Cảnh giác với âm mưu lợi dụng báo chí phá hoại tư tưởng ở Việt Nam của các thế lực thù địch 

Cảnh giác với âm mưu lợi dụng báo chí phá hoại tư tưởng ở Việt Nam của các thế lực thù địch

Chủ nhật - 21/04/2019 14:41
Từ nhiều thập kỷ nay, các thế lực thù địch, đứng đầu là Mỹ cùng các thế lực phản động khác đã và đang tăng cường sử dụng và lợi dụng hệ thống báo chí vào hoạt động phá hoại tư tưởng chống nhà nước CHXHCNVN. Tuy hoạt động này chưa gây ra tác hại như ở Đông Âu và Liên Xô, song nó cũng tạo ra những tác động tiêu cực trên nhiều mặt đời sống xã hội nước ta, có những thời điểm hoạt động này đã gây ra những nguy cơ mất ổn định nghiêm trọng đến nền an ninh chính trị nước nhà.
Hình có tính chất minh họa (nguồn: Internet)
Hình có tính chất minh họa (nguồn: Internet)
Thời gian qua, lợi dụng chính sách mở cửa của nhà nước ta, các thế lực thù địch (TLTĐ) không ngừng trà trộn nhân viên tình báo đi vào nước ta một cách công khai núp bóng với nhiều danh nghĩa khác nhau như các tổ chức từ thiện, tổ chức đầu tư hợp tác kinh tế, thăm thân, du lịch, cơ quan đại diện ngoại giao (ĐSQ, LSQ) chúng trà trộn trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Thông qua đó, chúng có nhiều điều kiện hơn trong việc gặp gỡ, tiếp xúc với quần chúng nhân dân, những phần tử có ý thức chống đối quyết liệt cách mạng, phần tử cơ hội chính trị, gây khó khăn trong việc phát hiện của ta. Với vỏ bọc ngụy trang của mình, chúng tiến hành thu thập những tin tức, những quan điểm tồn tại trong quần chúng nhân dân để cung cấp tin cho cơ quan báo chí nước ngoài. Từ đó cắt xén, thêm bớt, thổi phồng, nói xấu, xuyên tạc sự thật kích động quần chúng nhân dân trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài lên tiếng phản đối chống lại đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để gây mất ổn định chính trị. Bên cạnh đó, các TLTĐ còn tiến hành nhiều thủ đoạn khác nhau để tán phát báo, tạp chí ở nước ngoài vào Việt Nam bằng nhiều con đường như: thông qua con đường ngoại giao, bí mật đưa vào nước ta những tài liệu có nội dung phản động để nói xấu Đảng và Nhà nước hòng làm giảm lòng tin trong quần chúng nhân dân vào chế độ để tạo nên một lực lượng đối lập ngay trong nước. Đối với những vùng dân tộc thiểu số, chúng không ngừng kích động chia rẽ đòi ly khai để trị. Không chỉ vậy, chúng còn đẩy mạnh tuyên truyền lối sống phương tây, lối sống dâm ô, trụy lạc, sống thích hưởng thụ. Núp bóng với những danh nghĩa khác nhau, chúng tận dụng mọi điều kiện để tiến hành xây dựng cơ sở gián điệp ngay trong nước ta như là: dùng vật chất để mua chuộc, lôi kéo những người lạc hậu, những người có hoàn cảnh còn khó khăn, những phần tử tha hóa biến chất trong nội bộ cơ quan nhà nước, để cung cấp những tin tức cho chúng, từ đó phục vụ đắc lực hơn để viết những bài chống phá nhà nước ta.
Ngoài những phương thức thu thập nguồn tin, các TLTĐ còn sử dụng ngay báo chí trong nước để phục vụ cho hoạt động chống phá nhà nước ta bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, như:
- Lũng loạn cơ quan báo chí
Đây là cách mà các TLTĐ luôn chú ý. Chúng tiến hành mua chuộc, lôi kéo những người đứng đầu trong cơ quan báo chí như là: tổng biên tập, đội ngũ phóng viên nhà báo bằng nhiều cách khác nhau dùng tiền để mua chuộc hay là khống chế khi có những sơ hở thiếu sót của cán bộ ta trong những lúc đi học ở nước ngoài hay là đi du lịch. Chúng còn tiến hành móc nối với những phần tử tha hoá biến chất, có lập trường quan điểm trái ngược với lập trường quan điểm của Đảng và Nhà Nước, kích động những phần tử này trở nên chống đối quyết liệt hơn. Nhưng những người này lại nắm giữ việc điều hành cơ quan báo chí, từ đó bọn chúng thao túng việc đưa tin, bài có nội dung tuyên truyền chống phá cách mạng, nói xấu Đảng, nói xấu Nhà nước, thổi phòng bôi đen những vấn đề còn tồn tại trong xã hội để làm cho tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ và quần chúng nhân dân dao động, mất phương hướng nghi ngờ vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước từ đó đi đến mất lòng tin vào chế độ qua đó tạo nên một lực luợng chống đối.
- Sử dụng địa vị xã hội và quyền uy cá nhân khiến báo chí đưa tin có nội dung xấu
Một trong những thủ đoạn của TLTĐ đó là chui sâu leo cao, tạo vỏ bọc trong nội bộ ta, đến thời cơ nhất định thì lèo lái đi lệch hướng của chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, chúng luôn chú ý tạo cơ sở gián điệp ngay trong nội bộ ta, đó là những người có khả năng chi phối hoạt động của cơ quan báo chí hay là người trực tiếp điều hành trong bộ phận biên tập để từ đó dùng ảnh hưởng của mình buộc các báo phải đưa tin, bài theo ý mình hoặc của chính mình.
- Các thế lực thù địch tìm mọi cách can thiệp vào hoạt động báo chí
Chúng tích cực tuyên truyền cái gọi là “tự do báo chí” theo kiểu tư bản. Chúng tuyệt đối hóa vai trò của báo chí; từ đó kích động, phỉnh nịnh, vuốt ve một số người viết báo có tư tưởng bất mãn, làm cho họ cảm nhận như bị nhà nước coi nhẹ thiếu tôn trọng. Với âm mưu thâm độc của mình, các TLTĐ tập trung nhấn mạnh vai trò quyền lực thứ tư của báo chí là góp phần tạo dư luận, hướng dẫn dư luận trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, không chịu sự quản lý, lãnh đạo của một lực lượng chính trị nào. Vì thế trên báo chí chúng tìm cách tuyên truyền tư tưởng đối lập, trái với quan điểm tư tưởng Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tạo dựng lực lượng, nhằm gây mất ổn định xã hội tạo tiền đề để xuất bản báo tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tuyên truyền phá hoại của chúng trên lĩnh vực tư tưởng.      
Ngày nay, với nhiều loại hình báo chí mới xuất hiện như: báo điện tử, fax đã đưa trực tiếp trên mạng, tác động tới một bộ phận tầng lớp trí thức như: sinh viên, học sinh và những cán bộ của chúng ta. Chính qua báo chí có nội dung xấu, phản động tuyên truyền về lối sống phương Tây làm cho một bộ phận cán bộ, học sinh, sinh viên và nhân dân hoang mang, dao động, nhìn nhận sai lệch với lập trường quan điểm của Đảng, từ đó làm cho an ninh, trật tự phức tạp hơn.
Bên cạnh đó, thời gian qua, xuất hiện những người làm báo lợi dụng vào nhiệm vụ của mình mà hoạt động làm ăn phi pháp, trái với những quy định của luật báo chí, đưa những tin không đúng với sự thật mà còn bao che những tiêu cực xảy ra trong xã hội. Cơ quan báo chí trong nước còn phản ánh sai lệch trong quá trình đưa tin, chỉ chú ý đưa những tin tồn tại, tiêu cực trong xã hội còn những tin mang tính giáo dục như kết quả hoạt động trên lĩnh vực an ninh trật tự hay là những gương người tốt việc tốt mang tính giáo dục thì ít, làm cho quần chúng nhân dân mất lòng tin vào sự quản lý của Nhà nước.
Có thể nhận thấy rằng, phá hoại tư tưởng qua báo chí là một trong những âm mưu diễn biến của các thế lực thù địch, nhằm làm thay đổi nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa xã hội để thay vào đó là tư tưởng của chủ nghĩa tư bản hòng chuyển dần chế độ nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quĩ đạo của chủ nghĩa tư bản. Để nhằm đạt được ý đồ đó chủ nghĩa đế quốc không chỉ quá hoại tư tưởng qua báo chí trong nước mà còn phá hoại tư tưởng qua báo chí tiếng Việt ở nước ngoài. Không những tạo dựng lực lượng đối lập ngay trong nội địa, để phá vỡ nền tảng tư tưởng của một bộ phận cán bộ và nhân dân, chúng còn tuyên truyền kích động kiều bào ở nước ngoài mà đặc biệt là những đối tượng phản động lưu vong để về nước tiếp tục hoạt động chống phá cách mạng.
Đứng trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời đè bẹp và có biện pháp ngăn chặn nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cách mạng không để cho chúng lợi dụng phá hoại chúng ta. Muốn vậy phải làm tốt những công tác sau:
Một là, tăng cường đội ngũ quản lý chuyên sâu, mang tính chuyên nghiệp có khả năng làm tốt trên lĩnh vực viết bài, kiểm duyệt, xuất bản. Không để xảy ra sơ hở, thiếu sót trong lĩnh vực viết bài, kiểm duyệt, in ấn xuất bản, không để cho các thế lực thù địch lợi dụng đội ngũ này làm sai lệch nội dung tuyên truyền nguồn tin tức.
Hai là, xử lý nghiêm khắc với những hành vi của các nhà báo vi phạm Luật Báo chí, phải làm trong sạch nội bộ cơ quan báo chí, triệt để xử lý những cán bộ, đảng viên trong cơ quan báo chí tha hóa, biến chất, mất dần bản chất cách mạng.
Ba là, triển khai các biện pháp đoán chặn và vô hiệu hóa những báo, tạp chí có nội dung xấu phản động từ nước ngoài đưa vào chống phá ta trên lĩnh vực tư tưởng.
Bốn là, tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cách mạng cho cán bộ trong cơ quan báo chí, giáo dục lập trường tư tưởng, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước để tạo cho cán bộ trong cơ quan báo chí một niềm tin vững vàng vào chế độ, không hoang mang dao động trước những luận điệu tuyên truyền của các TLTĐ, nhất là âm mưu thủ đoạn hoạt động của các TLTĐ.

Mộng Hoài Nhung
(Công an tỉnh Kon Tum)

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:283 | lượt tải:32

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:83 | lượt tải:28

TÀI LIỆU

phục vụ HN quán triệt NQ41 của BCT về vai trò đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới

Lượt xem:313 | lượt tải:142

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Lượt xem:346 | lượt tải:153

CV.2400.BTGTU

dự HN quán triệt Nghị quyết 41 của BCT về vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới

Lượt xem:346 | lượt tải:290

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 4-2024

Lượt xem:828 | lượt tải:75

CV.2384.BTGTU

phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của BBT và kế hoạch của BTVTU tháng 4-2024

Lượt xem:1098 | lượt tải:192


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập61
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay5,567
  • Tháng hiện tại373,915
  • Tổng lượt truy cập30,905,037
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây