Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 04-2021 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 04-2021

Thứ sáu - 26/03/2021 14:16
A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 4-2021
- Tiếp tục tuyên truyền các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII; tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Hướng dẫn số 03-HD/BTGTU, ngày 05-02-2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); tập trung tuyên truyền những điểm mới của cuộc bầu cử; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.
- Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân yên tâm, tin tưởng và đồng hành thực hiện lộ trình tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 theo Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động về vấn đề công bằng trong tiêm vắc xin phòng Covid-19 ở nước ta; gắn tuyên truyền cho toàn dân tiếp tục thực hiện tốt “5K" theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24-02-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững" trên địa bàn tỉnh; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới năm 2021 (theo Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh); kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 24-8-2016 của Tỉnh ủy về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020; kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TU, ngày 22-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, công tác quản lý, sử dụng phương tiện, tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh; kết quả sau 01 năm thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt" trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 4-2021[1].  
B. THÔNG TIN THỜI SỰ
I. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 1. Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Chi tiết, xin xem tại đây).
Chuyên đề 2. Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Chi tiết, xin xem tại đây).
Chuyên đề 3. Thông báo Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (Chi tiết, xin xem tại đây).
Chuyên đề 4. Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (Chi tiết, xin xem tại đây).
II. TIN TRONG TỈNH
1. Ngày 18-3, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Theo báo cáo, năm 2019 Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) đạt 78,49/100 điểm (78,49%) và xếp hạng 59/63 tỉnh, thành phố giảm 02 bậc so với năm 2012 (xếp hạng 57/63); Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đạt 41,86/80 điểm (52,32%) và xếp hạng 53/63 tỉnh, thành phố, giảm 16 bậc so với năm 2011 (xếp hạng 37/63); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 đạt 63,54 điểm, tăng 03 bậc so với năm 2018, đứng thứ 56/63 tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, thuộc nhóm xếp hạng Trung bình và đứng thứ 4/5 tỉnh Tây Nguyên….
Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang: (i) yêu cầu trong năm 2021, tỉnh phấn đấu tăng 10 bậc trong xếp hạng cả 03 Chỉ số so với năm 2019; đến tháng 3/2022, sẽ tổ chức Hội nghị để đánh giá việc thực hiện này. (ii) yêu cầu từ năm 2021 trở đi, trong đánh giá phân loại đảng viên hàng năm, sẽ xem xét đưa vào nội dung thực hiện 3 Chỉ số trên gắn với trách nhiệm được giao. (iii) đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo để 03 Chỉ số này bắt đầu từ năm nay chuyển biến tích cực; các sở, ban ngành của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có liên quan đến các Chỉ số phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất; phối hợp chặt chẽ với nhau để giải quyết các thủ tục hành chính được nhanh nhất, hiệu quả nhất. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công chức, viên chức không nhũng nhiễu, không gợi ý “bôi trơn” khi giải quyết công việc đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để làm gương.   
2. Chiều 12-3, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức gặp mặt báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức đầu Xuân 2021.
Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong năm 2020: (i) Hoạt động báo chí nói chung, đặc biệt là đội ngũ phóng viên báo chí của báo viết, báo nói và báo hình của địa phương và Trung ương thường trú tại tỉnh đã phản ánh ngày càng sinh động các hoạt động của đời sống, xã hội, đồng thời bảo đảm tính Đảng, tính Nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước, của địa phương theo tôn chỉ, mục đích. (ii) Hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh trong năm qua có khởi sắc, sôi động...(iii) Liên hiệp Hội đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ trí thức.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khẳng định lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa đối với hoạt động của đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị (i) các cơ quan liên quan cần quan tâm nhiều hơn nữa đến hoạt động của các cơ quan báo chí, truyên truyền trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật, tổ chức hội thảo, giới thiệu tác giả, tác phẩm; in ấn, phát hành tác phẩm; tặng thưởng hàng năm cho các tác giả, tác phẩm VHNT xuất sắc viết về Kon Tum nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Kon Tum. (ii) đồng chí cũng đề nghị đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức với trí tuệ, tri thức của mình phấn đấu đóng góp cho tỉnh nhiều hơn nữa; thường xuyên tham mưu kiến nghị, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy; hoạt động mạnh mẽ hơn để có những tác phẩm đạt giải Quốc gia. Các cấp, ngành liên quan theo khả năng tạo điều kiện cho đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức làm việc, đóng góp. Đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để góp sức xây dựng tỉnh nhà trên cương vị công tác, nhiệm vụ được giao.
3. Sáng 10-3, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.
Kỳ họp đã xem xét, quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng về giao thông, thủy lợi, giáo dục, công nghệ thông tin; dự án cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh, định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ... Đồng thời, xem xét, quyết định việc chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai một số dự án đầu tư, phân bổ nguồn vốn vay, vốn viện trợ năm 2021; quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp của tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Với hình thức bỏ phiếu kín, Kỳ họp thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sa Thầy giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Văn Điệu-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính. Kỳ họp thông qua 17 Nghị quyết (02 Nghị quyết nhân sự và 15 Nghị quyết chuyên đề) tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi cho các cấp, các ngành tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề nghị UBND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh; Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và các Nghị quyết mà HĐND tỉnh vừa thông qua. Cùng với đó, tiếp tục chuẩn bị, khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung trình Kỳ họp thứ 12-Kỳ họp Tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XI (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2021). Đồng thời, quan tâm đúng mức công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 2021-2026 theo đúng quy trình, quy định…
4. Chiều 17-3, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ Hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả giới thiệu và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với những người ứng cử. (1) Đối với đại biểu Quốc hội khóa XV, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu của tỉnh là 06 đại biểu. Trong đó, Trung ương giới thiệu về 02 đại biểu, đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 04 đại biểu; tổng số người dự kiến giới thiệu trong danh sách ứng cử là 12 người. Về kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri của 10 cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 394 cử tri tham dự. Tất cả những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, khi lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đều đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ 100% phiếu tín nhiệm. (2) Đối với đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số đại biểu được bầu là 51 người; tổng cộng danh sách ứng cử là 85 người. Đến ngày 13/3/2021, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã nhận được các văn bản của 29/29 cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương ở tỉnh giới thiệu 85/85 người ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Việc tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được cử tri nơi công tác, nơi cư trú diễn ra đúng quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND và quy trình hiệp thương; có 987 lượt cử tri của các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia đều có tín nhiệm rất cao, 100% nhất trí giới thiệu 85/85 người ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
5. Chiều 19-3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố tổng kết công tác phòng, chống sốt xuất huyết năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
Theo báo cáo, năm 2020, toàn tỉnh có 2.250 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, là năm số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao bất thường, cao hơn năm 2019 (năm đỉnh dịch theo chu kỳ 3 năm) là 525 ca, rất may không có trường hợp tử vong. Các ngành, địa phương đã thực hiện giám sát, phát hiện và xử lý 511 ổ dịch sốt xuất huyết Dengue tại 75 xã, phường, thị trấn có ca bệnh. Triển khai nhiệm vụ phòng, chống sốt xuất huyết Dengue năm 2021, ngành Y tế đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung các nguồn lực triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn, không để dịch bệnh lan rộng, bùng phát; phối hợp với các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát, rà soát tổ chức thực hiện có hiệu lực, hiệu quả cam kết vệ sinh môi trường- diệt lăng quăng/bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết. Đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để khoanh vùng xử lý ổ dịch, cách ly, điều trị kịp thời, hạn chế tỷ lệ mắc và tử vong. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng chống dịch sốt xuất huyết…
Phát biểu kết luận, đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của ngành Y tế và các địa phương thời gian qua; đề nghị UBND các huyện, thành phố khẩn trương, tập trung triển khai chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, khuyến cáo của ngành Y tế đối với tất cả các loại dịch bệnh, trong đó có dịch sốt xuất huyết; kiên quyết không để dịch chồng dịch. Thực hiện tốt công tác giám sát, tuyên truyền vận động người dân chủ động tham gia dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/ bọ gậy và phải coi đây là việc làm thường xuyên của mỗi nhà, mỗi xóm, mỗi thôn….
6. Chiều 23-3, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đơn vị LLVT đứng chân trên địa bàn[2] tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2021.
Năm 2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đơn vị LLVT đã tổ chức triển khai nhiều nội dung chương trình công tác dận vận trên địa bàn tỉnh như phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng, củng cố và nâng cao hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch Covid-19; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới", xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Năm 2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện tốt phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới" và "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", trong đó, tập trung đổi mới nội dung, phương thức phù hợp với tình hình mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nhằm củng cố xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sạch, pháp luật của Nhà nước, hăng say lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng...
Tại hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đơn vị LLVT đã tiếp tục ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021 – 2026.  
III. TIN TRONG NƯỚC
1. Một số kết quả chủ yếu của Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị diễn ra từ ngày 08 - 09/3/2021, tại Thủ đô Hà Nội, thảo luận và quyết định về một số nội dung quan trọng sau: (1) Về Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII: Hội nghị đã dành thời gian xem xét, nghiên cứu, thảo luận, lựa chọn và thống nhất cao để đưa vào Chương trình những vấn đề lớn, quan trọng và cần thiết nhất, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ và đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, phát triển văn hoá, bảo đảm quốc phòng, an ninh... nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII với các mục tiêu tổng quát và 6 nhiệm vụ trọng tâm. (2) Về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước: (i) Hội nghị đã dân chủ thảo luận, xem xét kỹ lưỡng và thống nhất cao về việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội; đồng thời, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước để Quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. (ii) Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy kết quả quan trọng đã đạt được của năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phòng, chống đại dịch Covid-19; đồng thời, khẩn trương chuẩn bị để tiến hành thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
2. Một số điểm nhấn trong công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. So với nhiệm kỳ 2016-2021, cuộc bầu cử lần này có một số điểm mới, căn bản sau: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử phải bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của địa phương. Một số công việc phục vụ bầu cử có thể được thực hiện thông qua hình thức trực tuyến. Về thực hiện quy trình hướng dẫn hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và công tác vận động bầu cử: Quy định danh sách giới thiệu người ứng cử trình ra Hội nghị hiệp thương lần thứ hai phải đảm bảo số dư cần thiết; quy định danh sách giới thiệu người ứng cử trình ra Hội nghị hiệp thương lần thứ ba phải đảm bảo có số dư lớn hơn số dư quy định; không quy định việc xác định nơi lấy ý kiến nơi cư trú của người ứng cử đang ở nhà công vụ, nhà khách, người ứng cử là sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú thì có thể tổ chức hội nghị cử tri tại ấp, khóm nơi người ứng cử đang sinh sống. Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri cần thực hiện theo quy định sau: Trường hợp được dự kiến ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND không đạt sự tín nhiệm trên 50% số cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi công tác thì ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức việc giới thiệu người khác. Những trường hợp giới thiệu người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% số cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ tại hội nghị hiệp thương xem xét. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử, đối với người ứng cử ĐBQH cần ít nhất là 10 cuộc, đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh ít nhất là 5 cuộc, đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã ít nhất là 3 cuộc. Về tuổi tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức lần đầu phải đủ tuổi tham gia 2 khóa Quốc hội, HĐND các cấp trở lên hoặc ít nhất trọn một khóa tính đến tháng 5/2021. Còn đối với ĐBQH chuyên trách tái cử (trừ các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội), đại biểu HĐND chuyên trách tái cử phải còn đủ tuổi công tác ít nhất là 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính đến tháng 5/2021. Riêng những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND là cán bộ quân đội, công an thực hiện theo độ tuổi quy định tại Luật Sĩ quan QĐNDVN và Luật CAND. ĐBQH chuyên trách ở địa phương khi đến tuổi nghỉ hưu thì thôi giữ các chức vụ và tiếp tục làm nhiệm vụ ĐBQH đến hết nhiệm kỳ. Quy định mới Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV, Hướng dẫn 36 bổ sung, sửa đổi 2 điểm là cán bộ Trung ương là ĐBQH tỉnh đó có thể được giới thiệu đảm nhiệm chức danh Trưởng đoàn ĐBQH địa phương đó, vì lãnh đạo tỉnh đó không được giữ quá 2 chức danh lãnh đạo, các Ủy viên Trung ương Đảng được phân công làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố thì không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo.
3. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Bộ Chính trị, Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19
Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19, trong đó quy định rõ đối tượng, địa bàn được ưu tiên tiêm miễn phí; thời gian tiêm chủng; nguồn kinh phí thực hiện; trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền địa phương…Vắc xin phòng Covid-19 sử dụng trong đợt tiêm đầu tiên này là vắc xin của AstraZeneca, một trong ba vắc xin đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông qua chấp thuận sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và được sử dụng tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số lượng 117.600 liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca được Bộ Y tế phối hợp với VNVC (đơn vị cung ứng, tiếp nhận lô vắc xin này) khẩn trương cung ứng đến các địa phương ngay sau khi vắc xin được kiểm định tính an toàn…
 Để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức đúng, đồng thuận cao với chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ trong việc mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau: (1) tuyên truyền nhấn mạnh, việc tiêm phòng vắc xin ngừa Covid-19 là một trong những biện pháp quan trọng, hiệu quả, chủ động nhằm ngăn ngừa và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; từ đó nâng cao ý thức của người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 21/NQ-CP. (2) tuyên truyền khẳng định sự công bằng trong tiếp cận, phân phối vắc xin của Chính phủ, Bộ Y tế và công tác đảm bảo cho người tiêm vắc xin Covid-19; tuyên truyền việc Bộ Y tế và các cơ quan liên quan đang tiếp tục theo dõi, nghiên cứu tình hình sử dụng vắc xin trên thế giới để đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho người tiêm. Đồng thời, đấu tranh phản bác các thông tin lệch lạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động về công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 ở Việt Nam. (3) tuyên truyền khẳng định, dù tiêm vắc xin Covid-19 nhưng người dân vẫn cần áp dụng tốt các biện pháp phòng dịch, cụ thể là áp dụng khẩu hiệu 5K theo khuyến cáo của ngành Y tế, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
C. VĂN BẢN MỚI
I. VĂN BẢN CỦA TỈNH
1. Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 01/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh cung cấp, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến phục vụ tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây).
2. Công văn số 775/UBND-KGVX ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. (xin xem tại đây).
3. Công văn số 770/UBND-NC ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây).
4. Công văn số 802/UBND-NC ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy…(xin xem tại đây).
5. Công văn số 812/UBND-NNTN ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết. (xin xem tại đây).
6. Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. (xin xem tại đây).
7. Công văn số 872/UBND-NNTN ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống thiên tai. (xin xem tại đây).
II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Thông tư số 30/2020/TT-BYT, ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT). Thông tư gồm 14 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2021. (Chi tiết xin xem tại đây)
 

Nguyễn Phi Em thực hiện.
 
[1] Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Ngày Sách Việt Nam (21-4); Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), 45 năm Ngày Tổng Tuyển cử Bầu Quốc hội Nước Việt Nam thống nhất (25/4/1976-25/4/2021), 151 năm Ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870 -22/4/2021).
[2] (gồm: Tỉnh đội, BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Sư đoàn 10, Công ty 78, Công ty 732, Chi nhánh 716, Chi nhánh Viettel Kon Tum)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:206 | lượt tải:107

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Lượt xem:304 | lượt tải:191

CV.2490.BTGTU

Phổ biến, quán triệt NQ, CT của TW, TU (kèm tài liệu)

Lượt xem:1002 | lượt tải:2110

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:1324 | lượt tải:209

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:2731 | lượt tải:359

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:1472 | lượt tải:755

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:218 | lượt tải:229
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập114
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm111
  • Hôm nay12,909
  • Tháng hiện tại248,566
  • Tổng lượt truy cập31,921,359
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây