Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 05-2021 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 05-2021

Thứ hai - 26/04/2021 08:12
A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 5-2021
- Tuyên truyền các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (theo Kế hoạch số 12-KH/TU, ngày 09-4-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Chú trọng tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi của các văn kiện Đại hội XIII; việc xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. 
Tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Từ nay đến ngày bầu cử 23/5/2021, tập trung tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử; công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử. Đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc nhằm phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.
- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong tháng 5-2021[1]. Tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 24-8-2016 của Tỉnh ủy "về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020" và Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 20-4-2007 của Tỉnh ủy "về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007- 2010, có tính đến năm 2020".
Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững " trên địa bàn tỉnh (Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24-02-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 (Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh); Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn II, 2021-2025 (Kế hoạch số 1052/KH-UBND, ngày 01/4/2021của UBND tỉnh). Tiếp tục tuyên truyền cho toàn dân nhận thức và thực hiện tốt việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 vẫn phải tuân thủ thông điệp “5K" (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế) theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm các quy định  pháp luật về quản lý biên giới; kịp thời khai báo với cơ quan chức năng, hoặc tố giác các đối tượng vượt biên, trở về qua khu vực biên giới để phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ bên ngoài vào Việt Nam.
B. THÔNG TIN THỜI SỰ
I. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 1. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 (Chi tiết, xin xem tại đây).
Chuyên đề 2. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Chi tiết, xin xem tại đây).
Chuyên đề 3. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (Chi tiết, xin xem tại đây).
Chuyên đề 4. Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Chi tiết, xin xem tại đây).
II. TIN TRONG TỈNH
1. Ngày 02-4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI tổ chức Hội nghị lần thứ ba. Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I-2021; Tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 23-8-2016 của Tỉnh ủy "về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020" và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"; Tổng kết Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 01-6-2016 của Tỉnh ủy "về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025"; Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020 đối với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cho ý kiến trực tiếp đối với Báo cáo các công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến nay.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, ngành, doanh nghiệp và toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội trong quý I/2021 của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định và đạt được nhiều kết quả quan trọng…; Công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng ở cơ sở có sự chuyển biến. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng chống tham nhũng thực hiện đầy đủ theo kế hoạch. Trong quý II, các cấp ủy Đảng tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên để từng cán bộ, đảng viên phát huy hết vai trò, trách nhiệm được giao. Đồng thời, ưu tiên số 1 tập trung cho công tác kêu gọi thu hút đầu tư vào tỉnh, nhất là lĩnh vực có nhiều lợi thế như nông nghiệp, du lịch, công nghiệp chế biến và quan tâm tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời, nhanh chóng hoàn thành thủ tục và đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp mà tỉnh giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và tiếp tục quy hoạch các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để chuẩn bị cho kế hoạch thu hút đầu tư tiếp theo. Kiểm tra, rà soát lại các dự án năng lượng tái tạo, nhất là điện gió, điện mặt trời, các thủy điện nhỏ đã được phê duyệt và đôn đốc các nhà đầu tư triển khai thực hiện. Các sở, ngành nghiên cứu các nguồn vốn để sớm triển khai đầu tư Quốc lộ 24, Quốc lộ 40B, Tỉnh lộ 675 để tạo điều kiện cho các địa phương phát triển.
2. Chiều 09-4, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021.
Trong quý I/2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCTN. Công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN ngày càng đi vào chiều sâu, được nhân dân quan tâm, dư luận xã hội có ý kiến tích cực đối với công tác PCTN. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng từng bước phát huy tác dụng. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, chú trọng về công tác PCTN, ý thức trách nhiệm được nâng lên…
Quý II/2021, Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là trong các lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm tài sản công; quản lý tài chính; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng và công tác kiểm tra nội bộ tại cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, đảm bảo các kiến nghị, kết luận, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, triệt để, đúng thời hạn quy định.
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, nhất là người đứng đầu phải tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý, đặc biệt là việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, quy trình nghiệp vụ; đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Thường xuyên nắm tình hình, tiếp nhận thông tin; nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án về tham nhũng. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tội phạm về tham nhũng; nhất là sự phối hợp trao đổi thông tin giữa cơ quan điều tra với các cơ quan thanh tra, kiểm tra; sự phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan tố tụng trong xử lý, giải quyết đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế và dư luận quan tâm….
3. Sáng 16-4, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo báo cáo tổng hợp, đến 17 giờ ngày 13/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận đủ các Biên bản Hội nghị cử tri nơi cư trú nhận xét và biểu thị sự tín nhiệm đối với 10 người ứng cử đại biểu QH khóa XV và các Biên bản Hội nghị cử tri nơi cư trú nhận xét và biểu thị sự tín nhiệm đối với 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, 10/10 người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được cử tri tín nhiệm 100%; 83/85 người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 được cử tri tín nhiệm 100%, 02/85 người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 được cử tri tín nhiệm dưới 100%.
Trên cơ sở Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc dự kiến lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, lựa chọn, thông qua danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể: Thông qua danh sách 08 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 85 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
4. Chiều 20-4, Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh (CQĐT) họp triển khai kế hoạch CQĐT tỉnh năm 2021. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về CQĐT tỉnh chủ trì cuộc họp.
Năm 2020, Ban Chỉ đạo về CQĐT tỉnh được kiện toàn. Các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng CQĐT của đơn vị. Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt cung cấp trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh tổng cộng 725 dịch vụ công trực tuyến; trong đó có 310 dịch vụ công mức độ 3 và 415 dịch vụ công mức độ 4. Hiện nay, đã tích hợp công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 251 dịch vụ công và đang tiếp tục đề nghị tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thêm trên 200 dịch vụ công, nâng tổng số dịch vụ công mức độ 3, 4 đề nghị tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là 465 dịch vụ công.
Năm 2021, Ban Chỉ đạo về CQĐT tỉnh tiếp tục xây dựng các văn bản tổ chức thực hiện và hướng dẫn thi hành để cụ thể hóa các văn bản của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về công tác ứng dụng CNTT, phát triển CQĐT; ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho các chương trình, kế hoạch, dự án ứng dụng, phát triển CNTT, đào tạo nhân lực CNTT; tạo môi trường pháp lý thuận lợi, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển CNTT; tiếp tục rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo CQĐT các cấp, các ngành; tạo kênh thông tin kết nối thông qua các ứng dụng giữa BCĐ tỉnh với Ban Chỉ đạo CQĐT các ngành, các cấp để thông tin kịp thời việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng CQĐT. Đồng thời, triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh phục vụ kết nối nền tảng Chính phủ điện tử quốc gia; tích hợp các hệ thống ứng dụng, dịch vụ và cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh vào hệ thống; tích hợp phần mềm một cửa điện tử với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phần mềm quản lý chuyên ngành nhằm tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình trao đổi, chia sẻ, sử dụng thông tin, dữ liệu; nâng cấp, mở rộng và phát triển các hệ thống thông tin nền tảng, dùng chung của tỉnh…
5. Sáng 22-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.
Với mong muốn giúp đỡ người đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh có đời sống tinh thần, vật chất ngày một được cải thiện và nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, ngày 24/02/2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có Kết luận số 08 về chủ trương triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh. Với ý nghĩa đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động Cuộc vận động và kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh đoàn kết, phối hợp với MTTQ Việt Nam tuyên truyền, vận động; phát huy nội lực, chủ động sáng tạo, huy động mọi tiềm năng, lợi thế ở từng khu dân cư trong tham gia thực hiện Cuộc vận động với các nội dung như: (1) Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết của Tỉnh uỷ, nhất là các lĩnh vực: đất đai, giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM. Phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương đồng bào DTTS điển hình trong lao động sản xuất nhằm thay đổi nhận thức, nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững. (2) Hướng dẫn đồng bào DTTS nghèo và cận nghèo sử dụng có hiệu quả nguồn lực của gia đình, nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết chi tiêu hợp lý để tích luỹ vốn tái đầu tư sản xuất, biết triển khai các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Hướng dẫn đồng bào DTTS nghèo và cận nghèo chuyển đổi các loại cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao gắn với Đề án mỗi xã một sản phẩm; (3) Vận động đồng bào DTTS tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trồng dược liệu, phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, tích cực tham gia trồng rừng, bảo vệ và quản lý rừng.
Tại Lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và UBND tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp triển khai Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã ký kết giao ước thi đua triển khai thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 - 2025.
III. TIN TRONG NƯỚC
1. Một số nội dung chủ yếu của Kỳ họp thứ 11, QH khóa XIV  
Sau 12 ngày làm việc, từ ngày 24/3 - 08/4/2021, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, đánh dấu một nhiệm kỳ thành công với nhiều dấu ấn, thể hiện ở các nội dung sau: Thứ nhất, Quốc hội đã thảo luận, tổng kết sâu sắc, toàn diện các báo cáo công tác của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Thứ hai, Quốc hội đã xem xét, quyết định miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số chức danh trong bộ máy nhà nước, bảo đảm dân chủ, đúng quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận rất cao. Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã tiến hành tuyên thệ trước Quốc hội, trước đồng bào, cử tri cả nước theo quy định của Hiến pháp. Thứ ba, Quốc hội đã nghe Báo cáo kết quả triển khai công tác Bầu cử kể từ khi thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia đến tháng 3/2021; đồng thời tiến hành kiện toàn nhân sự Hội đồng Bầu cử quốc gia để đảm bảo đồng bộ với việc kiện toàn các chức danh trong bộ máy nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai thắng lợi công tác tổ chức bầu cử trong thời gian tới. Thứ tư, Quốc hội xem xét, thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Đây là luật thứ 73 và cũng là luật cuối cùng được Quốc hội ban hành trong nhiệm kỳ khóa XIV. Thứ năm, Quốc hội đã xem xét nhiều nội dung liên quan đến các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và một số nội dung quan trọng khác.
Để lan tỏa những kết quả quan trọng của Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, tạo khí thế, niềm tin bước vào cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau: Một là, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đậm nét những kết quả quan trọng của Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Tuyên truyền khẳng định, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã thành công tốt đẹp, khép lại một nhiệm kỳ Quốc hội có nhiều dấu ấn đối với cử tri và Nhân dân cả nước. Hai là, tuyên truyền việc kiện toàn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước và Quốc hội. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương. Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước để ổn định về mặt tổ chức và cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, kiện toàn Hội đồng Bầu cử quốc gia để tiếp tục chỉ đạo công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ba là, tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận về kết quả  Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và các vấn đề xung quanh cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch.
2. Nâng cao cảnh giác, nhận diện và chủ động đấu tranh với các hoạt động chống phá cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang được các cơ quan chức năng tích cực tiến hành. Tuy nhiên, với mưu đồ chống phá, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị vẫn đang tiến hành nhiều hoạt động với tính chất chống phá quyết liệt, đặc biệt trên không gian mạng. Thời gian gần đây, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị đã đăng tải nhiều video, bài viết, hình ảnh, thậm chí phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội với mục đích kêu gọi người dân không tham gia bầu cử hoặc vận động ủng hộ một số trường hợp cơ hội chính trị “tự ứng cử” ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026; hô hào các hội nhóm dân chủ trên mạng xã hội ký tên ảo, tung hô, ủng hộ cho các “nhà dân chủ” để gây rối, phá hoại cuộc bầu cử. Đồng thời, chúng đưa những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chế độ Xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam và kích động người dân “tẩy chay”, phá hoại công tác chuẩn bị cuộc bầu cử, gây nhiễu loạn thông tin, khiến cho nhiều người hiểu sai các quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam…
Để chuẩn bị cho cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tháng 6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó nêu rõ: Chúng ta kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, lối sống, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, Đảng lãnh đạo thực hiện tốt công tác lựa chọn, hiệp thương, những vấn đề về nguyên tắc bầu cử, yêu cầu bầu cử, để bảo đảm cho một cuộc bầu cử khách quan, trung thực, chính xác, phổ thông, bỏ phiếu kín, trực tiếp, dân chủ khách quan và thực sự là ngày hội của quần chúng. Công tác rà soát lựa chọn ứng cử viên tiêu biểu cũng được tiến hành thận trọng, kỹ lưỡng, dân chủ, trong đó bảo đảm đúng, đủ cơ cấu, số lượng đại biểu, đặc biệt là tỷ lệ nữ, người trẻ tuổi, người dân tộc thiểu số, người ngoài đảng và tái cử. Cùng với đó, quá trình hiệp thương được thực hiện một cách công khai, minh bạch với sự tham gia của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể dưới sự chủ trì của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự giám sát chặt chẽ của nhân dân. Công tác tổ chức hiệp thương của chúng ta được tiến hành 03 lần: Lần thứ nhất, hiệp thương cách 95 ngày so với ngày bầu cử chính thức; lần thứ hai, hiệp thương cách 65 ngày so với ngày bầu cử chính thức; lần thứ ba, hiệp thương cách 35 ngày so với ngày bầu cử chính thức. Qua đó đảm bảo dân chủ, khoa học, chuyên nghiệp. Quá trình chuẩn bị triển khai vừa qua là minh chứng cụ thể, rõ nét, khách quan, minh bạch, dân chủ trong cơ chế bầu cử. Những luận điệu vu cáo và chống phá của các phần tử phản động, thế lực thù địch cần được nhận diện và lên án.
Từ nay đến ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác tuyên truyền cần tập trung một số nội dung sau: Thứ nhất, thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc nhận diện các hoạt động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị; xác định việc đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch là công việc thường xuyên, lâu dài, phức tạp. Do đó, phải được đặt dưới sự lãnh của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước. Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng để người dân, nhất là thế hệ thanh niên nhận thức đúng và đầy đủ về tính tất yếu của sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội nói chung, cũng như đối với công tác bầu cử nói riêng. Đặc biệt, cần tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, khả năng nhận diện và “miễn dịch” đối với các thông tin xấu độc, xuyên tạc về cuộc bầu cử. Thứ ba, chủ động thực hiện công tác nắm tình hình từ xa, dự báo kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử của các thế lực thù địch để triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, internet và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực này. Qua đó, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời và nghiêm minh các đối tượng đăng tải các tin, bài, clip có nội dung xấu, độc hại, trái với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
3. Công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia thời gian gần đây; một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới
Một số kết quả nổi bật: (1) quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới và sẵn sàng chiến đấu; (2) tích cực, quyết liệt triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và quản lý chặt chẽ cửa khẩu; (3) tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm; sáng tạo thực hiện tốt công tác đối ngoại Biên phòng; (4) công tác xây dựng lực lượng và tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.
Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới: (1) Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; (2) Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị trong bảo vệ biên giới quốc gia; (3) Tập trung xây dựng, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới; (4) Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; (5) Xây dựng lực luợng toàn dân bảo vệ biên giới rộng khắp; lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách; (6) Tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân trong bảo vệ biên giới quốc gia; (7) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật về xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Để góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, công tác tuyên truyền cần chú trọng: (1) thông tin, tuyên truyền những kết quả nổi bật trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia thời gian qua, trong đó nhấn mạnh những kết quả đạt được trong công tác phân giới, cắm mốc, việc thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa tham gia tích cực, hiệu quả phòng, chống dịch và chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm; sáng tạo thực hiện tốt công tác đối ngoại Biên phòng. (2) phổ biến, tuyên truyền những nhiệm vụ, giải pháp của lực lượng Bộ đội Biên phòng cần thực hiện tốt trong thời gian tới, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác trên các tuyến biên giới. (3) tuyên truyền hoạt động đối ngoại quốc phòng giữa Việt Nam với các nước; đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xung quanh vấn đề chủ quyền, biên giới lãnh thổ quốc gia của Việt Nam.
C. VĂN BẢN MỚI
I. VĂN BẢN CỦA TỈNH
1. Công văn số 159-CV/TU ngày 13-4-2021 của Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây)
2. Công văn số 1084/UBND-NNTN ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh về việc chủ động phòng, chống, ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây)
3. Công văn số 1112/UBND-KGVX ngày 06/04/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai chi trả chính sách ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây).
4. Công văn số 1206/UBND-KGVX ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng (xin xem tại đây)
5. Công văn số 1286/UBND-NC ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021. (xin xem tại đây)
6. Công văn số 1287/UBND-HTKT ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh về việc đảm bảo trật tự ATGT và phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và ngày 01/5 trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây).
7. Công văn số 1289/UBND-KTTH ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. (xin xem tại đây)
II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Nghị định số 45/2021/NĐ-CP, ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Nghị định có 59 điều, có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2021. (Chi tiết xin xem tại đây)


Nguyễn Phi Em thực hiện.
 

[1] Kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021); 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2021); 203 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2021); 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2021); 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2021); 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 - 18/5/1921), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 80 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941- 15/5/2011)...
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

HD.116.BTGTW

Hướng dẫn về thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí

Lượt xem:32 | lượt tải:24

CV.1962.BTGTU

V/v mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 9-2023

Lượt xem:131 | lượt tải:65

TÀI LIỆU

phục vụ giao ban báo chí tháng 8-2023

Lượt xem:2978 | lượt tải:72

CV.1916.BTGTU

V/v phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Lượt xem:394 | lượt tải:893

ĐỀ CƯƠNG

Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Lượt xem:3525 | lượt tải:96

CV.1885.BTGTU

V/v mời dự HN trực tuyến toàn quốc giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023

Lượt xem:4471 | lượt tải:84

CV.1879.BTGTU

Về tăng cường thông tin, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Lượt xem:896 | lượt tải:474

pxyk2023 2
giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay16,050
  • Tháng hiện tại526,607
  • Tổng lượt truy cập26,750,983
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây