Cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh phát huy hiệu quả nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh 

Cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh phát huy hiệu quả nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu - 11/09/2020 09:06
Được thành lập từ tháng 04-2017, sau gần 04 năm hoạt động, đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện hàng ngàn cuộc nắm bắt, nghiên cứu, điều tra dư luận xã hội (DLXH) và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp định hướng dư luận xã hội ở địa phương, đơn vị, góp phần ổn định tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin trong các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ CTV DLXH cấp tỉnh
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ CTV DLXH cấp tỉnh
Thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thành lập đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội (CTV DLXH) cấp tỉnh với 25 đồng chí, với thành phần là lãnh đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo văn phòng, phòng chuyên môn của một số sở, ngành và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đây là yếu tố thuận lợi để đội ngũ CTV DLXH cấp tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn 2017-2020.
Sau gần 04 năm hoạt động, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá: Trong giai đoạn từ năm 2017-2020, tâm trạng dư luận xã hội tích cực, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nguyên nhân là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ CTV DLXH cấp tỉnh đã nắm bắt, nghiên cứu, điều tra, tổng hợp, phản ảnh, tham mưu kịp thời tình hình dư luận xã hội ở địa phương, đơn vị cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội kịp thời, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ CTV DLXH cấp tỉnh ở địa phương, đơn vị hoạt động, tham gia với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều tra dư luận xã hội định kỳ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và đột xuất trước những vấn đề, vụ việc xảy ra ở địa phương, đơn vị tạo sự quan tâm, gây lo lắng, bức xúc trong các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị, sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi về cung cấp thông tin cho đội ngũ CTV DLXH nắm bắt, điều tra, tổng hợp, phản ảnh về tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở từng địa phương, đơn vị cho cấp ủy, chính quyền lãnh chỉ đạo, định hướng tư tưởng, DLXH kịp thời.
Với nhiều phương thức nắm bắt, nghiên cứu, điều tra DLXH đa dạng, phong phú (như trực tiếp tiếp xúc với đối tượng để nắm thông tin; gián tiếp qua phiếu điều tra, đơn thư, báo chí, báo cáo, các trang mạng xã hội… để khai thác thông tin DLXH…), hàng tuần, hàng tháng, định kỳ 06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm, đội ngũ CTV DLXH cấp tỉnh đã thực hiện hàng ngàn cuộc nắm bắt, nghiên cứu, điều tra DLXH trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và những vấn đề, vụ việc nổi cộm tạo sự quan tâm, gây lo lắng, bức xúc trong xã hội tại các địa phương, đơn vị, ngành trong tỉnh; qua đó, phân tích, tổng hợp, phản ảnh, báo cáo kịp thời cho cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng đơn vị và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tư tưởng kịp thời, hiệu quả.
Trong giai đoạn 2020-2025, dự báo tình hình trong tỉnh, trong nước và thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, như: An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo, vấn đề an ninh biên giới, Biển Đông; các vấn đề về môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm; tranh chấp thương mại, quan hệ quốc tế giữa các nước lớn trên thế giới…tạo sự quan tâm, lo lắng trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Vì vậy, để thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực tư tưởng, công tác dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của đội ngũ CTV DLXH cấp tỉnh, với những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu sau:
Thứ nhất, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ CTV DLXH cấp tỉnh giai đoạn 2020-2025; tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác DLXH cho đội ngũ cộng tác viên; đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương thành lập đội ngũ CTV DLXH cấp huyện, thành phố để nắm bắt, điều tra, phản ảnh kịp thời, sâu sát tình hình tư tưởng, DLXH cấp cơ sở.
Thứ hai, bám sát chương trình công tác toàn khóa (2020-2025) và hằng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của cấp ủy, chính quyền cùng cấp; hướng dẫn công tác dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đội ngũ CTV DLXH cấp tỉnh xây dựng kế hoạch hằng năm để nắm bắt, tổng hợp, phản ảnh, báo cáo kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở địa phương, đơn vị cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương để có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả về công tác tư tưởng.
Thứ ba, đội ngũ CTV DLXH cấp tỉnh thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc nắm bắt, tổng hợp, phản ảnh, báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở địa phương, đơn vị theo quy định hằng tuần, hằng tháng, quý, năm và trước những vấn đề, vụ việc đột xuất xảy ra ở địa phương, đơn vị tạo sự quan tâm, lo lắng, bức xúc trong xã hội về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo kịp thời cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.
Thứ tư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các địa phương, đơn vị cung cấp thông tin cho đội ngũ CTV DLXH cấp tỉnh tham gia định hướng dư luận xã hội ở địa phương, đơn vị khi có vấn đề, vụ việc nổi cộm xảy ra gây lo lắng, bức xúc trong xã hội.


Bài, ảnh: Lê Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:402 | lượt tải:116

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:914 | lượt tải:115

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:575 | lượt tải:495

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:112 | lượt tải:155

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024)

Lượt xem:649 | lượt tải:118

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:954 | lượt tải:103

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:239 | lượt tải:52
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập52
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm51
  • Hôm nay4,530
  • Tháng hiện tại254,143
  • Tổng lượt truy cập31,379,411
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

thongtin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây