Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Thứ sáu - 29/01/2021 04:51
Ngày 28/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chỉ thị nêu rõ: Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trong nước đang có những diễn biến bất thường, các biến chủng mới của SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan nguy hiểm hơn rất nhiều lần so với trước đây.

Nhằm đáp ứng kịp thời với diễn biến mới của dịch bệnh, ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh có thể xâm nhập, lây lan vào cộng đồng, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

Tiếp tục quán triệt mạnh mẽ các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19; rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người.

Tăng cường công tác truyền thông và chỉ đạo thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch COVID-19 (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế). Yêu cầu tất cả người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng theo chỉ đạo của Chỉnh phủ, UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế; hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng.

Tuyên truyền và khuyến cáo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn không nên đi đến các địa phương đang có ca COVID-19 cộng đồng khi không cần thiết, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 nàyVận động người dân đã đến/ở/về từ các địa phương có ca COVID-19 cộng đồng trong vòng 14 ngày qua cần khẩn trương đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chủ động kiểm tra, rà soát, huy động cả hệ thống chính trị chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng thực hiện tốt phương châm chống dịch 4 tại chỗ; sẵn sàng các nguồn lực và cơ sở vật chất để có thể khởi động lại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn ngay khi cần thiết và có thể khởi động lại các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, rà soát lại các kế hoạch, phương án phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo việc thực hiện thường xuyên, liên tục và đáp ứng kịp thời với diễn biến mới của dịch bệnh.

Chỉ đạo, phối hợp và huy động các Tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh (gọi tắt là Tổ cộng đồng) tại địa phương quản lý chặt chẽ các hộ gia đình đã được phân công phụ trách; nắm chắc thông tin của từng người dân thuộc các hộ gia đình có đến/ở/về từ các địa phương có ca COVID-19 cộng đồng trong vòng 14 ngày qua để yêu cầu người dân đến ngay cơ sở y tế gần nhất khai báo y tế, đồng thời Tổ cộng đồng báo cáo ngay những trường hợp này cho chính quyền địa phương và ngành Y tế trên địa bàn để triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 kịp thời.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; xử lý nghiêm các vi phạm và trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở, địa phương… chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm quy định đeo khẩu trang nơi cộng cộng, các trường hợp không khai báo, khai báo không đúng, không chấp hành cách ly y tế theo đúng quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế (đối với các sự kiện, hoạt động… do cấp trên hoặc các tổ chức, cá nhân khác tổ chức trên địa bàn, giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định).

2. Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố:

Tăng cường quản lý chặt chẽ lưu trú, tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cư trú bất hợp pháp; yêu cầu các cơ sở lưu trú và người dân có đến/ở/về từ các địa phương có ca COVID-19 cộng đồng trong vòng 14 ngày qua đến ngay cơ sở y tế gần nhất khai báo y tế.

Tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, rà soát chặt chẽ, bám sát địa bàn, phát hiện sớm các đối tượng nhập cảnh trái phép đến địa bàn để xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh, tổ chức nhập cảnh trái phép, các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 kịp thời, không để dịch bệnh có khả năng xâm nhập và lây lan trên địa bàn.

3. Sở Y tế:

Theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, tham mưu kịp thời UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh các biện pháp, giải pháp để ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh có thể xâm nhập, lây lan vào cộng đồng, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương đề cao cảnh giác, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh ở các cơ sở khám, chữa bệnh; sớm phát hiện ca nhiễm để tập trung nguồn lực, thần tốc truy vết, khoanh vùng, cách ly, dập tắt ổ dịch (nếu có); chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc men cho tình huống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng trên địa bàn.

Phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm ngặt quy định về cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà và theo dõi y tế sau cách ly theo đúng quy định.

4. Sở  Thông  tin  và  Truyền  thông,  Sở Y tế, Báo  Kon  Tum,  Đài  Phát  thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh, Tiểu ban Tuyên truyền: Tiếp tục chỉ đạo tăng cường thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, không hoang mang với dịch bệnh; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng; chủ động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp có đến/ở/về từ các địa phương có ca COVID-19 cộng đồng, các trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định phòng chống dịch.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường vận động Nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch.

6. Về phương án cách ly y tế đối tượng tiếp xúc hoặc từ vùng dịch trong nước về địa bàn tỉnh:

Thực hiện cách ly y tế người tiếp xúc vòng 1, vòng 2 theo Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống COVID-19”, đồng thời: Cách ly tập trung người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về từ các xã (hoặc tương đương) có ca COVID-19 trong cộng đồng; Cách ly tại nhà người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về từ các huyện (hoặc tương đương) có ca COVID-19 trong cộng đồng (trừ địa bàn xã đã cách ly tập trung); Cách ly tập trung người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về từ các tỉnh (hoặc tương đương), từ các huyện (hoặc tương đương) có nguy cơ cao với COVID-19 (địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg).

Ngoài ra, việc cách ly y tế người đến/ở/về từ các cơ sở khám chữa bệnh có ca COVID-19 chưa được kiểm soát hoặc cách ly y tế người có liên quan đến các địa điểm công cộng khác có ca COVID-19 vẫn thực hiện theo như trước đây. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương triển khai thực hiện theo quy định./.
https://kontum.gov.vn/pages/detail/37222/Chi-thi-cua-Chu-tich-UBND-tinh-ve-mot-so-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-COVID-19.html

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí tháng 02-2024

Lượt xem:36 | lượt tải:14

TÀI LIỆU

gửi kèm Công văn số 2246.BTGTU về phổ biến CT, NQ tháng 02-2024

Lượt xem:50 | lượt tải:21

TÀI LIỆU

Tài liệu gửi kèm Công văn số 2203-CV/BTGTU, ngày 25-01-2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Lượt xem:596 | lượt tải:917

TB.101.BTGTU

về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Lượt xem:635 | lượt tải:190

BỘ TÀI LIỆU

Thể lệ Cuộc thi, ngân hàng câu hỏi và tài liệu phục vụ Cuộc thi Tân Cảng Sài Gòn - 35 năm vươn tầm thế giới

Lượt xem:641 | lượt tải:207

CV.2183.BTGTU

V/v tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Tân Cảng Sài Gòn 35 năm vươn tầm thế giới, kết nối toàn cầu”

Lượt xem:1815 | lượt tải:207

TÀI LIỆU

phục vụ HN tổng kết báo chí năm 2023

Lượt xem:418 | lượt tải:75


giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập108
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm104
  • Hôm nay6,335
  • Tháng hiện tại397,160
  • Tổng lượt truy cập29,458,955
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây