BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 9-2023) 

BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 9-2023)

Thứ hai - 28/08/2023 15:57
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 9-2023)
A. ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG THÁNG  
* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng… cấp ủy, chi bộ lựa chọn nội dung trong Bản tin Thông báo nội bộ tháng 9-2023 để sinh hoạt. Trong đó, cần tập trung:
1. Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 9, nhiệm vụ và giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 ở các địa phương, đơn vị; Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 07-7-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10-8-2023 của Ban Bí thư Trung ương về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội Hội Nông dân tỉnh Kon Tum lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
2. Tuyên truyền về Ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”; công tác triển khai năm học mới 2023 - 2024 trên địa bàn. Kế hoạch số 105-KH/TU, ngày 11-7-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
3. Tuyên truyền Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930 - 25/9/2023) tập trung một số nội dung: nêu bật truyền thống đấu tranh cách mạng của Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong 93 năm qua. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đối với những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng.
Tuyên truyền Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023); 68 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 - 10/9/2023); Kỷ niệm 93 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2023); 46 năm Ngày Việt Nam trở thành thành viên Liên hợp quốc (20/9/1977-20/9/2023); 78 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2023).
B. TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ
I. Thông tin thời sự
1. Thế giới
2. Trong nước
(Tin Thế giới và Trong nước xin xem TẠI ĐÂY)   
3. Trong tỉnh
3.1. Kinh tế-xã hội của tỉnh tháng 8 và 8 tháng 2023
Trong tháng 8 và 8 tháng năm 2023, tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả, nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tăng cao so với cùng kỳ...(1) Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh tập trung sản xuất nông nghiệp với nhiệm vụ trọng tâm là chăm sóc cây trồng vụ Mùa, đặc biệt là cây lúa và đảm bảo tiến độ gieo trồng các loại cây hằng năm khác. Hoạt động chăn nuôi gia cầm tương đối ổn định. Sản xuất lâm nghiệp diễn ra tương đối thuận lợi; công tác quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được quan tâm. (2) Tình hình hoạt động sản xuất ngành công nghiệp của các đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định và có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ năm, hầu hết các ngành sản xuất đều có chỉ số sản xuất tăng. Tính chung 8 tháng năm 2023 chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 9,19% so với cùng kỳ năm trước. (3) Tính chung 8 tháng năm 2023 (tính đến ngày 20/8), có 188 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 52,2% kế hoạch và giảm 23,9% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký khoảng 2.330 tỷ đồng, đạt 31,63% kế hoạch và giảm 50,68% so với cùng kỳ. Có 74 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 33,33% so với cùng kỳ năm trước; 53 doanh nghiệp đã giải thể, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; 156 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, giảm 9,83% so với cùng kỳ năm trước. (4) Vốn đầu tư từ nguồn NSNN tiếp tục được nỗ lực đẩy mạnh thực hiện triển khai, giải ngân vốn đầu tư công, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công đặc biệt là các dự án chuyển tiếp. Công tác phân bổ và đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công đúng mục đích, hiệu quả. Tính chung 8 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn ước đạt 2.785 tỷ đồng, tăng 61,91% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh trong tháng 8/2023 đạt 552,95 tỷ đồng, tăng 53,23% so với cùng kỳ năm trước. (5) Đến ngày 31/8, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 20.550 tỷ đồng, tăng 0,7% (+140 tỷ đồng) so với tháng trước, tăng 3,4% (+675 tỷ đồng) so với cuối năm 2022, mức tăng trưởng nguốn vồn huy động cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước (+0,6%). Mức lãi suất huy động các kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống có xu hướng giảm và duy trì ở mức ngang bằng so với năm 2022. (6) Tháng 8/2023, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh thuận lợi hơn so với tháng trước. Tính chung 8 tháng 2023 tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15,78% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa tính chung 8 tháng năm 2023, tăng 15,33% về lượng khách vận chuyển và tăng 17,15% lượng hàng hóa vận chuyển so với cùng kỳ năm trước. (7) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2023 tăng 0,59% so với tháng trước (tác động chính là do giá xăng dầu và giá gas tăng mạnh). So với tháng 12/2022, CPI tháng 8 tăng 1,26% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,59%. Bình quân 8 tháng năm 2023, CPI tăng 5,05%.
3.2. Công tác cán bộ
- Ngày 13-7-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 968-QĐ/TU về việc bổ nhiệm lại đồng chí Phạm Minh Bảo giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Kon Tum, kể từ ngày 14-5-2023.
- Ngày 18-7-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 971-QĐ/TU chuẩn y Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
- Ngày 20-7-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 972-QĐ/TU chuẩn y Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ia H’Drai khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Trần Nam Bộ, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ia H’Drai.
- Ngày 20-7-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 973-QĐ/TU chuẩn y Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đăk Tô khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các đồng chí: Võ Bá Trung, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đăk Tô; Đỗ Minh Khai, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kon Đào; Cáp Thị Hồng Tuyết, chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đăk Tô. Chuẩn y đồng chí Đỗ Minh Khai, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kon Đào giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đăk Tô.
- Ngày 14-8-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 986-QĐ/TU phê duyệt bổ sung vào nguồn quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ngày 17-8-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 988-QĐ/TU chuẩn y Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Ngô Bảo Nghiệp, Trưởng ban Cán bộ, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
3.3. Công tác thi đua, khen thưởng
- Ngày 08-8-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 815-TB/TU thống nhất để Ủy ban nhân dân tỉnh hiệp y đề nghị Chủ tịch nước tặng Bằng khen cho 02 tập thể (Viễn Thông Kon Tum, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Công ty TNHH MTV Cao su Chưmomray, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) và đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum.
- Ngày 17-8-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 817-TB/TU thống nhất đề nghị Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng và truy tặng Huân chương Tự do (Itxala) cho 07 đồng chí; truy tặng Huân chương Tự do (Itxala) cho đồng chí Nguyễn Văn Hùng, nguyên UVTW Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum (nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021). Đề nghị Ủy ban Chính quyền tỉnh Chăm-pa-sắc tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 12 cá nhân.
3.4. Ngày 10-8, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.
Hội nghị thống nhất nhận định: (1) Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, đa số các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đến nay, trong 40 chỉ tiêu chủ yếu được xác định tại Nghị quyết, có 11 chỉ tiêu đã đạt hoặc dự kiến đạt trong năm 2023; 29 chỉ tiêu đang triển khai thực hiện theo tiến độ. Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo tái cơ cấu đồng bộ kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; tích cực triển khai công tác lập Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. (2) Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chú trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh về thủy điện, điện gió, điện năng lượng mặt trời; tiềm năng du lịch; tập trung huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại. (3) Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định. Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được thực hiện nghiêm túc. (4) Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng chính quyền được chú trọng, nhất là công tác cải cách hành chính; tăng cường cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Phương thức lãnh đạo của cấp uỷ tiếp tục được cải tiến theo hướng sát việc, sát cơ sở, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Công tác lãnh đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt hơn.
3.5. Sáng 20-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.
Đối với những kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng tình và giao cho các bộ ngành liên quan trên cơ sở quyền hạn, trách nhiệm của mình xử lý theo thẩm quyền.
Thủ tướng yêu cầu tỉnh lập đề án cụ thể về phát triển Kon Tum theo các mục tiêu đã xác định và triển khai Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về phát triển Tây Nguyên, trong đó, đề xuất thí điểm một số cơ chế, chính sách đối với Khu du lịch Quốc gia Măng Đen, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Thủ tướng đồng ý chủ trương bổ sung tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ, sân bay Măng Đen vào quy hoạch cảng hàng không. Về triển khai dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, Thủ tướng nêu định hướng đoạn qua tỉnh nào thì tỉnh đó làm, huy động hợp tác công tư để đảm bảo tính khả thi trong thực hiện dự án.
Về việc đầu tư đoạn còn lại Quốc lộ 24 khoảng 62 km qua Kon Tum và Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu phương án huy động nguồn lực, giao tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum triển khai các đoạn qua từng tỉnh.
Về phát triển điện gió trên địa bàn, Thủ tướng giao Bộ Công Thương, tỉnh Kon Tum và các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung vào quy hoạch điện VIII để tỉnh Kon Tum kêu gọi đầu tư các dự án điện gió với tổng công suất trên 3.000 MW, đồng thời các doanh nghiệp tham gia đầu tư trạm biến áp 500 KV để đấu nối vào đường dây 500 KV mạch 3 Dốc Sỏi – Plei Ku 2. Thủ tướng giao Bộ Công Thương xây dựng khung giá điện cho các loại nguồn điện trong giai đoạn hiện nay, nhất là nguồn điện tái tạo.
Về phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn còn vướng mắc, Thủ tướng giao các cơ quan nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét quyết định để tháo gỡ.
3.6. Sau 02 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, đã góp phần làm thay đổi nhận thức của đồng bào DTTS về nếp nghĩ, cách làm, đời sống của đồng bào DTTS dần được nâng cao, tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm từng năm. Đến giữa năm 2023, đã có 12.307 hộ nghèo, hộ cận nghèo là đồng bào DTTS (chiếm trên 50%) thay đổi nếp nghĩ, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bằng chính nội lực của mình; nhiều thôn (làng) đã triển khai thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bỏ dần những hủ tục, tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan làm ảnh hưởng đến kinh tế, sức khỏe và môi trường; nhiều hộ gia đình đã nhận thức được vai trò quan trọng của việc nuôi, dạy con cháu, tự nguyện đưa con, em trong độ tuổi đến trường, tham gia các lớp học bổ túc văn hóa, xóa mù chữ, thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, thay đổi dần cách thức lao động sản xuất, mạnh dạn đổi mới cách làm ăn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai và năng lực tổ chức sản xuất của gia đình, biết chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn đầu tư cho tái sản xuất; có 25.035 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo (đạt trên 99%) trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến về nội dung Cuộc vận động; có 13.646 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo (đạt gần 50%) biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương; có 10.992 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện (có mức thu nhập cao hơn mức thu nhập trung bình của người dân tộc thiểu số trong tỉnh, có mô hình sản xuất ổn định, nhà ở kiên cố và một số vật dụng thiết yếu như ti vi, xe gắn máy, điện thoại thông minh,…; có 3.583 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo (đạt gần 13%) tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; có 6.115 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo (cuối năm 2022, đạt trên 17%) và 2.149 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát hộ cận nghèo (đạt trên 3%).
3.7. Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) vừa tổ chức Sơ kết tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong 7 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn. Đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Tính đến hết tháng 7-2023, tổng số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh là 58.614 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi là 19,51%; trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện là 16.329 người, giảm 111 người so với năm 2022. Tổng số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 35.605 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi là 11,85%. Tổng số người tham gia BHYT là 509.007 người, giảm 1.118 người so với năm 2022, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT so với dân số là 92,52%.
Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN 7 tháng đầu năm 2023 là 744,366 tỷ đồng, cao hơn 27,657 tỷ đồng (tương ứng 3,86%) so với số cùng kỳ năm 2022. Quỹ BHXH, BHYT được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả. Chất lượng khám chữa bệnh, dịch vụ y tế từng bước được nâng cao; các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường, góp phần giảm thời gian khi làm các thủ tục hồ sơ, hạn chế phiền hà cho tham gia và thụ hưởng.
Thực hiện nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2023, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN nhằm gia tăng nhanh diện bao phủ, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2023, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 93,35%; tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyện đạt 5,41%. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách về BHXH, BHYT của các cơ quan, đơn vị; đảm bảo chi phí khám chữa bệnh BHYT được thanh toán đúng quy định; giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN...
3.8. Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội vừa tổ chức sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2023 với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đã giải quyết việc làm cho 4.150 lao động, đạt 69,2% kế hoạch năm 2023; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp so với lực lượng lao động là 11,84%, đạt 99,9 % so với kế hoạch năm 2023; việc giải quyết chính sách đối với người có công và chính sách bảo trợ xã hội đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách trong các dịp lễ, Tết được quan tâm; các chính sách về giảm nghèo, chăm sóc người cao tuổi, cứu trợ đột xuất và công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới… được triển khai thực hiện đồng bộ, góp phần vào thành công chung trong thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
3.9. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có gần 7.570 ha sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu khác; trong đó, sâm Ngọc Linh 1.785 ha (kế hoạch hết năm nay, tổng diện tích sâm Ngọc Linh phát triển được 2.241 ha) và các loại dược liệu khác 5.784 ha (trồng mới từ đầu năm tới nay được 682 ha).
Cùng với trồng sâm Ngọc Linh và các dược liệu, hiện toàn tỉnh đã hình thành được 07 cơ sở sản xuất giống Sâm Ngọc Linh và dược liệu khác. Ngoài ra, hình thành được các cơ sơ chế biến dược liệu quy mô vừa và nhỏ với đa dạng các loại sản phẩm từ dược liệu sau chế biến như rượu sâm SK5, tinh sâm SK5, trà túi lọc sâm SK5, mật ong sâm SK5, cà phê sâm Ngọc Linh, trà Ô Long sâm Ngọc Linh, cao sâm Ngọc Linh… 
Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất Sở Ngoại vụ xúc tiến hợp tác đầu tư với các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Cu Ba, Vương Quốc Anh, Ấn Độ để xây dựng vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến sản xuất thuốc điều trị bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hóa mỹ phẩm, sản phẩm thực dưỡng... theo tiêu chuẩn chất lượng GMP - WHO. 
II. Thông tin chuyên đề
Chuyên đề 1. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (1948 - 2023) (Xin xem tại đây).
Chuyên đề 2. Phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023 (Xin xem tại đây).
Chuyên đề 3. Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Viện Nghiên cứu chính trị và quan hệ quốc tế Iran (Xin xem tại đây).
III. Văn bản nghiên cứu
1. Văn bản khối Đảng
1.1. Văn bản của Trung ương
- Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18-8-2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan (Xin xem tại đây).
- Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 31 của UBKT Trung ương (Xin xem tại đây).
1.2. Văn bản của tỉnh
- Kết luận số 1230-KL/TU, ngày 30-6-2023 của Tỉnh uỷ tại Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025” (Xin xem tại đây).
- Thông báo số 796-TB/TU, ngày 17-7-2023 về kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (Xin xem tại đây).
- Công văn số 1000-CV/TU, ngày 28-7-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên (Xin xem tại đây).
- Kế hoạch số 106-KH/TU, ngày 07-8-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới (Xin xem tại đây).
- Công văn số 1021-CV/TU, ngày 14-8-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (Xin xem tại đây).
- Công văn số 4981-CV/VPTU, ngày 14-8-2023 của Văn phòng Tỉnh uỷ về ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ các huyện ủy Đăk Glei, Tu Mơ Rông tăng cường công tác bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh (Xin xem tại đây).
- Thông báo số 816-TB/TU, ngày 14-8-2023 của Tỉnh uỷ về kết quả Hội nghị kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Xin xem tại đây).
- Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 14-8-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết điểm qua kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra số 02, Đảng uỷ Công an Trung ương” (Xin xem tại đây).
2. Văn bản khối chính quyền
2.1. Văn bản của Trung ương
- Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2023 (Xin xem tại đây)
- Nghị quyết 117/NQ-CP, ngày 30-7-2023 của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 (Xin xem tại đây).
- Nghị quyết số 127/NQ-CP, ngày 14-8-2023 của Chính phủ về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (Xin xem tại đây).
- Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 05-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay. (Xin xem tại đây).
- Chỉ thị số 07/CT-BCT, ngày 15-8-2023 của Bộ Công Thương về tăng cường công tác thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu gạo và bình ổn thị trường trong nước (Xin xem tại đây).
2.2. Văn bản của tỉnh
- Công văn số 2466/UBND-NNTN, ngày 01-8-2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ (xin xem tại đây)
- Công văn số 2472/UBND-NNTN, ngày 01-8-2023 của UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh (xin xem tại đây)
- Công văn số 2474/UBND-NNTN, ngày 01-8-2023 của UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh (xin xem tại đây)
- Quyết định số 421/QĐ-UBND, ngày 01-8-2023 của UBND tỉnh về giao kế hoạch vốn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum (xin xem tại đây)
- Công văn số 2488/UBND-TTHCC, ngày 02-8-2023 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện số hóa, tái sử dụng kết quả số hóa và khai thác tài liệu điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (xin xem tại đây)
- Công văn số 2506/UBND-KTTH, ngày 04-8-2023 của UBND tỉnh về việc triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2023 (xin xem tại đây)
- Quyết định số 364/QĐ-UBND, ngày 07-8-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC được đính chính tên TTHC trong lĩnh vực Tài nguyên nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (xin xem tại đây)
- Quyết định số 365/QĐ-UBND, ngày 07-8-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (xin xem tại đây)
- Công văn số 2532/UBND-NNTN, ngày 08-8-2023 của UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai, mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất và bảo đảm an toàn hồ đập, hồ chứa theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Công điện số 726/CĐ-TTg ngày 06/8/2023... (xin xem tại đây)
- Công văn số 2559/UBND-TTHCC, ngày 10-8-2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 (xin xem tại đây)
- Công điện số 01/CĐ-UBND, ngày 11-8-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh (xin xem tại đây)
- Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND, ngày 11-8-2023 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum (xin xem tại đây)
- Quyết định số 380/QĐ-UBND, ngày 11-8-2023 của UBND tỉnh ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh (xin xem tại đây)
- Công văn số 2635/UBND-KTTH, ngày 15-8-2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5603/VPCP-KTTH ngày 25/7/2023 (xin xem tại đây)
- Kế hoạch số 2636/KH-UBND, ngày 15-8-2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum (xin xem tại đây)
- Công văn số 2656/UBND-KGVX, ngày 16-8-2023 của UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023 (xin xem tại đây)
- Công văn số 2683/UBND-KGVX, ngày 17-8-2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh (xin xem tại đây)
- Công văn số 2688/UBND-KGVX, ngày 18-8-2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới (xin xem tại đây)
IV. Một số gương người tốt, việc tốt
4.1. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nhiều năm qua, ông Vũ Văn Duân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đăk Hà luôn phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong phát triển kinh tế, tận tâm trong công việc, tích cực vận động hội viên tham gia công tác hội, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương (Chi tiết, xin xem tại đây).
4.2. Nghệ nhân A Hưng (62 tuổi) ở thôn Kon Rờ Bàng 1 (xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum) là một trong những tấm gương sáng nỗ lực truyền dạy cồng chiêng, âm nhạc dân gian cho thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần gìn giữ, bảo tồn di sản cồng chiêng, nét đẹp văn hóa của dân tộc Ba Na (Chi tiết, xin xem tại đây).
4.3. Ông A Prữih, 68 tuổi, dân tộc Ba Na, già làng thôn Kon Mơ Nay Sơ Lam 1 (phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum) từ xưa đến nay luôn sống với phương châm “nói đi đôi với làm". Nhờ đó, ông được bà con tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách” làm già làng từ năm 2005 đến nay (Chi tiết, xin xem tại đây).


Phòng Tổng hợp thông tin thực hiện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:282 | lượt tải:32

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:83 | lượt tải:28

TÀI LIỆU

phục vụ HN quán triệt NQ41 của BCT về vai trò đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới

Lượt xem:313 | lượt tải:142

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Lượt xem:346 | lượt tải:153

CV.2400.BTGTU

dự HN quán triệt Nghị quyết 41 của BCT về vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới

Lượt xem:346 | lượt tải:290

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 4-2024

Lượt xem:827 | lượt tải:75

CV.2384.BTGTU

phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của BBT và kế hoạch của BTVTU tháng 4-2024

Lượt xem:1097 | lượt tải:192


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập41
  • Hôm nay5,354
  • Tháng hiện tại373,702
  • Tổng lượt truy cập30,904,824
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây