Học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nói đi đôi với làm” 

Học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nói đi đôi với làm”

Thứ bảy - 02/05/2020 18:51
Hơn 50 năm Người đi xa, đọc lại lời Người, suy ngẫm và thấm nhuần những lời dạy vẫn còn mang tính thời sự như Người vừa mới viết ra…
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet
Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, "nói đi đôi với làm" là nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong xây dựng nền đạo đức mới nói chung và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh nói riêng. Theo quan điểm của Người, với mỗi người lời nói và việc làm phải thống nhất với nhau, đồng thời phải được thực hiện nghiêm túc thì mới đem lại hiệu quả thiết thực cho chính bản thân và cho xã hội. Nói đi đôi với làm không đơn thuần là phương châm, cách thức tu dưỡng đạo đức mà còn là cơ sở để phân biệt giữa đạo đức cách mạng với những thứ đạo đức khác. Nói mà không làm là đặc trưng của giai cấp bóc lột, kiểu mệnh lệnh ép buộc, gian trá: “Hãy làm theo tôi nói, đừng làm theo tôi làm” hay “nói một đằng, làm một nẻo” của những kẻ cơ hội. Trái lại, lời nói đi đôi với việc làm, luôn tu dưỡng rèn luyện và phấn đấu là đạo đức của người cách mạng nói chung và của Đảng ta từ khi thành lập đến nay vẫn luôn kiên định với một mục tiêu duy nhất "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"[1].
Sinh thời Người từng dạy: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Cán bộ, đảng viên ta nhiều đồng chí đã làm được nhưng vẫn còn một số người hủ hóa. Đảng có trách nhiệm gột rửa cho những đồng chí đó. Hô hào dân tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước đã. Đồng chí ta phải học lấy bốn đức cách mạng gồm: Cần, kiệm, liêm, chính. Muốn làm cách mạng, phải cải cách tính nết mình trước tiên”[2]. Trong việc công, bản thân Người đã nhiều lần bàn đến việc tẩy sạch căn bệnh quan liêu, coi thường quần chúng của một số cán bộ, đảng viên: “miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ theo lối “quan” chủ. Miệng thì nói “phụng sự quần chúng”, nhưng họ làm trái ngược với lợi ích của quần chúng, trái ngược với phương châm và chính sách của Đảng và Chính phủ”. Người nói “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo - là vì mục đích đó”. Cho đến khi qua đời, Người còn viết trong Di chúc “Suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc rằng không được phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”[3]. Cả cuộc đời Người đã là minh chứng cảm động cho sự nhất quán giữa nói và làm đạo đức. Nhờ kiên trì thực hành đạo đức, Người đã để lại cho dân tộc ta một tấm gương sáng ngời về đạo đức của một vị lãnh tụ thực sự của nhân dân.
Hiện nay, khi mà toàn Đảng, toàn dân đang ra sức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm có ý nghĩa rất to lớn. Đồng thời là một việc làm rất quan trọng và cần thiết đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực tế cuộc sống. Để nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm chúng ta cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên về mục tiêu, lý tưởng cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Mỗi cán bộ, đảng viên có kế hoạch học tập, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tư cách đảng viên; khắc phục mọi biểu hiện cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, mơ hồ mất cảnh giác, giảm sút ý chí chiến đấu và những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đặc biệt cần phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự là tấm gương về phẩm chất đạo đức, lối sống. Phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt còn yếu kém, không nể nang, né tránh; đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi; kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất hiện nay.
Trong bối cảnh đất nước ta đang phải gồng mình lên, chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt để chung tay, góp sức nhằm đẩy lùi đại dịch Covid 19, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ổn định cuộc sống của nhân dân. Hơn lúc nào hết, tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách trong hoạn nạn khó khăn lại được phát huy cao độ, nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên, người cao tuổi, thanh thiếu niên cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh đã xuất hiện. Tiêu biểu như Huyện Đoàn Đăk Glei tổ chức các chương trình đấu giá hoa lan để quyên góp kinh phí mua khẩu trang, nước rửa tay cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn góp phần chống dịch hay những mô hình hay trên khắp cả nước cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh như cây ATM gạo tại Thành phố Hồ Chí Minh; cụ bà 101 tuổi ở Hà Tĩnh ủng hộ 2 tấn gạo... Đồng thời thông qua kênh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được ủng hộ qua các kênh khác nhau hơn 800 tỷ, ủng hộ qua tin nhắn hơn 130 tỷ; Chính phủ đã thông qua rất nhiều các gói cứu trợ hàng ngàn tỷ để hỗ trợ các đối tượng chính sách gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tất cả đó đều thể hiện một điều "lời nói và việc làm" luôn đi đôi với nhau, nhất là trong lúc hoạn nạn, khó khăn. Đặc biệt hơn nữa đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm "chống dịch như chống giặc", nhiều tấm gương sáng trên tuyến đầu chống dịch được lan tỏa trong cộng đồng. Hình ảnh các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam nhường lại doanh trại cho nhân dân cách ly, còn mình dựng lán ngủ ngoài rừng, ăn cơm bưng lá chuối hoặc với vài gói mỳ tôm mặc cho mưa nắng thất thường sương ướt lạnh bờ vai; những y bác sĩ túc trực nhiều ngày đêm để lo cho sự sống của người bệnh với quyết tâm phải cứu sống tiếng hô như mệnh lệnh, trong khi bụng đói, tay run, mệt mỏi chẳng than phiền[4]. Tất cả những hình ảnh đẹp đó tô thắm nêm một Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh nhân đạo, khoan dung khiến cả thế giới phải ngước nhìn, năm châu khâm phục.
Hơn lúc nào hết, giá trị của truyền thống dân tộc lại được phát huy mạnh mẽ với sức lan tỏa rộng khắp non sông, như lời hiệu triệu con dân nước Việt hãy đoàn kết lại nhằm biến tất cả những câu khẩu hiệu thành những việc làm cụ thể, thiết thực, đầy tình người và trách nhiệm với tổ quốc, với nhân dân. Đó chính là lúc chúng ta thấy rõ giá trị của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong câu nói "lời nói và việc làm phải đi đôi với nhau", và chính Người là Người đã thực hiện rất nghiêm túc câu nói này lúc sinh thời. Học tập Người, chúng ta nguyện quyết tâm cùng cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn quân và cả dân tộc đoàn kết một lòng, chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh, đưa đất nước bước vào thời kỳ ổn định, phát triển bền vững, là tấm gương đối với nhân loại về lòng nhân ái, bao dung trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
Hơn 50 năm Người đi xa, đọc lại lời Người, suy ngẫm và thấm nhuần những lời dạy vẫn còn mang tính thời sự như Người vừa mới viết ra - chúng ta càng tự hào vì đã làm theo chỉ dẫn của Người, sẽ kiên quyết khắc phục những thiếu sót về lãnh đạo, về tuyên truyền giáo dục, về tổ chức thực hiện. Nhằm biến những tư tưởng của Người thành hiện thực, để lời dạy "nói đi đôi với làm" của Người luôn là biểu tượng sáng ngời cho cán bộ, đảng viên và nhân dân làm theo, qua đó làm cho công tác xây dựng Đảng thực sự đi vào chiều sâu, có nề nếp, nhằm xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Chu Mai Phong
(Trường Chính trị tỉnh)
 
[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia- Sự thật,  xuất bản lần thứ 3, Hà Nội, 2011 tập 5, tr.552.
[2]  Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 12, tr.501.
[3] Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 15, tr.623
[4] Trích câu thơ trong bài "đất nước mình" sưu tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Các văn bản: CT12TW, NQ10TW, KH58TU, CTr32TU, HD46BTGTW

Lượt xem:153 | lượt tải:337

TÀI LIỆU

phục vụ HN giao ban KL01

Lượt xem:227 | lượt tải:111

CV.1089.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW

Lượt xem:259 | lượt tải:109

CV.1068.BTGTU

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022

Lượt xem:349 | lượt tải:201

TÀI LIỆU

Hướng dẫn tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022

Lượt xem:169 | lượt tải:114

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh Đc Phạm Hùng

Lượt xem:1271 | lượt tải:369

TÀI LIỆU

Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022

Lượt xem:103 | lượt tải:59
truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay15,277
  • Tháng hiện tại320,724
  • Tổng lượt truy cập15,715,707
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây