung tâm Tư vấn quản lý bền vững và phát triển văn hóa cộng đồng Đông Nam Á Hà Nội (Cirum), Viện phát triển doanh nhân cộng đồng Hà Nội (Cendi), UBND các huyện: Sa Thầy, Kon Plông, Tu Mơ Rông triển khai thực hiện chương trình thí điểm hỗ trợ các cộng đồng thôn, làng đồng bào DTTS các xã vùng sâu trong việc thực hiện giao rừng cho cộng đồng quản lý, bảo vệ, phục hồi rừng gắn với sinh kế, tập quán văn hóa truyền thống, bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống, xây dựng nông thôn mới, du lịch sinh thái, bảo vệ nguồn nước để sinh hoạt và sản xuất. Đến nay đã có 3161 ha rừng được giao cho 19 công đồng làng nơi có rừng trên địa bàn tỉnh.
Từ kết quả đạt được, Liên hiệp hội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức các chuyến thăm quan chia sẻ kinh nghiệm quản lý bảo vệ rừng của hộ gia đình và cộng đồng tại các tỉnh Gia Lai, Quảng Bình, Hà Tĩnh cho cộng đồng các làng của xã Pờ Ê, Đăk Nên huyện Kon Plông và xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy học tập các mô hình quản lý, sử dụng và bảo vệ rừng hiệu quả theo tập quán văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc đã có nhiều kết quả tốt về bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới, cách làm hay, sáng tạo, huy động nguồn lực xã hội hóa, phát huy sáng kiến và đề xuất những giải pháp về xây dựng nông thôn mới phù hợp với từng địa phương. Mô hình giao đất giao rừng cho cộng đồng các dân tộc tại chỗ quản lý, bảo vệ, phục hồi rừng gắn với phát triển sinh kế tập quán văn hóa truyền thống ở các xã trên địa bàn các huyện Sa Thầy, KonPlông, TuMơRông đã góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển bền vững rừng tại địa phương đạt kết quả thiết thực. được các cấp chính quyền địa phương đánh giá cao.
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Liên hiệp hội và tình hình thực tế địa phương, qua hoạt động phối hợp với các huyện, các ngành chức năng, các đơn vị tư vấn để thực hiện các hoạt động liên kết bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới như chương trình quản lý bảo vệ rừng; bảo vệ nguồn nước đầu nguồn; hỗ trợ sinh kế gắn với văn hóa truyền thống, du lịch sinh thái, cộng đồng, sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở các xã của huyện Sa Thầy, Kon Plong, TuMơRông luôn gắn với các tiêu chí thuộc nhóm văn hóa-xã hội-môi trường  trong nội dung xây dựng nông thôn mới; đã góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thực hành tiết kiệm, luôn cảnh giác cách mạng, chống các biểu hiện sai trái trong thực tế. Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thực hiện thường xuyên công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới, gắn bó mật thiết với nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung sản xuất phát triển kinh tế và nâng cao đời sống về mọi mặt.
Với hoạt động tích cực và hiệu quả trên, Liên hiệp hội được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên hiệp hội Việt Nam đánh giá cao và tặng thưởng Cờ thi đua, nhiều Bằng khen cho tập thể, cá nhân là đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của Liên hiệp hội tỉnh. Đặc biệt, Liên hiệp hội tỉnh được UBND tỉnh tặng Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020.
Thời gian tới, Liên hiệp hội tỉnh quán triệt và tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; qua đó phát huy trí tuệ và năng lực của đội ngũ, để phối hợp, tham gia ý kiến với các địa phương, đơn vị; tổ chức; thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và tham mưu, đề xuất với cấp trên; giám định xã hội và định hướng các hoạt động, giúp các địa phương thực hiện tốt hơn nữa nhóm tiêu chí văn hóa-xã hội-môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao như: vận động các nguồn lực xã hội hóa tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường; tuyên tuyền, quảng bá các mô hình tốt, các điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt…để tiếp tục khơi dậy, cổ vũ sức mạnh đoàn kết, phát huy nội lực, hăng hái thi đua lao động và cống hiến, góp phần thiết thực vào việc thực hiện đạt và vượt kế hoạch về xây dựng nông thôn mới ở các địa phương; đây cũng là trách nhiệm trong việc gắn kết nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với việc thực hiện nội dung cuộc vân động “ làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” do Mặt trận TQVN tỉnh phát động theo  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.    
 
Lê Văn Hùng
(Liên hiệp hội)
            

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí tháng 02-2024

Lượt xem:26 | lượt tải:8

TÀI LIỆU

gửi kèm Công văn số 2246.BTGTU về phổ biến CT, NQ tháng 02-2024

Lượt xem:37 | lượt tải:12

TÀI LIỆU

Tài liệu gửi kèm Công văn số 2203-CV/BTGTU, ngày 25-01-2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Lượt xem:569 | lượt tải:883

TB.101.BTGTU

về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Lượt xem:604 | lượt tải:177

BỘ TÀI LIỆU

Thể lệ Cuộc thi, ngân hàng câu hỏi và tài liệu phục vụ Cuộc thi Tân Cảng Sài Gòn - 35 năm vươn tầm thế giới

Lượt xem:623 | lượt tải:195

CV.2183.BTGTU

V/v tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Tân Cảng Sài Gòn 35 năm vươn tầm thế giới, kết nối toàn cầu”

Lượt xem:1773 | lượt tải:195

TÀI LIỆU

phục vụ HN tổng kết báo chí năm 2023

Lượt xem:412 | lượt tải:74


giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập30
  • Hôm nay7,220
  • Tháng hiện tại383,863
  • Tổng lượt truy cập29,445,658
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây