BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 7-2023) 

BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 7-2023)

Thứ ba - 27/06/2023 10:14
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 7-2023)
A/ ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG THÁNG  
* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng… cấp ủy, chi bộ lựa chọn nội dung trong Bản tin Thông báo nội bộ tháng 7-2023 để sinh hoạt. Trong đó, cần tập trung:
1. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII[1]; kết quả Kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XV, nhất là các dự án Luật sửa đổi, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28-11-2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn và một số nội dung quan trọng khác đã được Quốc hội thông qua. Thông tin tuyên truyền về Kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026.
2. Tuyên truyền các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được xác định trong Chương trình số 60-CTr/TU ngày 15-5-2023 của Tỉnh ủy khóa XVI về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chỉ thị  số 21-CT/TW, ngày 04-5-2023); về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới (Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25-5-2023)
3. Tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 21-6-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh. Trong đó chú trọng tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong tình hình hiện nay; tích cực giới thiệu, biểu dương những mô hình, điển hình "Dân vận khéo" ở địa phương, cơ sở.
4. Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2023 và sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; kết quả sau 02 năm thực hiện Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24-02-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của  đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh; kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023.
Tuyên truyền về kết quả thực hiện chính sách đại đoàn kết kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện các chính sách an sinh xã hội; chăm lo đời sống và vật chất tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh. Tập trung tuyên truyền, định hướng công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn sau vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
5. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 7-2023: Ngày Dân số thế giới (11/7); 73 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2023); 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2023); 28 năm Ngày Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2023); Tuyên truyền đậm nét các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ ( 27/7/1947-27/7/2023).
B/ TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ
I- THÔNG TIN THỜI SỰ
1. THẾ GIỚI
2. TRONG NƯỚC
(Tin Thế giới và Trong nước xin xem TẠI ĐÂY)    
3. TRONG TỈNH
3.1. Kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2023
- Về tăng trưởng kinh tế: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 7.732 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 22/63 tỉnh thành trên cả nước và cao nhất trong khu vực Tây Nguyên. Trong đó: Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản tăng 5,65%; Khu vực Công nghiệp và Xây dựng tăng 10,88% (trong đó Công nghiệp tăng 12,65%); Khu vực Dịch vụ tăng 5,31%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 2,48%.
- Về thu, chi ngân sách nhà nước: Uớc thực hiện thu 6 tháng đầu năm khoảng 1.838 tỷ đồng, đạt 40,8% dự toán và bằng 81% so với cùng kỳ năm trước; ước thực hiện chi 6 tháng khoảng 5.124 tỷ đồng, đạt 35,8% nhiệm vụ chi và bằng 124,2% so cùng kỳ năm trước.
- Về sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông-Xuân 2022-2023 là 10.491,6 ha. Tổng diện tích cây trồng vụ mùa 2023 khoảng 177.578 ha. Các loại cây trồng chủ lực của tỉnh tiếp tục được chú trọng phát triển, đến nay, tổng diện tích cây cà phê khoảng 29.127 ha; cao su khoảng 77.541 ha; cây Mắc ca khoảng 2.863 ha; cây ăn quả khoảng 10.145 ha; Sâm Ngọc Linh khoảng 1.784 ha; cây dược liệu khác khoảng 5.784 ha. Chăn nuôi tiếp tục ổn định, tổng đàn gia súc ước đạt 269.355 con. Diện tích nuôi trồng thủy sản ao hồ nhỏ trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 850 ha, tổng sản lượng thủy sản ước khoảng 3.295 tấn.
- Về sản xuất công nghiệp và xây dựng: Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm 2023 ước tăng 12,5% so với cùng kỳ. Các ngành công nghiệp có lợi thế và một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng trưởng cao như: Điện sản xuất tăng 11,4%; Điện thương phẩm tăng 11,1%; Khai thác đá, cát, sỏi các loại tăng 17,5%; Tinh bột sắn tăng 8,3%; Nước máy tăng 7,3%; Đường ổn định so với cùng kỳ.
- Về thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 16.998 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 160 triệu USD, bằng 55,2% kế hoạch và tăng 8,1% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2,8 triệu USD, đạt 40,6% kế hoạch và tăng 14,3% so với cùng kỳ. Ngành du lịch tiếp tục khởi sắc, ước tính trong 6 tháng đầu năm 2023, thu hút được trên 956 nghìn lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 384 tỷ đồng.
3.2. Công tác cán bộ
3.2.1. Chiều 05-6-2023, Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định số 868-QĐNS/TW, ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2020-2025” đối vói đồng chí Dương Thị Thu Thủy, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đại tá Lê Quốc Việt, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
3.2.2. Chiều 09-6-2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định số 1007/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kon Tum đối với ông Hoàng Minh Tân kể từ ngày 15-4-2023; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày ban hành quyết định.
3.3. Công tác thi đua-khen thưởng
3.3.1. Ngày 14-6-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 949-QĐ/TU tặng Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum cho tổ chức Công đoàn tỉnh Kon Tum nhân dịp Đại hội lần thứ XI, Công đoàn tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2023-2028 với nội dung: “TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TỈNH KON TUM PHÁT HUY DÂN CHỦ, TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT, KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN”.
3.3.2. Ngày 06-6-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 756-TB/TU thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho đồng chí A Định, Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng, Người có uy tín thôn Đăk Pung, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô tại Chương trình biểu dương tôn vinh người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023; Thông báo số 757-TB/TU, thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 cho tập thể Đảng ủy xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy; đồng chí A Viện, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Đăk Rò, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô và Ông Brol Vẻ (Nghệ nhân Brol Vẻ), Thôn Đăk Răng, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi.
3.3.3. Ngày 06-6-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 758-TB/TU thống nhất việc UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể (Ban Công tác đặc biệt tỉnh Attapư; Bản Xay Sỉ, huyện Xay Xệt Thả, tỉnh Attapư; Ban Đối ngoại, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sêkông; Ban Chỉ huy quân sự huyện Pak Song, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Chămpasắc; Ban Chuyên trách tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia) và 11 cá nhân của Ban Công tác đặc biệt 3 tỉnh Attapư, Sêkông, Chămpasắc-Lào và Ban Chuyên trách tỉnh Rattanakiri-Campuchia đã có thành tích thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ.
3.3.4. Ngày 16-6-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận số 774-TB/TU thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho 03 cá nhân: Đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Du, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum. Đồng chí Thái Khắc Hòa, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum. Bà Phạm Như Dạ Thảo, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum.
3.4. Sáng 10-6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ngọc Hồi, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, lực lượng vũ trang cùng nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào và Campuchia được quy tập trong mùa khô năm 2022-2023.
Trong mùa khô năm 2022-2023, cùng với sự quan tâm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo chính quyền các tỉnh Attapư, Sêkông, Chămpasắc (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) và tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia), Đội công tác K53 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tìm kiếm, cất bốc, đưa về nước 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào và Campuchia trong các cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; trong đó, 8 liệt sĩ hy sinh tại Lào, 4 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Y Ngọc thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh bày tỏ lòng thành kính, niềm tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã dành trọn tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình để anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và tinh thần đoàn kết hữu nghị quốc tế cao cả. Đồng thời, chia sẻ những mất mát, đau thương không gì bù đắp được và ghi nhớ công ơn của những người cha, người mẹ Việt Nam anh hùng đã dày công sinh thành, dưỡng dục, cống hiến cho Tổ quốc những người con bất khuất kiên trung.
Sự hy sinh của các anh đã góp phần giải phóng nhân dân các bộ tộc Lào trước kẻ thù xâm lược và hồi sinh đất nước Campuchia dưới chế độ diệt chủng dã man, là biểu tượng cho sự bất tử, mãi mãi khắc sâu trong lòng các thế hệ của mỗi người Việt Nam cũng như nhân dân 2 nước bạn Lào, Campuchia anh em. Máu đào của các anh đã tô thắm thêm lá cờ đỏ vinh quang của Tổ quốc, làm rạng rỡ thêm truyền thống dân tộc Việt Nam anh hùng, viết thêm những trang sử hào hùng trong lịch sử đấu tranh chống đế quốc và thực dân xâm lược; đồng thời, làm sáng mãi truyền thống, tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả trong sáng, thuỷ chung giữa Việt Nam - Lào và Việt Nam-Campuchia.
3.5. Sáng 15-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII và quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hội nghị được kết nối tới 125 điểm cầu (1 điểm cầu tỉnh, 11 điểm cầu cấp huyện, 113 điểm cầu cấp xã và cơ sở) với 6.039 cán bộ, đảng viên tham dự. Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, báo cáo viên Tỉnh ủy thông báo kết quả Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII và phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng: (1) Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30-01-2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững trong tình hình mới và Chương trình số 57-CTr/TU, ngày 28-4-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; (2) Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (3) Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03-10- 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ”; (4) Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.
Để việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đạt kết quả cao nhất, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị mình, lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII và quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị mình, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
Các cơ quan báo chí tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII và quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết đối với những vấn đề bất cấp, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có).
Các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30-01-2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững trong tình hình mới và Chương trình số 57-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình.
Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03-10-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ” và về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, bảo đảm cụ thể, sát thực, khả thi.
3.6. Giám đốc Sở GD&ĐT vừa phê duyệt số lượng thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Cụ thể:
Số lượng thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Kon Tum là 5.028 thí sinh.  
Toàn tỉnh có 12 điểm thi với tổng số 224 phòng thi: Trường PTTH DTNT tỉnh 23 phòng thi; Trường THPT Kon Tum 28 phòng thi; Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum 29 phòng thi; Trường THPT Duy Tân 21 phòng thi; Trường THPT Trường Chinh 18 phòng thi; Trường THPT Trần Quốc Tuấn 25 phòng thi; Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 15 phòng thi; Trường PT DTNT Tu Mơ Rông 6 phòng thi; Trường THPT Nguyễn Trãi 22 phòng thi; Trường THPT Lương Thế Vinh 15 phòng thi; Trường THPT Quang Trung 14 phòng thi; Trường PT DTNT Kon Plong 08 phòng thi.
3.7. Sáng 23-5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng đối với 54 giáo viên giỏi, 219 học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2022-2023.
Trong năm học 2022-2023, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đội ngũ thầy và trò trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ và đã cố gắng, nỗ lực đạt được nhiều thành tích cao trong công tác dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà. Đặc biệt, công tác bồi dưỡng, tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi; hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật năm học 2022-2023 đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, cụ thể:
Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023, tỉnh Kon Tum có 54 thí sinh dự thi, kết quả đạt 16 giải (tăng gấp đôi so với năm học trước) gồm 4 giải Ba và 12 giải Khuyến khích. Đứng thứ 43/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 7/11 tỉnh khu vực Tây Nguyên và duyên hải Miền trung.
Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 có 599 thí sinh tham gia. Kết quả có 302 thí sinh đạt giải (đạt 50,42%), trong đó có 12 giải Nhất, 68 giải Nhì, 99 giải Ba và 123 giải Khuyến khích. Học sinh người dân tộc thiểu số đạt 43 giải/124 thí sinh dự thi; chiếm 34,7%.
Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 có 466 thí sinh tham gia. Kết quả có 230 thí sinh đạt giải (đạt 49,36%), trong đó có 14 giải Nhất, 51 giải Nhì, 74 giải Ba và 91 giải Khuyến khích. Học sinh người dân tộc thiểu số đạt 33 giải/89 thí sinh dự thi; chiếm 37,1%.
Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh có 220 dự án/372 học sinh đến từ 30 đơn vị dự thi. Kết quả có 100 giải (đạt 49,5%), trong đó có 10 giải Nhất, 19 giải Nhì, 31 giải Ba và 40 giải Tư.
Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp quốc gia có 02 dự án dự thi. Kết quả có 01 dự án "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào nhận biết các bệnh phổ biến ở gia súc" của em Lê Trần Duy và Lê Doãn Thọ (Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành) đạt giải Ba.
Tại Lễ tuyên dương, khen thưởng, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng phần thưởng cho 54 giáo iên tiêu biểu, 219 học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2022-2023.
3.8. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, trong 06 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã tổ chức được 15 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút hơn 4.000 người dân hưởng ứng tham gia, có 3.400 lượt người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Kết quả đã tiếp nhận 3.032 đơn vị máu, đạt 59,45% chỉ tiêu Kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao năm 2023.
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Hội Chữ thập đỏ tỉnh) trong 6 tháng cũng đã kịp thời tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác vận động hiến máu tình nguyện như: Chương trình công tác năm 2023; Kế hoạch  tuyên  truyền  vận động  và tổ chức hiến  máu tình  nguyện năm 2023; Kế hoạch  tổ chức phát động  hiến  máu  tình  nguyện  trong dịp Tết và “Lễ hội xuân hồng”; Kế hoạch tổ chức hiến máu hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 07/4”...; đồng thời, hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện tại địa phương. Hiện nay, toàn tỉnh có 10 Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở.
Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phát triển các mô hình câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, ngân  hàng  máu  sống.  Hiện  nay toàn  tỉnh có 8 Câu  lạc  bộ với trên  515 thành viên; các câu lạc bộ duy trì hoạt động thường xuyên, tuyên truyền vận động và sẵn sàng tham gia hiến máu khẩn cấp khi có bệnh nhân cấp cứu.
Cùng với đó, hàng tháng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các đơn vị duy trì tổ chức thường xuyên được 2 đến 3 đợt hiến máu (những tháng cao điểm tổ chức từ 4-5 đợt). Tất cả các đợt tổ chức hiến máu tại chỗ đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên  quan,  do đó, việc chăm sóc sức  khỏe và  giải  quyết  chế độ của người hiến máu luôn đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế.
3.9. Sau hơn 12 năm thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), đến nay, toàn tỉnh có 42/85 xã được công nhận xã NTM, 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân là 15,76 tiêu chí/xã; có 7 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, 19 thôn tại các xã đặc biệt khó khăn, biên giới được công nhận đạt chuẩn thôn NTM.
Với điểm xuất phát thấp, điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn thì đây là kết quả đáng mừng. Tuy nhiên, hiện nay việc xây dựng NTM với những đòi hỏi cao hơn, khó hơn khiến nhiều địa phương cơ sở, người dân không khỏi trăn trở, lo lắng.
Theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025, việc xây dựng NTM ở các địa phương đang gặp phải nhiều khó khăn, bất lợi. Bởi, trong trong giai đoạn này, các xã chưa đạt chuẩn đều là xã khó khăn với xuất phát điểm thấp, hầu hết mới chỉ đạt chuẩn từ 6-12 tiêu chí. Trong đó, có số tiêu chí tỷ lệ đạt chuẩn rất thấp như tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, số 10 về thu nhập, số 11 về hộ nghèo, số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm.
Trong khi đó, theo quy định của Trung ương, tất cả các xã đạt chuẩn NTM là xã khu vực I nên những chế độ hỗ trợ dành cho người dân xã vùng đặc biệt khó khăn như bán trú cho học sinh, thẻ bảo hiểm y tế sau khi lên NTM đều bị cắt giảm. Điều đó khiến chính quyền địa phương cơ sở và người dân một số xã có tâm lý “ngại” phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM. Ngay cả khi được công nhận rồi thì nhiều tiêu chí cũng khó duy trì như: Tiêu chí số 11 về hộ nghèo (nhiều hộ thoát nghèo có nguy cơ tái nghèo vì không còn được nhà nước hỗ trợ), tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo, tiêu chí số 15 về y tế.
Bên cạnh đó, để công nhận xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu thì tất cả các địa phương đều phải đánh giá lại các tiêu chí NTM trước đây. Nhưng theo kết quả rà soát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hầu hết các xã được công nhận đạt chuẩn giai đoạn trước đều không đảm bảo duy trì đạt chuẩn 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025, cá biệt, có những xã đã bị giảm từ 5-6 tiêu chí.
Năm 2023, toàn tỉnh Kon Tum phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; không còn xã có số tiêu chí đạt chuẩn dưới 10 tiêu chí trở lên. Mục tiêu đề ra, đến năm 2025, toàn tỉnh có từ 60 xã trở lên đạt chuẩn xã NTM, 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và mỗi xã NTM có ít nhất 1 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu đề ra cần sự vào cuộc của hệ thống chính trị và toàn xã hội với nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ hơn nữa để từng bước khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ thực hiện.
Theo đó, (1) tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc xây dưng NTM cho cán bộ, đảng viên và người dân, nhất là vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng tham gia xây dựng NTM, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét hơn tới từng thôn, làng, hộ gia đình và mỗi người dân sinh sống ở nông thôn. (2) Tập trung các nguồn lực để phục vụ cho mục tiêu xây dựng NTM, trong đó, chú trọng lồng ghép có hiệu quả nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đầu tư trên địa bàn nông thôn; huy động tối đa nguồn lực ngoài ngân sách như nguồn hỗ trợ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân,nhân dân đóng góp. Kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo các nguồn vốn được huy động và sử dụng đúng quy định, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tế ở các địa phương. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP để thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. (3) Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 12-CT/TU (ngày 18-2-2022) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có 50% số thôn (làng) đạt chuẩn thôn NTM. Đây là giải pháp quan trọng hỗ trợ, góp phần hoàn thành mục tiêu về xây dựng xã NTM. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư trong xây dựng NTM. Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả xây dựng NTM. (4) Cùng với xây dựng xã NTM, các địa phương cũng cần chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn các tiêu chí NTM, tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, lựa chọn những lĩnh vực thế mạnh để đầu tư, xây dựng xã NTM nổi trội từng lĩnh vực.
3.10. Theo Sở Nông nghiệp - PTNT, trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị tổ chức 05 cuộc kiểm tra, thẩm định đối với 68 cơ sở chăn nuôi, giết mổ, chế biến, kinh doanh nông thủy sản trên địa bàn tỉnh, kiểm tra việc sử dụng thuốc BVTV trên cây trồng đối với 16 hộ sản xuất trên địa bàn thành phố; kiểm tra liên ngành hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" 13 cơ sở sản xuất, kinh doanh chả, cà phê, chuối ép, chuối sấy, mít sấy; xử phạt vi phạm hành chính 2.000.000 đồng, đã nộp vào ngân sách nhà nước.
Việc triển khai công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực; đơn vị đã bám sát các chỉ tiêu của Kế hoạch số 841/KH-UBND ngày 27/3/2023 để hướng dẫn, triển khai nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch được phê duyệt góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Đơn vị thực hiện tuyên truyền nhiều lượt người/cơ sở và tập huấn các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nông thuỷ sản cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và cán bộ..., công khai kết quả kiểm tra, thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với các cơ sở sản xuất, chăn nuôi, chế biến, kinh doanh nông thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên Trang thông tin điện tử ...
Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị tiếp nhận 25 hồ sơ cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; có thêm 03 cơ sở chế biến nông lâm thủy sản đầu tư máy móc trang thiết bị bán tự dộng hiện đại, chế biến sâu để sản xuất ra những sản phẩm có giá trị chế biến nước giải khát Hồng Đảng sâm, thực phẩm bổ sung, thực phẩm từ sâm dây; dược liệu dạng khô, tươi, lỏng, bột, cao và rượu trắng; rượu vang, các loại rượu ngâm từ sâm dây, dược liệu (rượu bổ) tinh bột Đảng sâm và các loại rượu ngâm; sản phẩm ăn liền như: Bún cá, bún tôm, phở bò, xôi gà.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 25 tổ chức, cá nhân sản xuất nông sản áp dụng chương trình quản lý tiên tiến với tổng diện tích gần 608,5 ha. Duy trì diện tích các loại cây trồng sản xuất có ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ đạt 16.878,7 ha, đã hình thành 07 cánh đồng lớn với 4 loại cây trồng là cà phê, mía, ngô sinh khối, lúa nước tại các huyện theo mô hình liên kết sản xuất. Duy trì 34 chuỗi liên kết trong hoạt động chăn nuôi và các chuỗi liên kết nông thủy sản, chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn các huyện; duy trì 59 trang trại, hộ chăn nuôi công nghệ cao áp dụng phương pháp nuôi chuồng kín.
Toàn tỉnh có 188 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên còn hiệu lực, trong đó có 01 sản phẩm đạt 5 sao, 06 sản phẩm tiềm năng 5 sao (đang đề nghị Bộ Nghiệp và PTNT đáng giá phân hạng), 16 sản phẩm đạt 4 sao và 165 sản phẩm 3 sao. Sản phẩm OCOP đảm bảo an toàn thực phẩm, chuẩn hóa sản phẩm về quy cách, đóng gói, bao bì, truy xuất nguồn gốc, thương hiệu.
Bên cạnh những kết quả đạt được còn có những khó khăn hạn chế như: việc quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, sơ chế, kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trên địa bàn các huyện, thành phố trong 6 tháng đầu năm 2023 chưa được quan tâm triển khai.
Đơn vị đề ra một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tổ chức tập huấn, thông tin tuyên truyền pháp luật về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông thủy sản; về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; về thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh.... Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch, đột xuất khi có dư luận xã hội, phản ánh, thông tin liên quan đến chất lượng, an toàn thực phẩm nông thủy sản thuộc lĩnh vực quản lý. Triển khai công tác giám sát an toàn thực phẩm nhằm cảnh báo, phòng ngừa và ngăn chặn sự cố an toàn thực phẩm trước khi phân phối đến người tiêu dùng. Tiếp tục duy trì, nhân rộng số lượng, mở rộng quy mô chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn. Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm sản…
II- THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ    
Chuyên đề 1. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2023. (Xin xem tại đây).
Chuyên đề 2. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. (Xin xem tại đây).
Chuyên đề 3. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt thân mật Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV. (Xin xem tại đây).
Chuyên đề 4. Phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030". (Xin xem tại đây).
Chuyên đề 5. Phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước. (Xin xem tại đây).
I- VĂN BẢN XÂY DỰNG ĐẢNG
1. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG    
1.1. Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Xin xem tại đây).
1.2. Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 (Xin xem tại đây).
1.3. Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới (Xin xem tại đây).
1.4. Quyết định số 2448-QĐ/BTGTW, ngày 26-5-2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng (Xin xem tại đây).
1.5. Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW, ngày 29-5-2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng (Xin xem tại đây).
1.6. Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 29 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Xin xem tại đây).
2. VĂN BẢN CỦA TỈNH   
2.1. Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 18-5-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (Xin xem tại đây).
2.2. Công văn số 944-CV/TU, ngày 22-5-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) (Xin xem tại đây).
2.3. Thông báo số 762-TB/TU, ngày 08-6-2023 kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương xây dựng đề tài khoa học cấp tỉnh “xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ là người dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến 2045”. (Xin xem tại đây).
2.4. Công văn số 964-CV/TU, ngày 19-6-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo lý luận chính trị (Xin xem tại đây).
2.5. Công văn số 972-CV/TU, ngày 23-6-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. (xin xem tại đây)
II- VĂN BẢN CỦA CHÍNH QUYỀN
1. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
1.1. Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 29-5-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 (Xin xem tại đây).
1.2. Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 30-5-2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ (Xin xem tại đây)
1.3. Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 03-6-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã. (Xin xem tại đây)
1.4. Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 08-6-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo (Xin xem tại đây)
1.5. Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, ngày 03-6-2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-7-2023. Các chế độ chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31-12-2030 (Xin xem tại đây)
1.6. Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg, ngày 05-6-2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05-3-2007 về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn (Xin xem tại đây)
2. VĂN BẢN CỦA TỈNH   
2.1. Quyết định số 288/QĐ-UBND, ngày 05-6-2023 của UBND tỉnh điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh (xin xem tại đây)
2.2. Công văn số 1659/UBND-NNTN, ngày 05-6-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh (xin xem tại đây)
2.3. Công văn số 1685/UBND-KGVX, ngày 06-6-2023 của UBND tỉnh về việc triển khai nền tảng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh (xin xem tại đây)
2.4. Công văn số 1689/UBND-KTTH, ngày 07-6-2023 của UBND tỉnh triển khai Thông tư của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội (xin xem tại đây)
2.5. Công văn số 1699/UBND-KGVX, ngày 07-6-2023 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025 (xin xem tại đây)
2.6. Công văn số 1700/UBND-KGVX, ngày 07-6-2023 của UBND tỉnh về việc chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân (xin xem tại đây)
2.7. Công văn số 1717/UBND-KGVX, ngày 08-6-2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 12 năm 2023 (xin xem tại đây)
2.8. Công văn số 1718/UBND-NC, ngày 08-6-2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực thi hiệu quả công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh (xin xem tại đây)
2.9. Quyết định số 298/QĐ-UBND, ngày 08-6-2023 của UBND tỉnh điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 (xin xem tại đây)
2.10. Công văn số 1721/UBND-KGVX, ngày 08-6-2023 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo triển khai “Đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2025” (xin xem tại đây)
2.11. Kế hoạch số 1726/KH-UBND, ngày 09-6-2023 của UBND tỉnh về triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Kon Tum năm 2023 (xin xem tại đây)
2.12. Công văn số 1745/UBND-KTTH, ngày 12-6-2023 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02-3-2022 của Chính phủ (xin xem tại đây)
2.13. Công văn số 1752/UBND-KTTH, ngày 12-6-2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công (ĐTC) nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 (xin xem tại đây)
2.14. Kế hoạch số 1754/KH-UBND, ngày 12-6-2023 của UBND tỉnh về xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025. (xin xem tại đây)
2.15. Quyết định số 286/QĐ-UBND, ngày 14-6-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt mới, bãi bỏ Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (xin xem tại đây)
2.16. Công văn số 1791/UBND-KGVX, ngày 14-6-2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng (xin xem tại đây)
2.17. Công văn số 1801/UBND-NNTN, ngày 15-6-2023 của UBND tỉnh về việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản (xin xem tại đây)
2.18. Công văn số 1814/UBND-HTKT, ngày 15-6-2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh (xin xem tại đây)
D/ GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT
1. Với niềm đam mê, tâm huyết và trách nhiệm, bà Y Khar (thôn Kon Kơ Lốk, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà) luôn hết lòng gìn giữ những giai điệu dân ca để góp phần làm đẹp cho đời và trao truyền lại cho lớp trẻ (Chi tiết, xin xem tại đây).
2. Dù đã bước sang tuổi 75, nhưng những lúc rảnh rỗi, ông A Nhang (làng Trấp, xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy) vẫn miệt mài với đan lát. Những chiếc gùi, chiếc nia do ông làm ra vẫn rất sắc sảo, tỉ mỉ từng chi tiết và có độ bền cao. Ông xứng đáng với tên thường gọi của dân làng: Người giữ nghề đan lát ở làng Trấp (Chi tiết, xin xem tại đây).
3. Nhiều phụ nữ ở thôn Kon Hngo Klah (xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum) đang gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Rơ Ngao (một nhánh của dân tộc Ba Na). Các sản phẩm thổ cẩm do chính họ dệt và làm nên có hoa văn tinh xảo, đẹp mắt, chứa đựng nét đặc trưng trong trang phục truyền thống của người Rơ Ngao (Chi tiết, xin xem tại đây).


Phòng Tổng hợp thông tin thực hiện
 

[1] Theo Công văn số 1800-CV/BTGTU, ngày 26-6-2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:287 | lượt tải:33

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:151 | lượt tải:29

TÀI LIỆU

phục vụ HN quán triệt NQ41 của BCT về vai trò đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới

Lượt xem:317 | lượt tải:143

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Lượt xem:349 | lượt tải:154

CV.2400.BTGTU

dự HN quán triệt Nghị quyết 41 của BCT về vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới

Lượt xem:349 | lượt tải:292

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 4-2024

Lượt xem:831 | lượt tải:75

CV.2384.BTGTU

phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của BBT và kế hoạch của BTVTU tháng 4-2024

Lượt xem:1103 | lượt tải:192


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập85
  • Hôm nay6,914
  • Tháng hiện tại375,262
  • Tổng lượt truy cập30,906,384
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây