BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 5-2023) 

BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 5-2023)

Thứ năm - 27/04/2023 09:15
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 5-2023)
A/ ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG THÁNG   
* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng[1]… cấp ủy, chi bộ lựa chọn nội dung trong Bản tin Thông báo nội bộ tháng 5/2023 để sinh hoạt. Trong đó, cần tập trung:
1/ Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề toàn khoá “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" và Chuyên đề năm 2023 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tuỵ, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ, nhân rộng các tập thể, gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực. Giới thiệu nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.
2/ Tuyên truyền một số chỉ thị, nghị quyết: Quy định số 776-QĐ/TU, ngày 16-01-2023 về quy định cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27-02-2023 về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng hiện nay; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07-10-2022 về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; Quy định số 100-QĐ/TW và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 28-02-2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản; Kết luận số 49-KL/TW, ngày 28-02-2023 của Bộ Chính trị về “định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kế hoạch số 90-KH/TU, ngày 03-4-2023 thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12-12-2022 của Ban Bí thư Trung ương “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới”; Quy định số 15/2023/QĐ-UBND, ngày 07-4-2023 về khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum; công tác phối hợp nắm tình hình, phản ánh kịp thời về đời sống nhân dân tại các vùng đang bị thiệt hại bởi thiên tai để thông tin đến cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện công tác cứu trợ, không để người dân bị đói, bị thiếu nước sinh hoạt; tuyên truyền thường xuyên các biện pháp phòng, chống cháy rừng, dịch bệnh.
3/ Nâng cao công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tuyên truyền thường xuyên về công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông...
4/ Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ Tư, năm 2022-2023; Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 và Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III - năm 2023. Tiếp tục tuyên truyền những điểm mới của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2023-2024.
B/ TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ
I- THÔNG TIN THỜI SỰ
1. THẾ GIỚI
2. TRONG NƯỚC
(Tin Thế giới và Trong nước xin xem TẠI ĐÂY)    
3. TRONG TỈNH
3.1. Kinh tế-xã hội của tỉnh tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023
3.1.1. Kinh tế
- Thu, chi ngân sách: Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 4 tháng là 1.073 tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương ước 4 tháng đạt 3.439 tỷ đồng.
- Đầu tư công: Tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2023, toàn tỉnh đã giải ngân được khoảng 479,4 tỷ đồng, đạt 15,16% so với thực nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 địa phương đã giao
- Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản:
+ Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân 2022-2023 là 10.491,6 ha([2]). Diện tích các cây trồng chủ lực trong tháng không có thay đổi đáng kể so với tháng trước([3]). Tổng đàn gia súc đạt 266.693 con (đàn trâu 23.953 con, đàn bò 84.920 con, đàn lợn 157.820 con). Tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 1.987 tấn.
- Công nghiệp: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 4 năm 2023 ước tính tăng 7,57% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 10,33% so với cùng kỳ năm trước
- Thương mại - Dịch vụ: Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ 4 tháng năm 2023 ước đạt 11.348,15 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 97,5 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1,3 triệu USD
- Cải thiện môi trường đầu tư; phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 đạt 64,89 điểm, xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc so với năm 2021 và là thứ hạng cao nhất tỉnh đạt được kể từ năm 2006 đến nay. Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2022 đạt 15,09 điểm, xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố. Từ đầu năm đến nay, đã thu hút 03 dự án đầu tư (ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế) với tổng vốn đăng ký khoảng 28 tỷ đồng; ước thành lập mới khoảng 95 doanh nghiệp, tổng vốn điều lệ khoảng 530 tỷ đồng; thành lập mới 22 hợp tác xã và 20 tổ hợp tác; hiện toàn tỉnh có 252 hợp tác xã.
3.1.2. Về văn hóa - xã hội
- Tổng số lao động được giải quyết việc làm thông qua các chương trình trong tháng 4 là 553 lao động; đào tạo các cấp trình độ giáo dục nghề nghiệp cho 1.730 người. Tỷ lệ bao phủ BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động ước đạt 19,4%, bằng 98,23% kế hoạch, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 11,84%, bằng 99,92% kế hoạch, tăng 0,42% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 92,15%, bằng 98,7% kế hoạch và bằng 102,2% so với cùng kỳ.
- Công tác khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, truyền thống của các dân tộc thiểu số, các di tích lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch([4]) và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình([5]) được tích cực triển khai. Việc thực hiện chế độ, chính sách cho Người có công([6]); trợ giúp xã hội, giảm nghèo([7]); công tác bảo vệ, phát triển trẻ em, bình đẳng giới và phòng chống tệ nạn xã hội([8]) được quan tâm thực hiện thường xuyên. Thể dục, thể thao được duy trì với nhiều giải đấu được tỉnh tổ chức([9]).
3.2. Công tác tổ chức, cán bộ
- Ngày 29-3-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 733-TU thống nhất chủ trương giải thể Hội Kiến trúc sư tỉnh Kon Tum và Thông báo số 734-TU thống nhất chủ trương giải thể Hội Tem tỉnh Kon Tum.
- Ngày 29-3-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 827-QĐ/TU về việc thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia H’Drai khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đối vơi đồng chí Nguyễn Quang Thọ, Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Ia H’Drai.
- Chiều 30-3-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định số 822-QĐ/TU ngày 28-3-2023 luân chuyển, phân công và chỉ định đồng chí Thái Văn Tưởng-Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Đăk Glei nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Chiều 30-3-2023, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định số 139/QĐ-UBND, ngày 30-3-2023 bổ nhiệm đồng chí Trà Thanh Trí-Trưởng phòng Kinh tế- Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
- Chiều 31-3-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định số 823-QĐ/TU ngày 28-3-2023 điều động, phân công và bổ nhiệm đồng chí Xiêng Thanh Phúc-Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
- Ngày 10-4-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 852-QĐ/TU chuẩn y Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Kon Plông nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Phan Thị Ngọc Oanh, Ủy viên UBKT Huyện ủy Kon Plông.
- Ngày 14-4-2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 133/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. Theo đó, ông Nguyễn Đăng Trình, Chánh Văn phòng UBND tỉnh-Ủy viên Thường trực thay ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông; ông Phan Mười, Giám đốc Sở Giao thông vận tải-Ủy viên thay ông Nguyễn Hữu Hùng, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải (đã nghỉ hưu); ông Trà Thanh Trí, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh-Ủy viên. UBND tỉnh mời ông Hoàng Trung Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thay ông Bùi Duy Chung, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (đã nghỉ hưu).
- Ngày 17-4-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 854-QĐ/TU chuẩn y Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Lý Cao Cường, Trợ lý Thanh tra Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
3.3. Công tác khen thưởng
Ngày 29-3-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 736-TB/TU thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” đối với 05 tập thể: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum; Nhân dân và cán bộ xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi; Nhân dân và cán bộ xã Kroong, thành phố Kon Tum; Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thế hệ mới Đăk Mar, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà.
3.4. Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng) tổ chức vào ngày 13-4 đã thông qua 4 tờ trình gồm: Tờ trình số 66-TTr/TU, ngày 10-4-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị quý I/2023; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo; Tờ trình số 61-TTr/TU ngày 20-02-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17-11-2022 của BCH Trung ương (khóa XIII) “về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Tờ trình số 62-TTr/TU, ngày 23-02-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17-11-2023 của BCH Trung ương (khóa XIII) “về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Tờ trình số 63-TTr/TU, ngày 24-02-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09-11-2022 của BCH Trung ương (khóa XIII) về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới”. Hội nghị cũng đã đóng góp ý kiến vào các báo cáo: Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022 đối với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy; những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết giữa hai kỳ hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Tại Hội nghị, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương rà soát các chỉ tiêu của cấp mình để cụ thể hóa, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất…. Phấn đấu giữ vững và tăng bậc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm 2023. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.
3.5. Hội nghị trực tuyến giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và giao ban khối Đảng quý I/2023 (tổ chức vào chiều 19-4) đánh giá:
Trong quý I/2023, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đạt được các kết quả như: Đã ban hành, triển khai kế hoạch và xây dựng chuyên đề năm 2023 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”; triển khai kế hoạch tổ chức Giải báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2023; sinh hoạt, chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng các cấp.
Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Tham mưu Tỉnh ủy cho ý kiến đối với Chương trình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17-11-2022 của BCH Trung ương “về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; kết nạp được 125 đảng viên, đạt 12,5% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh lên 31.411 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; nghiêm minh, kịp thời, sát với tình hình thực tế của địa phương. Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng được thường xuyên cải tiến phương thức lãnh đạo của cấp uỷ theo hướng sát việc, sát cơ sở, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng trong từng cấp ủy; các cấp ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy làm tốt hơn nữa công tác tổ chức cán bộ trong quý II; đặc biệt xây dựng tổ chức đảng và đảng viên trong sạch vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên, kế hoạch phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Tiếp tục phát huy công tác dân vận để góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
3.6. Tại cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum (ngày 17-4), Thành ủy Kon Tum đã báo cáo tình hình  kinh tế-xã hội của địa phương  năm 2022 và quý I/2023: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 11,95%, kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư và phát huy hiệu quả, hoạt động sản xuất công nghiệp cơ bản duy trì ổn định; thương mại, dịch vụ từng bước khôi phục sau dịch bệnh; nông nghiệp công nghệ cao được chú trọng phát triển; chất lượng y tế, giáo dục tiếp tục được nâng lên; an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được chú trọng củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ của thành phố Kon Tum còn chậm, không hoàn thành kế hoạch đề ra như: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không đạt kế hoạch; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch định giá đất năm 2022 còn chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đấu giá đất; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, chưa kịp thời tháo gỡ các vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công trình, dự án; quản lý tài nguyên, khoáng sản chưa chặt chẽ; việc giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn chậm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định.
Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo trong thời gian tới: (1) thành phố Kon Tum cần tập trung thực hiện chỉnh trang đô thị để xứng đáng là đô thị loại II, tạo đà xây dựng thành phố trở thành đô thị loại I trong tương lai; nhanh chóng hoàn thành hạng mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các cụm công nghiệp của địa phương để thu hút đầu tư; kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đảm bảo hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố Kon Tum đạt nông thôn mới đã đề ra; dồn điền để xây dựng “cánh đồng lớn” và nghiên cứu những loại cây trồng phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; giảm bớt diện tích cây mì, đẩy mạnh trồng rừng sản xuất. (2) Trong công tác quy hoạch, thành phố Kon Tum cần chú ý xây dựng quy hoạch phát triển dọc 2 bên bờ sông Đăk Bla đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và tạo cảnh quan đô thị; làm tốt công tác vận động người dân trong giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án. (3) Quan tâm, nâng cao chất lượng dạy và học của địa phương; tăng cường quản lý trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phối hợp với các ngành có liên quan quan tâm bảo vệ, đầu tư tôn tạo một số công trình lịch sử, văn hóa trên địa bàn; khai thác lợi thế để phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng.
3.7. Tại kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (ngày 12-4), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với các đồng chí: Nguyễn Thị Vân-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Phùng Mạnh Dũng-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Y Đứk-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Với chức trách, nhiệm vụ được phân công, các đồng chí nói trên đã có khuyết điểm trong công tác chỉ đạo, thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực được phân công quản lý đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Tuy nhiên, khuyết điểm, vi phạm của các đồng chí diễn ra trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 rất phức tạp và cấp bách; bản thân các đồng chí là những người trực tiếp ký mượn kít xét nghiệm của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á sau khi đã có chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cá nhân không trực tiếp ký các hồ sơ liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu, hợp đồng… Trong quá trình tham mưu, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, bản thân các đồng chí thuộc lực lượng tuyến đầu chống dịch, góp phần tích cực và hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.
Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng và Kết luận số 43-KL/TW, ngày 20-10-2022 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 08-11-2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kết luận không xử lý kỷ luật đối với các đồng chí: Nguyễn Thị Vân, Phùng Mạnh Dũng, Y Đứk và yêu cầu các đồng chí nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc.
Trước đó, tại kỳ họp đột xuất của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và đồng chí Nguyễn Lộc Vương-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
3.8. Kon Tum tăng 24 bậc trên xếp hạng PCI cấp tỉnh năm 2022. Đây là thông tin được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức công bố.
Báo cáo xếp hạng chỉ số PCI năm 2022 do VCCI công bố, tỉnh Kon Tum đạt 64,89 điểm, xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố; tăng 24 bậc so với năm 2021. Trong khu vực Tây Nguyên, chỉ xếp sau tỉnh Lâm Đồng (thứ 17 với 67,92 điểm). Đây là thứ hạng cao nhất tỉnh đạt được kể từ năm 2006 đến nay. Một số chỉ số có thứ hạng cao, như: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xếp hạng 10; Cạnh tranh bình đẳng xếp hạng 20; Chi phí không chính thức xếp hạng 21; Tính minh bạch xếp hạng 30...
3.9. Tỉnh Kon Tum đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt 5 chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, góp phần phục hồi phát triển kinh tế và sớm ổn định đời sống cho người dân, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới sau đại dịch COVID-19.
Ngay sau khi Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ được ban hành, tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với chính quyền các cấp kịp thời rà soát nhu cầu vay vốn để trình cấp có thẩm quyền xem xét giao chỉ tiêu kế hoạch cho vay với tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2022-2023 là 1.266 tỷ đồng (trong đó năm 2022 là 658 tỷ đồng, năm 2023 là 608 tỷ đồng). Theo đó, riêng năm 2022, tỉnh được Trung ương giao chỉ tiêu 358,7 tỷ đồng cho vay 5 chương trình, đến nay đã giải ngân gần 300 tỷ đồng (đạt gần 84% kế hoạch). Bên cạnh đó, tỉnh còn phân bổ 25 tỷ đồng để ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn vay và đã được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng. Đến nay, việc triển khai cho vay các chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó có 3/5 chương trình giải ngân đạt 100%, gồm Chương trình cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, Chương trình cho vay nhà ở xã hội, Chương trình cho vay học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập.
Qua triển khai thực hiện các Chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ đã tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 3.472 lao động; xây mới 180 nhà ở xã hội; 849 học sinh, sinh viên mua máy tính và trang thiết bị học tập trực tuyến; 6 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập được vay vốn để tu sửa, phục hồi hoạt động giáo dục; 1.277 hộ nghèo DTTS vay vốn xây mới, sửa chữa nhà để ở… góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh-xã hội và ổn định đời sống của người dân trên địa bàn.
Ngoài ra, thực hiện cho vay Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ, tỉnh đã giải ngân hơn 71 tỷ đồng với hơn 1.500 hộ còn dư nợ (đạt 53% kế hoạch) và được đánh giá là một trong những địa phương thực hiện phân bổ nguồn vốn sớm và có tỷ lệ giải ngân đạt cao so với cả nước.
Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, thời gian tới, tỉnh đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam quan tâm bổ sung thêm nguồn vốn để cho vay chương trình cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo kế hoạch của tỉnh đã xây dựng trong năm 2023; mở rộng đối tượng cho vay cho tất cả các đối tượng có nhu cầu; cho chủ trương chuyển các khoản vay chưa được giải ngân hết sang cho vay một số chương trình khác. 
3.10. Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết XVI Đảng bộ tỉnh, Kon Tum đã thu hút được 68 dự án với tổng vốn đăng ký trên 18.000 tỷ đồng. Đây là tín hiệu tích cực, tạo nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (tháng 9/2020), tỉnh Kon Tum tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thông tin về các dự án mời gọi đầu tư và sẵn sàng tâm thế đồng hành cùng doanh nghiệp.
Để chấn chỉnh, giải quyết kịp thời những vướng mắc của nhà đầu tư, UBND tỉnh duy trì chương trình “Cà phê doanh nghiệp, doanh nhân” vào trung tuần hàng tháng; hàng năm tổ chức “Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp”. Cùng với cấp tỉnh, tại hai vùng kinh tế động lực, chính quyền thành phố Kon Tum và huyện Kon Plông cũng duy trì nhiều hình thức gặp gỡ, trao đổi, hỗ trợ doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư cũng như sản xuất, kinh doanh.
Với nhiều giải pháp tích cực, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, Kon Tum đã thu hút được 68 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 18.000 tỷ đồng. Đáng chú ý không chỉ ở vùng thuận lợi, ngay tại những huyện vùng sâu, vùng DTTS còn nhiều khó khăn như Tu Mơ Rông, Đăk Tô, Sa Thầy cũng thu hút được nhà đầu tư với nhiều dự án đã triển khai trên thực địa.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hiện tỉnh đang tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư vào nhiều lĩnh vực, như: Chế biến dược liệu; sản xuất công nghiệp; năng lượng tái tạo; du lịch; nông nghiệp công nghệ cao… Và để xây dựng môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, đúng pháp luật, tỉnh Kon Tum cũng đang kiên quyết xử lý những tồn tại, hạn chế tại các dự án mà nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết. Đồng thời xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức có hành vi gây khó dễ, nhũng nhiễu trong quá trình nhà đầu tư đến tìm hiểu, khảo sát và đầu tư tại tỉnh.     
II- THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ  
Chuyên đề 1. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Xin xem tại đây).
Chuyên đề 2. Phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V (Xin xem tại đây).
C/ VĂN BẢN MỚI
I- VĂN BẢN XÂY DỰNG ĐẢNG
1. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG   
1.1. Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (Xin xem tại đây).
1.2. Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 27 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Xin xem tại đây).
1.3. Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Xin xem tại đây).
2. VĂN BẢN CỦA TỈNH      
2.1. Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 31-3-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2030 (Xin xem tại đây).
2.2. Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 14-4-2023 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đến hết quý II/2023 (Xin xem tại đây).
2.3. Kế hoạch số 89-KH/TU, ngày 31-3-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức quán triệt, triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Xin xem tại đây).
2.4. Kế hoạch số 90-KH/TU, ngày 03-4-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ  thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12-12-2022 của Ban Bí thư Trung ương “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới” (Xin xem tại đây).
2.5. Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 07-4-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III-năm 2023 (Xin xem tại đây).
2.6. Quyết định số 802-QĐ/TU, ngày 14-3-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ   ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trong công tác quán triệt, định hướng thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp (Xin xem tại đây).
2.7. Quyết định số 849-QĐ/TU, ngày 03-4-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an tỉnh với các huyện uỷ, thành uỷ về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong Công an huyện, thành phố. (Xin xem tại đây)
2.8. Quyết định số 819-KH/TU, ngày 21-3-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Xin xem tại đây).
2.9. Quyết định số 853-QĐ/TU, ngày 10-4-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III - năm 2023 (Xin xem tại đây).
2.10. Kế hoạch số 88-KH/TU, ngày 21-3-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 39-KL/TW, ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 0l-KH/BCĐ, ngày 19-10-2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39 về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2023-2025 (Xin xem tại đây).
II- VĂN BẢN CỦA CHÍNH QUYỀN
1. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG          
1.1. Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Xin xem tại đây).
1.2. Chỉ thị của Thủ tướng về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công (Xin xem tại đây).
1.3. Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý (Xin xem tại đây).
1.4. Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" (Xin xem tại đây).
1.5. Công điện của Thủ tướng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy (Xin xem tại đây).
1.6. Công điện của Thủ tướng về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trong thời gian tới (Xin xem tại đây).
2. VĂN BẢN CỦA TỈNH 
2.1. Công văn số 932/UBND-KGVX, ngày 03-4-2023 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây)
2.2. Công văn số 938/UBND-NNTN, ngày 03-4-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh (xin xem tại đây)
2.3. Công văn số 942/UBND-NNTN, ngày 03-4-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh (xin xem tại đây)
2.4. Công văn số 945/UBND-NNTN, ngày 03-4-2023 của UBND tỉnh về triển khai các quy định pháp luật về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh (xin xem tại đây)
2.5. Công văn số 957/UBND-KGVX, ngày 04-04-2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh (xin xem tại đây)
2.6. Công văn số 995/UBND-NC, ngày 06-4-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong thủ tục hành chính (xin xem tại đây)
2.7. Công văn số 999/UBND-KGVX, ngày 07-04-2023 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền về Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam (xin xem tại đây)
2.8. Công văn số 1032/UBND-KGVX, ngày 10-4-2023 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên Internet, mạng xã hội (xin xem tại đây)
2.9. Công văn số 1075/UBND-KGVX, ngày 13-4-2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 (xin xem tại đây)
2.10. Công văn số 1081/UBND-NNTN, ngày 13-4-2023 của UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 18-02-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (xin xem tại đây)
2.11. Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND, ngày 12-4-2023 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, tuyển chọn và quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) trên địa bàn tỉnh Kon Tum (xin xem tại đây)
2.12. Công văn số 1149/UBND-KGVX, ngày 20-4-2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn. (xin xem tại đây)
2.13. Quyết định số 106/QĐ-UBND, ngày 31-3-2023 của UBND tỉnh về tổ chức cụm, khối thi đua tỉnh Kon Tum (xin xem tại đây)
2.14. Quyết định số 116/QĐ-UBND, ngày 07-4-2023 của UBND tỉnh về việc công nhận điểm du lịch: Làng du lịch cộng đồng Vi Rơ Ngheo, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông (xin xem tại đây)
D/ GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT    
1. Thời buổi hiện đại, nhiều người không còn mấy mặn mà với nghề đan lát, nhưng với ông A Lếu (67 tuổi, ở thôn Đăk Si, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi) thì bao năm qua, ông A Lếu vẫn vẹn nguyên tình yêu với nghề đan lát, bởi ông xem các sản phẩm được làm từ mây, tre như “đứa con” tinh thần trong gia đình mình (Chi tiết, xin xem tại đây).
2. Đối với đồng bào dân tộc Mơ Nâm (nhánh thuộc dân tộc Xê đăng) đang sinh sống tập trung tại làng Kon Du (xã Măng Cành, huyện Kon Plông), Nghệ nhân Ưu tú A Gông được xem như người “giữ hồn” của làng khi ông là người am hiểu và đam mê về nghệ thuật tạc tượng truyền thống (Chi tiết, xin xem tại đây).
3. Bao năm qua, để bảo tồn nghề truyền thống, nhiều phụ nữ Gia Rai ở xã Ya Tăng (huyện Sa Thầy) vẫn từng ngày miệt mài bên khung dệt, cố gắng làm sống dậy sắc màu thổ cẩm của dân tộc mình (Chi tiết, xin xem tại đây).
 

Phòng Tổng hợp thông tin thực hiện
 

[1] Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong tháng 5-2023: Kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2023); Kỷ niệm 205 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818-05/5/2023); Kỷ niệm 69 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2023); Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023); 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941-19/5/2023); 82 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2023)...
([2]) Trong đó: Diện tích lúa nước vụ Đông xuân 2022-2023 là 7.233,1 ha, đạt 100,2% kế hoạch và bằng 100,8% so với cùng kỳ; diện tích ngô đã trồng là 694,0 ha, đạt 83,1% kế hoạch và bằng 104,3% so với cùng kỳ; diện tích mía 427,3 ha, đạt 44,8% kế hoạch và bằng 50,4% so với cùng kỳ; diện tích lạc 25,1 ha; diện tích cây rau các loại là 1.147,5,0 ha, đạt 83,3% kế hoạch và bằng 104,9% so với cùng kỳ; diện tích đậu đỗ các loại là 90,0 ha, đạt 40,0% kế hoạch và bằng 99,1% so với cùng kỳ; diện tích các loại cây hàng năm khác là 219,4 ha, bằng 101,9% so với cùng kỳ.
([3]) Đến nay, tổng diện tích cây cà phê khoảng 29.254 ha; diện tích cao su khoảng 77.492 ha; diện tích cây Mắc ca khoảng 2.363 ha; diện tích cây ăn quả khoảng 9.423 ha; Sâm Ngọc Linh khoảng 1.740,7 ha; cây dược liệu khác khoảng 4.507 ha.
([4]) Tiếp tục triển khai thực hiện lập Hồ sơ di tích chiến thắng Đăk Pét đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia; di tích Đập Mùa Xuân (đập Đăk Ui) huyện Đăk Hà đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh; xác minh lại vị trí và vẽ bản đồ khoanh vùng bảo vệ vị trí Trại giam (Căng an trí) Đăk Tô; khảo sát các biển chỉ dẫn di tích lịch sử Khu Căn cứ tỉnh ủy Kon Tum và di tích Khu chứng tích Kon Hring tại huyện Đăk Tô và huyện Tu Mơ Rông; Báo cáo kết quả xác minh, nguồn gốc của chiếc xe tăng mang số hiệu 472 hiện trưng bày tại Quảng trường thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô trình cấp thẩm quyền theo quy định.
([5]) Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và Gia đình năm 2023 tại huyện Kon Plông, huyện Kon Rẫy.
([6]) Đưa 98 người có công đi điều dưỡng tập trung tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thực hiện đính chính thông tin trên bia mộ 01 liệt sĩ; trả lời thông tin liệt sĩ cho 07 thân nhân. Cắt giảm đối tượng từ trần: 08 người; giải quyết tăng: 08 trường hợp; trợ cấp một lần và mai táng phí: 14 trường hợp.
([7]) Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương triển khai các hoạt động Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4/2023); Xây dựng thực hiện tin bài, phóng sự vì Người khuyết tật theo kế hoạch truyền thông phù hợp đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2023. Tổ chức miễn phí khám sàng lọc, tư vấn, chẩn đoán bệnh, tật cho người khuyết tật vận động tại các huyện Đăk Tô, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy, Ia H’Drai và thành phố Kon Tum; có 38 người khuyết tật vận động tham gia khám, trong đó có 17 người được chỉ định phẫu thuật chỉnh hình và cung cấp dụng cụ trợ giúp miễn phí tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn trong năm 2023.
([8]) Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác trẻ em năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các lớp tập huấn: nâng cao kiến thức kỹ năng về công tác bình đẳng giới với 123 người tham dự; Tập huấn giảng viên nguồn cấp tỉnh cho cán bộ hệ thống bảo vệ trẻ em, giáo viên chủ chốt. Xây dựng kế hoạch tăng cường sự phối hợp của các cơ chế bảo vệ trẻ em dựa vào trường học, cộng đồng tại huyện Kon Plong, Kon Rẫy; kế hoạch kiểm tra Liên ngành về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh.
([9]) Đăng cai tổ chức giải Vô địch Karate Miền Trung, Tây Nguyên lần thứ IX năm 2023 tại Kon Tum; phối hợp Tổng Cục thể dục thể thao tổ chức thi đai đẳng quốc gia môn Karate năm 2023 tại tỉnh Kon Tum. Tổ chức Giải bóng chuyền truyền thống tỉnh Kon Tum năm 2023 (huyện Ngọc Hồi đăng cai). Tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Toàn dân tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật” 2023; tham gia tập luyện, thi đấu giải vô địch Đẩy gậy và Kéo co quốc gia năm 2023.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:206 | lượt tải:107

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Lượt xem:304 | lượt tải:191

CV.2490.BTGTU

Phổ biến, quán triệt NQ, CT của TW, TU (kèm tài liệu)

Lượt xem:1002 | lượt tải:2110

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:1324 | lượt tải:209

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:2731 | lượt tải:359

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:1472 | lượt tải:755

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:218 | lượt tải:229
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập117
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm110
  • Hôm nay12,843
  • Tháng hiện tại248,500
  • Tổng lượt truy cập31,921,293
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây