Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 03-2021 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 03-2021

Thứ năm - 25/02/2021 15:53
A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 03-2021
- Tiếp tục tuyên truyền: (i) kết quả Đại hội XIII của Đảng; việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII và các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở các cấp, các ngành. (ii) việc triển khai thực hiện Quyết định số 54/QĐ-UBND, ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; (iii) tuyên truyền, cổ vũ hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nỗ lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vượt qua mọi thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân việc thực hiện nghiêm các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhất là thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế). Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của người dân, kịp thời định hướng dư luận trước các thông tin sai sự thật về dịch bệnh. Tuyên truyền Nghị quyết số 16/NQ-CP, ngày 08/02/2021 của Chính phủ Về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.
- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương trong tháng 3-2021[1].
B. THÔNG TIN THỜI SỰ
I. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 1. Thủ tướng ra Chỉ thị đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (Chi tiết, xin xem tại đây).
Chuyên đề 2. Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử (Chi tiết, xin xem tại đây).
Chuyên đề 3. UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh (Chi tiết, xin xem tại đây).
II. TIN TRONG TỈNH
1. Sáng 17-2, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp đầu Xuân Tân Sửu 2021.
Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp tình hình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo cân đối cung ứng hàng hóa, dịch vụ và bình ổn giá; thực hiện tốt an sinh xã hội; tổ chức tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong, sau Tết Nguyên đán 2021[2], đồng chí Dương Văn Trang phát biểu kết luận, yêu cầu (1) ngay những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021, các cấp ủy đảng, chính quyền và Mặt trận, sở, ngành tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để chỉ đạo cụ thể, chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa về phòng chống dịch bệnh Covid – 19; góp phần ổn định trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế trong tình hình mới. (2) UBND tỉnh có kế hoạch chỉ đạo sở, ngành tỉnh chuẩn bị cơ sở vật chất, cây giống để tháng 6-2021 tới triển khai trồng mới 5 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại đã hết thời gian nghỉ Tết theo quy định của Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nhắc nhở, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm giờ giấc, nội quy, quy định công tác đảm bảo đúng quy định. (3) Đồng loạt các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp sớm nghiên cứu, tập trung triển khai thực hiện thời gian tới. (4) Thường trực Tỉnh ủy sẽ tăng cường đi cơ sở, làm việc với các huyện, thành phố để nghe các kiến nghị, đề xuất các địa phương, có định hướng phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp... 
2. Sáng 19-2, các địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ ra quân đầu năm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp tham gia lễ ra quân tại cơ sở: (i) Đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham gia Lễ ra quân đầu năm xây dựng nông thôn mới của huyện Kon Plông tại thị trấn Măng Đen. (ii) Đồng chí A Pớt-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự Lễ ra quân đầu Xuân tại huyện Sa Thầy. (iii) Đồng chí Nguyễn Văn Hòa-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ ra quân đầu năm tại huyện Ngọc Hồi. (iv) Đồng chí Lê Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ ra quân tại TP. Kon Tum. Sau buổi lễ, các đại biểu tham gia làm đường bê tông, trồng cây xanh ở các tuyến đường, góp phần thực hiện sáng kiến "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" theo phát động của Thủ tướng Chính phủ…
* Với huyện Kon Plông, vui mừng khi nghe báo cáo các chỉ tiêu xây dựng NTM của địa phương với 2/8 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, xã đạt thấp nhất cũng đã đạt 13 tiêu chí - đây là thế mạnh để sớm đưa Kon Plông trở thành huyện NTM của tỉnh trong nhiệm kỳ này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tìm mọi nguồn lực để đầu tư phát triển 2 tiềm năng lớn sẵn có về phát triển du lịch sinh thái và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nhấn mạnh, lãnh đạo huyện Kon Plông và thị trấn Măng Đen phấn đấu lãnh đạo, chỉ đạo để thị trấn Măng Đen hiện nay, tương lai gần sẽ trở thành thị xã, tương lai xa là thành phố Măng Đen…
3. Chiều 05-2, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Sau khi nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh báo cáo dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần và phân bổ người của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất: (i) Đối với số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV: Tổng số người dự kiến giới thiệu ứng cử là 12 người. Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV phân bổ là 06 đại biểu; trong đó, 02 đại biểu do trung ương giới thiệu (cơ cấu, thành phần do trung ương quyết định) và 04 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương. (ii) 04 đại biểu Quốc hội ở địa phương, trong đó, theo cơ cấu định hướng: lãnh đạo chủ chốt của tỉnh 01 đại biểu; đại biểu chuyên trách 01 đại biểu; đại biểu Công an (lãnh đạo Công an tỉnh là nữ) 01 đại biểu. Theo cơ cấu hướng dẫn là 01 đại biểu (ưu tiên lĩnh vực KHCN, văn hóa, giáo dục...). Cơ cấu kết hợp: Đại biểu dân tộc thiểu số giới thiệu ứng cử 09 người (Xơ Đăng 02 người, Giẻ Triêng 02 người, Brâu 01 người, Gia Rai 02 người, Ba Na 02 người); phụ nữ giới thiệu ứng cử 04 người; đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 01 người (dân tộc Brâu). (iii) Đối với số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu HĐND tỉnh: Tổng số đại biểu được bầu 51 người. Tổng cộng danh sách ứng cử 85 người; trong đó, đại biểu nữ đảm bảo ít nhất 35%, đại biểu là người DTTS đảm bảo ít nhất 56%, đại biểu ngoài đảng không thấp hơn 10%, đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) không thấp hơn 15%, đại biểu tái cử đạt 30% trở lên, đại biểu cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo ít nhất 8%, chức sắc 02 người, chiếm 2,35%.
4. Sáng 3-2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 01/2021 bằng hình thức trực tuyến tới 2.260 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu được nghe Thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng; Thông tin tổng quan về tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2020; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021.
Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị hệ thống tuyên giáo cả nước tập trung tuyên truyền kết quả thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền nhấn mạnh những thành tựu nổi bật của đất nước qua 35 năm đổi mới, gắn với biểu dương, tôn vinh những tập thể có nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc chào mừng thành công của Đại hội XIII; tuyên truyền sâu rộng, tạo đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và toàn dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; làm tốt công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, khơi dậy và củng cố niềm tin của nhân dân, đưa Nghị quyết Đại hội XIII đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện, tình hình mới trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ; tuyên truyền các hoạt động đón Tết cổ truyền, bảo đảm cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, trong đó cần quan tâm đặc biệt đến các đối tượng là người dân trong khu cách ly y tế tập trung, cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch và cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ các mốc tiền tiêu của Tổ quốc; tiếp tục công tác nắm bắt tình hình và định hướng dư luận xã hội… Qua đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước, địa phương trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
5. Ngày 24-2, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; kết hợp giao ban với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Hội nghị đã nghe đồng chí Huỳnh Quốc Huy  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo trọng tâm kết quả Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến 01/2/2021 thành công rất tốt đẹp; nghe báo cáo đánh giá của Tỉnh ủy về kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, năm 2020 công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh có nhiều chuyển biến và đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; hầu hết cán bộ, đảng viên đã hoàn thành, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Năm 2021, (i) các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên phải được tổ chức quán triệt, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, quy định về công tác nêu gương, để tự học tập và làm tốt công tác xây dựng Đảng từ cơ sở; làm tốt công tác tuyên truyền, công tác dân vận đối với các nội dung, văn bản chỉ đạo của các cấp về xây dựng Đảng. Đồng thời, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa tham gia tốt công tác tham mưu, vừa làm tốt công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng. Mặt khác, căn cứ tình hình thực tiễn để xây dựng, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát liên tục công tác xây dựng Đảng, thi hành kỷ luật Đảng. (ii) yêu cầu đảng viên là lãnh đạo của các cấp ủy, các cơ quan, các địa phương cần nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu để lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. (iii) Riêng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy về học tập và làm theo Bác với từng nội dung cụ thể gắn với thực tế công tác xây dựng Đảng thời gian qua; từ đó, tiếp tục góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Kon Tum trong sạch, vững mạnh.    
III. TIN TRONG NƯỚC
1. Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam: Đại hội XIII của Đảng được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu thay mặt cho hơn 5 triệu đảng viên toàn Đảng. Đây là kỳ Đại hội có số lượng đại biểu đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Sau 07 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội XIII đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng sau: (1). Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. (2). Báo cáo Tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030. (3). Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. (4). Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. (5). Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII. (6). Về bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII: Đại hội XIII đã thảo luận và quyết định: (i) Quy chế bầu cử theo tinh thần Quy chế bầu cử trong Đảng (ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI) và kế thừa các quy định đã được thực hiện tại các đại hội trước, đồng thời có bổ sung, sửa đổi một số điểm cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay. (ii) Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 đồng chí Ủy viên chính thức, 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. (iii) Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (iv) Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hoá, khát vọng phát triển đất nước, sức mạnh con người Việt Nam, vai trò của khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn, lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.
2. Tăng cường công tác quản lý lễ hội năm 2021 trong bối cảnh “bình thường mới”
Bước vào mùa lễ hội đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại và có diễn biến phức tạp. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch, trong đó tập trung một số giải pháp sau: * Đối với các tỉnh tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, nguy cơ lây nhiễm thấp: (1) Thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về lễ hội theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP; (2) Giảm quy mô; thời gian tổ chức lễ hội; thay đổi hình thức tổ chức các hoạt động hội trong lễ hội; (3) Đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế; (4) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân và du khách…; (5) Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương để thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và du khách; tổ chức tập huấn các biện pháp phòng dịch; (6) Trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng; căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo thực hiện nghiêm biện pháp tạm ngừng tổ chức lễ hội theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 110/2018/NĐ-CP. * Đối với tỉnh có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: (1) Thực hiện dừng hẳn khai mạc, tổ chức các loại hình lễ hội tập trung đông người trên địa bàn đến khi tình hình dịch bệnh được khống chế; (2) Tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng nhiều biện pháp để ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh…; (3) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân…; (4) Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình, dòng họ trong việc phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống dịch; (5) Thực hiện đầy đủ hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch tại các di tích gắn với hoạt động lễ hội; (6) Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch bệnh, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm.
Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lễ hội năm 2021, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau: Thứ nhất, thông tin, tuyên truyền đầy đủ đến các tầng lớp nhân dân các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc dừng hẳn các hoạt động lễ hội để tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn về sức khỏe cho nhân dân. Thứ hai, thông tin, tuyên truyền các biện pháp cụ thể trong công tác quản lý lễ hội đối với các tỉnh đã kiểm soát được dịch Covid-19, nguy cơ lây nhiễm thấp và đối với các tỉnh có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ để vừa đảm bảo được nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, vừa nâng cao ý thức tự giác và tính chủ động của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Thứ ba, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống. Tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thay đổi hành vi tham gia lễ hội để bảo đảm an toàn, tiết kiệm, chủ động phòng, chống nguy cơ lây lan của dịch bệnh.
3. Chủ động các biện pháp, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Đối phó với tình hình phức tạp của đại dịch Covid-19, các địa phương đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp, như: phong tỏa nhiều lớp, truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc gần để thực hiện cách ly, xét nghiệm kịp thời; đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân về  nguy cơ dịch bệnh và yêu cầu nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.
Trước diễn biến phức tạp, lây lan nhanh trong cộng đồng, công tác tuyên truyền cần tập trung một số nội dung sau: Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhất là thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế). Hai là, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác tình hình dịch bệnh ở các địa phương nhằm góp phần ổn định tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, tránh gây sự hoang mang đối với người dân trong quá trình triển khai các biện pháp quyết liệt trong phòng, chống dịch. Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của người dân, kịp thời định hướng dư luận trước các thông tin sai sự thật về dịch bệnh. Ba là, tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế việc di chuyển trong dịp lễ hội sau Tết cổ truyền của dân tộc, nhất là người dân ở các vùng đang có dịch bệnh trong cộng đồng, nhằm hạn chế nguy cơ lây lan của dịch bệnh.
C. VĂN BẢN MỚI
I. VĂN BẢN CỦA TỈNH
1. Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19
1.1. Công văn số 405/UBND-KGVX ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (xin xem tại đây).
1.2. Công văn số 410/UBND-KTTH ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh về việc kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 năm 2020 (xin xem tại đây).
1.3. Công văn số 577/UBND-KGVX ngày 12/02/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (xin xem tại đây).
2. Kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 (xin xem tại đây).
3. Công văn số 589/UBND-KTTH ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh về việc quy định màu Phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (xin xem tại đây).
4. Công văn số 512/UBND-NNTN ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh về việc phối hợp triển khai xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản (xin xem tại đây).
5. Kế hoạch số 581/KH-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 (xin xem tại đây).
II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Nghị quyết số 16/NQ-CP, ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19. (Chi tiết xin xem tại đây)


Nguyễn Phi Em thực hiện.
 

[1] Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911-06/3/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Bộ Đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2021) và 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2021); Ngày Quốc tế Phụ nữ và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (8-3);  46 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975-16/3/2021); Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3); 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2021). Tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021).
[2] (i) UBND tỉnh đã triển khai chương trình bình ổn giá, đáp ứng tốt nhu cầu hàng hóa cho nhân dân đón Tết. Đối với công tác an sinh xã hội, tỉnh đã chỉ đạo phân bổ các nguồn hỗ trợ hơn 20,1 tỷ đồng và 191.850 kg gạo cấp kịp thời cho hộ nghèo, chính sách; các hoạt động từ thiện các sở, ngành, tổ chức, cá nhân thăm, tặng quà đối tượng khó khăn, hộ nghèo…11,2 tỷ đồng nhân dịp Tết 2021. (ii) Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 được thực hiện nghiêm túc, đến nay, toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh. (iii) Công tác thăm, chúc Tết được triển khai cụ thể, thiết thực. (iv) Công tác phòng, chống dịch Covid -19, công tác giao thông, thông tin liên lạc được thực hiện đảm bảo thông suốt trước, trong, sau Tết…(v) an ninh chính trị, trật tự xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021 đảm bảo. 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

HD.116.BTGTW

Hướng dẫn về thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí

Lượt xem:32 | lượt tải:23

CV.1962.BTGTU

V/v mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 9-2023

Lượt xem:131 | lượt tải:65

TÀI LIỆU

phục vụ giao ban báo chí tháng 8-2023

Lượt xem:2973 | lượt tải:72

CV.1916.BTGTU

V/v phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Lượt xem:394 | lượt tải:893

ĐỀ CƯƠNG

Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Lượt xem:3519 | lượt tải:95

CV.1885.BTGTU

V/v mời dự HN trực tuyến toàn quốc giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023

Lượt xem:4466 | lượt tải:84

CV.1879.BTGTU

Về tăng cường thông tin, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Lượt xem:896 | lượt tải:474

pxyk2023 2
giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập76
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm61
  • Hôm nay15,200
  • Tháng hiện tại525,757
  • Tổng lượt truy cập26,750,133
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây