Văn Bản 
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 TÀI LIỆU 03/10/2022 giao ban báo chí quí III-2022
2 ĐỀ CƯƠNG 30/09/2022 Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Xuất bản In và Phát hành sách
3 TÀI LIỆU 16/09/2022 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân - lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
4 CV.08.BTCCT 15/09/2022 V/v phát động và thu nộp bài thi viết
5 CV.07.BTCCT 10/09/2022 V/v điều chỉnh (lần 2) thời gian tổ chức Lễ Phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum – 110 năm xây dựng và phát triển”
6 CV.05.BTGTU 06/09/2022 thay đổi thời gian tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển”.
7 TÀI LIỆU 05/09/2022 giao ban báo chí tháng 8-2022
8 QC.04.BTCCT 05/09/2022 Quy chế Cuộc thi tìm hiểu "Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển"
9 CV.03.BTCCT 31/08/2022 mời dự Lễ Phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum – 110 năm xây dựng và phát triển”
10 CV.1260.BTGTU 26/08/2022 Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo VN và 40 năm Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982"
11 ĐỀ CƯƠNG 23/08/2022 Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 – 09/02/2023)
12 NQ.16.TU 23/08/2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
13 HD.34.BTGTU 22/08/2022 hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh
14 TÀI LIỆU 16/08/2022 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)
15 CV.1225.BTGTU 03/08/2022 Tuyên truyền một số nội dung trọng tâm trang tháng 8 và 9-2022
16 KH.43.BTGTU 03/08/2022 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum (kèm QĐ T.lập BTC Cuộc thi)
17 KH.67.TU 29/07/2022 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/2/1913-09/2/2023)
18 KH.65.TU 19/07/2022 Kế hoạch của Tỉnh uỷ về tăng cường và nâng cao quan hệ đối ngoại đảng đến năm 2025
19 KH.63.TU 15/07/2022 học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
20 HD.32.BTGTU 14/07/2022 Tuyên truyền năm Đoàn kết hữu nghị VN-Lào 2022 và năm Hữu nghị VN-CPC 2022 kèm phụ lục
21 HD.65.BTGTW 07/07/2022 Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết HNTW5 khoá XIII
22 CV.1179.BTGTU 07/07/2022 V/v bồi dưỡng chính trị hè năm 2022.
23 CV.1180.BTGTU 07/07/2022 Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh
24 Nghị quyết TU 06/07/2022 Nghị quyết của Tỉnh uỷ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP, AN, XDĐ và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2022
25 Nghị quyết HNTW 01/07/2022 04 Nghị quyết (18,19,20,21) HNTW5 khoá XIII
26 TÀI LIỆU 30/06/2022 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đồng chí Võ Chí Công
27 TÀI LIỆU 30/06/2022 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ
28 TÀI LIỆU 28/06/2022 Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 3 QH khoá XV
29 HD.59.BTGTW 16/06/2022 Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở
30 HD.60.BTGTW 16/06/2022 Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
31 HD.61.BTGTW 16/06/2022 Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng
32 HD.58.BTGTW 14/06/2022 Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai NQ 15 của BCT về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2045
33 TÀI LIỆU 10/06/2022 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí TBT Nguyễn Văn Cừ
34 HD.32.BTGTU 08/06/2022 hướng dẫn tuyên truyền về "Năm hữu nghị VN-CPC 2022" và "Năm Đoàn kết hữu nghị VN-Lào 2022"
35 HD.31.BTGTU 06/06/2022 Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 12-NQ/TU, ngày 18-5-2022 và Nghị quyết 14-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy khóa XVI
36 KH.150.BTGTW 05/06/2022 thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo VN "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022
37 TÀI LIỆU 04/06/2022 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đc Võ Văn Kiệt
38 TB.493.TU 01/06/2022 Kết luận của Ban TVTU về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
39 CV.536.TU 01/06/2022 V/v triển khai thực hiện Kết luận 49 của BBT Trung ương về công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập
40 TÀI LIỆU 31/05/2022 Hướng dẫn tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”
41 TÀI LIỆU 31/05/2022 Hướng dẫn tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”
42 KL.35.TW 26/05/2022 về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở
43 TÀI LIỆU 20/05/2022 Các văn bản: CT12TW, NQ10TW, KH58TU, CTr32TU, HD46BTGTW
44 TÀI LIỆU 18/05/2022 phục vụ HN giao ban KL01
45 CV.1068.BTGTU 11/05/2022 Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022
46 TÀI LIỆU 25/04/2022 Hướng dẫn tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022
47 TÀI LIỆU 21/04/2022 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh Đc Phạm Hùng
48 TÀI LIỆU 18/04/2022 Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022
49 TÀI LIỆU 18/04/2022 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022)
50 HD.47.BTGTW 04/04/2022 về sinh hoạt chính trị bài viết của TBT Nguyễn Phú Trọng
Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí quí III-2022

Lượt xem:8 | lượt tải:5

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Xuất bản In và Phát hành sách

Lượt xem:132 | lượt tải:66

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân - lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Lượt xem:838 | lượt tải:376

CV.08.BTCCT

V/v phát động và thu nộp bài thi viết

Lượt xem:790 | lượt tải:402

CV.07.BTCCT

V/v điều chỉnh (lần 2) thời gian tổ chức Lễ Phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum – 110 năm xây dựng và phát triển”

Lượt xem:835 | lượt tải:325

CV.05.BTGTU

thay đổi thời gian tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển”.

Lượt xem:739 | lượt tải:387

TÀI LIỆU

giao ban báo chí tháng 8-2022

Lượt xem:117 | lượt tải:58
Thể lệ cuộc thi

bao chi xdd

 
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập192
  • Máy chủ tìm kiếm43
  • Khách viếng thăm149
  • Hôm nay13,991
  • Tháng hiện tại76,456
  • Tổng lượt truy cập18,646,527

sls
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây