Nhận diện các quan điểm chống phá, thủ đoạn tung tin chia rẽ mối quan hệ Đảng-Dân và luận cứ để đấu tranh 

Nhận diện các quan điểm chống phá, thủ đoạn tung tin chia rẽ mối quan hệ Đảng-Dân và luận cứ để đấu tranh

Thứ năm - 12/05/2022 23:16
Nhận diện các thế lực thù địch và các thủ đoạn chống phá, xây dựng luận cứ khoa học và thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái chia rẽ, phá hoại mối quan hệ mật thiết của Đảng với Nhân dân là trách nhiệm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị, ở mọi cấp, mọi ngành, mọi cán bộ, đảng viên và mỗi một người dân.
(Tiếp theo kỳ trước, Bài 1. Ai đang chia rẽ nhân dân với Đảng?)
Nhận diện các quan điểm chống phá, thủ đoạn tung tin chia rẽ mối quan hệ Đảng-Dân và luận cứ để đấu tranh
Các quan điểm chống phá, thủ đoạn tung tin của các thế lực thù địch
Với nhiều phương thức tung tin chống phá, trực tiếp hoặc qua các phương tiện truyền thông, như đài nước ngoài bằng tiếng Việt (VOA, RFA (Mỹ), BBC (Anh), RFI (Pháp), các trang mạng của tổ chức khủng bố (Việt Tân, “Nhật ký yêu nước”), hay rất nhiều các tài khoản nhóm và cá nhân trên mạng xã hội Facebook, Google, YouTube (Nguyễn Văn Đài, Lisa Phạm, Lê Văn Sơn, Lê Dũng Vova, blog “Bà Đẩm Xòe”), sách, bài viết, bài nói của một số cá nhân..., các thế lực thù địch đã bộc lộ các quan điểm và thủ đoạn như sau:
- Xuyên tạc thể chế nhất nguyên chính trị, một đảng cầm quyền ở Việt Nam. Theo chúng, đó là thể chế “phi dân chủ”, đi ngược lại quy luật phổ biến trong quan hệ “kinh tế quyết định chính trị” là đa thành phần kinh tế thì phải đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Chúng cho rằng “không thể có dân chủ trong chế độ một đảng cộng sản duy nhất cầm quyền ở Việt Nam”, vì thế cần “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Chúng kêu gọi nếu Đảng không tự mình rời bỏ vị trí “độc quyền” lãnh đạo, thì nhân dân hãy dùng quyền phúc quyết để xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp, tức xóa bỏ sự hiến định vị thế cầm quyền của Đảng.
- Xuyên tạc mô hình và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị (HTCT) - Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Chúng lập luận: cơ chế này “lường gạt” vai trò làm chủ của nhân dân, làm sao nhân dân làm chủ được khi Đảng ra chủ trương, đường lối, rồi người của Đảng được bố trí vào các cơ quan nhà nước, giữ các vị trí trọng yếu, quyết định hết các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Các quyền đó theo Hiến pháp là thống nhất, thì không thể kiểm soát quyền lực được, nên hãy “tam quyền phân lập”. Chúng còn ráo riết đưa người ứng cử tự do vào Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Khi các vòng hiệp thương do Mặt trận Tổ quốc chủ trì loại chúng ra khỏi danh sách ứng cử (vì không đủ tiêu chuẩn và không được tín nhiệm), thì chúng yêu cầu “phải xóa bỏ cơ chế hiệp thương”. Chúng kêu gào xây dựng “xã hội dân sự”, để các tổ chức quần chúng hoạt động độc lập, như là lực lượng đối trọng, đối lập với đảng cầm quyền, để kiểm soát quyền lực của Đảng, Nhà nước, để xây dựng cơ sở xã hội cho các đảng đối lập ở Việt Nam.
- Xuyên tạc các quyết sách chính trị của Đảng trong lịch sử cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Về hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, các nhân vật “lật sử” cho rằng Đảng phát động chiến tranh nhân dân là sai lầm, gây ra bao tổn thất; nếu không đánh Pháp, đuổi Nhật, chống Mỹ thì đã không có hàng triệu người dân hy sinh, đất nước tan hoang vì chiến tranh... Lập luận này đánh vào nỗi đau sau chiến tranh của mọi người dân Việt Nam, nếu bị kích động, sẽ gây ra sự “oán trách” Đảng Cộng sản trong một bộ phận người dân nhận thức hạn chế. Hiện tại, hầu như tất cả các nội dung trong Cương lĩnh xây dựng đất nước, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách cụ thể trên từng lĩnh vực trong từng nhiệm kỳ Đại hội Đảng đều bị tấn công xuyên tạc, với giọng điệu dè bỉu, chê bai, “cảnh báo” nhân dân “đừng tin”. Như: kinh tế thị trường là của chủ nghĩa tư bản, Đảng Cộng sản gán ghép “định hướng XHCN” để “mị dân”; phát triển kinh tế tư nhân, nhưng nhà nước bỏ mặc doanh nhân tự xoay xở, chỉ tập trung nguồn lực (từ thuế của dân) cho doanh nghiệp nhà nước; nói tự do tôn giáo, nhưng hạn chế, cản trở tôn giáo hoạt động, truyền bá, phát triển; nói đảm bảo quyền con người, nhưng vi phạm nhân quyền, bỏ tù các “tù nhân lương tâm” khi họ đứng lên đấu tranh...
- Nâng hiện tượng lên thành bản chất, quy kết hành vi sai phạm của một bộ phận cán bộ, đảng viên thành chủ trương của các cấp ủy, chính quyền trong thực hiện quyết sách chính trị của Đảng. Khi Đảng chưa lôi hết được “một bộ phận không nhỏ” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, tham nhũng, tiêu cực, thì chúng lu loa đó là “vùng cấm”, là “nội bộ o bế, bảo vệ nhau”; khi sai phạm của “bộ phận không nhỏ” bị đưa ra ánh sáng, thì chúng lập luận là “phe phái đánh nhau”. Khi dịch bệnh do Covid-19 hoành hành phải thực hiện giãn cách xã hội, cách ly y tế, phong tỏa thì chúng nguýt ngoáy là “vi phạm Hiến pháp về quyền tự do đi lại, cư trú”. Khi một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội không đạt theo nghị quyết, một số dự án chậm tiến độ bị thu hồi, hoặc sai phạm bị đình chỉ, điều tra... thì chúng loa lên Đảng “không đủ khả năng”, “hết vai trò” trong lãnh đạo, và đề nghị: Đảng Cộng sản hãy lùi lại phía sau, để lực lượng chính trị khác có khả năng hơn lãnh đạo đất nước.
- Bóp méo, làm giả sự việc, hình ảnh của các lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ rồi vu cáo đàn áp nhân dân. Đây là thủ đoạn rất phổ biến, gây hoang mang trong nhân dân, làm “mồi lửa” để một bộ phận người dân vì nhẹ dạ, cả tin mà bị kích động, lôi kéo vào các hoạt động chống phá chính quyền. Điển hình như bạo loạn ở Tây Nguyên những năm 2000 - 2004 do Tin Lành Đề-ga kích động, xúi giục đồng bào dân tộc thiểu số đòi “đất Tây Nguyên phải trả lại cho người Tây Nguyên”, “thiết lập nhà nước Đềga” của người dân tộc Tây Nguyên. Hay vụ việc Đồng tâm, với chiêu trò vu cáo “quân đội chiếm đất của dân”, “chính quyền đưa vũ khí về đàn áp dân”. Trong những ngày chống dịch Covid-19 khốc liệt này, không ngày nào trên mạng xã hội không xuất hiện các hình ảnh, video bị làm giả, bóp méo, như: “Shiper quỳ lạy xin lực lượng trực chốt”; “Bộ đội đang làm màu?”, “Thành phố Hồ Chí Minh đang thiết quân luật”, "Chống dịch hay chống dân; kẽm gai, quân đội, công an, pháo đài … sẽ còn thêm gì nữa?", “người nghèo không được hỗ trợ”, “không thấy Đảng, Nhà nước giúp dân”, “chỉ có dân giúp dân, không thấy chính quyền đâu”. Thậm chí chúng còn kêu gọi biểu tình phản đối phòng dịch, đốt sạch khu cách ly để “tự cứu nếu không muốn chết vì Covid”...
Luận cứ đấu tranh
Một là, không thể nói thể chế nhất nguyên chính trị, một đảng cầm quyền ở Việt Nam là “phi dân chủ”, cũng không thể nói đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập mới là dân chủ. Lúc còn là Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã trả lời phỏng vấn báo chí Ấn Độ: “Không phải có nhiều đảng thì dân chủ hơn, hai đảng thì ít dân chủ hơn và một đảng thì ít dân chủ nữa, mỗi nước có hoàn cảnh, điều kiện lịch sử cụ thể khác nhau, điều quan trọng là xã hội có phát triển không, nhân dân có được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc không và đất nước có ổn định để ngày càng phát triển đi lên không? Đó là tiêu chí quan trọng nhất”[1]. Thế đã rõ, mức độ dân chủ và không dân chủ của chế độ chính trị một quốc gia không phụ thuộc vào việc có áp dụng hay không áp dụng chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chính đảng cầm quyền. Ở quốc gia nhất nguyên, một đảng, nếu đảng cầm quyền đại diện cho quyền và lợi ích của đa số người dân, phục vụ và bảo vệ cho số đông thì quốc gia đó vẫn dân chủ hơn quốc gia dù đa nguyên, đa đảng mà ở đó các đảng không đại diện và bảo vệ quyền lợi cho đông đảo người dân trong xã hội. Khi đảng cầm quyền bảo vệ, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn có nghĩa là trong chế độ mà đảng đó thiết lập, nắm quyền lãnh đạo, dân chủ vẫn đang được bảo đảm, tính chính đáng của đảng cầm quyền là điều khẳng định.
- Hai là, với cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo giải quyết những lợi ích thiết thực của người dân như quyền tự do, dân chủ, các vấn đề dân sinh, dân trí. Người dân quan tâm, hưởng ứng, thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng; tham gia bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên; tham gia bồi dưỡng kết nạp quần chúng vào Đảng… thể hiện sự thống nhất, đồng tâm của người dân với Đảng. Nhà nước không ngừng hoàn thiện các quy định pháp luật về quyền làm chủ của nhân dân (Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Luật Trưng cầu ý dân, Luật Tiếp cận thông tin,...). Thông qua đó, nhân dân làm chủ trực tiếp thông qua quyền bầu cử, quyền ứng cử; thực hiện quyền giám sát và phản biện xã hội thông qua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội khác; thực hiện quyền đối thoại dân chủ trực tiếp giữa nhân dân với chính quyền, góp ý trực tiếp đối với các dự luật.
- Ba là, thành công không thể phủ nhận của cách mạng Việt Nam 92 năm qua do Đảng lãnh đạo là giành, giữ vững độc lập dân tộc, từng bước xây dựng và phát huy nền dân chủ XHCN. Trong điều kiện hòa bình, Đảng đề ra đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN một cách khách quan, khoa học. Đó là nền kinh tế phù hợp với sự phát triển của Việt Nam hiện nay, là nền kinh tế hiện đại và hội nhập quốc tế, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN. Mà trong đó, sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người, sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội.
- Bốn là, phải thừa nhận có một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện xâm phạm lợi ích của nhân dân, sa sút về lối sống, về những chuẩn mực đạo đức, tham nhũng, tiêu cực đã làm ảnh hưởng xấu tới niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Song, cơ sở quyết định nhất của mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân là lợi ích của nhân dân trong tương quan với lợi ích quốc gia - dân tộc. Hiện nay, khi mà lợi ích quốc gia - dân tộc vẫn là điểm mấu chốt, chi phối lợi ích sống còn của toàn Đảng và toàn dân thì mối quan hệ này không thể bị phá vỡ. Bản lĩnh chính trị, năng lực chính trị này của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần được chứng minh trong lịch sử.
- Năm là, trong thực tế, ở nơi này nơi kia quyền làm chủ của nhân dân chưa thực sự được tôn trọng, đời sống người dân không được bảo đảm đã làm hạn chế tính tích cực, năng động, sáng tạo vốn có của người dân, làm phát sinh bức xúc trong xã hội, làm cho niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước bị giảm sút. Nhưng cũng trên thực tế, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” mà Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương, đòi hỏi đảng viên của mình thực hiện trong bao nhiêu năm qua đã được bổ sung thành “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Chủ trương đó là nhất quán, xuyên suốt. Cũng rõ ràng rằng các chủ trương, quan điểm, đường lối, cơ chế, chính sách, pháp luật về dân chủ luôn được xây dựng, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với điều kiện, trình độ phát triển và yêu cầu của đất nước. (còn nữa)

TS. Trương Thị Bạch Yến
 

[1] Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn báo Express Ấn Độ. https://dangcongsan.vn/thoi-su/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-phu-trong-tra-loi-phong-van-bao-express-an-do-8846.html.27/02/2010 09:32

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Lượt xem:311 | lượt tải:146

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Đào Duy Tùng

Lượt xem:395 | lượt tải:337

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí quí I-2024

Lượt xem:243 | lượt tải:76

HD.51.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:72 | lượt tải:32

TÀI LIỆU

phổ biến, quán triệt Kết luận 72.TW và Chương trình 77.TU (gửi kèm CV 2303-CV/BTGTU)

Lượt xem:624 | lượt tải:707

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Lượt xem:706 | lượt tải:294

HD.50.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:676 | lượt tải:371


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Hôm nay12,255
  • Tháng hiện tại294,909
  • Tổng lượt truy cập30,370,459
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây