Đội ngũ làm công tác tuyên giáo trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 

Đội ngũ làm công tác tuyên giáo trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ sáu - 16/06/2023 14:36
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.
Hội nghị toàn tỉnh tập huấn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023
Hội nghị toàn tỉnh tập huấn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023
Tuyên giáo là ngành chủ chốt đi đầu trong công tác xây dựng Đảng về mặt chính trị tư tưởng. Trước đây, khi thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận số 94-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường nhiệm vụ chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hoá (Ban Chỉ đạo 94), và nay thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII (Ban Chỉ đạo 35), ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp vẫn được cấp ủy tin tưởng, phân công là cơ quan Thường trực tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.
Với tinh thần đó, trong những năm qua, mỗi cán bộ tuyên giáo luôn đi đầu, gương mẫu trong nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong nói và viết, tham gia tích cực vào nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Với chức năng, nhiệm vụ của ngành, đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp của tỉnh đã tích cực theo dõi, nắm bắt, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị tư tưởng trên địa bàn; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng chính trị có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với cấp ủy về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết. Tuyên truyền, giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước; tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, qua đó nâng cao nhận thức, quan điểm của cán bộ, Nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phát huy tinh thần yêu nước trong Nhân dân. Tham mưu công tác chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, cơ quan thông tin, tuyên truyền đảm bảo hoạt động đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Theo đó, đã tập trung tham mưu chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn các cơ quan báo chí trong tỉnh, các ngành, địa phương và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền sâu rộng để Nhân dân biết và hiểu được những cố gắng, nổ lực của cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm mục tiêu đưa tỉnh nhà đạt được những kết quả tốt hơn trên các lĩnh vực, nhất là nâng cao đời sống cho người dân và người dân được thụ hưởng từ các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đem lại; biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực; thông tin phản hồi đối với những vấn đề, vụ việc Nhân dân quan tâm để định hướng dự luận; đồng thời phát hiện, đấu tranh không khoan nhượng đối với các vấn đề tiêu cực, nhất trong hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên nhằm bảo vệ uy tín của Đảng, Nhà nước ta.
Trong giai đoạn hiện nay, không gian mạng đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều lợi ích, song nó cũng mang đến không ít thách thức đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị đang tăng cường tán phát các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Do vậy, đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng vừa là vấn đề có tính cấp thiết, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài của hệ thống chính trị và của mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó nòng cốt là đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của tỉnh. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh, nòng cốt là cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo đã thường xuyên theo dõi nắm bắt các nội dung báo chí và mạng xã hội phản ánh về tỉnh để phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kịp thời. Trong thời gian qua, một số cá nhân sử dụng mạng xã hội đưa tin bài và đăng tải các nội dung, hình ảnh sai hoặc chưa đúng sự thật… đã được các cơ quan chức năng, địa phương tiến hành gọi, đấu tranh, chấn chỉnh; hàng trăm chủ tài khoản facebook đã bị bóc gỡ, vô hiệu hóa vì đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc. Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp đã thành lập nhiều trang, nhóm zalo, facebook, mocha tập hợp đông đảo thành viên là cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh để kết nối nắm bắt, trao đổi thông tin; đăng tải các nội dung, hình ảnh, video… tuyên truyền quảng bá hình ảnh, thế mạnh của tỉnh Kon Tum, tổ chức đấu tranh đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi chống phá Đảng, Nhà nước hoặc có biểu hiện lệch lạc về quan điểm, tư tưởng, điển hình như diễn đàn “Ngok Linh xanh”, nhóm “82 bình yên”... Thông qua các đợt tập huấn, đến nay đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, ngành là lực lượng tích cực, đi đầu trong tham gia đấu tranh gỡ bỏ các bài viết, nội dung chống phá Đảng, Nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Tư lệnh 86.
Trong thời gian tới, dự báo các thế lực thù địch sẽ tiếp tục và tăng cường lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo; tình hình khó khăn về kinh tế và hạn chế về trình độ dân trí của một bộ phận người dân; hạn chế về trình độ năng lực và đạo đức nghề nghiệp của một số cán bộ, công chức… để đưa ra các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc nhằm kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết, mối quan hệ giữa người dân với tổ chức Đảng, chính quyền địa phương. Vấn đề trên yêu cầu đội ngũ làm công tác tuyên giáo của tỉnh cần phải chủ động, tỉnh táo, tích cực đi đầu trong công tác nhận diện và đấu tranh, gắn với tinh thần nhiệm vụ của Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII đề ra: đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội.


Bài, ảnh: Ngô Đức Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:753 | lượt tải:173

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:1572 | lượt tải:180

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:913 | lượt tải:652

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:146 | lượt tải:206

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024)

Lượt xem:983 | lượt tải:138

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:1281 | lượt tải:129

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:281 | lượt tải:65
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập84
  • Hôm nay11,786
  • Tháng hiện tại444,243
  • Tổng lượt truy cập31,569,511
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây