BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 8-2023) 

BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 8-2023)

Thứ năm - 27/07/2023 04:25
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 8-2023)
A/ ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG THÁNG  
* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng… cấp ủy, chi bộ lựa chọn nội dung trong Bản tin Thông báo nội bộ tháng 8-2023 để sinh hoạt. Trong đó, cần tập trung:
1. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống  chính trị 6 tháng đầu năm và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023[1]. Kết quả thực hiện Quy định số 02-QĐi/TU, ngày 22-8-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và việc triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ[2].
2. Tuyên truyền Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30-01-2023 của Bộ Chính trị "về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030" và việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 22-5-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 48-KL/TW. Tuyên truyền Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029.
3. Tuyên truyền về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị theo Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02-02-2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 102-KH/TU, ngày 30-6-2023 thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trong đó, nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ; tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng. 
4. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu giảm nghèo bền vững được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng[3]. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy khóa XVI "về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum"; kết quả thực hiện các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.
5. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 8-2023: Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2023); 32 năm Ngày thành lập lại tỉnh Kon Tum (12/8/1991- 12/8/2023); 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2023); 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023).
B/ TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ
I- THÔNG TIN THỜI SỰ
1. THẾ GIỚI
2. TRONG NƯỚC
(Tin Thế giới và Trong nước xin xem TẠI ĐÂY)    
3. TRONG TỈNH
3.1. Kinh tế-xã hội của tỉnh tháng 7-2023
- Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản: Tính đến ngày 15-7, toàn tỉnh đã gieo trồng được 60.201,8 ha cây hàng năm vụ Mùa 2023([4]); diện tích cây lâu năm 119.842.6 ha([5]). Hiện toàn tỉnh có 10.488,1 ha cây ăn quả, đạt 100,1% KH (trồng mới 893,1 ha); 2.686,5 ha cây Mắc ca, đạt 79,9% KH (trồng mới 372,2 ha); 1.787,3 ha Sâm Ngọc Linh, đạt 79,8% KH (trồng mới 3,3 ha); 5.702,3 ha cây dược liệu khác, đạt 105,5% KH (trồng mới 600,3 ha). Chăn nuôi tiếp tục ổn định, tổng đàn gia súc ước đạt 269.706 con. Tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 3.888 tấn. Trồng được 1.078,74 ha rừng và 304.588 cây phân tán.
- Công nghiệp: Tính chung 7 tháng đầu năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 9,22% so với cùng kỳ. Đa số các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng trưởng ổn định như: khai thác đá, cát, sỏi đạt 48,9% KH, tăng 12,7% so với cùng kỳ; tinh bột sắn đạt 36,6% KH, tăng 7,2% so với cùng kỳ; điện sản xuất đạt 38,4% KH và tăng 9,6% so với cùng kỳ; điện thương phẩm đạt 60,1% KH và tăng 8,7% so với cùng kỳ; nước máy đạt 55,5% KH và tăng 7,4% so với cùng kỳ.
- Thương mại-Dịch vụ: Tính chung 7 tháng đầu năm 2023, tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước 19.791,4 tỷ đồng([6]), bằng 62,9% KH và tăng 16% so với cùng kỳ([7]); kim ngạch xuất khẩu ước 202,8 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu ước 4,1 triệu USD; thu hút được khoảng 1.047.200 lượt khách (trong đó có khoảng 2.166 lượt khách quốc tế).
- Môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã: Từ đầu năm đến nay đã thu hút 06 dự án đầu tư (ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế) với tổng vốn đăng ký khoảng 1.107,6 tỷ đồng; thành lập mới khoảng 165 doanh nghiệp, tổng vốn điều lệ khoảng 2.030 tỷ đồng; thành lập mới 42 hợp tác xã và 37 tổ hợp tác; hiện toàn tỉnh có 268 hợp tác xã.
3.2. Công tác cán bộ
- Ngày 30-6-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo số 790-TB/TU thống nhất nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban thường trực, Tổng Thư ký, Ban Kiểm tra Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027. Cụ thể: Chủ tịch Hiệp hội: Đ/c Võ Duy Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum. Tổng Thư ký Hiệp hội: Đ/c Nguyễn Đình Bắc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa II. Phó Chủ tịch Hiệp hội gồm 06 đồng chí. Nhân sự tham gia Ban Chấp hành gồm 10 đồng chí; nhân sự Ban Kiểm tra gồm 03 đồng chí.
- Ngày 30-6-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo số 791-QĐ/TU thống nhất chủ trương sát nhập các Trung tâm trực thuộc các sở: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp, Sở KH&ĐT; Trung tâm Khuyến công-Xúc tiến thương mại, Sở Công thương và Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Sở VH-TT&DL.
- Ngày 12-7-2023, UBND tỉnh điều động và bổ nhiệm đồng chí Đàm Phúc Tuyên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trọng Tâm, Trưởng Phòng Công chức-Viên chức, Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Võ Sỹ Chung, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ.
3.3. Công tác thi đua-khen thưởng
Ngày 29-6-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Kon Tum; thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 05 cá nhân[8].
3.4. Chiều 04-7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
Đ/c Nguyễn Văn Hoà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì giao ban kết luận: (1) Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH tỉnh cần phải tuyên truyền, quán triệt, cụ thề hóa và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 21-6-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh; Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương "về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03-10-2017 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; (2) Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023); 78 năm Cách mạng Tháng tám (19/8) và Quốc khánh (2/9); (3) Thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe, không tin, không làm theo sự kích động, xúi giục, lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động, khi phát hiện những thông tin, đối tượng khả nghi thì phải kịp thời báo cho cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng biết để xử lý; đồng thời, không theo dõi, chia sẻ thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.
3.5. Chiều 11-7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban khối Đảng và giao ban với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Đ/c A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị kết luận: (1) Trong thời gian tới, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm, hiệu quả các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy; xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; (2) Thực hiện tốt công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy; tăng cường theo dõi, kịp thời định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề mới, nhạy cảm, phát sinh, phản bác các thông tin xấu, độc, sai sự thật; xây dựng kế hoạch và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý theo Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02-02-2023 của Bộ Chính trị, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, thực chất; (3) Rà soát, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đảm bảo tiến độ, quy trình, quy định. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý đất đai, tài nguyên, đầu tư công gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Thường xuyên giám sát tổ chức đảng, đảng viên, qua đó, phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; (4) Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức CT-XH tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe, không tin, không làm theo sự kích động, xúi giục, lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động, không bình luận, chia sẻ thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; thường xuyên truy quét, trấn áp, xử lý các loại tội phạm, kiên quyết ngăn chặn các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới; tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông; đối thoại trực tiếp và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, nhất là những vụ khiếu kiện đông người liên quan đến đất đai, tài nguyên, môi trường.      
3.6. Từ ngày 05 đến 07-7, HĐND tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành Kỳ họp thứ 5.
HĐND tỉnh nhất trí với báo cáo kết quả cũng như kiến nghị sau giám sát các chuyên đề trong 6 tháng đầu năm 2023 của Đoàn giám sát của HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận tích cực, tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra sôi nổi, có trọng tâm và mang tính xây dựng cao với 13 vấn đề được đại biểu, cử tri và Nhân dân quan tâm đã được lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và đơn vị, địa phương giải trình, làm rõ, xác định nguyên nhân, giải pháp khắc phục, với lộ trình cụ thể, được đại biểu HĐND tỉnh đồng tình. HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí thông qua 25 nghị quyết để định hướng và tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện.
3.7. Theo thông tin từ Sở GD&ĐT, dữ liệu điểm thi được Bộ GD&ĐT công bố, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT năm 2023 của Kon Tum là 98,74% (tăng 1% so với năm 2022). 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra từ ngày 28 đến 29-6-2023, tỉnh Kon Tum có 5.028  thí sinh tham gia dự thi, trong đó có trên 1.700 thí sinh dân tộc thiểu số. Thí sinh tham gia xét tốt nghiệp THPT là 4.843 thí sinh. Toàn tỉnh có 12 điểm thi chính thức với 224 phòng thi. Tổng số nhân sự tham gia phục vụ coi thi là 782 người tất cả đều là giáo viên THPT và lực lượng bảo đảm an toàn cho kỳ thi gồm 141 người.
Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy tỉnh Kon Tum tăng 06 bậc về điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2023 so với năm 2022, đứng thứ 2 trong khu vực Tây Nguyên (sau tỉnh Lâm Đồng). Toàn tỉnh có 38 bài thi đạt điểm 10; trong đó, môn sinh 01 bài, môn Lịch sử 03 bài và môn Giáo dục công dân 34 bài. 
Thời gian tới, Sở GD&ĐT tiếp tục triển khai các bước công việc theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
3.8. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã kêu gọi, vận động được 2,8 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công nhân viên chức, các lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ vật chất, tinh thần để chăm lo, cải thiện đời sống cho người nghèo. 
Với số kinh phí này, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hỗ trợ xây dựng được 43 căn nhà đại đoàn kết với kinh phí 2,1 tỷ đồng; trao tặng 438 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng gặp khó khăn nhân dịp Lễ, Tết với số tiền 378 triệu đồng; hỗ trợ 13 hộ nghèo phát triển sản xuất với số tiền 14 triệu đồng; hỗ trợ, giúp đỡ 15 lượt người nghèo khám chữa bệnh với kinh phí 16 triệu đồng; hỗ trợ 17 lượt học sinh thuộc hộ nghèo với số tiền 18 triệu đồng... 
3.9. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thanh tra tỉnh, Thanh tra các huyện, thành phố và các cơ quan Thanh tra chuyên ngành đã triển khai 65 cuộc thanh tra, kiểm tra; đến nay đã kết thúc 33 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực: quản lý tài chính-kế toán, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng... 
Về thanh tra hành chính, toàn tỉnh đã triển khai 51 cuộc thanh tra (43 cuộc theo kế hoạch và 08 cuộc đột xuất); đã kết thúc 29 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất… với tổng số tiền sai phạm trên 2,1 tỷ đồng và 1.404,7 m2 đất. Qua thanh tra, đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN trên 1,6 tỷ đồng, thu hồi về đơn vị trên 196 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 1.404,7 m2 đất, xử lý khác trên 253 triệu đồng; đồng thời, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm. 
Trong công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, đã triển khai 21 cuộc thanh tra, kiểm tra; đến nay đã kết thúc 13 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra đã chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 
Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các cơ quan Thanh tra chuyên ngành đã triển khai 14 cuộc thanh tra, kiểm tra (7 cuộc theo kế hoạch và 7 cuộc đột xuất). Đến nay đã kết thúc 04 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực: giáo dục-đào tạo, tài nguyên-môi trường... Qua thanh tra đã kiến nghị các đơn vị khắc phục những thiếu sót còn tồn tại; kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến  sai phạm... 
3.10. Qua 4 năm hình thành và phát triển chương trình OCOP, đến nay, toàn tỉnh có 188 sản phẩm OCOP đạt từ 3-5 sao (còn hiệu lực), trong đó, có 1 sản phẩm 5 sao, 6 sản phẩm tiềm năng 5 sao đang đề nghị Bộ NN&PTNT đánh giá, 16 sản phẩm 4 sao và 165 sản phẩm 3 sao. Dự kiến trong năm 2023, sau khi Bộ NN&PTNT đánh giá, khả năng tỉnh ta sẽ có thêm 6 sản phẩm đạt 5 sao. 
Theo đánh giá của Sở NN&PTNT, tỉnh ta còn nhiều tiềm năng để phát triển OCOP. Trong kế hoạch phát triển chương trình OCOP giai đoạn 2022-2025, tỉnh ta phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 350 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 3% sản phẩm OCOP đạt 5 sao.
II- THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ    
Chuyên đề 1. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 (Xin xem tại đây).
Chuyên đề 2. Phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII (Xin xem tại đây).
Chuyên đề 3. Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bế mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV (Xin xem tại đây).
Chuyên đề 4. Phát biểu của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đại hội đại biểu khóa V (nhiệm kỳ 2023 - 2028) Hội Xuất bản Việt Nam (Xin xem tại đây).
I- VĂN BẢN XÂY DỰNG ĐẢNG
1. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG    
1.1. Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị “về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới” (Xin xem tại đây).
1.2. Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23-6-2023 của Ban Bí thư “về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam” (Xin xem tại đây).
1.3. Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW, ngày 20-6-2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (Xin xem tại đây).
1.4. Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 06-7-2023 của Ban Bí thư “về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng” (Xin xem tại đây).
1.5. Quy định 114-QĐ/TW, ngày 11-7-2023 của Bộ Chính trị “về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ” (Xin xem tại đây).
1.6. Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 30 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Xin xem tại đây).
2. VĂN BẢN CỦA TỈNH   
2.1. Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 21-6-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh” (Xin xem tại đây).
2.2. Kết luận số 1228-KL/TU, ngày 23-6-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về chủ trương khôi phục và phát triển cà phê xứ lạnh trên địa bàn tỉnh” (Xin xem tại đây).
2.3. Công văn số 1801-CV/BTGTU, ngày 26-6-2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định về cờ Đảng CSVN và việc sử dụng cờ Đảng (Xin xem tại đây).
2.4. Thông báo số 780-TB/TU, ngày 28-6-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chính sách cán bộ (Xin xem tại đây)
2.5. Quyết định số 963-QĐ/TU, ngày 30-6-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị tỉnh Kon Tum (Xin xem tại đây)
2.6. Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 30-6-2023 của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2023 (Xin xem tại đây)
2.7. Thông báo số 793-TB/TU, ngày 03-7-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. (Xin xem tại đây).
2.8. Công văn số 993-CV/TU, ngày 07-7-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW, ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 (Xin xem tại đây).
II- VĂN BẢN CỦA CHÍNH QUYỀN
1. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
1.1. Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, ngày 29-6-2023 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (Xin xem tại đây).
1.2. Công điện số 607/CĐ-TTg, ngày 01-7-2023 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ (Xin xem tại đây).
1.3. Công điện số 610/CĐ-TTg, ngày 03-7-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo (Xin xem tại đây).
1.4. Nghị quyết số 93/NQ-CP, ngày 05-7-2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 (Xin xem tại đây). 
1.4. Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 09-7-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (Xin xem tại đây). 
 1.5. Nghị quyết số 98/NQ-CP, ngày 10-7-2023 của Chính phủ về việc bố trí ngân sách Trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế để mua vaccine cho Chương trình tiêm chủng mở rộng (Xin xem tại đây). 
2. VĂN BẢN CỦA TỈNH
2.1. Nghị quyết của HĐND tỉnh:
- Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND, ngày 11-7-2023 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2023 (xin xem tại đây)
- Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND, ngày 11-7-2023 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (cấp xã) trên địa bàn tỉnh (xin xem tại đây)
- Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND, ngày 11-7-2023 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ cho một số nội dung để thực hiện Chương trình bố trí ổn định dân cư tại các vùng thiên tai; đặc biệt khó khăn; biên giới; vùng dân di cư tự do đến đời sống quá khó khăn và khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (xin xem tại đây)
- Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND, ngày 13-7-2022 của HĐND tỉnh quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (xin xem tại đây)
- Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐND, ngày 13-7-2023 của HĐND tỉnh về việc đặt tên bổ sung một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy (đợt 3) và Nghị quyết 42/2023/NQ-HĐND, ngày 13-7-2023 của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông (xin xem tại đây)
2.2. Công văn số 2053/UBND-KGVX, ngày 03-7-2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin (xin xem tại đây)
2.3. Kế hoạch số 2064/KH-UBND, ngày 03-7-2023 của UBND tỉnh về việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh năm 2023 (xin xem tại đây)
2.4. Công văn số 2057/UBND-NNTN, ngày 03-7-2023 của UBND tỉnh về việc tập trung triển khai công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh (xin xem tại đây)
2.5. Công văn số 2069/UBND-NNTN, ngày 03-7-2023 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023 (xin xem tại đây)
2.6. Quyết định số 356/QĐ-UBND, ngày 04-7-2023 của UBND tỉnh phê duyệt Danh mục sách giáo khoa Lịch sử lớp 10, Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh (xin xem tại đây)
2.7. Công văn số 2093/UBND-TTHCC, ngày 05-7-2023 của UBND tỉnh về việc tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trên địa bàn tỉnh (xin xem tại đây)
2.8. Công văn số 2100/UBND-NNTN, ngày 05-7-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ theo chỉ đạo tại Công điện số 607/CĐ-TTg ngày 01/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ (xin xem tại đây)
2.9. Công văn số 2152/UBND-TTHCC, ngày 10-7-2023 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) (xin xem tại đây)
2.10. Công văn số 2174/UBND-KGVX, ngày 11-7-2023 của UBND tỉnh về việc triển khai đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm các mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (xin xem tại đây)
2.11. Công văn số 2193/UBND-KGVX, ngày 12-7-2023 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng và định hướng triển khai năm 2023 (xin xem tại đây)
2.12. Công văn số 2199/KH-UBND, ngày 12-7-2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (xin xem tại đây)
2.13. Công văn số 2213/UBND-NC, ngày 13-7-2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp. (xin xem tại đây)
2.14. Công văn số 2252/UBND-KGVX, ngày 14-7-2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi. (xin xem tại đây)
2.15. Công văn số 2297/UBND-KTTH, ngày 18-7-2023 của UBND tỉnh triển khai kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (xin xem tại đây)
2.16. Công văn số 2321/UBND-KTTH, ngày 19-7-2023 của UBND tỉnh về tiếp tục thúc đẩy triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh (xin xem tại đây)
2.17. Công văn số 2327/UBND-KGVX, ngày 20-7-2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kết luận giao ban khối Mặt trận và đoàn thể 6 tháng đầu năm 2023 (xin xem tại đây)
2.18. Công văn số 2328/UBND-KGVX, ngày 20-7-2023 của UBND tỉnh về việc nâng cao trách nhiệm trong thực hiện công tác vận động, tiếp nhận ủng hộ và tổ chức các chương trình, hoạt động của các tổ chức hội, quỹ trên địa bàn tỉnh (xin xem tại đây)
2.19. Quyết định số 347/QĐ-UBND, ngày 20-7-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử - Văn hóa Công trình thủy lợi Đập Đăk Ui, thuộc xã Đăk Ui, xã Đăk Ngọc và xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà (xin xem tại đây)
D/ GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT
1. Ông A Quá, 83 tuổi (thôn Đăk Răng, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi) người chế tác ra chiếc đàn m’bin, tận tình bày vẽ lớp trẻ cách làm đàn, chơi đàn m’bin… góp phần giữ gìn văn hoá truyền thống dân tộc (Chi tiết, xin xem tại đây).
2. Là cộng tác viên y tế ở thôn Kon Gung, xã Đăk Mar (huyện Đăk Hà), nhiều năm qua, chị Y Teh (38 tuổi) luôn nỗ lực làm tốt nhiệm vụ của mình. Chị Y Teh từng được Bộ Y tế, Sở Y tế khen thưởng, được Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang gửi Thư khen, UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chi tiết, xin xem tại đây).

Phòng Tổng hợp thông tin thực hiện
 

[1] Theo Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 30-6-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI
[2] Theo Công văn số 996-CV/TU, ngày 17-7-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
[3] Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “phấn đấu đến năm 2030, cơ bản không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
([4]) Trong đó: Cây lúa vụ mùa 2023 là 13.010,6 ha, đạt 84,3% KH và bằng 96,8% cùng kỳ (Lúa nước 10.2228,2 ha và lúa rẫy 2.782,4 ha); diện tích  ngô đã trồng là 3.893,7 ha, đạt 92.7% KH và bằng 98,3% cùng kỳ; diện tích sắn đã trồng 38.557,8 ha, đạt 101,4% KH và bằng 100,8% cùng kỳ; diện tích mía 1.114,7 ha, đạt 116,8% KH và bằng 116,6% cùng kỳ; diện tích lạc 87,5 ha; diện tích cây rau các loại là 1.119,5 ha, đạt 81,3% KH và bằng 100,1% cùng kỳ; diện tích đậu các loại là 222.4 ha, đạt 98.8% KH và bằng 99.9% cùng kỳ.
([5]) Trong đó: Cà phê 29.127,0 ha, đạt 100,7% KH và bằng 99,8% cùng kỳ; Cao su 77.541,0 ha, đạt 100,7% KH và bằng 101,7% cùng kỳ; Cây ăn quả các loại 10.488,1 ha, đạt 100,1%  KH và bằng 132,8% cùng kỳ; Cây Mắc ca 2.686,5 ha, đạt 79,9% KH và bằng 153,0% cùng kỳ.
([6]) Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 7 năm 2023 ước tính đạt 2.795 tỷ đồng, giảm 0,25% so với tháng trước và tăng 15,53% so với cùng kỳ năm trước.
([7]) Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 16.595,42 tỷ đồng, chiếm 84,35% trong tổng số, tăng 14,34% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch ước đạt 1.986,1 tỷ đồng, chiếm 10,09% trong tổng số, tăng 26,88% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu dịch vụ khác ước đạt 1.209,89 tỷ đồng, chiếm 5,56% trong tổng số tăng 22,21% so với cùng kỳ năm trước.
8] Đ/c Đỗ Hoàng Lâm, Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Kiều, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Tp Kon Tum. Đ/c Phan Thị Thanh Hằng, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy. Đ/c Phạm Minh, Trưởng Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đ/c Phạm Văn Chung, Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:578 | lượt tải:159

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:1250 | lượt tải:158

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:734 | lượt tải:601

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:133 | lượt tải:188

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024)

Lượt xem:807 | lượt tải:131

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:1109 | lượt tải:122

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:267 | lượt tải:60
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập63
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm57
  • Hôm nay10,541
  • Tháng hiện tại357,020
  • Tổng lượt truy cập31,482,288
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây