Người đứng đầu phải vào cuộc mạnh mẽ, chủ động, quyết liệt, sáng tạo hơn 

Người đứng đầu phải vào cuộc mạnh mẽ, chủ động, quyết liệt, sáng tạo hơn

Thứ tư - 15/04/2020 16:38
“Người đứng đầu từng ngành, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao phải vào cuộc một cách mạnh mẽ, chủ động, quyết liệt, sáng tạo hơn và bắt tay ngay vào việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; đặc biệt là triển khai kịp thời, đúng đối tượng chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ” - Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại thông báo 79/TB-UBND ngày 15/4.

Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến tỉnh với các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày các báo cáo, dự thảo có liên quan và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự; tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND kết luận như sau:

1. Với sự nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội trong quý I đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2020 do Trung ương giao đạt 16,48%; tiến độ thu ngân sách đạt 21,5% dự toán và bằng 112,6% cùng kỳ năm trước; tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát tốt; ...

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua cũng như dự báo trong thời gian tới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, có khả năng kéo dài, cùng với hạn hán xảy ra trên địa bàn tỉnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, tác động trực tiếp đến tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực và đời sống của Nhân dân.

2. Để đảm bảo thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trong bối cảnh và dự báo tác động của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới, Người đứng đầu từng ngành, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao phải vào cuộc một cách mạnh mẽ, chủ động, quyết liệt, sáng tạo hơn và bắt tay ngay vào việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; đặc biệt là triển khai kịp thời, đúng đối tượng chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ. Trong đó, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách như sau:

2.1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, không được phép chủ quan, lơ là; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm thực hiện việc giãn cách xã hội trên địa bàn; thực hiện giãn cách xã hội nhưng không “ngăn sông cấm chợ”, không ngăn cản vận chuyển hàng hóa, vật tư, thiết bị, vẫn tổ chức sản xuất nhưng phải bảo đảm khoảng cách để không lây nhiễm trong cộng đồng.

2.2. Vừa ưu tiên cao nhất cho việc phòng chống dịch Covid-19, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh, giữ vững ổn định xã hội; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

2.3. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó, chú ý các giải pháp sau:

- Khẩn trương trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định giảm một số phí, lệ phí như phí đăng ký kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện ngay việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị định số 41/2020NĐ-CP của Chính phủ; điều chỉnh giảm giá nước sinh hoạt để góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

- Miễn, giảm lãi suất, chi phí đối với các khoản vay mới và các khoản vay hiện hữu của doanh nghiệp, nhất là đối với các khoản cho vay trước khi xảy ra dịch bệnh để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc trả các khoản vay trước dịch Covid-19 do nguồn thu bị giảm mạnh; Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn thực hiện kịp thời việc gia hạn nợ, miễn giảm lãi vay,… cho khách hàng là hộ nghèo, đối tượng chính sách gặp khó khăn do dịch bệnh.

- Tiếp tục có giải pháp duy trì hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, trong đó cần đề xuất triển khai sớm các biện pháp nhằm trao đổi, buôn bán, thông quan hàng hóa, thương mại tại cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, các cửa khẩu phụ và các khu vực giáp biên với hai nước Lào, Campuchia nhưng bảo đảm tối đa công tác phòng chống dịch bệnh; tổ chức các sàn giao dịch thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh và các phương thức giao dịch phù hợp với tình hình dịch bệnh nhằm đẩy mạnh tiêu thụ, trao đổi hàng hóa trong và ngoài tỉnh.

2.4. Thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, cụ thể như:

Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, tăng nhanh khối lượng thực hiện để đủ điều kiện giải ngân vốn, đặc biệt là các công trình trọng điểm của tỉnh. Tận dụng cơ hội về nguồn lao động nhàn rỗi tại địa phương và giá xăng dầu giảm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; nỗ lực phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% số vốn kế hoạch năm 2020, kế hoạch các năm trước được kéo dài sang năm 2020 và các nguồn bổ sung khác. Quá trình thực hiện cần lưu ý việc đẩy mạnh thi công xây dựng công trình phải kết hợp với các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công do đơn vị quản lý. Xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm hoặc cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Kết quả giải ngân của từng dự án là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của các đơn vị được giao chủ đầu tư. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra (theo từng quý), cần kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan.

2.5. Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách Nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước; trong đó, lưu ý:

- Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời nhưng không gây phiền hà, sách nhiễu đối với người nộp thuế; dừng thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp nếu chưa thật cần thiết và không có dấu hiệu vi phạm về thuế.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi ngân sách nhà nước; kiên quyết từ chối không thanh toán, thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách địa phương đối với kinh phí chi thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm của các đơn vị, địa phương nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 chưa phân bổ thực hiện, đồng thời áp dụng các biện áp điều hành chi do tác động dịch bệnh covid-19 tại đơn vị, địa phương mình kịp thời. Hạn chế tham mưu tạm ứng ngân sách thực hiện các nhiệm vụ khi chưa thật sự cần thiết cấp bách; tăng cường thu hồi nợ ứng ngân sách để đảm bảo an toàn quỹ ngân sách cấp mình quản lý.

- Giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo giãn tiến độ hoặc tạm dừng thực hiện một số khoản chi chưa thực sự cấp thiết trong dự toán giao đầu năm, đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng. Chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách Nhà nước khi thật sự cần thiết, cấp bách và có nguồn đảm bảo.

- Ưu tiên tập trung sử dụng nguồn dự phòng ngân sách (cấp tỉnh, huyện, xã), nguồn cải cách tiền lương còn dư; tăng thu ngân sách địa phương năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 để cân đối thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

2.6. Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tăng cường triển khai các biện pháp, giải pháp mạnh mẽ nhằm trấn áp các loại tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động như tội phạm ma túy, trộm cắp, bảo kê, tín dụng đen, phá rừng,...

2.7. Đối với việc triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh:

- Giao Liên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính trên cơ sở các ý kiến tại Hội nghị tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các địa phương tiến hành kịp thời việc chi trả hỗ trợ theo đúng định, đặc biệt lưu ý đến cơ chế kiểm tra, giám sát đảm bảo chi trả đúng đối tượng thụ hưởng; xử lý nghiêm đối tượng trực lợi chính sách theo quy định của pháp luật.

- Các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện chi trả kịp thời đảm bảo công khai, minh bạch, đầy đủ chế độ, đúng đối tượng; xây dựng cơ chế giám sát việc chi trả chặt chẽ, hiệu quả; nếu để xảy ra tình trạng chậm chi trả hoặc lợi dụng để trục lợi chính sách thì người đứng đầu các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm cao nhất trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh.

- Triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin để thống kê, rà soát, giám sát việc chi trả đối tượng thụ hưởng nhằm tránh trùng lặp đối tượng và đảm bảo nguyên tắc“đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất, hoặc do đối tượng chọn; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.”; công khai rộng rãi, đầy đủ danh sách đối tượng hỗ trợ lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử và các cơ quan thông tấn báo chí, đồng thời niêm yết tại trụ sở các xã, phường, thôn, tổ dân phố để Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và toàn thể Nhân dân biết, giám sát.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19; đồng thời, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị, khẩn trương hoàn chỉnh và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết.

https://kontum.gov.vn/pages/detail/34470/Nguoi-dung-dau-phai-vao-cuoc-manh-me-chu-dong-quyet-liet-sang-tao-hon.html

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển

Lượt xem:17 | lượt tải:9

TÀI LIỆU

Hội nghị sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Lượt xem:41 | lượt tải:24

CV.550.BTGTU

đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19

Lượt xem:39 | lượt tải:20

HD.16.BTGTW

Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Lượt xem:89 | lượt tải:61

TÀI LIỆU

phục vụ HN thông báo nhanh kết quả HNTW3 khóa XIII và phổ biến CT, NQ của TW

Lượt xem:99 | lượt tải:72

HD.14.BTGTW

về công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Lượt xem:142 | lượt tải:44

HƯỚNG DẪN

triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Lượt xem:70 | lượt tải:40
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập31
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay9,709
  • Tháng hiện tại19,223
  • Tổng lượt truy cập11,478,317
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây