BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 5-2024) 

BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 5-2024)

Thứ bảy - 27/04/2024 09:14
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 5-2024)
A. ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG THÁNG  
* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng… cấp ủy, chi bộ lựa chọn nội dung trong Bản tin Thông báo nội bộ tháng 5-2024 để sinh hoạt. Trong đó, cần tập trung: 
1. Tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới" và mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 về đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh theo hướng bền vững, tiến bộ, công bằng được xác định trong Chương trình số 81-CTr/TU, ngày 15-4-2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc" và Chương trình số 80-CTr/TU, ngày 12-4-2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW. Tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Chương trình số 77-CTr/TU, ngày 15-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20-12-2023 của Bộ Chính trị "về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”; Kế hoạch số 140-KH/TU, ngày 15-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".
2. Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai Công điện số 31/CĐ-TTg, ngày 04-4-2024 của Thủ tướng Chính phủ "về việc chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng"; Chỉ thị số 11-CT-TTg, ngày 01-4-2024 của Thủ tướng Chính phủ "về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước..."; Quyết định số 279/QĐ-TTg, ngày 04-4-2024 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030”.
3. Tuyên truyền kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10-5-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13-4-2007 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; 02 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18-02-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tuyên truyền Hội nghị sơ kết cấp tỉnh về kết quả 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2024.
4. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm quan trọng tháng 5-2024: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2024), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024).
5. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa Liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV-năm 2024 trên địa bàn (theo Kế hoạch số 130-KH/TU, ngày 01-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024; Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024; Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.
B. TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ
I. Thông tin thời sự
1. Thế giới
2. Trong nước
(Tin Thế giới và Trong nước xin xem TẠI ĐÂY)
3. Trong tỉnh
3.1. Tình hình KT-XH tháng 3 và quý I-2024: Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, sự tin tưởng, đồng lòng, quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 3 và quý I năm 2024 ước đạt như sau:
Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện quý I/2024 đạt 734 tỷ đồng đạt 22,6% dự toán Trung ương và đạt 15,9% dự toán địa phương giao, giảm 11,57% so cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách nhà nước ước thực hiện 3.207 tỷ đồng, đạt 26,9% so với nhiệm vụ chi và tăng 11,68% so cùng kỳ năm trước.
Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn (theo giá hiện hành) ước đạt 5.712,44 tỷ đồng, tăng 11,81% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 11,06% so cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh quý I/2024 ước tính đạt 9.326,47 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý I/2024 tăng 1,53% so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến ngày 20-3-2024, có 122 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 33,88% kế hoạch và tăng 41,86% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký khoảng 772,3 tỷ đồng, đạt 19,31% kế hoạch và tăng 102,37% so với cùng kỳ. Có 24 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 46,67% so với cùng kỳ năm trước; 29 doanh nghiệp đã giải thể, tăng 38,10% so với cùng kỳ năm trước; 200 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 72,41% so với cùng kỳ năm trước.
3.2. Sáng 25-4, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) nhân Kỷ niệm 49 Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Tham dự Lễ viếng có các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND; các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh; lãnh đạo sở, ban ngành.
Tại Lễ viếng, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mang lại nền độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Sau Lễ dâng hương, dâng hoa và thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3).
3.3. Ngày 26-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ Khai mạc các hoạt động chào mừng 65 năm thành lập Khu căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum tại xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông. ​Dự buổi lễ có các đồng chí: A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các địa phương, sở, ban, ngành .
​Khu căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum tại khu vực suối Đăk Y Hai, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông được thành lập từ năm 1959 nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng. Tại đây, trong giai đoạn 1959 – 1972, Tỉnh ủy đã tổ chức thành công 4 kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh, đề ra những sách lược quan trọng để lãnh đạo quân và dân tham gia kháng chiến, giành nhiều thắng lợi tiêu biểu như: Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân, giải phóng Đăk Tô – Tân Cảnh tiến tới giải phóng tỉnh Kon Tum, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 
​Căn cứ Tỉnh ủy tại xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, đây địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng, là niềm tự hào của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Kon Tum. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ tới. Để bảo tồn di tích lịch sử, tỉnh Kon Tum đã có chủ trương tôn tạo, phục dựng, dựng và sửa chữa, xây dựng di tích. Dự án với 11 hạng mục chính được thực hiện từ tháng 7/2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2024, tổng mức đầu tư trên 18 tỷ đồng. Xác định công trình mang ý nghĩa lịch sử to lớn, với vai trò là chủ đầu tư, để đẩy nhanh tiến độ, UBND huyện đã đôn đốc đơn vị thi công vượt khó khăn, huy động nhân lực, máy móc thi công. Hiện tại, dự án cơ bản đã hoàn thành. 
Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, trồng cây lưu niệm và tham quan các vị trí nhà làm việc trong khu căn cứ Tỉnh ủy. 
​Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt cho biết, việc tổ chức các hoạt động chào mừng 65 năm thành lập Khu căn cứ Tỉnh ủy tại xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn của các thế hệ hôm nay đối với các đồng chí tiền bối cách mạng của tỉnh nhà; góp phần tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về truyền thống cách mạng của Đảng bộ tỉnh; khơi dậy lòng tự hào; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh trong công cuộc giải phóng dân tộc vừa qua.
Để phát huy hiệu quả giá trị của Di tích, trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chính trị, văn hóa, tư tưởng, du khảo về nguồn, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đến tham quan, tìm hiểu tại Khu di tích, cảm nhận được quá trình đấu tranh gian lao anh dũng của các thế hệ đi trước, thấy được giá trị và ý nghĩa của hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước. Từ đó kế thừa và tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ra sức, nỗ lực phấn đấu trong công tác, lao động, học tập, nâng cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo, cùng hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.
Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Tu Mơ Rông, Ban Quản lý Khu di tích phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, vận hành, phát huy hiệu quả của Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum, vừa phục vụ công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh; đồng thời, đưa Khu di tích trở thành một điểm du lịch hấp dẫn cho du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan.
3.4. Chiều 08-4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban trực tuyến với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và giao ban khối Đảng quý I năm 2024. Các đồng chí: A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 
Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý I/2024, công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng: Công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng được thực hiện thường xuyên; Triển khai công tác tổ chức, cán bộ đúng quy trình, quy định; Cấp ủy các cấp đã ban hành và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả tích cực; Phát huy hiệu quả công tác dân vận của Đảng, hệ thống chính trị; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục được đổi mới; quy chế dân chủ ở cơ sở được tăng cường; Tổ chức thực hiện nghiêm nguyên tắc, Quy chế làm việc của cấp ủy...
Trong quý I/2024, toàn tỉnh đã kết nạp 178 đảng viên mới, đạt 19,78% kế hoạch năm 2024, nâng tổng số đảng viên kết nạp từ đầu nhiệm kỳ đến nay tăng lên 3.877 đảng viên (đạt 77,54% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI); Có 699/756 thôn trưởng, tổ trưởng dân phố là đảng viên, chiếm 92,46%, đạt 98,36% kế hoạch năm 2024 (đạt 102,73% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI); 402/756 bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố, chiếm 53,17%, đạt 93,29% kế hoạch năm 2024 (đạt 78,80% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI).
Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: (1) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) "về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến, "tự chuyển hóa"", gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị "về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Chuyên đề của tỉnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. (2) Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam và Đại hội Hội LHTN các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. (3) Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là trong dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (01/5); Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động của tôn giáo; Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn trong Nhân dân ngay từ khi mới phát sinh, nhất là những vụ, việc liên quan đến an ninh nông thôn, khiếu kiện về đất đai, tài nguyên, môi trường.
3.5. Sáng 09-4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính quý I/2024. Đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi giao ban.
Trong quý I/2024, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương về công tác nội chính; đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.
Các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án vi phạm Luật Lâm nghiệp; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt đông của tôn giáo, không để tình trạng lợi dụng các vấn đề tôn giáo gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương; triển khai đồng bộ các giải pháp kéo giảm tội phạm, tập trung đấu tranh với các loại hình tội phạm hoạt động băng nhóm, “tín dụng đen”, tội phạm cờ bạc, tội phạm xâm phạm sở hữu…, qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, ổn định.
Quý II/2024, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đề ra các nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự xã hội trên địa bàn; chú trọng thực hiện tốt các phương án, kế hoạch đảm bảo quốc phòng, an ninh; chủ động nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự xã hội phát sinh ngay từ cơ sở, không để tạo thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của tôn giáo, công tác quản lý, bảo vệ rừng; thường xuyên tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt người, phương tiện ra, vào hoạt động trong khu vực biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý tốt các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.
Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân, không để tụ tập, khiếu nại, khiếu kiện đông người, vượt cấp.
Duy trì, phát triển tốt mối quan hệ với chính quyền và lực lượng vũ trang các tỉnh của Lào và Campuchia (giáp biên giới với tỉnh Kon Tum) trong việc phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, phòng chống vượt biên; phối hợp, quản lý chặt chẽ các hoạt động ở khu vực biên giới, cửa khẩu…
3.6. Chiều 29-3, UBND tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến với các huyện, thành phố đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 3, quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Theo báo cáo đánh giá của UBND tỉnh tại phiên họp, trong quý I, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được giao, qua đó, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được những kết quả tích cực: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I (theo giá hiện hành) ước đạt 7.783,81 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng GRDP (theo giá so sánh 2010) đạt 6,45%, cao nhất khu vực Tây Nguyên và đứng thứ 19 cả nước; hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh có sự cải thiện với tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 5.712 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ; dự kiến đến ngày 31-3-2024, toàn tỉnh giải ngân khoảng 489 tỷ đồng, đạt 21,1% so với thực nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 địa phương giao và đạt 18% so với kế hoạch Trung ương giao, cao hơn so với cùng kỳ năm 2023;…các chế độ, chính sách về an sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; tình hình dịch bệnh trên người được kiểm soát tốt, chất lượng khám, chữa bệnh được cải thiện; công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Thu ngân sách nhà nước thấp hơn so với cùng kỳ; công tác xây dựng nông thôn mới chưa đạt theo tiến độ yêu cầu; vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn xảy ra, một số địa bàn vẫn có tiềm ẩn nguy cơ xâm hại rừng; xảy ra một số vụ trộm cắp hệ thống dây điện công cộng, sâm Ngọc Linh; tình hình tai nạn giao thông chưa được kiềm chế...
Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu Quốc gia; triển khai quyết liệt giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương năm 2024; tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; chủ động phòng, chống các dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, phòng cháy chữa cháy rừng, hạn hán, thiếu nước trong mùa khô…
3.7. Chiều 12-4, đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi gặp gỡ, đối thoại với lực lượng thanh niên của tỉnh về chủ đề “Thanh niên tỉnh Kon Tum với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số”. Buổi gặp gỡ, đối thoại được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố với sự tham dự trên 1.000 thanh niên tại các điểm cầu.
Chương trình đối thoại nhằm lắng nghe, nắm bắt những kiến nghị, đề xuất của thanh niên để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và chính sách, chương trình, đề án liên quan nhằm phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay.
Năm 2023, Tổ chức thanh niên các cấp đã tích cực tổ chức các ngày hội, hội nghị, hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, tham gia tổ công nghệ số cộng đồng; vận động người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tài khoản thanh toán điện tử; tập huấn kỹ năng tiêu thụ hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử  hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên; tổ chức Chương trình ra quân hỗ trợ người dân cài đặt các ứng dụng điện tử bằng điện thoại thông minh như: thanh toán tiền điện, tiền nước; Vneid, app Thanh niên Việt Nam...Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tuyên truyền quảng bá, số hóa các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Tính đến thời điểm tháng 3/2024, Tỉnh đoàn Kon Tum đã thực hiện số hóa 5 công trình cấp tỉnh và 14 công trình cấp huyện, tiêu biểu như: Di tích lịch sử cách mạng khu căn cứ Tỉnh ủy tại xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông; Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, Bia Chiến thắng Plei Kan, Ngọc Hồi; Di tích lịch sử Ngục Kon Tum...
Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến trao đổi, đóng góp, những trăn trở và nguyện vọng chính đáng của các bạn đoàn viên, thanh niên.
Trong thời gian tới, để tiếp tục tạo điều kiện và phát huy tốt vai trò của thanh niên tham gia Chuyển đổi số, đồng chí đề nghị: (1) Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các Huyện đoàn, Thành đoàn triển khai tốt các phong trào hành động cách mạng gắn với các hoạt động chuyển đổi số như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, năng lực số và vai trò của tổ chức đoàn trong chuyển đổi số thông qua các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội. Tổ chức các đội hình tri thức trẻ tình nguyện có chuyên môn tham gia hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy tính, ứng dụng phần mềm, khai thác internet, mạng xã hội an toàn, hiệu quả cho người dân, thanh, thiếu niên; Lựa chọn cán bộ đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, có trình độ về công nghệ thông tin tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng nhằm phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của đoàn viên, thanh niên trong việc hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số. (2) Đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm mọi mặt để thanh niên và phong trào thanh niên ngày càng phát triển; phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh của tỉnh nói chung và thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số nói riêng. (3) Yêu cầu các sở, ngành và địa phương của tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ giải pháp về phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 đảm bảo hiệu quả, chất lượng gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số của đơn vị, địa phương; Tăng cường cơ chế phối hợp với Đoàn thanh niên cùng cấp trong xây dựng và thực thi hiệu quả chính sách đối với thanh niên; Tiếp tục quan tâm hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực số để mạnh dạn tham gia chuyển đổi số; kết nối các nguồn lực, phát huy hiệu quả tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tất cả các lĩnh vực. (4) Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đoàn viên, thanh niên sẽ phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, vận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số; Tăng cường học hỏi, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, áp dụng các kiến thức đó vào học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh; phấn đấu mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên trở thành động lực, lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương; Tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng công nghệ như: Khai báo, theo dõi y tế; thanh toán không dùng tiền mặt; giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến; danh tính số; chữ ký số cá nhân; thanh toán số; hóa đơn điện tử; hợp đồng điện tử,.... Hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ, nền tảng số do chuyển đổi số mang lại; Tích cực tham gia số hóa các danh lam, thắng cảnh, các sản phẩm, dịch vụ du lịch của địa phương; Hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin về môi trường, quy hoạch, công nghệ, đất đai, cây trồng, vật nuôi, thị trường,... qua các nền tảng số để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, góp phần nâng hiệu quả kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số...
3.8. Từ ngày 17 đến 23-4, Đoàn công tác số 9 do đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn đi thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.
Đoàn công tác gồm 194 đại biểu của 10 địa phương, đơn vị trong cả nước. Đoàn công tác tỉnh Kon Tum gồm 15 đại biểu, do đồng chí Nguyễn Tấn Liêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trường đoàn.
Trong 7 ngày công tác, Đoàn tỉnh Kon Tum đã tham gia cùng Đoàn công tác số 9 đi thăm 07 đảo (Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Tốc Tan C, Đá Tây A, Núi Le B, Trường Sa) và Nhà giàn DK1/19. Tại các địa điểm đến thăm, Đoàn công tác tỉnh đã được nghe các đơn vị đảo và Nhà giàn DK1/19 báo cáo về tình hình kết quả công tác và sinh hoạt trong năm 2023 và quý I năm 2024; thăm hỏi, động viên, tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên các đảo và Nhà giàn; tặng 08 suất quà cho các đơn vị với trị giá 94.650.000đ; thắp hương tưởng niệm tại các địa điểm tâm linh trên đảo.
Phát biểu tại đảo Cô Lin, đồng chí Nguyễn Tấn Liêm tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc các cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến ngày 14/3/1988 tại khu vực các đảo Gạc Ma, Len Đao và Cô Lin. Đồng chí mong muốn và tin tưởng rằng, tiếp bước tinh thần ý chí anh dũng, kiên cường của các bậc cha anh đi trước, cán bộ, chiến sĩ đảo Cô Lin sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách, giữ vững vùng biển, vùng trời của Tổ quốc.
Cũng trong dịp này, các đại biểu của tỉnh Kon Tum đã được tham quan Lữ đoàn Tàu ngầm 189 và Lữ đoàn 162 - đơn vị tàu chiến đấu mặt nước tại Cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
3.9. Trong quý I/2024, cơ quan thanh tra các cấp đã hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các cơ quan, địa phương thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại đơn vị, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân đảm bảo về trình tự, thủ tục; Kịp thời ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng tiêu cực (PCTNTC) để chủ động triển khai thực hiện; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện thường xuyên và ngày càng hiệu quả...
Trong kỳ, toàn tỉnh đã triển khai 44 cuộc thanh tra, kiểm tra; đến nay đã kết thúc 18 cuộc thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý và sử dụng đất;... với tổng số tiền sai phạm trên 165 triệu đồng. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN trên 165 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân trên 79 triệu đồng, đồng thời kiến nghị khắc phục các thiếu sót, sai phạm, khuyết điểm còn tồn tại và kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến sai phạm.
Cũng trong quý I/2024, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 47 lượt/51 người đến KNTC, kiến nghị, phản ánh (tiếp thường xuyên 33 lượt; tiếp định kỳ và đột xuất của thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp công dân 14 lượt/18 người). Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận được 195 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân. Số đơn thư thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết 80/195 đơn (chiếm tỷ lệ 41,03%), số đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết 115/195 đơn (chiếm tỷ lệ 58,97%) tổng số đơn nhận được. Đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã giải quyết là 63/80 đơn, thư thuộc thẩm quyền (chiếm tỷ lệ 78,75%); số đơn, thư đang được giải quyết là 17/80 đơn…
Quý I/2024, các cơ quan chức năng của tỉnh đã triển khai thực hiện 8 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; ban hành kết luận thanh tra tại 5 đơn vị. Kết thúc các cuộc thanh tra, có 4 cuộc phát hiện sai phạm, nội dung sai phạm chủ yếu như: Chi sai định mức chế độ, chi không đúng quy định; việc thực hiện chế độ báo cáo PCTN chưa đầy đủ, chưa đúng thời gian; việc công khai bản kê khai tài sản thu nhập còn thiếu biên bản theo quy định... Qua đó, đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN trên 95 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến sai phạm. Đồng thời, các cơ quan chức năng đã kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời phát hiện, đề nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai công tác cải cách hành chính và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong kỳ, cơ quan chức năng đã phát hiện 1 vụ việc có hành vi tham nhũng; Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 bị can về hành vi tham nhũng; khởi tố 1 vụ án, 2 bị can về tội “Đưa hối lộ” và” Nhận hối lộ”...
3.10. Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh: Trong quý I/2024 (từ ngày 15/12/2023 - 14/3/2024), trên địa bàn tỉnh xảy ra 42 vụ TNGT; so với cùng kỳ năm 2023, TNGT tăng 10 vụ, tăng 4 người bị thương và giảm 3 người chết. Qua đó cho thấy các yếu tố liên quan đến ổn định trật tự ATGT, kiềm chế TNGT chưa thực sự vững chắc để phục vụ cho mục tiêu kiềm chế TNGT một cách bền vững, lâu dài...
Theo thống kê, có 3 địa phương TNGT diễn biến phức tạp, tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2023, gồm các huyện  Kon Rẫy, Tu Mơ Rông và thành phố Kon Tum; 3 địa bàn tăng 2 tiêu chí, gồm: Đăk Tô, Đăk Hà, Đăk Glei. TNGT chủ yếu xảy ra trên các tuyến quốc lộ với 25 vụ (chiếm tỷ lệ 59.5%), làm tử vong 17 người (chiếm tỷ lệ 56,66%), làm bị thương  21 người (chiếm tỷ lệ 63,63%); bên cạnh đó, các tuyến tỉnh lộ, nội thành phố, thị trấn, giao thông nông thôn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT.
Trong công tác tuần tra, kiểm soát ATGT, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 7.121 trường hợp vi phạm về TTATGT (tăng 763 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023); tạm giữ 2.896 phương tiện và 3.784 giấy tờ các loại. Cơ quan chức năng đã phạt tiền 5.792 trường hợp với số tiền trên 9,1 tỷ đồng; tước Giấy phép lái xe có thời hạn 895 trường hợp. Đáng chú ý, số trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn tăng so với cùng kỳ năm 2023 (1.491 trường hợp vi phạm, tăng 246 trường hợp); số phương tiện vi phạm về tốc độ bị xử lý là 1.536 trường hợp vi phạm.... Ngoài ra, có một số hành vi vi phạm khác, như: 662 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 1.369 trường hợp không có GPLX; 1.244 trường hợp không có đăng ký xe; 34 trường hợp lạng lách, đánh võng trên đường; 83 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh dừng xe; 39 trường hợp chở quá số người cho phép…
 Trong quý II/2024, Ban ATGT tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nỗ lực tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo TTATGT,  kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh; Tăng cường chỉ đạo lực lượng chức năng huy động tối đa lực lượng tổ chức các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nơi tiềm ẩn TNGT, các tuyến và địa bàn giao thông nông thôn, nhất là các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, như: sử dụng rượu, bia; chạy quá tốc độ; tập trung trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2024....
3.11. Những năm qua, tỉnh ta quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, quản lý và khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi…bảo đảm nhu cầu tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Chỉ tính trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh ta thực hiện đầu tư xây dựng mới 165 công trình thủy lợi với tổng diện tích tưới thiết kế là 6.463,5ha. Trong đó, diện tích tưới cho lúa 2 vụ là 3.635,5ha, cây công nghiệp là 2.500ha, cây trồng khác là  328ha. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh 594 công trình thủy lợi, trong đó, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh được giao quản lý, khai thác, vận hành 178 công trình gồm 73 hồ chứa, 98 đập dâng và 7 trạm bơm điện; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn chịu trách nhiệm quản lý, khai thác 424 công trình.
Theo đánh giá của Chi cục Thủy lợi tỉnh, trên địa bàn tỉnh có 80 hồ chứa thủy lợi; mặc dù thời tiết đang trong giai đoạn cao điểm mùa khô, nắng nóng diễn ra trên diện rộng, mực nước ở các hồ chứa, các công trình thủy lợi đang xuống thấp, chỉ đạt khoảng 60% công suất thiết kế, nhưng vẫn cơ bản đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ tưới vụ Đông-Xuân năm 2023-2024. Theo đó, toàn bộ diện tích cây trồng nằm trong vùng tưới của các công trình thủy lợi vẫn đủ nước tưới, phát triển tốt, chưa xảy ra khô hạn. Tình trạng thiếu nước chỉ xảy ra cục bộ ở một số vùng sản xuất nhỏ nằm ngoài khu vực tưới của công trình thủy lợi, người dân chủ yếu sử dụng nước tưới từ ao, hồ, suối nhỏ. Không chỉ cung cấp nước tưới, hệ thống công trình thủy lợi còn góp phần cắt giảm, điều tiết lũ, tiêu thoát nước, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.
Để đảm bảo kế hoạch sản xuất, việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tối đa khả năng vận hành, cung cấp nước tưới của các công trình thủy lợi có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, cùng với việc làm tốt công tác quản lý nhà nước, cần sự tham gia  tích cực của người dân trong bảo vệ, giữ gìn các công trình.
3.12. Thời gian qua, ngành Thể thao tỉnh triển khai hiệu quả nhiều giải pháp trên lĩnh vực thể dục thể thao, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Đến nay, toàn tỉnh duy trì huấn luyện 4 đội tuyển tỉnh với 24 vận động viên (trong đó: võ taekwondo có 6 VĐV, võ cổ truyền 6 VĐV, điền kinh 6 VĐV, võ karate 6 VĐV); cùng 35 VĐV năng khiếu của 3 môn bóng đá, điền kinh và võ cổ truyền. Hệ thống đào tạo được duy trì bài bản, khoa học, chú trọng tuyển chọn, kế thừa các tuyến trẻ, năng khiếu để tạo nguồn xuyên suốt cho công tác huấn luyện và thi đấu. Riêng trong năm 2023, ngành Thể thao tỉnh đã để lại dấu ấn với nhiều thành tích đạt được ở nhiều giải đấu chuyên nghiệp, quy mô ở cấp khu vực, quốc gia. Qua đó, các lứa VĐV trẻ, tài năng liên tục được phát hiện, bồi dưỡng và thi đấu thành công, góp phần khẳng định vị thế thể dục thể thao của tỉnh. Trong năm 2023 ngành Thể thao tổ chức thành công 8 giải thể thao cấp tỉnh. Tiêu biểu như: Hội thao kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam; Giải Bóng chuyền nam, nữ truyền thống lần thứ VI; Hội thi thể thao các DTTS  lần thứ III; Giải vô địch Cầu lông các nhóm tuổi mở rộng; Giải vô địch Bóng bàn các nhóm tuổi; Giải Việt dã; Giải Quần vợt; Giải Bóng đá truyền thống lần thứ VIII.
Bên cạnh đó, ngành Thể thao tỉnh đăng cai tổ chức thành công các giải thể thao khu vực và toàn quốc. Trong đó, đã đăng cai tổ chức thành công Giải vô địch Karate miền Trung- Tây Nguyên lần thứ VIII năm 2023 với sự tham gia của hơn 300 VĐV đến từ 17 đơn vị thuộc các tỉnh, thành trên cả nước. Thông qua việc đăng cai tổ chức thành công các giải đấu cấp khu vực và toàn quốc đã giúp nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh với các địa phương trên cả nước
Trong năm 2023 đã tham gia tổng cộng 14 giải thể thao khu vực, toàn quốc và 4 giải ngoài kế hoạch; kết quả đạt được tổng cộng 112 huy chương (25HCV, 36HCB, 51HCĐ), trong đó: huy chương các giải khu vực 72 huy chương, huy chương các giải vô địch toàn quốc đạt 40 huy chương. Bên cạnh đó, có 6 VĐV hiện đạt kiện tướng; 9 VĐV đạt cấp I quốc gia (của 3 môn điền kinh, karate và võ cổ truyền); 1 VĐV điền kinh được triệu tập vào đội tuyển quốc gia và 3 VĐV được triệu tập vào đội tuyển trẻ quốc gia...Tính riêng thể thao thành tích cao, trong năm 2023, Đoàn VĐV tỉnh đã tham gia thi đấu giải khu vực và quốc gia đạt tổng cộng 60 huy chương các loại, trong đó: 9 HCV, 17 HCB, 34 HCĐ; tổng số VĐV đạt đẳng cấp: 13 VĐV (8 VĐV kiện tướng và 5 VĐV cấp I); đặc biệt 3 môn điền kinh, võ cổ truyền, võ karate đã hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao.
Ngoài ra, ngành Thể thao tỉnh còn tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động TDTT phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của dân tộc. Các hoạt động TDTT được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung thi đấu đã thu hút đông đảo người dân tham gia; hưởng ứng hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Toàn tỉnh hiện có tỷ lệ gia đình thể thao đạt 23,5%, số người thường xuyên tập luyện TDTT đạt 35,5%.
3.13. Với nhiều tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa, những năm qua, tỉnh ta có nhiều chính sách, định hướng để phát triển đa dạng các điểm đến trở thành sản phẩm OCOP thuộc nhóm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, điểm du lịch.
Hiện tại, toàn tỉnh có 2 sản phẩm được công nhận đạt OCOP du lịch 3 sao, đó là: Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kon Kơ Tu (thôn Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) của Tổ hợp tác dịch vụ du lịch làng Kon Kơ Tu; Điểm du lịch A Biu (thôn Plei Kléch, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum) của hộ kinh doanh A Biu. Ngoài ra, nhiều địa điểm, địa danh khác có nhiều tiềm năng để phát triển thành sản phẩm OCOP du lịch, tiêu biểu như du lịch tham quan, dã ngoại (Vườn quốc gia Chư Mom Ray, thác Pa Sỹ - Măng Đen, hồ Đăk Ke- Măng Đen); du lịch cộng đồng, du lịch canh nông, thưởng ngoạn thiên nhiên và trải nghiệm đời sống người dân (làng Kon Pring- huyện Kon Plông, làng Đăk Răng, Đăk Mế - huyện Ngọc Hồi, làng Vi Rơ Ngheo- huyện Kon Plông, làng Pu Tá- huyện Tu Mơ Rông) cùng một số địa điểm du lịch văn hóa, tâm linh khác.
Việc được công nhận là sản phẩm OCOP du lịch sẽ góp phần nâng tầm các sản phẩm du lịch, mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, tăng thu nhập cho người dân bản địa. Từ đó, giúp cộng đồng ý thức hơn trong việc gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống.
Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả bước đầu tại một số nơi như đã nêu trên, việc phát triển sản phẩm OCOP du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều trở ngại, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Một trong những nguyên nhân quan trọng là nhận thức của các tổ chức kinh tế khu vực nông thôn về các sản phẩm OCOP du lịch chưa cao, hình thức truyền thông chưa đa dạng; việc rà soát, hướng dẫn các sản phẩm tiềm năng để phát triển thành sản phẩm OCOP du lịch của cấp xã vẫn có mặt còn hạn chế…Cùng với đó, chất lượng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở, hộ sản xuất có sản phẩm đạt OCOP du lịch còn chưa cao; hạ tầng, môi trường, cảnh quan ở khu vực nông thôn chưa đáp ứng được những tiêu chí khắt khe theo quy định mới.
Để thúc đẩy phát triển và khai thác hết tiềm năng hiện có của nhóm sản phẩm OCOP du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, điểm du lịch, tỉnh ta xác định lấy công tác tuyên truyền, vận động làm nòng cốt; đặc biệt là việc truyền thông, nâng cao nhận thức thường xuyên cho các tổ chức kinh tế khu vực nông thôn, các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị phân phối, người tiêu dùng thông qua các hội nghị triển khai Chương trình OCOP, các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương đến cấp xã. Đồng thời, tiếp tục có những đề xuất, hỗ trợ về cơ chế, chính sách nhằm huy động sự tham gia của đông đảo các tầng lớp người dân; chủ động rà soát các sản phẩm tiềm năng và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình; đẩy mạnh đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản trị, marketing cho quản lý, điều hành của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở, hộ sản xuất; đào tạo lao động gắn với nhu cầu sản xuất sản phẩm OCOP du lịch.
3.14. Thời gian qua các cấp, các ngành trong tỉnh luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để HTX phát triển. Trong đó, Liên minh HTX tỉnh đã tư vấn, hướng dẫn cho các HTX vay vốn ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh để mở rộng sản xuất kinh doanh và đến nay, đã có 8 HTX đang vay vốn với dư nợ 2.430 triệu đồng. Đề nghị, phân bổ nguồn vốn giải quyết việc làm để bổ sung nguồn lực hỗ trợ cho các HTX trên địa bàn vay, với tổng số tiền 831 triệu đồng. Tích cực hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các HTX tham gia xây dựng Đề án đăng ký hỗ trợ khoa học, công nghệ hàng năm để tỉnh phê duyệt. Phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ rà soát, lựa chọn các HTX thuộc huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn hỗ trợ các hộ thành viên cây con giống, phân bón, bao bì sản phẩm, VietGap, đào tạo kỹ thuật. Triển khai tốt các chính sách hỗ trợ HTX và phối hợp với Viện Khoa học công nghệ và môi trường (Liên minh HTX Việt Nam) hỗ trợ 12.000 cây giống dâu tây, 3.000 cây giống lan kim tuyến cho thành viên HTX Toong Xăng Xanh (huyện Tu Mơ Rông) trồng dưới tán cây rừng…Nhờ đó, nhiều HTX hoạt động hiệu quả, đặc biệt, một số HTX  bước đầu đã thực hiện sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm đạt hiệu quả cao. Nổi bật nhất là các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, các HTX đã xây dựng được các thương hiệu sản phẩm hàng hóa, trong đó, có 6 sản phẩm của 2 HTX được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao và 69 sản phẩm OCOP 3 sao. Nhiều HTX trên địa bàn tỉnh đã góp phần tạo việc làm cho thành viên, người lao động, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX là 50 triệu đồng/người/năm, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.
Theo Liên minh HTX, tính đến hết tháng 3/2024, toàn tỉnh có 283 tổ hợp tác (THT), 300 HTX và 1 Liên hiệp HTX. Tổng nguồn vốn của HTX là 290 tỷ đồng. Doanh thu bình quân khoảng 1.305 triệu đồng/HTX/năm; lợi nhuận bình quân đạt khoảng 290 triệu đồng/HTX/năm.
Để HTX phát triển bền vững hơn, thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, chuyển đổi số; hỗ trợ HTX tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử trong và ngoài nước…Đồng thời, tranh thủ nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh và sự hỗ trợ vốn của Trung ương trong việc đầu tư hỗ trợ, khuyến khích xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình THT, HTX trên từng lĩnh vực, từng ngành nghề. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của THT, HTX, góp phần tạo việc làm cho người lao động, giảm nghèo và bảo vệ môi trường.   
II. Thông tin chuyên đề
Chuyên đề 1: Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025. (tại đây)
Chuyên đề 2: Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam: "Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc". (tại đây)
Chuyên đề 3: Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. (tại đây)
Chuyên đề 4: Phát biểu của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024. (tại đây)
Chuyên đề 5: Phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN. (tại đây)
III. Văn bản nghiên cứu
1. Văn bản khối Đảng
1.1. Văn bản của Trung ương
- Hướng dẫn số 147-HD/BTGTW, ngày 21-3-2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024). (tại đây
- Hướng dẫn số 148-HD/BTGTW, ngày 22-3-2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). (tại đây
- Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW, ngày 03-4-2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024). (tại đây
- Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10-4-2024 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản. (tại đây
- Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 39 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (tại đây)
1.2. Văn bản của tỉnh
- Kế hoạch số 133-KH/TU, ngày 14-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách, giúp đỡ xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” tại các thôn (làng) trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. (tại đây
- Công văn số 1221-CV/TU, ngày 18-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (tại đây
- Kế hoạch số 134-KH/TU, ngày 25-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28-3-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”. (tại đây
- Kế hoạch số 135-KH/TU, ngày 25-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. (tại đây
- Thông báo số 967-TB/TU, ngày 27-3-2024 về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương thành lập Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (tại đây
- Nghị quyết số 24-NQ/TU, ngày 28-3-2024 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đến hết quý II năm 2024. (tại đây
- Công văn số 1238-CV/TU, ngày 01-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. (tại đây
- Kế hoạch số 138-KH/TU, ngày 08-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025). (tại đây
- Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 09-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh. (tại đây
- Kết luận số 1781-KL/TU, ngày 09-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá 02 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18-2-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. (tại đây
- Quyết định số 1133-QĐ/TU, ngày 11-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chuẩn y Ủy viên và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kon Plông khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. (tại đây
- Quyết định số 1134-QĐ/TU, ngày 11-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chuẩn y Ủy viên và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tu Mơ Rông khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. (tại đây
- Kế hoạch số 140-KH/TU, ngày 15-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. (tại đây)
- Kế hoạch số 142-KH/TU, ngày 24-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05-01-2024 của Bộ Chính trị “về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông”. (tại đây
- Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày 24-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31-01-2024 của Bộ Chính trị “về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới”. (tại đây
- Kế hoạch số 144-KH/TU, ngày 24-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11-01-2024 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. (tại đây
2. Văn bản khối chính quyền
2.1. Văn bản của Trung ương
- Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 01-4-2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. (tại đây)
- Công điện số 29/CĐ-TTg, ngày 01-4-2024 của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022. (tại đây)
- Công điện số 33/CĐ-TTg, ngày 7-4-2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng. (tại đây)
- Công điện số 34/CĐ-TTg, ngày 8-4-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân trong các đợt xâm nhập mặn cao điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long. (tại đây)
- Thông báo số 160/TB-VPCP, ngày 11-4-2024 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới. (tại đây)
- Công điện số 38/CĐ-TTg, ngày 15-4-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo. (tại đây)
- Nghị quyết số 47/NQ-CP, ngày 15-4-2024 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. (tại đây)
- Nghị định số 39/2024/NĐ-CP, ngày 16-4-2024 của Chính phủ quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (tại đây)
- Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 21-4-2024 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. (tại đây)
2.2. Văn bản của tỉnh
- Công văn số 1111/UBND-TTHCC, ngày 03-4-2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện nghiêm việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính. (tại đây)
- Công văn số 1117/UBND-HTKT, ngày 03-4-2024 của UBND tỉnh về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện và quy hoạch nông thôn trên địa bàn tỉnh. (tại đây)
- Công văn số 1129/UBND-NNTN, ngày 04-4-2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất. (tại đây)
- Công văn số 1165/UBND-KGVX, ngày 05-4-2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Sởi. (tại đây)
- Công văn số 1176/UBND-NC, ngày 08-4-2024 của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc chấp hành quy chế văn hóa công sở, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. (tại đây)
- Công văn số 1224/UBND-NNTN, ngày 10-4-2024 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. (tại đây)
- Công văn số 1233/UBND-NNTN, ngày 10-4-2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. (tại đây)
- Quyết định số 203/QĐ-UBND, ngày 10-4-2024 của UBND tỉnh điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (tại đây)
- Công văn số 1247/UBND-NC, ngày 11-4-2024 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 07-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. (tại đây)
- Công văn số 1250/UBND-KTTH, ngày 11-4-2024 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024. (tại đây)
- Công văn số 1253/UBND-KGVX, ngày 11-4-2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. (tại đây)
- Công văn số 1297/UBND-NNTN, ngày 16-4-2024 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. (tại đây)
- Công văn số 1339/UBND-NNTN, ngày 19-4-2024 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh. (tại đây)
- Công văn số 1366/UBND-NNTN, ngày 22-4-2024 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. (tại đây)
- Công văn số 1387/UBND-HTKT, ngày 23-4-2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân. (tại đây)
- Kế hoạch số 1389/KH-UBND, ngày 23-4-2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. (tại đây)
- Công văn số 1394/UBND-KTTH, ngày 23-4-2024 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh. (tại đây)
IV. Một số gương người tốt, việc tốt
- Nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc, thời gian qua, nhiều lớp truyền dạy văn hóa dân tộc đã được tổ chức trên địa bàn huyện Sa Thầy, đã thu hút đông đảo thế hệ trẻ tham gia góp phần khơi dậy tình yêu, niềm tự hào văn hóa truyền thống cho lớp trẻ. (tại đây)
- Ở tuổi 84, già A Đep (làng Kon Krơk, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà) vẫn vẹn nguyên đam mê với nghề đan lát. Ngày nối ngày, già cần mẫn tạo ra những chiếc gùi độc đáo, tinh xảo, phục vụ sinh hoạt, sản xuất, góp phần gìn giữ nét văn hóa độc đáo của người Tơ Đrá (một nhánh của dân tộc Xơ Đăng). (tại đây)
- Dù tuổi đã cao, già làng, nghệ nhân A Khao (70 tuổi) vẫn miệt mài với việc truyền dạy cồng chiêng, múa xoang và trình diễn các loại nhạc cụ truyền thống cho thế hệ trẻ làng Đăk Giá 1, xã Đăk Ang (huyện Ngọc Hồi). (tại đây)
 

Phòng Thông tin - Tổng hợp thực hiện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:580 | lượt tải:159

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:1252 | lượt tải:159

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:735 | lượt tải:601

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:133 | lượt tải:188

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024)

Lượt xem:810 | lượt tải:131

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:1110 | lượt tải:122

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:267 | lượt tải:60
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay11,063
  • Tháng hiện tại357,542
  • Tổng lượt truy cập31,482,810
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây