Giá trị nhân văn từ một Nghị quyết làm thay đổi tích cực đời sống kinh tế- xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số 

Giá trị nhân văn từ một Nghị quyết làm thay đổi tích cực đời sống kinh tế- xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ hai - 06/12/2021 07:21
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19-8-2016 của Tỉnh ủy khóa XV "về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới” (Nghị quyết số 04-NQ/TU), hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng, hàng ngàn suất học bổng dành cho học sinh nghèo và hàng ngàn quà tặng cho gia đình chính sách, hộ nghèo dân tộc thiểu số;… được các đơn vị kết nghĩa giúp đỡ, trao tặng đã góp phần làm thay đổi đời sống kinh tế- xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy giá trị nhân văn của một chủ trương đúng, hợp lòng dân của Tỉnh ủy Kon Tum.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn xây nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Măng Cành, huyện Kon Plông
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn xây nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Măng Cành, huyện Kon Plông
Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19-8-2016 của Tỉnh ủy khóa XV "về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho biết: Kế thừa các Chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ, như: Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 28-3-1994 “về việc xây dựng các xã vùng cao, vùng biên giới”; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 25-5-1996 "về việc tiếp tục xây dựng các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kinh tế mới khó khăn"; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 14-6-2007“về đẩy mạnh xây dựng các xã đặc biệt khó khăn”.
Năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19-8-2016“về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới”, gắn với việc phân công các cơ quan, đơn vị kết nghĩa xây dựng xã, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nhiệt tình giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị kết nghĩa xây dựng xã, sự đồng thuận và ý thức tự lực, tự cường, tự vươn lên của chính quyền cơ sở và Nhân dân các dân tộc vùng đặc biệt khó khăn, đến nay, diện mạo các xã đặc biệt khó khăn đã có những thay đổi rõ nét. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội cơ bản được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cơ sở được xây dựng, củng cố, kiện toàn, đủ sức lãnh đạo Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Đã có 38/51 xã thoát khỏi diện xã đặc biệt khó khăn, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra, trong đó có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,4%/năm; 100% số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; 100% thôn (làng) có tổ chức đảng;…Một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực cụ thể như:
Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện kết nghĩa xây dựng xã đã cử trên 37 ngàn lượt cán bộ, công chức trực tiếp phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các lực lượng đóng chân trên địa bàn xã phổ biến, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, đất đai, phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19, nâng cao tinh thần cảnh giác, không tin, không nghe theo các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, lôi kéo của các thế lực thù địch; hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.
Về kinh tế: Hiện nay, hệ thống giao thông trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn đã được đầu tư tương đối đồng bộ, đường giao thông liên thôn được cứng hóa trên 93%; Điện lưới ở một số xã vùng cao, biên giới, như: Mường Hoong, huyện Đăk Glei; Măng Bút, Hiếu, huyện Kon Plông; Ia Dom, IaTơi, huyện Ia H'Drai;… được đầu tư nâng cấp và làm mới với tổng trị giá trên 264 tỷ đồng; 100% số thôn có điện với trên 99% số hộ được sử dụng điện; trên 1,5 ngàn hộ được hỗ trợ đất sản xuất và gần 600 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ đất ở; trên 35 ngàn lao động được đào tạo nghề và trên 15 ngàn lao động được tạo điều kiện tìm việc làm; gần 99% hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã định canh, định cư vững chắc, yên tâm ổn định cuộc sống.
Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện kết nghĩa xây dựng xã đã hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà ở, vốn, giống, phân bón, xây dựng các mô hình kinh tế hộ như nuôi trâu, bò sinh sản, nuôi heo lấy thịt,… cho Nhân dân; xây dựng, sữa chữa một số công trình hạ tầng, như: Tu sửa đ­ường giao thông nội vùng, xây dựng 5 cầu gỗ, 01 cầu treo và 03 công trình đường đi khu sản xuất; xây dựng 02 công trình thắp sáng đường quê...; một số cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đưa cán bộ, chiến sỹ về cơ sở giúp dân sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, đường vào các khu sản xuất, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ gieo trồng, thu hoạch nông sản,… với hơn 6.200 ngày công lao động. Hiện nay, bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn còn 25,36% (cuối năm 2016 là 50,99%), trung bình mỗi năm giảm 6,4% (đạt mục tiêu Nghị quyết số 04-NQ/TU đề ra).
Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm đầu tư 266 tỷ đồng xây dựng hạ tầng văn hóa, xã hội. Đến nay, hệ thống trường, lớp ở các cấp học, bậc học tiếp tục được củng cố, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ dạy và học; Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, đã cơ bản bố trí đủ giáo viên; Tỷ lệ học sinh tiểu học đến trường đạt 99,9%, trung học cơ sở đạt trên 96%. Mạng lưới y tế các xã được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ y, bác sỹ. Hiện có 51/51 trạm y tế xã đạt chuẩn (năm 2016 có 11 trạm). Đã bố trí 53 bác sỹ và 63 y sỹ ở 51 xã; 99% số thôn có cộng tác viên y tế được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân; Gần 75% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn khoảng 21% (năm 2016 trên 26%); tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1,25% (năm 2016 là 1,98%); 100% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế (đạt mục tiêu Nghị quyết số 04-NQ/TU đề ra); vận động Nhân dân xây dựng nhà vệ sinh, đào hố rác, trồng cây xanh, làm chuồng trại xa nhà ở để đảm bảo sức khỏe, vệ sinh môi trường;…
Các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực. Hiện có 51/51 xã được phủ sóng truyền thanh, truyền hình, sóng điện thoại di động, mạng internet. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã kêu gọi, vận động trên 100 tỷ đồng hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn để xây dựng 1.369 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 78 căn nhà, trao tặng 120.743 suất quà cho người nghèo nhân dịp lễ, tết. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh kết nghĩa xây dựng xã đã huy động trên 25 tỷ đồng từ các nguồn để giúp các xã thực hiện công tác an sinh xã hội. Trong đó, xây dựng và trao tặng 92 nhà tình nghĩa; hỗ trợ 7.232 suất học bổng, dụng cụ học tập, xe đạp, quần áo cho học sinh nghèo vượt khó, các cháu thiếu niên, nhi đồng... trị giá trên 3,2 tỷ đồng; thăm hỏi, trao tặng trên 16.000 suất quà, với giá trị trên 09 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; hỗ trợ gần 02 tỷ đồng cho các xã tổ chức Ngày hội Bánh chưng xanh; ủng hộ trên 877 triệu đồng cho các xã tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, đại hội các đoàn thể cấp xã; quyên góp ủng hộ trên 16.000 bộ quần áo, chăn, màn;... tổ chức các hoạt động tình nguyện, ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà rông văn hóa, nghĩa trang liệt sỹ với trên 6.000 lượt ngày công lao động; hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà vệ sinh cho hộ gia đình, trường học; tổ chức khám, điều trị bệnh miễn phí cho trên 12.000 lượt người. Ban Chỉ đạo 04 các huyện đã vận động, trao tặng nhiều suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em trị giá trên 14 tỷ đồng;...
Các huyện ủy, đảng ủy các xã đã chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thành công Đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác củng cố, phát triển tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Từ cuối năm 2016 đến 30-6-2021, các xã đặc biệt khó khăn đã kết nạp 1.342 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 7.220 người với 631 chi bộ; bố trí bí thư chi bộ thôn đồng thời là thôn trưởng tại 125/367 thôn; có 288/367 thôn trưởng là đảng viên; 100% thôn (làng) có tổ chức đảng (đạt mục tiêu Nghị quyết 04/TU đề ra);…
Để tập trung thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã tổng kết và chấm dứt thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19-8-2016“về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới”.
Sau 27 năm thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ, từ Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 28-3-1994 “về việc xây dựng các xã vùng cao, vùng biên giới” đến Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19-8-2016“về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới”, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nhiệt tình giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị kết nghĩa xây dựng xã, sự đồng thuận của Nhân dân các dân tộc vùng đặc biệt khó khăn đã làm thay đổi tích cực toàn bộ diện mạo đời sống kinh tế-xã hội của các xã đặc biệt khó khăn, chứng minh một chủ trương đúng, hợp lòng dân của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum, qua đó đã tạo niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị.


Bài, ảnh: Lê Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí tháng 02-2024

Lượt xem:26 | lượt tải:8

TÀI LIỆU

gửi kèm Công văn số 2246.BTGTU về phổ biến CT, NQ tháng 02-2024

Lượt xem:38 | lượt tải:12

TÀI LIỆU

Tài liệu gửi kèm Công văn số 2203-CV/BTGTU, ngày 25-01-2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Lượt xem:569 | lượt tải:883

TB.101.BTGTU

về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Lượt xem:604 | lượt tải:177

BỘ TÀI LIỆU

Thể lệ Cuộc thi, ngân hàng câu hỏi và tài liệu phục vụ Cuộc thi Tân Cảng Sài Gòn - 35 năm vươn tầm thế giới

Lượt xem:623 | lượt tải:195

CV.2183.BTGTU

V/v tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Tân Cảng Sài Gòn 35 năm vươn tầm thế giới, kết nối toàn cầu”

Lượt xem:1774 | lượt tải:195

TÀI LIỆU

phục vụ HN tổng kết báo chí năm 2023

Lượt xem:412 | lượt tải:74


giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập69
  • Hôm nay7,682
  • Tháng hiện tại384,325
  • Tổng lượt truy cập29,446,120
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây