Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 05-2020 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 05-2020

Thứ bảy - 25/04/2020 10:44
A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 05-2020
- Lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh; Tuyên truyền triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số: 79/TB-UBND, ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tỉnh với các địa phương về triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1222/UBND-KGVX, ngày 12/4/2020 về việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trong phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là đối với các địa bàn, công trình trọng điểm, nhà rông văn hóa có nguy cơ cháy nổ cao
Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (theo Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 26-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; việc tham gia ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 của các địa phương, đơn vị.
Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 5-2020[1], tuyên truyền đậm nét kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo Hướng dẫn số 70 - HD/BTGTU ngày 09/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); tiếp tục tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng xã hội VCNET (do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức); Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930-25/9/2020)”; Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.
- Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới; quản lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường; phòng chống cháy, nổ; an toàn hồ đập trong mùa mưa, bão; công tác phòng, chống dịch bệnh ở người, cây trồng và vật nuôi.
Tiếp tục tuyên truyền về học tập và triển khai chuyên đề năm 2020. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị "về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; Tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; nêu bật, khẳng định những kết quả, tác động tích cực của công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" cũng như đối với phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, ổn định đất nước, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; những nỗ lực của Việt Nam trong đảm nhiệm vai trò kép Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Tiếp tục tuyên truyền quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam –Lào; chủ động đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá, chia rẽ quan hệ Việt Nam- Lào; bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
B. THÔNG TIN THỜI SỰ
I. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 1: Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19
Ngày 09/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Theo đó, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1/4/2020 và không quá 3 tháng.
Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.
Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ 1/4/2020 được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.
Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6/2020.
Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả 1 lần.
Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả 1 lần.
Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019 được hỗ trợ 250 nghìn đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả 1 lần.
Nghị quyết của Chính phủ cũng nêu rõ: Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng.
Cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện…) trong thời gian từ ngày 1/4/2020 đến khi công bố hết dịch mà không phải xin xác nhận UBND xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.
Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động.
Chuyên đề 2: Chính phủ phê duyệt việc lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030
Ngày 13/4/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký ban hành Quyết định 510/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo quyết định, việc lập “Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” phải bảo đảm phù hợp với các nội dung định hướng chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của cả nước; quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, các quy hoạch ngành quốc gia, các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành và các quy hoạch đã được phê duyệt liên quan đến địa bàn tỉnh Kon Tum.
Đồng thời, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ giữa các ngành trên địa bàn; phát triển hài hòa các địa phương, vùng lãnh thổ trên địa bàn Tỉnh; phù hợp với khả năng cân đối, huy động về nguồn lực triển khai của Tỉnh.
Mục tiêu lập quy hoạch nhằm: (a) hình thành công cụ pháp lý để chính quyền các cấp của tỉnh Kon Tum sử dụng trong việc hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển; là cơ sở để triển khai kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đảm bảo tính khách quan, khoa học. (b) Cung cấp thông tin, căn cứ để các doanh nghiệp, cộng đồng và người dân đầu tư, kinh doanh, sinh sống và làm việc cũng như kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch của tỉnh Kon Tum. (c) Loại bỏ các quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển. Xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể, bố trí hợp lý không gian nhằm giải quyết các vấn đề xung đột về không gian trong địa bàn tỉnh hiện nay.
Yêu cầu về nội dung quy hoạch cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên.
Đồng thời, đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn  
cấp huyện.
Bên cạnh đó, xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và đảm bảo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Chuyên đề 3: Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Ngày 08-4-2020, Thường trực Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1229-TB/TU chỉ đạo tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch và chủ trương cách ly toàn xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 khi có Nghị quyết của Chính phủ, đảm bảo đúng chế độ, đối tượng theo quy định. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào địa bàn tỉnh; nắm kỹ, giải thích rõ về quy trình xử lý đối với từng trường hợp cụ thể trong công tác phòng, chống dịch để người dân hiểu, chấp hành. Quản lý tốt các khu cách ly tập trung, đảm bảo phòng ngừa lây nhiễm chéo dịch bệnh; thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch bệnh đối với các khu cách ly khi không còn người cách ly để chủ động tiếp nhận, cách ly những trường hợp mới theo yêu cầu. Có biện pháp thực hiện tốt việc giám sát các trường hợp cách ly tại nhà để phòng, chống dịch theo quy định, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng (nếu có); tiếp tục rà soát, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch, đảm bảo đáp ứng tốt các cấp độ dịch trên địa bàn.
Các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm soát, quản lý chặt biên giới, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng vượt biên, xâm nhập trái phép; tiếp nhận, cách ly, quản lý tốt các trường hợp cách ly theo quy định.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch, nhất là thường xuyên cập nhật, đưa tin về các biện pháp, quy định của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch và các trường hợp không chấp hành, bị xử lý theo quy định để tuyên truyền trong Nhân dân.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận, phân bổ kịp thời nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Làm việc, vận động các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch, nhất là không tổ chức các cuộc lễ tập trung đông người để tránh lây nhiễm dịch bệnh.
II. TIN TRONG TỈNH
1. Chiều 17-4, HĐND tỉnh khóa XI tổ chức Kỳ họp trực tuyến bất thường xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền quy định.
Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: Kế hoạch-Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Sau khi nghe Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tổng hợp các nội dung trình tại kỳ họp; báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu HĐND tỉnh đối với các nội dung trình kỳ họp; HĐND thảo luận và thống nhất thông qua 13 nghị quyết về chủ trương đầu tư, an sinh xã hội, phí và lệ phí.
Ngoài ra, kỳ họp cũng thống nhất miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh đối với các ông: Nguyễn Công Văn - nguyên Giám đốc Công an tỉnh (đã nghỉ hưu); Ka Ba Thành - nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh (đã được điều động và giữ chức Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà); bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, gồm các ông: Nguyễn Hồng Nhật - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đinh Quốc Tuấn - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Hùng cho rằng, đây là kỳ họp bất thường về thời gian, về cách thức tổ chức, vì thế, có một số thủ tục rút gọn trong ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh nhưng vẫn bảo đảm các quy định của pháp luật. Đối với các nghị quyết về phòng chống dịch bệnh Covid-19, không câu nệ về hình thức và quy trình, vì “chống dịch như chống giặc”. Tuy vậy, đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu để có bản dự toán tốt hơn, đồng thời phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh trình ký các nghị quyết của kỳ họp đúng quy định.
2. Chiều 31-3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố để triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chủ trì Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo.
Tại Hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh quán triệt nội dung của Chỉ thị 16/CT-TTg (ngày 31/3/2020) của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và kế hoạch triển khai Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Hùng yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. Các địa phương phối hợp với các đồn Biên phòng quản lý, khóa chặt biên giới, không để xảy ra hiện tượng xâm nhập bất hợp pháp vào địa bàn, nếu phát hiện phải xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định và cần xem xét bố trí khu cách ly tập trung của các đồn Biên phòng để quản lý các đối tượng này; trường hợp là cư dân biên giới đi về từ vùng có dịch thì phải thực hiện cách ly ngay tại địa bàn các xã.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cần có phương án xử lý cụ thể trong việc quản lý đối với các trường hợp người dân Kon Tum trở về tỉnh và người ở nơi khác đến Kon Tum sau 0h ngày 1/4; liên hệ ngay với các cơ quan có thẩm quyền để đưa những người hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung về các địa phương. Các địa phương và ngành có liên quan phải rà soát, xác minh được đối tượng trở về từ Bệnh viện Bạch Mai thời gian qua, thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm ngay đối với các đối tượng này; kiểm tra, rà soát và có biện pháp quản lý đối với những người nước ngoài đến địa phương từ ngày 8/3 chưa thực hiện cách ly y tế tập trung.
Tại hội nghị, lãnh đạo các ngành, các địa phương tham gia ý kiến thảo luận; trong đó các ý kiến xoay quanh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề nghị các sở ngành, địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, nội dung chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị và các chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. 
Trong đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cần thực hiện nghiêm việc cách ly, khai báo y tế; khẩn trương rà soát, kiểm tra y tế đối với các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đang cư trú trên địa bàn; yêu cầu các cơ quan công sở triển khai làm việc trực tuyến tại nhà, nhưng vẫn phải chú ý đảm bảo lực lượng để thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ kiểm tra, xử lý công tác phòng chống dịch.
Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, các lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện tuần tra, kiểm soát công tác phòng, chống dịch bệnh phải chú ý đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy định như đeo khẩu trang, không tập trung một vị trí quá hai người, giữ khoảng cách trong quá trình làm việc; đề nghị các huyện, thành phố thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống dịch, nhất là việc đảm bảo lương thực, thực phẩm cho nhân dân. Đối với trường hợp đến tỉnh Kon Tum sau 0h ngày 1/4 đề nghị đưa vào cách ly y tế.
Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh sẽ sẵn sàng hỗ trợ, tiếp sức cho các địa phương trong công tác chống dịch và tin tưởng với quyết tâm cao, tỉnh Kon Tum sẽ hoàn thành nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn.
3. Sáng 05-4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với 10 huyện, thành phố để triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chủ trì Hội nghị.
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về tình hình dịch bệnh tính đến ngày 4/4: (a) Tổng số trường hợp nghi nhiễm Covid-19 hiện tại trên địa bàn tỉnh là 55 người, trong đó có 2 người trên 60 tuổi, 1 trẻ em. Ngày 4/4, ngành Y tế đã lấy mẫu xét nghiệm 37 người, 13 người đang chờ kết quả xét nghiệm. Công tác kiểm soát các nguồn có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Theo đó, trong công tác cách ly người nhập cảnh vào Việt Nam, theo điều tra của lực lượng chức năng từ ngày 8/3/2020 - 24/3/2020, toàn tỉnh có 131 trường hợp, trong đó, có 24 người mang quốc tịch nước ngoài, 107 người Việt Nam nhập cảnh về từ các nước. Đến thời điểm này, trong số 24 người mang quốc tịch nước ngoài có 18 người nước ngoài đang thực hiện cách ly tại nhà, tình hình sức khỏe ổn định, 6 người đã đi khỏi Kon Tum. 107 người Việt Nam trở về từ nước ngoài có 14 người cách ly tập trung, 89 người đang thực hiện cách ly tại nhà; 4 trường hợp chưa tìm ra. (b) Từ ngày 1-4/4/2020, số phương tiện và hành khách qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y có xu hướng giảm dần, không có xe chở khách qua cửa khẩu. Các trường hợp hành khách qua cửa khẩu đều được giám sát chặt chẽ, kiểm tra sức khỏe và khai báo y tế, sau đó được đưa về khu cách ly tập trung để tiếp tục theo dõi. Việc kiểm soát, kiểm dịch các phương tiện và người qua các chốt kiểm tra dịch tại các cửa ngõ vào tỉnh cũng được lực lượng chuyên ngành thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ 24/24. Từ ngày 1-4/4/2020, các chốt đã phát hiện 149 trường hợp đi từ vùng có dịch Covid-19 đến Kon Tum, các đối tượng nghi ngờ được đưa về khu cách ly tập trung của tỉnh để khai thác tiền sử dịch tễ, kiểm tra sức khỏe và quyết định cách ly đối tượng. (c) Trong công tác tiếp nhận, cách ly y tế, hiện có 36 người đang được quản lý tại các bệnh viện tuyến tỉnh, 44 người đang quản lý, theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Y tế các huyện. Đối với công tác tiếp nhận cách ly tập trung, đến ngày 4/4/2020, tỉnh tiến hành trưng dụng và thành lập 68 cơ sở cách ly tập trung với tổng khả năng tiếp nhận toàn tỉnh khoảng 5.300 người. Hiện tại, 81 người đang được cách ly tập trung tại các cơ sở y tế, 628 người được cách ly tại các khu cách ly tập trung. Ngoài ra, có 1.234 trường hợp đang thực hiện cách ly theo dõi tại nhà. Các ngành chức năng thực hiện rà soát, cách ly, xét nghiệm đối với các trường hợp trở về từ Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả có 11 trường hợp có yếu tố dịch tễ do đi từ vùng dịch Bệnh viện Bạch Mai về địa bàn tỉnh đều được thực hiện lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cho kết quả âm tính với Covid-19, 34 trường hợp tiếp xúc được quản lý, theo dõi sức khỏe...
Sau 3 ngày thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tâm lý người dân trên địa bàn tỉnh ổn định. Các hoạt động kinh doanh tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại được quản lý chặt chẽ, đa số người dân, các cơ cở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn hợp tác với chính quyền địa phương, đóng cửa không hoạt động. Tuy nhiên qua khảo sát, tại các chợ, siêu thị vẫn xảy ra tình trạng tập trung đông người, trong đó có trường hợp người dân đến chợ không mang khẩu trang.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hòa nhắc lại mục tiêu là không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, nếu có thì phải hạn chế thấp nhất số ca mắc bệnh. Các địa phương chủ động khảo sát, tính toán bố trí địa điểm thành lập bệnh viện dã chiến, đảm bảo các điều kiện cần thiết nhằm không để bị động khi cần khởi động.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành cách ly xã hội; tuyên truyền, phổ biến để các cơ sở tôn giáo nắm rõ các quy định của Chính phủ, tỉnh. Các lực lượng chức năng cần phối hợp chặt chẽ việc kiểm soát phương tiện vận tải, vận chuyển hành khách đi qua địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm khắc những trường hợp gian dối, không chấp hành quy định.
Đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thì bắt buộc đóng cửa những cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết, nhưng riêng các cơ sở ăn, uống, các địa phương yêu cầu các cơ sở phải đăng ký hoạt động buôn bán, tuyệt đối không tổ chức phục vụ tại chỗ và phải quản lý, giám sát chặt hoạt động của các cơ sở này.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa cũng lưu ý các cơ quan chức năng cần xúc tiến để sớm thành lập phòng xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; các địa phương điều tra, rà soát, thống kê đúng các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ của gói an sinh xã hội của Chính phủ; đẩy mạnh tuyên truyền bằng loa lưu động, loa phát thanh, tập trung vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch; tích cực kê khai y tế trung thực.
4. Ngày 08-4, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa chủ trì buổi làm việc trực tuyến với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố nhằm đánh giá tác động dịch bệnh, hạn hán và các giải pháp, kịch bản điều hành thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách Nhà nước năm 2020.
Với sự chỉ đạo quyết liệt, hướng dẫn kịp thời và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong tỉnh chưa có trường hợp nào dương tính với bệnh Covid-19; tiến độ thu ngân sách đảm bảo (Thu NSNN trên địa bàn quí I là 753 tỷ đồng, đạt 21,5% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 112,6% cùng kỳ năm trước).
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh phần nào cũng bị ảnh hưởng, nhưng mức độ ảnh hưởng và thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 là không lớn so với các địa phương khác. Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp thì sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về phòng chống dịch Covid-19; đồng thời, để có sự chủ động trong chỉ đạo điều hành, ứng phó với tình hình dịch bệnh và hạn hán trên địa bàn tỉnh có thể xảy ra trong thời gian tới, tránh ảnh hưởng, thiệt hại lớn đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong từng tình huống cụ thể, UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp, kịch bản điều hành thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với 3 kịch bản:
Kịch bản 1: Dịch bệnh được kiểm soát trong Quý I, nhưng vẫn ảnh hưởng trong Quý II/2020. Trên địa bàn tỉnh không có trường hợp dương tính với vi rút Covid-19. Toàn tỉnh cố gắng bức tốc để phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; Kịch bản 2: Dịch bệnh được kiểm soát trong Quý II, nhưng vẫn ảnh hưởng trong Quý III/2020, dẫn đến tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách không đạt kế hoạch; Kịch bản 3: Dịch bệnh kéo dài đến Quý III và ảnh hưởng đến Quý IV/2020. Tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch.
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương triển khai ngay một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương năm 2020 trong tình hình hụt thu do hạn hán, dịch bệnh Covid-19.
Đồng chí giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án giả định đối với từng kịch bản, trước mắt là xây dựng phương án dịch Covid-19 kết thúc trong quý II, cần quan tâm phát triển lĩnh vực nào, giảm lĩnh vực nào để đảm bảo kinh tế - xã hội được phát triển thông suốt.
Đồng chí lưu ý, các công trình xây dựng cơ bản đã được bố trí vốn phải tiếp tục tăng khối lượng lên, ngành xây dựng phát triển mới “kéo theo” nhiều ngành nghề khác phát triển; cần tăng cường chăn nuôi, trồng trọt phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Các ngành phải chủ động xây dựng kế hoạch triển khai của ngành mình: Kế hoạch thu - chi ngân sách và kế hoạch phòng, chống Covid-19.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngay sau cuộc họp này, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện thu NSNN đạt kết quả cao nhất; đồng thời áp dụng các biện áp điều hành chi do tác động dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị, địa phương mình kịp thời.  
5. Sáng 13-4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Hội nghị được tổ chức tại 3 điểm cầu tỉnh và 10 điểm cầu huyện, thành phố. Dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; tại điểm cầu Hội trường Ngọc Linh có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Thị Nga và Nguyễn Hữu Tháp và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; tại điểm cầu HĐND tỉnh có đồng chí Kring Ba - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các ban, ngành liên quan.
Với sự nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội trong quý I đã đạt được nhiều kết quả tích cực: tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2020 do Trung ương giao đạt 16,48% (là 1 trong 34 tỉnh có tỉnh lệ giải ngân đạt trên 15%); tiến độ thu ngân sách cơ bản đảm bảo, đạt 21,5% dự toán và bằng 112,6% cùng kỳ năm trước; tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát tốt; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chăm sóc bảo vệ trẻ em được tăng cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua đã gây tác động tiêu cực đến một số ngành, lĩnh vực, xáo trộn lớn trong đời sống, sinh hoạt của người dân dẫn đến việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá tác động và dự kiến Phương án, kịch bản chỉ đạo điều hành kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và Phương án triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh…
Phát biểu tại điểm cầu Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng yêu cầu UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 một cách chủ động,  nhanh nhất và hiệu quả nhất để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.
Đồng chí lưu ý, khi triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ, cán bộ phải có tâm, người dân nghèo, khó khăn đang mong chờ sự hỗ trợ. Triển khai ngay chính sách an sinh này không cần chờ hướng dẫn, chủ động chi trả cho những đối tượng thụ hưởng đã rõ ràng, cụ thể ngay trong tuần này; tận dụng tối đa công nghệ thông tin vào giải quyết chế độ cho người dân, đối tượng nào không thể nhận chi trả chế độ qua dịch vụ Bưu điện thì cử cán bộ đến chi trả tận nhà. Đây là một Nghị quyết hết sức nhân văn, trách nhiệm của Chính phủ đối với người dân, vì vậy phải làm nhanh nhất, hiệu quả nhất, nếu kê khai gian dối để trục lợi sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng chí yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có giải pháp tháo gỡ những khó khăn để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; Thực hiện giãn thuế, giãn nợ tín dụng để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn; Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu và đẩy mạnh liên kiết chuỗi để tạo điều kiện tiêu thụ hàng hóa nông nghiệp, kích cầu phát triển; tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm để đảm bảo trật tự xã hội...
Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không được phép chủ quan, lơ là; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm thực hiện việc giãn cách xã hội.
Các cấp, các ngành và người đứng đầu các đơn, vị, địa phương phải nêu cao tinh thần chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện với tinh thần dịch bệnh làm chúng ta khó khăn gấp đôi thì chúng ta cố gắng gấp ba.
Tập trung sức lực, trí tuệ nhằm tháo gỡ, các khó khăn, vướng mắc; lãnh đạo, chỉ đạo phải cụ thể, sáng tạo với phương châm "4 tại chỗ" và trên tinh thần biến nguy cơ thành thời cơ, trong đó cần đẩy mạnh một số ngành, lĩnh vực có thể tận dụng thời cơ phát triển để bù đắp các ngành, lĩnh vực đang bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá tác động, xây dựng và triển khai thực hiện ngay phương án, kịch bản điều hành của từng ngành, địa phương mình đáp ứng với từng cấp độ của dịch bệnh COVID-19 nhằm đảm bảo thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát  triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đồng thời, tiến hành rà soát các nguồn thu bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và đề ra các giải pháp cụ thể để lãnh đạo, điều hành thu - chi ngân sách trong thời gian tới; Thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
Đối với việc triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Liên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các ý kiến tại Hội nghị ban hành ngay Hướng dẫn về nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ; trình tự, thủ tục  hỗ trợ, hình thức chi trả, cơ chế giám sát việc chi trả; .... để các địa phương tiến hành kịp thời việc chi trả hỗ trợ theo đúng định.
Các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện chi trả kịp thời đảm bảo công khai, minh bạch, đầy đủ chế độ, đúng đối tượng; xây dựng cơ chế giám sát việc chi trả chặt chẽ, hiệu quả; nếu để xảy ra tình trạng chậm chi trả hoặc lợi dụng để trục lợi chính sách thì người đứng đầu các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm cao nhất trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Áp dụng công nghệ thông tin vào công tác chi trả hỗ trợ nhằm tránh trùng lặp đối tượng và đảm bảo nguyên tắc “đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất, hoặc do đối tượng chọn; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.”; Công khai rộng rãi, đầy đủ danh sách đối tượng hỗ trợ lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử các huyện, thành phố và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh để Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và toàn thể nhân dân biết, giám sát.
Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Kon Tum nghiên cứu tham mưu thực hiện việc gia hạn nợ, miễn giảm lãi vay…cho khách hàng là hộ nghèo, đối tượng chính sách gặp khó khăn do dịch bệnh; thực hiện cho vay đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn về tài chính để chi trả tiền lương ngừng việc cho người lao động theo đúng quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP.
III. TIN TRONG NƯỚC
1. Toàn Đảng, toàn Dân hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch Covid-19
Ngày 31/3/2020, khi cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 ở nước ta bước vào giai đoạn cam go, quyết liệt, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, đoàn kết một lòng, tạo niềm tin, động lực, sức mạnh, thống nhất ý chí và hành động chống đại dịch Covid-19.
Cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài đã tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp bất thường (ngày 08/4/2020) để thông qua gói tài chính hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo đề nghị của Chính phủ. Các ban, bộ, ngành, địa phương, nhất là các các lực lượng chức năng trên tuyến đầu (y tế, bộ đội, công an) đã vào cuộc quyết liệt. Nhiều địa phương có giải pháp mạnh mẽ, thiết lập chốt, kiểm tra thân nhiệt, test nhanh, rà soát đối tượng chưa khai báo... Các tổ chức, doanh nghiệp; các cá nhân, từ cụ già tới em nhỏ đã có nhiều hành động có ý nghĩa lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng, tiếp thêm sức mạnh vật chất và tinh thần cho cuộc chiến chống dịch, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao[2]. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, giúp đỡ nhau, cùng chính quyền sở tại chống đại dịch Covid-19... Sự đoàn kết và quyết tâm chiến thắng dịch bệnh của toàn dân tộc Việt Nam trong thời gian qua đã nhận được sự đánh giá cao của nhiều nước trong khu vực và trên thế giới[3]...
Hiện nay, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn; vì vậy cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân cần quán triệt, hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong đó chú trọng tuyên truyền một số nội dung sau: Một là, đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết của dân tộc ta. Mỗi khi đất nước gặp khó khăn, truyền thống đó lại càng được nhân lên gấp bội. Thời gian qua, toàn dân ta đã đồng lòng, chung sức với Đảng, Nhà nước trong việc ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả. Thời gian tới, có thể còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực, đồng thuận, kiên quyết chống dịch của các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước. Hai là, trong thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, hoạt động của các tổ chức, cuộc sống hằng ngày của mỗi cá nhân, gia đình cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhất định. Tuy vậy, vì mục tiêu đặt sức khỏe và tính mạng con người lên trên hết nên cần tăng cường công tác tuyên truyền để thống nhất nhận thức, ý chí, niềm tin và hành động, thực hiện hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh. Ba là, Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đã và đang cố gắng, nỗ lực hợp tác thiết thực, phối hợp kịp thời với các nước khu vực và trên toàn cầu để phòng chống đại dịch Covid-19. Sự đoàn kết và phối hợp hành động toàn cầu là cơ sở bảo đảm cho chiến thắng đại dịch này.
2. Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới
Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường nhưng các bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ. Trong quý I/2020, kinh tế - xã hội của nước ta đạt được một số kết quả chủ yếu sau: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 3,82% so với cùng kỳ năm 2019, thấp hơn dự kiến và thấp nhất trong nhiều năm qua; trong đó: Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp chỉ đạt 5,28%, thấp nhất trong vòng 6 năm qua do gặp nhiều khó khăn, thách thức về nguồn cung nguyên phụ liệu, linh phụ kiện đầu vào; khó khăn về tài chính, thị trường tiêu thụ. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp chỉ đạt 0,08%, thấp nhất trong 4 năm qua do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi; hạn hán, xâm nhập mặn tại vùng đồng bằng sông Cửu Long; dịch cúm gia cầm và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ chỉ đạt 3,27%, mức thấp nhất trong 10 năm qua do sự sụt giảm mạnh lượng khách du lịch, dịch vụ lưu trú và thương mại. Khu vực doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn: trong quý I/2020, cả nước có 29,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4,4% về số doanh nghiệp, giảm 6,4% về vốn đăng ký và giảm 23,3% về số lao động so với cùng kỳ năm 2019. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 18,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 26%; doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 12,2 nghìn doanh nghiệp, giảm 20,6%; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong quý I/2020 là 4,1 nghìn doanh nghiệp, tương đương với cùng kỳ năm 2019. Số lượng du khách quốc tế đến Việt Nam giảm 18,1% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó mức giảm mạnh nhất tập trung ở các thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2020 ước tính đạt 311,3 nghìn tỷ đồng, bằng 20,6% dự toán năm; Tổng chi ngân sách Nhà nước  ước  bằng 15,9% dự toán năm. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa quý I/2020 đạt 115,34 tỷ USD, giảm 0,7%; trong đó điểm sáng là xuất khẩu khu vực trong nước tăng mạnh 8,7%, nhập khẩu giảm 3,4%, xuất siêu 2,8 tỷ USD. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực đang giảm mạnh. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 và bình quân quý I/2020 so với cùng kỳ năm 2019 đều ở mức cao nhất trong giai đoạn 2016 - 2020; cụ thể: CPI tháng 3/2020 tăng 0,34% so với tháng 12/2019; CPI bình quân quý I/2020 tăng 5,56% so với bình quân quý I/2019. Một số vấn đề xã hội: Tổng kinh phí cho hoạt động an sinh xã hội và giảm nghèo trong quý I ước tính hơn 4,8 nghìn tỷ đồng, hơn 17,5 triệu thẻ bảo hiểm y tế/sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát, tặng cho các đối tượng thụ hưởng. Về thiên tai, tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong quý I ước tính gần 934,4 tỷ đồng, gấp 9 lần so với cùng kỳ năm 2019.
Trong thời gian tới, kinh tế - xã hội nước ta dự báo sẽ phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; dịch Covid-19 đang diễn biến rất nhanh, khó dự báo thời điểm đỉnh dịch và thời điểm kết thúc. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội cần thực hiện tốt một số giải pháp sau: Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và thực hiện Lời kêu gọi chống dịch Covid-19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; tích cực, quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo phương châm “vừa chống dịch, kiên quyết không để lây lan, vừa đảm bảo các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra". Thứ hai, chăm lo thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội, bảo đảm cuộc sống của người dân bởi tác động dịch Covid-19; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư công trên mọi lĩnh vực. Thứ ba, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh việc áp dụng các hình thức lao động, làm việc, học tập thông qua sự hỗ trợ của công nghệ thông tin trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Thứ tư, tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, người nước ngoài cư trú ở Việt Nam, quản lý tốt dân cư trên địa bàn. Thứ năm, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19; các biện pháp ứng phó dịch bệnh của các cơ quan chức năng; biểu dương gương người tốt, việc tốt... Kiểm soát có hiệu quả thông tin trên mạng, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thông tin sai sự thật về dịch bệnh gây hoang mang trong xã hội.
3. Điểm mới trong hướng dẫn về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng 
Để bám sát và tuân thủ đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng, các nghị quyết đại hội Đảng, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của công tác xây dựng Đảng và yêu cầu, mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới, ngày 20/3/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 06/10/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong đó, có một số nội dung mới chủ yếu sau:
(1) Về đối tượng và phạm vi điều chỉnh: Khi chuẩn bị nhân sự là cấp ủy viên, đảng viên để giới thiệu ứng cử, bầu vào các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến cơ sở thì thực hiện theo Điều 13, Quy chế bầu cử trong Đảng và các quy định, hướng dẫn có liên quan.
(2) Về số lượng và danh sách đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội: Cấp ủy triệu tập đại hội dự kiến số lượng và danh sách đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội, trình đại hội biểu quyết thông qua.
(3) Về cơ quan tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử của đảng viên: Cấp ủy triệu tập đại hội giao ban tổ chức của cấp ủy tiếp nhận, hướng dẫn đảng viên hoàn thiện thủ tục, hồ sơ ứng cử, đề cử.
(4) Về thủ tục hồ sơ ứng cử, đề cử:
- Việc ứng cử, đề cử ở đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở: Đảng viên chính thức không phải là đại biểu đại hội nếu ứng cử cấp ủy thì làm đơn ứng cử nộp đảng ủy cơ sở. Đại biểu chính thức của đại hội đề cử đảng viên chính thức không phải là đại biểu của đại hội để bầu vào cấp ủy thì chuẩn bị phiếu đề cử nộp cho đoàn chủ tịch đại hội; phiếu đề cử phải có ý kiến đồng ý của người được đề cử.
- Việc ứng cử, đề cử ở đại hội đảng bộ từ cấp huyện và tương đương trở lên: Đại biểu chính thức ở đại hội ứng cử để bầu vào cấp ủy thì làm đơn ứng cử nộp đoàn chủ tịch đại hội. Đảng viên chính thức không phải đại biểu đại hội nếu ứng cử để bầu cấp ủy thì thì nộp đơn ứng cử cho cơ quan tổ chức của cấp ủy triệu tập đại hội chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc đại hội.
- Nếu việc ứng cử, đề cử được tiến hành ở các đoàn đại biểu thì trưởng đoàn đại biểu tổng hợp danh sách ứng cử, được đề cử nộp đoàn chủ tịch đại hội.
- Việc ứng cử, đề cử cấp ủy viên từ chi bộ đến Ban Chấp hành Trung ương thực hiện theo Điều 13, Quy chế bầu cử trong Đảng.
(5) Về trách nhiệm của người đề cử nhân sự tham gia cấp ủy tại đại hội: Người đề cử nhân sự tham gia cấp ủy tại đại hội phải chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện của người mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người mình đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tùy theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.
(6) Việc cho rút và không cho rút khỏi danh sách bầu cử:
 Đoàn chủ tịch tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử tại đại hội và những người xin rút khỏi danh sách bầu cử; đề xuất cho rút khỏi danh sách bầu cử những người vi phạm Điều 13, Quy chế bầu cử trong Đảng, những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo đại hội xem xét, quyết định bằng hình thức bỏ phiếu hoặc giơ tay.
(7) Việc lấy phiếu xin ý kiến đối với những người ứng cử, được đề cử tại đại hội:
Đoàn chủ tịch lập tổ giúp việc kiểm phiếu xin ý kiến là những thành viên đoàn thư ký. Trường hợp cần thiết có thể chọn một số đại biểu chính thức (ở đại hội đại biểu) hoặc một số đảng viên chính thức (ở đại hội đảng viên) không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử tham gia tổ giúp việc kiểm phiếu.
(8) Về số dư và danh sách bầu cử:
- Trường hợp cần bầu 01 người thì danh sách bầu cử là 02 người. Trong trường hợp này thì cấp ủy triệu tập đại hội chỉ nên chuẩn bị và giới thiệu 01 người. Trường hợp cấp ủy giới thiệu 01 người và tại đại hội không có người ứng cử, được đề cử thêm thì đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử là 01 người.
- Trường hợp cấp ủy giới thiệu 01 người và tại đại hội có người ứng cử, được đề cử thêm vượt quá 02 người thì đoàn chủ tịch lấy phiếu xin ý kiến đại hội về những người ứng cử, được đề cử thêm tại đại hội để lựa chọn nhân sự lập danh sách bầu cử tối đa là 02 người.
- Việc bầu ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện có số dư như bầu cấp ủy.
(9) Về lấy phiếu giới thiệu bí thư cấp ủy:
Sau khi đại hội bầu được cấp ủy khóa mới, Đoàn chủ tịch đại hội chủ trì việc lấy phiếu giới thiệu của đại hội đối với nhân sự bí thư cấp ủy trong số các đồng chí vừa trúng cử cấp ủy viên. Ban kiểm phiếu của đại hội tổ chức kiểm phiếu, báo cáo kết quả với Đoàn chủ tịch đại hội và cấp ủy cấp trên; bàn giao biên bản kiểm phiếu, phiếu giới thiệu cho cấp ủy khóa mới để công bố kết quả giới thiệu của đại hội về nhân sự bí thư tại phiên họp đầu tiên của cấp ủy khóa mới và thực hiện quy trình bầu bí thư theo quy định. Nếu kết quả giới thiệu của Đại hội khác với phương án nhân sự được duyệt thì báo cáo cấp ủy cấp trên cho ý kiến chỉ đạo trước khi bầu bí thư cấp ủy. Đối với những nơi trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại đại hội thì thực hiện theo Hướng dẫn số 34-HD/BTCTWW, ngày 08/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương.
(10) Những trường hợp không triệu tập dự đại hội và việc thay thế đại biểu:
- Những trường hợp không triệu tập dự đại hội gồm: những đảng viên ở đại hội đảng viên, những cấp ủy viên và đại biểu ở đại hội đại biểu mà trước thời điểm đại hội bị đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, bị khởi tố bị can, bị truy tố; những đại biểu được bầu nhưng không đúng nguyên tắc, thủ tục bầu cử. Những cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội đã có quyết định nghỉ hưu hoặc thông báo nghỉ hưu mà thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm khai mạc đại hội; hoặc đã chuyển công tác ra ngoài đảng bộ trước thời điểm khai mạc đại hội.
- Về việc thay thế đại biểu: Đại biểu chính thức do đại hội cấp dưới bầu mà không thể tham dự suốt thời gian đại hội thì cấp ủy cử đại biểu dự khuyết thay thế. Những đại biểu đã chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài đảng bộ (cấp triệu tập đại hội) thì tổ chức đảng nơi đó được cử đại biểu dự khuyết thay thế. Nếu không có đại biểu dự khuyết thay thế, nếu có điều kiện thì bầu bổ sung đại biểu. Đại biểu chính thức vắng mặt những ngày đầu đại hội, đã có đại biểu dự khuyết thay thế, nhưng thời gian cuối đại hội có điều kiện tham dự đại hội, nếu được Đoàn chủ tịch đại hội đồng ý thì mời dự theo tư cách đại biểu mời.
4. Những nội dung cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
Tuyệt đối trung thành với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đảng ta lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.
Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của Internet, các mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường; các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng còn những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; lấy đó làm nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định tạo nên những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới ở Việt Nam gần 35 năm qua. Đảng ta ngày càng trưởng thành hơn trong lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, nâng cao vai trò, vị thế cầm quyền, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và quản lý nhà nước, quản lý xã hội.
Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII về xây dựng Đảng đã khẳng định, phải tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực và kiên quyết, mạnh mẽ, nhằm tạo ra một bước chuyển biến rõ rệt hơn nữa trên các mặt, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động; củng cố tổ chức chặt chẽ; tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, coi đây là vấn đề sống còn của Đảng ta, chế độ ta.
Phương hướng chung của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng, khoa học và tính tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng.
Tiếp tục phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước
Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn luôn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cần phải quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; bồi dưỡng sức dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút trọng dụng nhân tài; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học - công nghệ; xây dựng và phát huy giá trị, sức mạnh con người Việt Nam; quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, coi đó là công việc quan trọng cần triển khai thường xuyên; học tập, vận dụng sáng tạo và thực hiện có hiệu quả Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; kịp thời lựa chọn, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình điểm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong các phong trào thi đua ở địa bàn cơ sở; các gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước để tuyên truyền động viên, cổ vũ, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng... Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
C. VĂN BẢN MỚI
I. VĂN BẢN CỦA TỈNH
1. Ngày 24/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản 1396/UBND-KGVX yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan hành chính, sự nghiệp; các cơ quan ngành dọc, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Theo đó, Chủ tịch UBND chỉ đạo triển khai một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2020 như sau:
Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, vừa thực hiện giãn cách xã hội, vừa tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất kinh doanh, việc làm và đời sống người dân: (a) Người dân hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết, hạn chế tập trung đông người tại nơi công cộng; thường xuyên rửa tay sát khuẩn, tạo thói quen đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tại nơi công cộng, kể cả trên phương tiện giao thông công cộng; người có dấu hiệu ốm sốt nên ở nhà, không đến công sở, cơ quan, trường học, nơi công cộng, phải liên hệ với bệnh viện, bác sĩ để được tư vấn và thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ. (b) Các cơ quan, đơn vị nhà nước tổ chức làm việc bình thường, phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVD-19 đối với người đến làm việc và liên hệ công tác. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong họp và giải quyết công việc. (c) Các cơ sở kinh doanh dịch vụ được hoạt động trở lại và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVD-19 (như đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, hạn chế tập trung đông người), trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết tiếp tục tạm dừng hoạt động cho đến khi có chỉ đạo mới, gồm: Karaoke, mát-xa, nhà hàng tiệc cưới, quán bar, rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em, các điểm truy cập internet và cung cấp trò chơi điện tử công cộng. (d) Các doanh nghiệp sản xuất nghiêm túc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động.
Kiểm soát, ngăn chặn triệt để các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài: (a) (a1) Tiếp tục duy trì hoạt động của các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào tỉnh với lực lượng phù hợp để kiểm soát người và phương tiện đi từ các địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao, địa phương có phát hiện ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng vào tỉnh. (a2) Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát thực hiện kiểm tra các phương tiện vào tỉnh, trường hợp đi từ các địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao, địa phương có phát hiện ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng thì hướng dẫn vào khu vực kiểm tra y tế để thực hiện các biện pháp khai báo, cách ly y tế, cách ly tập trung theo quy định. Đối với các phương tiện đi từ các địa phương còn lại được lưu thông bình thường theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải (với điều kiện không nhận hành khách từ các địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao, địa phương có phát hiện ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng). (a3) Sở Y tế thông báo và thường xuyên cập nhật danh sách các địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao, địa phương có phát hiện ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng để Công an tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn vào khu vực kiểm tra y tế; hướng dẫn cụ thể việc kiểm tra y tế và cách ly y tế, cách ly tập trung phù hợp để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. (a4) Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo, hướng dẫn việc vận tải hành khách nội tỉnh, liên tỉnh và các điều kiện y tế phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải tại Văn bản số 3863/BGTVT-CYT, Văn bản số 3864/BGTVT-CYT ngày 22 tháng 4 năm 2020 và Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 2475/TCĐBVN-VT ngày 23 tháng 4 năm 2020. (b) Tiếp tục thực hiện cách ly tất cả những người nhập cảnh vào địa bàn tỉnh và người bị nhiễm bệnh, người có nguy cơ cao với hình thức cách ly linh hoạt, nhưng phải đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ; thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện ca bệnh để cách ly, điều trị hiệu quả; sử dụng công nghệ thông tin để nhanh chóng truy vết, khoanh vùng dập dịch.
Giải quyết thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam: (a) Giải quyết thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3198/VPCP-QHQT ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ. (b) Giao Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và các lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp được phép nhập cảnh theo quy định. (c) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và chính quyền địa phương thực hiện giám sát chặt chẽ đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người nước ngoài và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn theo quy định.
Về đón du khách trong nước đến tỉnh: Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện việc đón du khách trong nước đến tỉnh với điều kiện đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan. Chưa tiếp nhận khách du lịch nước ngoài cho đến khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho học sinh các cấp, sinh viên đi học tập trung trở lại; tham mưu triển khai phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tăng cường giám sát, thanh tra, đảm bảo kỳ thi trung thực, nghiêm túc, chất lượng và an toàn.
Giao Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo): (a) Hướng dẫn cụ thể về phòng, chống dịch và tăng cường kiểm tra, giám sát và hỗ trợ về y tế đối với các bệnh viện, cơ sở y tế, khu, cụm công nghiệp, khu sản xuất và các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, bảo đảm mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có bộ quy tắc hoặc quy định về phòng, chống dịch; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, doanh nghiệp vận tải hành khách, cơ sở kinh doanh dịch vụ,… phải có quy tắc chặt chẽ về phòng, chống dịch. (b) Đẩy mạnh Chương trình hướng dẫn cộng đồng chủ động điều chỉnh lối sống và sinh hoạt cho phù hợp với những chuẩn mới của cuộc sống trong bối cảnh còn rủi ro dịch bệnh; hướng dẫn biện pháp xử lý khi phát hiện người mắc bệnh. (c) Xác định cấp độ nguy cơ cụ thể của từng huyện, xã, thôn (làng), khu vực dân cư để tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. (d) Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, trường học trên địa bàn tỉnh. (đ) Tiếp tục theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh để tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 có chỉ đạo tiếp theo.
* Trước đó, ngày 06/4/2020, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Văn bản 1123/UBND-KGVX yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan hành chính, sự nghiệp; các cơ quan ngành dọc, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và Công điện 05 của Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Ngày 02/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1055/UBND-NNTN chỉ đạo thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị trực tuyến về thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốTiếp tục điều chỉnh phù hợp về cơ cấu mùa, vụ lúa, diện tích gieo trồng, cơ cấu giống hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản nhằm hạn chế thấp nhất tác động bất lợi của thời tiết, khí hậu để bảo đảm nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Tập trung xây dựng và phát triển các vùng sản xuất đối với sản phẩm chủ lực, có thị trường thuận lợi. Tập trung rà soát chuyển đổi cơ cấu chủng loại, giống cây ăn quả chất lượng, phù hợp, có thị trường tiêu thụ ổn định. Ưu tiên phát triển các giống cây ăn quả đặc sản có lợi thế tại các địa phương. Ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản, chế biến, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư đổi mới thiết bị, dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại và đồng bộ; đa dạng hóa sản phẩm chế biến, tăng cường chế biến sâu. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư liên kết với nông dân trong chuỗi giá trị. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn các địa phương điều chỉnh cơ cấu sản xuất cây trồng, vật nuôi linh hoạt theo tín hiệu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy lợi thế vùng, miền đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu. Tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, nhất là bệnh Dịch tả lợn châu Phi để không tái nhiễm; đẩy nhanh tiến độ và quy mô tái đàn, khôi phục đàn lợn nhằm ổn định thị trường và giá bán mặt hàng thịt lợn trong nước, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên để ngành chăn nuôi lợn phát triển bền vững. Hướng dẫn các địa phương điều chỉnh giảm mức tăng số lượng đầu con và sản lượng gia cầm, tránh dư thừa, gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Kiểm soát chất lượng và nguồn gốc con giống, nhất là giống nhập khẩu. Khuyến khích các địa phương, người dân mở rộng quy mô đàn gia súc ăn cỏ theo cả hai hướng phát triển sản phẩm là thịt và sữa...Sở Công thương: Tham mưu đề xuất phát triển thị trường theo hướng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nông, lâm sản; từng bước giảm dần mức độ phụ thuộc vào một số thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn về xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn địa lý. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các Hội chợ, Hội nghị kết nối cung cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm quảng bá, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng nông sản trong nước.
3. Ngày 08/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1155/UBND-NNTN về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó với mưa dông, sét, gió và lốc xoáy trên địa bàn tỉnh nằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cũng như các tình huống bất thường.
Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố: (a) Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn chủ động phòng tránh hiện tượng mưa dông, lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong những ngày tới. (b) Tăng cường, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với mưa dông, lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên địa bàn; tổ chức rà soát, kiểm tra chất lượng an toàn của các pa nô, áp phích, biển quảng cáo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, có khả năng chống chịu được sức gió mạnh khi có mưa dông, gió lốc xảy ra; chỉ đạo các chủ đầu tư dự án triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công xây dựng, lắp đặt, sử dụng giàn giáo, vận hành cần cẩu tại các công trình đang thi công, nhất là đối với các công trình trên cao. (c) Tuyên truyền và hướng dẫn cho Nhân dân chủ động phòng, tránh, ứng phó với mưa dông, lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh; sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống thiên tai bất thường xảy ra, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho Nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quảthu dọn cây xanh bị ngã đổ và xử lý vệ sinh môi trường một cách nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, theo quy định. Tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại về nhà ở, trụ sở, cây trồng, vật nuôi và các công trình, kiến trúc khác (nếu có) để giúp người dân khắc phục hậu quả do sự cố mưa dông, lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ra nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho Nhân dân. Công ty Điện lực Kon Tum chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố, tiến hành cắt điện cục bộ tại nơi mất an toàn trong vận hành lưới điện do bị ảnh hưởng của mưa dông, lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sửa chữa, khắc phục ngay các sự cố để đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Công ty Cổ phần môi trường đô thị Kon Tum phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh ven đường, công viên, khu dân cư để chặt tỉa cành, nhánh của các cây cao, dễ gãy đổ, cây mục rỗng, sâu bệnh, tán lá lớn… đảm bảo an toàn, không để cây xanh ngã đổ do mưa dông, lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây thiệt hại, đặc biệt là tính mạng của người dân trong khi tham gia giao thông. Khi xảy ra sự cố về cây xanh ngã đổ, khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tổ chức khắc phục các sự cố cây xanh nhằm giảm thiểu tối đa các thiệt hại. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các địa phương để hỗ trợ, chỉ đạo công tác phòng, chống, ứng phó với mưa dông, lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh cũng như các tình huống bất thường xảy ra trên địa bàn và có biện pháp khắc phục nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, theo quy định. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức trực ban nghiêm túc, phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố thường xuyên tổng hợp báo cáo về tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (qua Văn phòng thường trực trước 07h và 16h hàng ngày và qua hệ thống tin nhắn Viver số: 0828.008.558; Email: pcttvietnam@mard.gov.vn), đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Ngày 13/4/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1230/UBND-KTTH, chỉ đạo giảm giá tiêu thụ nước sinh hoạt trên địa bàn.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum và các đơn vị cấp nước sinh hoạt khác thực hiện giảm 10% giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt theo đơn giá nước sạch đã được UBND tỉnh phê duyệt cho tất cả các đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum và các địa phương khác. Thời gian thực hiện giảm giá từ tháng 4 đến tháng 6/2020.
Lý do giảm giá là để giảm bớt khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục có diễn biến phức tạp và khó lường.
Hiện nay, mức giá nước máy sinh hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum đang được áp dụng theo đơn giá do UBND tỉnh phê duyệt (tại Quyết định số 1282/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 11 năm 2019) như sau: Từ 01m3-10m3 đầu tiên (hộ/tháng) có giá 6.700 đồng/m3; từ trên 10m3 - 20m3 (hộ/tháng) có giá 7.900 đồng/m3; từ trên 20m3 - 30 m3 (hộ/tháng) có giá 9.800 đồng/m3; từ trên 30m3 (hộ/tháng) có giá 14.700 đồng/m3.
5. Ngày 13/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1231/UBND-NC chỉ đạo việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và triển khai các giải pháp phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác phòng cháy chữa cháy; tăng cường các biện pháp về phòng, chống cháy nổ trên địa bàn, nhất là đối với các địa bàn, công trình trọng điểm, nhà rông văn hóa... có nguy cơ cháy, nổ cao; thường xuyên tự kiểm tra, khắc phục các sơ hở về bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị.
Giao Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra an toàn về phòng, chống cháy nổ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy. Nâng cao hiệu quả công tác thường trực, tiếp nhận thông tin, huy động nhanh nhất lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy, kịp thời cứu người, tài sản; thường xuyên tổ chức diễn tập phương án chữa cháy có sự phối hợp của nhiều lực lượng.
6. Ngày 20/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1318/UBND-KTTH về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương, Công ty Điện lực Kon Tum khẩn trương tổ chức hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân và khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn số 2698, ngày 16 tháng 4 năm 2020 về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phối hợp xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.
7. Ngày 21/4/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1344/UBND-KTTH về việc xử lý nghiêm các đối tượng thu gom sổ bảo hiểm xã hội để trục lợi.
Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin và phổ biến chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội nhằm nâng cao nhận thức của người lao động về quyền lợi hưởng chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước; hiểu được hành vi mua bán sổ bảo hiểm xã hội là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, nắm tình hình thu gom, mua bán sổ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh, kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng của tỉnh để xử lý; thực hiện đúng quy định của chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội và các chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để siết chặt quy trình chi trả nhằm ngăn chặn các đối tượng trục lợi.
Công an tỉnh theo dõi, kịp thời điều tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm nếu phát hiện có hiện tượng thu gom, mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi.
UBND các huyện, thành phố tăng cường cảnh báo đến người dân trên địa bàn để không bị lôi kéo xúi giục bán sổ bảo hiểm xã hội, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm; kịp thời phối hợp với Công an tỉnh để xử lý trường hợp vi phạm theo quy định.
II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Ngày 09/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, Chính phủ quyết nghị thực hiện một số biện pháp hỗ trợ như sau:
- Nội dung hỗ trợ: (1) Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01/4/2020 và không quá 3 tháng; (2) Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3, Điều 98 của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc; (3) Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng; (4) Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6/2020; (5) Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả một lần; (6) Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả một lần; (7) Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả một lần.
- Các chính sách khác: (1) Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng; (2) Cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện…) trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến khi công bố hết dịch mà không phải xin xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.
 
 
_________
 

Nguyễn Phi Em thực hiện
 

[1] Kỷ niệm 116 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, nguyên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904-1/5/2020); 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2020) và “Tháng công nhân năm 2020”; 66 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ (7/5/1954- 7/5/2020); Ngày Quốc tế Chữ thập đỏ (8/5); 77 năm Ngày chiến thắng phát xít (9/5/1945-9/5/2020); Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5); 79 năm Ngày Thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2020.
[2] Tiêu biểu như cụ Nguyễn Thị Tửu, 101 tuổi ở Hà Tĩnh đã dùng số tiền tiết kiệm để mua 2 tấn gạo, ủng hộ cho các khu vực cách ly trên địa bàn; bà Lê Thị Niệm, 78 tuổi ở Thanh Hóa đạp xe đến trụ sở xã ủng hộ tiền chống dịch Covid-19 gây xúc động; chị Nguyễn Thanh Thủy (Hà Nội) đã làm hàng trăm suất cơm, chè miễn phí gửi tới những "chiến binh áo trắng"... Noi theo tấm gương của những người đi trước, hai thiếu nhi ở thành phố Hòa Bình đã đập lợn đất, thu được 2.932.000 đồng để ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; cháu Lê Minh Tuệ, học sinh lớp 2 ở Hà Nội nhờ mẹ đưa đến tận cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ toàn bộ số tiền tiết kiệm 467.000 đồng dành dụm từ ngày học mẫu giáo, v.v...
[3] Hãng thông tấn Sputnik của Nga cho rằng “Việt Nam đã nêu tấm gương trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19”; Trang scoopwhoop.com của Ấn Độ đăng bài bình luận nhận định: “Việt Nam là một trong những ví dụ thành công nhất trong cuộc chiến chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Đông Nam Á, bên cạnh Xinh-ga-po”; Báo Toàn cảnh Frankfurt (FAZ) của Đức số ra ngày 02/04 có bài viết về chiến lược chống vi-rút SARS-CoV-2 hiệu quả của Việt Nam, bài báo chỉ rõ một trong những lý do cho sự thành công đến nay của Việt Nam trong công tác chống dịch là việc huy động sức mạnh của người dân thông qua các chiến dịch quần chúng, qua tin nhắn và tuyên truyền. Mới đây, Tổ chức Dalia Research, có trụ sở tại Berlin (CHLB Đức), tiến hành khảo sát tại 45 quốc gia và vùng lãnh thổ ở khắp châu lục, ngày 30/3, tổ chức này công bố kết quả: “So với các nơi trên thế giới, Việt Nam có tỉ lệ người dân tin tưởng vào các biện pháp ứng phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 của chính phủ cao nhất thế giới”.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

TÀI LIỆU

phục vụ giao ban báo chí tháng 7-2021

Lượt xem:28 | lượt tải:25

HD.16.BTGTW

Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Lượt xem:36 | lượt tải:34

TÀI LIỆU

phục vụ HN thông báo nhanh kết quả HNTW3 khóa XIII và phổ biến CT, NQ của TW

Lượt xem:55 | lượt tải:53

HD.14.BTGTW

về công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Lượt xem:61 | lượt tải:24

HƯỚNG DẪN

triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Lượt xem:32 | lượt tải:18

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 23/7/2021

Lượt xem:39 | lượt tải:23

TÀI LIỆU

Đề cương Thông báo nhanh kết quả HNTW3, khóa XIII

Lượt xem:91 | lượt tải:92
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay12,555
  • Tháng hiện tại387,484
  • Tổng lượt truy cập11,435,409
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây