Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 02-2021 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 02-2021

Thứ ba - 26/01/2021 04:33
A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 02-2021
- Lãnh đạo tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội; thông tin nhanh kết quả Đại hội; Nghị quyết Đại hội; công tác tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội. Tiếp tục tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2015-2020.
- Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021). Tuyên truyền Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2021; Chỉ thị số 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong đó, tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ: thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; phát huy truyền thống "tương thân, tương ái" của dân tộc, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết; thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 41 của Ban Bí thư khóa XI; tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung-cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trước, trong và sau Tết; công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh.
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Quyết định số 1921/QĐ-TLĐ, ngày 12/01/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
- Tuyên truyền tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (theo Báo cáo số 20-BC/TU, ngày 02/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Trong đó nhấn mạnh: Năm 2020, mặc dù phải đối  mặt với những khó khăn, thách thức khi thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra vào những tháng cuối năm, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ  Tỉnh ủy cùng với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, sự tin tưởng, đồng lòng, quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả quan trọng. Niềm tin của nhân dân vào cấp ủy, chính quyền được củng cố, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội.
B. THÔNG TIN THỜI SỰ
I. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 1. Tăng cường phòng chống dịch COVID-19
- Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Chi tiết, xin xem tại đây).
- Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường phòng, chống COVID-19, bảo đảm nhân dân đón Tết an toàn (Chi tiết, xin xem tại đây).
- UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Chi tiết, xin xem tại đây).
Chuyên đề 2. Chỉ thị của UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Chi tiết, xin xem tại đây).
II. TIN TRONG TỈNH
1. Sáng 13-1, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.
Trong năm qua, công tác phòng chống, phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, khẳng định quyết tâm cao của Đảng bộ tỉnh trong phòng, chống tham nhũng. Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã kiểm tra, giám sát đối với 159 tổ chức đảng và 30 đảng viên…
Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt một số nội dung trọng tâm trong phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020; đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng phải tập trung xử lý các vụ việc còn tồn đọng, giải quyết nhanh các vụ việc mới xảy ra. Những vấn đề còn vướng về giám sát, tư pháp, tài chính, buộc phải làm rõ, không được để trôi sự việc. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chú ý, nếu các sự việc liên tục chưa được xử lý, phải kiểm tra để sớm phát hiện các dấu hiệu vi phạm; yêu cầu các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các vụ việc tại địa phương.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến: (i) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền giáo dục pháp luật, nhất là Luật Phòng, chống tham nhũng; quán triệt kỹ hơn Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của tất cả các ban ngành, đoàn thể, nhất là các cơ quan, đơn vị có vấn đề nhạy cảm trong phòng, chống tham nhũng; cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai, các dự án mua sắm tài sản chung và quản lý tài chính ngân sách của mình...; những kiến nghị cần xử lý sau khi Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh chỉ ra, cần khẩn trương khắc phục trong năm 2021 và báo cáo kết quả xử lý lên cấp có thẩm quyền; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, cấp ủy và chính quyền trong phòng, chống tham nhũng; giáo dục rèn luyện đạo đức, phẩm chất công vụ của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. (ii) Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, đôn đốc, xử lý 6 vụ việc đã được nêu ra. (iii) Để lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, tồn đọng, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, trong năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Thường trực Tỉnh ủy sẽ tổ chức Hội nghị công tác phòng, chống tham nhũng vào các quý và tổng kết vào dịp cuối năm.
2. Chiều 14-1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố để triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2021.
Năm 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, nhưng tỉnh ta đạt được kết quả quan trọng. Trong đó, 11/13 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,39%, là một trong những địa phương có mức tăng trưởng cao nhất cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 46,58 triệu đồng; 3 lĩnh vực đột phá được triển khai tích cực; sản phẩm chủ lực, cây dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao được chú trọng phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp có sự tăng trưởng; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được quan tâm đầu tư; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện…
Năm 2021, một số chỉ tiêu chủ yếu được đề ra là phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt trên 10%; GRDP bình quân đầu người trên 50 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.500 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 20.000 tỷ đồng; thành lập mới 380 doanh nghiệp; giá trị xuất khẩu đạt 162 triệu USD. Trong năm có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm ít nhất 4%...
Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn lưu ý các đơn vị, địa phương không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được; cần phấn đấu hơn nữa để hoàn thành cao nhất các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra với tinh thần chung là “chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn”, tạo thế và lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Nhấn mạnh, các ngành, địa phương cần khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm năm 2020 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ ra; nhanh chóng cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Căn cứ vào chương trình hành động của UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình để thực hiện quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2021. Triển khai thực hiện quyết liệt 3 lĩnh vực đột phá của tỉnh; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người, đặc biệt là Covid -19, không được phép chủ quan lơ là, trước mắt tăng cường các biện pháp đảm bảo nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý khu vực biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tốt các vấn đề an ninh chính trị, trật tự xã hội phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, không để tạo thành “điểm nóng”, đặc biệt là trong các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương.
3. Chiều 11-1, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban các cơ quan khối Nội chính, nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Trong năm 2020, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong các dịp lễ, tết, trong thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; quán triệt, ban hành các văn bản để cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương liên quan khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội…
Trong năm 2021, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự xã hội; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đấu tranh với các băng nhóm tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm về ma túy và các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Đồng thời tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng; điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp; tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt người, phương tiện ra, vào hoạt động trong khu vực biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý tốt các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh trật tự; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh ở các cấp, ngành; lãnh đạo thành công bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
4. Sáng 11-1, Ban Chỉ đạo 03 Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2021.
Trong năm 2020, Ban Chỉ đạo 03 Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt nội dung Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo chương trình công tác năm, tập trung vào: (i) kiểm tra, hướng dẫn công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 (10 TCCSĐ tổ chức đại hội điểm trước khi triển khai ra diện rộng và 05 TCCSĐ tổ chức bầu trực tiếp bí thư cấp ủy); (ii) tham mưu tổ chức Hội nghị đánh giá việc tổ chức đại hội điểm; hướng dẫn triển khai ra diện rộng và xây dựng báo cáo tổng kết đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025; (iii) chỉ đạo, hướng dẫn việc cấp ủy cơ sở rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; (iv) xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát các cấp ủy trực thuộc thực hiện Kết luận sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 03… Qua đó, đã cùng các cấp ủy trực thuộc Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo, thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết 03 đã đề ra.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, bên cạnh việc khẳng định những kết quả đã đạt được trong năm 2020, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có kết quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết 03 đề ra với tinh thần sâu sát, cụ thể, chi tiết, tạo sự chuyển biến thực sự vững chắc trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng. Trong đó đồng chí nhấn mạnh các giải pháp: (i) Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và số đối tượng là cảm tình Đảng. (ii) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; qua đó, phát huy, nhân rộng cách làm hay, điển hình tốt; kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn các sai sót, lệch lạc. (iii) Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, nhất là đối với các vấn đề trọng tâm, đột phá hoặc các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị. (iv) Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với đội ngũ cấp ủy viên cơ sở…
5. Chiều 19-1, tại thành phố Kon Tum, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Kon Tum ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác và xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng với Lữ đoàn 3, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ tư lệnh 86).
Mục đích Chương trình phối hợp được 02 bên xác định nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Kon Tum và Lữ đoàn 3, Bộ Tư lệnh 86 trong việc theo dõi nắm tình hình, phát hiện đấu tranh với các thông tin xấu, độc trên không gian mạng, nhất là các thông tin liên quan đến tỉnh Kon Tum và liên quan đến Quân đội; phát huy lợi thế, khả năng, chuyên môn nghiệp vụ của hai đơn vị để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống lên không gian mạng góp phần định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
* Trước đó (ngày 19-1), Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy phối hợp với Lữ đoàn 3, Bộ Tư lệnh 86 tổ chức Hội nghị tâp huấn toàn tỉnh về kỹ năng xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng.
6. Sáng 21-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác báo chí năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Huỳnh Quốc Huy-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (i) ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cơ quan báo chí đã đạt được thời gian qua. Đồng chí lưu ý một số nội dung công tác thời gian tới, đó là các cấp, các ngành thực hiện tốt chức năng quản lý và tạo điều kiện thuận lợi nhất để người làm báo trên địa bàn tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (ii) yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan báo chí thực hiện đúng Luật Báo chí và những quy định khác về báo chí để các cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung phản ánh, thông tin, tuyên truyền kịp thời, sát đúng những vấn đề có tính thời sự, gương người tốt việc tốt; kịp thời phát hiện, phản ánh, đề xuất các cấp uỷ đảng, chính quyền hướng giải quyết những vấn đề còn hạn chế, chưa tốt còn nảy sinh trong thực tiễn. (iii) yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, nội dung hấp dẫn hơn; thường xuyên chỉ đạo đội ngũ phóng viên tăng cường về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác triển khai các chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn và kịp thời phản ánh khó khăn về đời sống của các tầng lớp nhân dân ở vùng sâu, về tình trạng phá rừng, các vấn đề còn bất cập ở các địa phương...(iv) các cơ quan quản lý báo chí trong tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ báo chí cho hội viên, phóng viên; góp phần xây dựng đội ngũ những người làm báo trong tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp tốt, có trách nhiệm và tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
7..Ngày 24-12-2020, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Kỳ họp lần thứ 03 (khóa XVI) để xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Duy Mạnh Hùng, Chi ủy viên, Chi bộ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra – Đảng bộ Công an tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum (nguyên: Đảng ủy viên, Phó Trưởng Công an huyện Ia H’Drai).
Sau khi thảo luận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận: “Với vai trò Đảng ủy viên, Phó trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra là người trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ vận chuyển lâm sản trái phép xảy ra tại thôn 8, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, nhưng trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các hoạt động điều tra của Điều tra viên, cán bộ điều tra trong vụ án chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ, chưa sâu sát trong suốt quá trình giải quyết nguồn tin tội phạm và thụ lý điều tra vụ án nên để xảy ra nhiều sai sót, bỏ lọt đối tượng. Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Duy Mạnh Hùng đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, đơn vị và cá nhân đồng chí”. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm và các tình tiết giảm nhẹ; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Duy Mạnh Hùng bằng hình thức Khiển trách.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh cần thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1344-TB/TU, ngày 09/7/2020 về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên trong công tác điều tra, xử lý các vụ án vi phạm Luật Lâm nghiệp, nhất là các vụ án tạm đình chỉ điều tra, không có bị can; thực hiện công tác tuyên truyền nhằm kịp thời giáo dục, răn đe đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh, nhất là cán bộ, đảng viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ điều tra, xử lý các vụ án vi phạm Luật Lâm nghiệp.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt nội dung trên đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cấp huyện và tương đương…
III. TIN TRONG NƯỚC
1. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 ngay trong những ngày đầu năm
Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 và các kế hoạch 5 năm trên các lĩnh vực theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội… Trên cơ sở các thành tựu KT-XH đạt được năm 2020, ngày 01/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển” với 08 trọng tâm chỉ đạo điều hành với 11 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.
Để góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2021, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau: Một là, tập trung tuyên truyền, thông tin một cách đầy đủ những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 01/NQ-CP đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó nhấn mạnh phương châm hành động của năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển” với 08 trọng tâm chỉ đạo điều hành và 11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Chính phủ đã đề ra để vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tốt thời cơ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển KT-XH 05 năm giai đoạn 2021-2025. Hai là, tuyên truyền sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực vượt khó của các ngành, các địa phương trong việc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển KT-XH, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong năm 2020, nhất là thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển KT-XH trong trạng thái “bình thường mới”. Ba là, các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa phương tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục, đăng tải các bài viết phản ánh kịp thời không khí thi đua tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, qua đó cổ vũ tinh thần của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo động lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra. Bốn là, đẩy mạnh việc thông tin, truyền thông, kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội. Tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH đề ra.
2. Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Ðể chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2021 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 09/12/2020, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 48-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2021; ngày 21/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 44/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, công tác tuyên truyền tập trung một số nội dung sau: Thứ nhất, tuyên truyền nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thứ hai, tuyên truyền các hoạt động của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước thăm hỏi và động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, bão, lũ, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm mọi người dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn. Thứ ba, tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai của các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm an toàn cho các hoạt động vui xuân đón Tết, đặc biệt chú trọng việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
C. VĂN BẢN MỚI
I. VĂN BẢN CỦA TỈNH
1. Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020 (xin xem tại đây).
2. Công văn số 33/UBND-NNTN ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh (xin xem tại đây).
3. Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh Quy định tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh hàng năm (xin xem tại đây).
4. Công văn số 87/UBND-KGVX ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (xin xem tại đây).
5. Công văn số 190/UBND-KGVX ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2021 (xin xem tại đây).
6. Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (xin xem tại đây).
7. Công văn số 217/UBND-KGVX ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (xin xem tại đây).
II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Quyết định số 1921/QĐ-TLĐ, ngày 12/01/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Quyết định gồm 03 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/01/2021. Một số nội dung chủ yếu của Quyết định:
- Nguồn chi hỗ trợ: (1) Từ nguồn tài chính tích lũy tại Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Tổng mức chi tối đa không quá 50% kinh phí dự phòng theo quyết định giao dự toán năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (số kinh phí còn lại chưa chi hết của gói hỗ trợ theo Quyết định số 643/QĐ-TLĐ, ngày 22/5/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19); (2) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét cấp hỗ trợ đối với các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam không cân đối được tài chính và phải cấp bù năm 2020.
- Tiêu chí hỗ trợ: (1) Là đoàn viên, người lao động có thời gian làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị từ 01 năm trở lên, tính đến ngày 31/12/2020, định hướng tiêu chí như sau: a) Bản thân hoặc có vợ, chồng, con, bố, mẹ (đang ở cùng và phải trực tiếp nuôi dưỡng) bị bệnh hiểm nghèo; bản thân là người khuyết tật hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang được hưởng trợ cấp hàng tháng; b) Làm việc trong các doanh nghiệp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phải ngừng hoạt động, không có việc làm, nghỉ luân phiên hoặc giãn việc làm, có thu nhập không ổn định với mức bình quân chung trong năm 2020 không quá 03 triệu đồng/tháng; c) Làm việc tại các cơ sở giáo dục phải nghỉ việc từ 1,5 tháng trở lên, ảnh hưởng nhiều đến đời sống, thu nhập của bản thân và gia đình do tác động bởi dịch bệnh Covid-19 và thiên tai năm 2020; d) Có hoàn cảnh khó khăn, làm việc trong các cơ quan, đơn vị, địa bàn bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai năm 2020; e) Có hoàn cảnh khó khăn, đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi, có thu nhập trung bình hàng tháng trong năm thấp dưới mức lương tối thiểu vùng.
Đoàn viên, người lao động đã được hỗ trợ theo Quyết định số 643/QĐ-TLĐ, ngày 22/5/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thì không được nhận hỗ trợ theo Quyết định này.
- Mức hỗ trợ: (1) Hỗ trợ bằng tiền: Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người (một triệu đồng chẵn); (2) Trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19, thiên tai, mức hỗ trợ tối đa không quá 2.000.000 đồng/người (hai triệu đồng chẵn). Các trường hợp xét đặc biệt để trao theo mục (2) không quá 20% tổng số đoàn viên, người lao động được hỗ trợ; (3) Một đối tượng chỉ được một cấp công đoàn chi hỗ trợ.

Nguyễn Phi Em thực hiện.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

HD.116.BTGTW

Hướng dẫn về thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí

Lượt xem:32 | lượt tải:23

CV.1962.BTGTU

V/v mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 9-2023

Lượt xem:130 | lượt tải:65

TÀI LIỆU

phục vụ giao ban báo chí tháng 8-2023

Lượt xem:2970 | lượt tải:72

CV.1916.BTGTU

V/v phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Lượt xem:394 | lượt tải:893

ĐỀ CƯƠNG

Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Lượt xem:3516 | lượt tải:95

CV.1885.BTGTU

V/v mời dự HN trực tuyến toàn quốc giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023

Lượt xem:4463 | lượt tải:84

CV.1879.BTGTU

Về tăng cường thông tin, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Lượt xem:896 | lượt tải:474

pxyk2023 2
giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập72
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm70
  • Hôm nay14,779
  • Tháng hiện tại525,336
  • Tổng lượt truy cập26,749,712
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây