BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 3-2024) 

BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 3-2024)

Thứ hai - 26/02/2024 09:10
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 3-2024)
A. ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG THÁNG  
* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng… cấp ủy, chi bộ lựa chọn nội dung trong Bản tin Thông báo nội bộ tháng 3-2024 để sinh hoạt. Trong đó, cần tập trung: 
1. Tuyên truyền việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 (theo Kế hoạch số 125-KH/TU, ngày 26-01-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Trong đó, tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 của tỉnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững"; Tài liệu “Những nội dung cốt lõi trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những câu chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách của Người”.
2. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28-02-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 04-01-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng.
3. Tuyên truyền các chỉ tiêu và một các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024 được xác định trong Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 05-12-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 06-02-2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024; trong đó chú trọng tuyên truyền kết quả các phong trào như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí”; “Cán bộ, công  chức,  viên  chức  thi  đua  thực  hiện  văn  hóa  công  sở”;  “Toàn  dân  bảo  vệ  an ninh Tổ quốc”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”...
4. Tuyên truyền những kết quả nổi bật sau 10 năm khai thực hiện hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; 03 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”. Hưởng ứng "Chiến dịch tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng" trên địa bàn tỉnh; tăng cường thông tin tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng tránh thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên không gian mạng.
5. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 03-2024: 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024); Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3); 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975 - 16/3/2024); 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và Tháng thanh niên năm 2024 (theo Kế hoạch số 138-KH/TĐTN-PT, ngày 19-02-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kon Tum). Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).
B. TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ
I. Thông tin thời sự
1. Thế giới
2. Trong nước
(Tin Thế giới và Trong nước xin xem TẠI ĐÂY
3. Trong tỉnh
3.1. Theo Cục Thống kê tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024 trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định, hoạt động sản xuất, kinh doanh và sức mua trên địa bàn có tăng so với cùng kỳ.
 Trên cơ sở kế hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2024, ngay từ đầu năm, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động triển khai, chỉ đạo, theo dõi và nắm bắt tình hình sản xuất; Tập trung chủ yếu vào công tác gieo trồng lúa vụ đông xuân và các cây rau, quả phục vụ dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Ngành chăn nuôi kiểm soát được dịch bệnh, chăn nuôi gia cầm phát triển tốt; Sản xuất lâm nghiệp và thủy sản tương đối ổn định.
Tình hình hoạt động sản xuất ngành công nghiệp của các đơn vị, cơ sở tương đối ổn định và có mức tăng trưởng khá cao cùng kỳ năm trước. Hầu hết các ngành sản xuất đều có chỉ số sản xuất tăng; một số nhóm ngành tăng cao như ngành chế biến thực phẩm, sản xuất hóa chất, sản xuất bàn ghế, chế biến gỗ... Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 01-2024 ước tính giảm 8,94% so với tháng trước và tăng 22,09% so với cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 01-2024, ước tính có 14 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 3,88 % kế hoạch và tăng 16,66% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký khoảng 79 tỷ đồng, đạt 1,97 % kế hoạch và tăng 1,28% so với cùng kỳ. Có 25 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 13,79%; 04 doanh nghiệp đã giải thể, giảm 20%; 90 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, giảm 5,26% so với cùng kỳ năm trước.
Với tác động có độ trễ của chính sách sau những lần giảm lãi suất điều hành và các biện pháp đồng bộ khác của NHNN, từ cuối năm 2023 đến nay, mặt bằng lãi suất trên địa bàn đã có xu hướng giảm khá nhiều so với đầu năm 2023. Mặt bằng lãi suất huy động trên địa bàn hiện nay đang ở mức rất thấp; các tổ chức tín dụng đã triển khai đa dạng, linh hoạt các sản phẩm tín dụng, các gói tín dụng ưu đãi của riêng từng hệ thống để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.
Hoạt động đầu tư trong tháng tập trung chủ yếu vào thi công các công trình, dự án trọng điểm chuyển tiếp từ năm trước, hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành của năm 2023. Đối với các công trình mới được bố trí vốn năm 2024 chủ yếu đang trong trong thời gian hoàn tất các thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đầu tư nên chưa có khối lượng thực hiện.
Doanh thu hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng có mức tăng trưởng đáng kể. Tháng 01 năm 2024 là thời điểm trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nên hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ tiêu dùng tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm trước, các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị và cơ sở kinh doanh chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, đa dạng và đưa ra nhiều chương trình, hình thức khuyến mại, giảm giá nhằm kích cầu, thu hút tiêu dùng của người dân trong dịp tết Nguyên đán.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01-2024 tăng 0,5% so với tháng trước liền kề (khu vực thành thị tăng 0,48%; khu vực nông thôn tăng 0,51%), tác động chính là do giá gạo tăng và một số mặt hàng tiêu dùng chuẩn bị Tết Nguyên đán tăng nhẹ; tăng 0,68% so với cùng kỳ năm trước (tháng 01-2023).
3.2. Công tác cán bộ
- Quyết định số 1070-QĐ/TU, ngày 24-01-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kon Plông khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. (tại đây
- Quyết định số 1071-QĐ/TU, ngày 24-01-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Hồi khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. (tại đây
- Quyết định số 1075-QĐ/TU, ngày 26-01-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện ủy Sa Thầy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. (tại đây
- Quyết định số 1076-QĐ/TU, ngày 02-02-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức và hoạt động đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (tại đây
- Quyết định số 1077-QĐ/TU, ngày 02-02-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024. (tại đây
- Quyết định số 1078-QĐ/TU, ngày 02-02-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024. (tại đây
- Chiều 29-01, UBND tỉnh tổ chức Lễ Công bố và trao: (1) Quyết định số 45/QĐ-UBND (ngày 29-01-2024) của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Ban Quản lý - Khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum kể từ ngày 30-01-2024. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. (2) Quyết định số 61/QĐ-UBND (29-01-2024) của Chủ tịch UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội kể từ ngày 29-01-2024. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.
- Chiều 29-01, HĐND thành phố Kon Tum khóa XII tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 11. Kỳ họp đã bầu đồng chí Y Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Kon Tum khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu 32/32, đạt tỷ lệ 100%.
- Sáng 05-02, Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 139/QĐ-TCT, ngày 01-02-2024 của Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Tiến Đông, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Kon Tum, Cục Thuế tỉnh Kon Tum giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kon Tum, kể từ ngày 01-02-2024.
- Chiều 05-02, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định số 1075-QĐ/TU, ngày 26-01-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện ủy Sa Thầy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Dương Quang Phục, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện.
3.3. Sáng 20-02, các địa phương trong tỉnh đồng loạt ra quân đầu năm 2024 với chủ đề “Ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh” với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Về dự lễ ra quân đầu năm tại các địa phương, có các đồng chí lãnh đạo tỉnh.
 - Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ ra quân tại thôn Tê Pên, xã Văn Lem, huyện Đăk Tô. Sau buổi lễ, đồng chí Dương Văn Trang cùng các đại biểu đã đổ mẻ bê tông đầu tiên làm tuyến đường nội thôn Tê Pên với chiều dài 300m, chiều rộng mặt đường 3m.
- Đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ ra quân tại thôn Ya De, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy.
Ngay sau Lễ ra quân, các đồng chí lãnh đạo cùng cán bộ và nhân dân thôn Ya De tiến hành trồng cây ăn quả và đổ những mẻ bê tông để làm đường nội thôn dài khoảng 420m.
- Đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ ra quân tại thôn Hoà Phú, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi. Ngay sau Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo thực hiện đổ mẻ bê tông đầu tiên xây dựng tuyến đường đi từ thôn Hòa Phú đến UBND xã Đăk Kan. Tuyến đường có chiều dài 550m, bề ngang 3,5m.
- Cùng trong sáng 20-02, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã trực tiếp về cơ sở tham dự Lễ phát động ra quân đầu Xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn.
Cùng với đó, các địa phương trong toàn tỉnh cũng đồng loạt tổ chức ra quân đầu Xuân Giáp Thìn 2024; ngay sau nghi thức Lễ ra quân, cán bộ và nhân dân tiến hành phát dọn đường làng, ngõ xóm, nạo vét hệ thống cống rãnh trên các tuyến đường nội thôn; tổ chức nạo vét hệ thống kênh mương thủy lợi; làm hàng rào, đào hố rác tại nhà dân và nơi công cộng tại địa bàn; khởi công làm đường bê tông xi măng nội thôn, trồng cây xanh; vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị…với khí thế và quyết tâm cao ngay từ đầu năm để hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu kinh tế-xã hội của năm 2024 đã đề ra.
3.4.  Tối 16-02, tại Bảo tàng tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề "Trải nghiệm văn hóa truyền thống". Dự khai mạc có đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí, các hội viên Hội Nhà báo tỉnh và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.
Hội Báo Xuân Giáp Thìn năm 2024 có sự tham gia của trên 500 ấn phẩm của gần 80 cơ quan Hội nhà báo các tỉnh, cơ quan báo chí trên khắp mọi miền đất nước, bao gồm các ấn phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương, ấn phẩm của các cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố trong cả nước và đặc biệt là các ấn phẩm Xuân của các cơ quan báo chí tỉnh, các tập san, đặc san, bản tin của các ngành, địa phương trong tỉnh. Đây là đợt sinh hoạt văn hóa tinh thần của những người làm báo trên địa bàn tỉnh; là dịp để người làm báo gặp gỡ, giao lưu với lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương về hoạt động Hội, công tác báo chí. Qua đó, khơi gợi tinh thần sáng tạo, tạo động lực để hội viên nhà báo ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, sinh động, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của địa phương, của đất nước.
Tại Hội Báo Xuân năm nay, ngoài việc thưởng lãm các ấn phẩm báo chí đa sắc màu trên mọi miền đất nước, các đại biểu cũng được tham quan, thưởng lãm, trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc, những sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh, sản phẩm nghề truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
3.5. Trong năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, nhất là Chương trình số 39-CTr/TU, ngày 06-10-2022 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-06-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; trong đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, sắp xếp mô hình TCCSĐ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; phát triển TCCSĐ; thực hiện thí điểm sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ có đông đảng viên...
Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06-07-2018 của Ban Tổ chức Trung ương “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Quy định số 10-QĐi/TU, ngày 17-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện tốt việc phân công tổ cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư để nắm tình hình tư tưởng đảng viên và nhân dân.
Những nội dung được đưa vào trong sinh hoạt chi bộ như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, những khó khăn, vướng mắc của chi bộ; công tác quản lý đảng viên; việc ban hành và thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ; nhận xét, góp ý việc tổ chức sinh hoạt chi bộ kịp thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc trong sinh hoạt chi bộ để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở và chất lượng đội ngũ đảng viên. Một số đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như Đảng bộ huyện Ngọc Hồi, Kon Rẫy, thành phố Kon Tum.
Bên cạnh đó, các cấp ủy, chi bộ đều thực hiện tốt công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên; phát huy tốt vai trò của đội ngũ đảng viên trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp.
Công tác phát triển đảng viên đạt kết quả tích cực, trong năm 2023, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 1.162 đảng viên, đạt 116,2% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh lên 31.807 đồng chí. Một số đảng bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên như Đảng bộ huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, thành phố Kon Tum, Kon Plông.
Có 693/756 trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là đảng viên, chiếm 91,67%, đạt 106,59% kế hoạch; 410/756 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, chiếm 54,23%, đạt 108,46% kế hoạch.
Công tác rà soát đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thực hiện có hiệu quả. Trong năm 2023, toàn Đảng bộ tỉnh có 27 đảng viên thuộc diện phải rà soát, sàng lọc, trong đó, chi bộ tiếp tục giúp đỡ 13 đảng viên; 14 đảng viên không đủ tư cách bị đưa ra khỏi Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.
Có thể khẳng định, trong năm 2023, công tác xây dựng TCCSĐ và đảng viên ở toàn Đảng bộ tỉnh không ngừng được chú trọng và đẩy mạnh, góp phần kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.  
3.6. Tại Hội nghị tháng 01-2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận về việc xếp loại chất lượng đảng bộ cấp huyện; tập thể lãnh đạo, quản lý và cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023.
Theo đó, (1) xếp loại chất lượng mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đối với 02 đảng bộ: Đảng bộ Quân sự tỉnh và Đảng bộ huyện Sa Thầy. (2) xếp loại chất lượng mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đối với 12 đảng bộ: Đảng bộ thành phố Kon Tum, Đảng bộ huyện Đăk Glei, Đảng bộ huyện Ngọc Hồi, Đảng bộ huyện Đăk Tô, Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông, Đảng bộ huyện Đăk Hà, Đảng bộ huyện Kon Rẫy, Đảng bộ huyện Kon Plông, Đảng bộ huyện Ia H’Drai, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh.
Xếp loại chất lượng mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đối với 06 tập thể lãnh đạo, quản lý: Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tập thể lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Sa Thầy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh.
Xếp loại chất lượng mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đối với 27 tập thể lãnh đạo, quản lý: Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,  Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo Kon Tum, Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei, Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Tô, Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H’Drai, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.
Xếp loại chất lượng mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đối với 11 đồng chí và mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đối với 50 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc nhóm 1. Xếp loại chất lượng mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đối với 19 đồng chí, mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đối với 139 đồng chí và mức “Hoàn thành nhiệm vụ” đối với 01 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc nhóm 2. Xếp loại chất lượng mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đối với 10 đồng chí, mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đối với 102 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc nhóm 3.
3.7. Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) cho đến nay, công tác giáo dục lý luận chính trị toàn tỉnh đã được triển khai hiệu quả, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 5.900 hội nghị phổ biến, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp cho 515.734 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức được 116 lớp với 7935 cán bộ, đảng viên; các trung tâm chính trị huyện, thành phố đã tổ chức 568 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho 36.045 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú.
Nhìn chung, công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn toàn tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng, quan tâm lãnh đạo đến công tác tư tưởng gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên giữ chức vụ chủ chốt qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà.
3.8. UBND tỉnh vừa đã ban hành Kế hoạch số 570/KH-UBND về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Theo Kế hoạch này, UBND tỉnh xác định các mục tiêu, nội dung, nguồn lực và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Mục tiêu của phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là phấn đấu mức giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 là 4%; có 7 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; có 5 thôn ra khỏi địa bàn thôn đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có đất ở đạt 99,03%; tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có đất sản xuất đạt 98,97%. Mục tiêu giảm nghèo bền vững là phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 giảm từ 3 đến 4%, trong đó giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo từ 6 đến 8%. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới là phấn đấu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 là 62,4%; trong đó, tỷ lệ xã nông thôn mới nâng cao đạt 18,9%; tỷ lệ xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu đạt 7,5%; có 1 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Để đạt được mục tiêu này, UBND tỉnh dự kiến tổng nguồn lực huy động thực hiện năm 2024 khoảng 2.733,3 tỷ đồng. Trong đó: vốn ngân sách Trung ương là 1.354 tỷ đồng, bao gồm vốn đầu tư phát triển 798,3 tỷ đồng và vốn sự nghiệp 555,7 tỷ đồng; vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định 279,8 tỷ đồng, bao gồm: vốn đầu tư phát triển 195,4 tỷ đồng và vốn sự nghiệp 84,4 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác khoảng 470 tỷ đồng; vốn tín dụng khoảng 376,9 tỷ đồng; vốn huy động hợp pháp khác khoảng 252,5 tỷ đồng.
UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, gồm: tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức cho người dân và các cơ quan, đơn vị về ý nghĩa của các chương trình mục tiêu quốc gia; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các chương trình; việc huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù; về phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện khả năng thụ hưởng, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới.
3.9. Thời điểm này, tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đang chuẩn bị mọi mặt để tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, làm tròn trách nhiệm của mình với Tổ quốc.
Năm nay, nhiều thanh niên có đạo trên địa bàn tỉnh cũng đã xung phong lên đường nhập ngũ. Thành công đó có được là nhờ cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương đã phát huy, phối hợp tốt với các tổ chức tôn giáo, các linh mục, mục sư, các chức sắc, chức việc trong giáo xứ, họ đạo, người có uy tín trong thôn làng tuyên truyền, vận động con em tình nguyện thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Mục sư Phạm Ngọc Liên - đại diện Hội thánh Tin lành tỉnh Kon Tum cho biết: Với trách nhiệm của mình, chúng tôi luôn cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động bà con giáo dân thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự. Đó cũng là một nghĩa vụ thiêng liêng mỗi công dân, chúng tôi luôn nhắc nhở tạo mọi điều kiện hỗ trợ giúp đỡ các em trước, trong và sau khi trúng tuyển nghĩa vụ, giúp đỡ các gia đình yên tâm công việc làm ăn tại nhà. Một gia đình có con em lên đường nhập ngũ là cả Giáo xứ cùng chung vui, tự hào.
Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Hằng năm Bộ CHQS tỉnh đều tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tuyển chọn thanh niên nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu, chất lượng ngày một nâng lên, hài hòa trong cơ cấu thành phần các dân tộc trong khám tuyển. Bên cạnh đó, đối với những gia đình khó khăn, những thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt thì tham mưu địa phương, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tiến hành thăm hỏi, động viên, nắm chắc tình hình tư tưởng, tạo điều kiện để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ.
Vào thời điểm này, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương của tỉnh đang tiến hành thăm, hỏi động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Sự quan tâm, chia sẻ cùng nhiều hoạt động thiết thực trở thành nguồn động lực để các thanh niên phấn khởi, náo nức chờ đón ngày lên đường nhập ngũ.
3.10. UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn cụ thể về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (cấp xã); tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ cấp xã và từng chức danh công chức cấp xã; ngành đào tạo của từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Theo đó, tại Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND, có một số nội dung đáng lưu ý về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã như phải tốt nghiệp đại học trở lên đối với các chức vụ: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã.
Riêng đối với Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ yêu cầu trình độ từ trung cấp trở lên; các chức vụ là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã nhưng làm việc tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn miền núi, vùng cao, biên giới, xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì cũng chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn là trình độ từ trung cấp trở lên.
Ngoài ra, trường hợp luật, điều lệ tổ chức có quy định khác với quy định tại Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND thì thực hiện theo quy định của luật, điều lệ đó.
Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND cũng quy định tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với từng chức danh công chức cấp xã, cụ thể: tốt nghiệp trung cấp trở lên đối với các chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; tư pháp - hộ tịch.
Đối với các chức danh: văn phòng - thống kê; địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); tài chính - kế toán; văn hóa - xã hội: yêu cầu phải tốt nghiệp đại học trở lên. Trường hợp các chức danh này nếu làm việc tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn miền núi, vùng cao, biên giới, xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì yêu cầu trình độ từ trung cấp trở lên.
Bên cạnh đó, tại Điều 5 Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND còn quy định về ngành đào tạo theo yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã, như chức danh chỉ huy trưởng quân sự cấp xã: tốt nghiệp ngành quân sự cơ sở; chức danh văn phòng - thống kê: tốt nghiệp ngành, nhóm ngành quản lý nhà nước; luật; quản lý công; quản trị nhân lực; quản trị văn phòng; thống kê; văn thư - lưu trữ; kinh tế; công nghệ thông tin; chức danh địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn); chức danh địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã): tốt nghiệp ngành, nhóm ngành quản lý đất đai; địa chính; kỹ thuật trắc địa - bản đồ; xây dựng; kiến trúc; đô thị học; môi trường và bảo vệ môi trường; nông nghiệp; chức danh tài chính - kế toán: tốt nghiệp ngành tài chính; kế toán; kiểm toán; chức danh tư pháp - hộ tịch: tốt nghiệp nhóm ngành luật, đồng thời phải được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch; chức danh văn hóa - xã hội: tốt nghiệp ngành quản lý văn hóa; du lịch; quản lý thể dục, thể thao; báo chí và truyền thông; công tác xã hội; quản lý nhà nước; văn hóa học; xã hội học.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29-02-2024.
II. Thông tin chuyên đề
Chuyên đề 1: Toàn văn lời chúc Tết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dịp Tất niên năm 2023. (tại đây).
Chuyên đề 2: Toàn văn thông điệp chúc tết Giáp Thìn của Chủ tịch nước  Võ Văn Thưởng gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài vào thời khắc giao thừa thiêng liêng. (tại đây).
Chuyên đề 3: Toàn văn lời kêu gọi của Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cả nước hướng về Điện Biên Anh hùng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. (tại đây).
III. Văn bản nghiên cứu
1. Văn bản khối Đảng
1.1. Văn bản của Trung ương
- Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11-01-2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. (tại đây)
- Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31-01-2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới. (tại đây)
- Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05-02-2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. (tại đây)
- Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 36 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (tại đây)
1.2. Văn bản của tỉnh
- Kế hoạch số 125-KH/TU, ngày 26-01-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. (tại đây
- Công văn số 1206-CV/TU, ngày 01-02-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ V/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024). (tại đây
- Kế hoạch số 126-KH/TU, ngày 01-02-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (tại đây
- Thông báo số 947-TB/TU, ngày 02-02-2024 kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc triển khai thực hiện Quy định số 137-QĐ/TW, ngày 01-12-2023 của Ban Bí thư. (tại đây)
- Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 05-02-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030. (tại đây
- Kế hoạch số 128-KH/TU, ngày 05-02-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 02-10-2023 của Bộ Chính trị “về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. (tại đây
- Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 15-02-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. (tại đây
2. Văn bản khối chính quyền
2.1. Văn bản của Trung ương
- Nghị định 13/2024/NĐ-CP, ngày 05-02-2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP, ngày 01-07-2016 quy định về hoạt động tiêm chủng. (tại đây)
- Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 06-02-2024 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. (tại đây)
- Công điện số 13/CĐ-TTg, ngày 06-02-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản. (tại đây)
- Quyết định 171/QĐ-TTg, ngày 07-02-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai đến năm 2030. (tại đây)
- Quyết định số 174/QĐ-TTg, ngày 09-02-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (Công ước CAT). (tại đây)
- Chỉ thị số 04/CT-TTg, ngày 11-02-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. (tại đây)
- Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 14-02-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới. (tại đây)
- Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 15-02-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. (tại đây)
2.2. Văn bản của tỉnh
- Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND, ngày 31-01-2024 của UBND tỉnh quy định 07 định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (tại đây)
- Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND, ngày 01-02-2024 của UBND tỉnh sửa đổi một số điều của Quy định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội áp dụng đối với chung cư Nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 01-6-2023 của UBND tỉnh Kon Tum. (tại đây)
- Quyết định số 50/QĐ-UBND, ngày 01-02-2024 của UBND tỉnh phê duyệt các điểm đấu nối vào các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Kon Tum. (tại đây)
- Công văn số 433/UBND-KTTH, ngày 02-02-2024 của UBND tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. (tại đây)
- Công văn số 435/UBND-KTTH, ngày 02-02-2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý dự án và công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn NSNN. (tại đây)
- Quyết định số 54/QĐ-UBND, ngày 02-02-2024 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh Kon Tum. (tại đây)
- Công văn số 451/UBND-KTTH, ngày 05-02-2024 của UBND tỉnh về việc xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương với cơ sở dự liệu quốc gia về giá. (tại đây)
- Kế hoạch số 455/KH-UBND, ngày 05-02-2024 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh. (tại đây)
- Công văn số 462/UBND-HTKT, ngày 05-02-2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân năm 2024. (tại đây)
- Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 06-02-2024 của Chủ tịch UBND tỉnh phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh. (tại đây)
- Công văn số 469/UBND-NC, ngày 06-02-2024 của UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024. (tại đây)
- Công văn số 470/UBND-TTHCC, ngày 06-02-2024 của UBND tỉnh về việc thực hiện nghiêm đánh giá tác động chính sách, TTHC trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. (tại đây)
- Công văn số 472/UBND-NNTN, ngày 06-02-2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào tỉnh. (tại đây)
- Quyết định số 78/QĐ-UBND, ngày 06-02-2024 của UBND tỉnh về việc Công bố TTHC nội bộ được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (tại đây)
- Quyết định số 88/QĐ-UBND, ngày 07-02-2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH Nhật Á Châu. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. (tại đây)
- Công văn số 502/UBND-KTTH, ngày 07-02-2024 của UBND tỉnh về việc triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. (tại đây)
- Kế hoạch số 505/KH-UBND, ngày 07-02-2024 của UBND tỉnh dự kiến tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2024 với chủ đề: “Thanh niên tỉnh Kon Tum với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số” trong tháng 3 năm 2024. (tại đây)
- Quyết định số 69/QĐ-UBND, ngày 08-02-2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2040. (tại đây)
- Công văn số 542/UBND-KTTH, ngày 15-02-2024 của UBND tỉnh về việc triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (tại đây)
- Công văn số 582/UBND-KGVX, ngày 19-02-2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh. (tại đây)
IV. Một số gương người tốt, việc tốt
- Nhiều năm qua, ông A Lý ở làng Tu Cấp, xã Tu Mơ Rông (huyện Tu Mơ Rông) miệt mài đan lát. Sản phẩm từ đan lát đã giúp ông cũng như những người đang gắn bó với nghề đan lát có thêm thu nhập; đồng thời, truyền dạy kỹ năng nghề đan lát truyền thống cho thế hệ trẻ. (tại đây)
- Ở thôn Kon Tum Kơ Pơng (phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum), ai cũng dành cho già Luk (69 tuổi) những lời khen ngợi, bởi ông không chỉ là người giỏi đan lát mà còn rất tâm huyết trong việc truyền nghề cho thế hệ trẻ. (tại đây)
 

Phòng Tổng hợp thông tin thực hiện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:287 | lượt tải:33

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:146 | lượt tải:29

TÀI LIỆU

phục vụ HN quán triệt NQ41 của BCT về vai trò đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới

Lượt xem:317 | lượt tải:143

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Lượt xem:349 | lượt tải:154

CV.2400.BTGTU

dự HN quán triệt Nghị quyết 41 của BCT về vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới

Lượt xem:349 | lượt tải:292

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 4-2024

Lượt xem:831 | lượt tải:75

CV.2384.BTGTU

phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của BBT và kế hoạch của BTVTU tháng 4-2024

Lượt xem:1101 | lượt tải:192


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập178
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm176
  • Hôm nay6,766
  • Tháng hiện tại375,114
  • Tổng lượt truy cập30,906,236
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây