Kết quả thực hiện biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ ở tỉnh ta 

Kết quả thực hiện biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ ở tỉnh ta

Thứ hai - 15/04/2024 15:41
Ngay khi tỉnh Kon Tum được tái lập lại (1991), thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ (viết tắt Bản tin SHCB) trong toàn Đảng bộ.
Bản tin SHCB (bản in) với lượng phát hành lên 1.590 cuốn/kỳ/tháng
Bản tin SHCB (bản in) với lượng phát hành lên 1.590 cuốn/kỳ/tháng
Qua 33 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin SHCB ở tỉnh ta (1991-2024), Bản tin đã trải qua nhiều lần cải tiến, đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, đáp  ứng cơ bản yêu cầu của công tác tư tưởng trong từng giai đoạn.
Ở giai đoạn 1991-1998, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin phục vụ SHCB định kỳ hằng tháng của các tổ chức đảng, tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã phát hành Bản tin Thông tin công tác tư tưởng (phát hành dưới dạng in ấn, đóng tập). Nội dung Bản tin giai đoạn này được biên soạn, tổng hợp trên cơ sở bám sát các nội dung do Ban Tư tưởng-Văn hoá Trung ương (sau này là Ban Tuyên giáo Trung ương) cung cấp, định hướng; sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các thông tin thời sự chính thống; các thông tin về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của đất nước, của tỉnh; các bài viết của cộng tác viên tin cậy…Đáng nói, Bản tin không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin chính thống mà còn tập trung tuyên truyền đi vào chiều sâu, góp phần tích cực trong việc định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hình thức Bản tin tiếp tục được cải tiến, một số hình ảnh được lựa chọn kỹ, nội dung đặc sắc theo chủ đề tuyên truyền trong tháng, phản ánh sinh động các hoạt động, các sự kiện chính trị trên địa bàn tỉnh. Về số lượng và thời gian phát hành, Bản tin in thủ công trên khổ giấy A4 với số lượng khoảng 10 trang/1 số; kết cấu nội dung gồm 2 phần: “Tin tức trong tỉnh”, “Tin trong nước và thế giới”, phát hành vào ngày 30 hằng tháng.
Giai đoạn từ tháng 5-1998 đến tháng 9-2014, Bản tin được in thành sách, lấy tên là “Thông tin công tác tư tưởng”. Giai đoạn này Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng (thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) được thành lập theo Quyết định số 261-QĐ/TU, ngày 07-5-1998 của Tỉnh uỷ Kon Tum; được Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ giao nhiệm vụ tham mưu biên soạn và phát hành Bản tin, đảm bảo chức năng "cung cấp thông tin, tư liệu về công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ". Mỗi tháng, số lượng phát hành Bản tin 650 cuốn/kỳ.
Đến năm 2014, cùng với việc ổn định số lượng trang in mỗi số là 50 trang, Bản tin đã ổn định 5 mục gồm: “Sinh hoạt chi bộ”, “Xây dựng Đảng”, “Tình hình nổi bật trong tỉnh”, “Tư liệu trong nước và quốc tế”, “Văn bản-chính sách mới” và nâng số lượng phát hành lên 1.590 cuốn/kỳ/tháng. Ngoài ra, để tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh hằng năm, Bản tin đã dành một số trang thích hợp để cung cấp những thông tin phục vụ tuyên truyền các ngày kỷ niệm. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng đã duy trì việc phát hành Bản tin về cơ sở sớm hơn, vào ngày 25 hằng tháng, kịp thời phục vụ sinh hoạt định kỳ của các chi bộ.
Từ tháng 10-2014, thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh uỷ, Bản tin SHCB thay đổi hình thức cung cấp từ bản giấy chuyển sang hình thức đăng tải lên Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để các địa phương, đơn vị trong tỉnh kịp thời tải về phục vụ sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Việc thay đổi phương thức phát hành Bản tin qua Trang TTĐT của Ban đã phát huy được lợi thế của công nghệ thông tin, tiết kiệm được kinh phí in ấn, thời gian phát hành, cung cấp kịp thời cho cơ sở…trong điều kiện tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh ngày càng có nhiều địa phương đã được phủ sóng Internet.
Bản tin SHCB đăng tải lên Trang TTĐT của Ban
Từ tháng 8-2021 đến nay, nhằm tiếp tục đổi mới Bản tin để kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cho sinh hoạt chi bộ định kỳ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng Bản tin Thông báo nội bộ (phục vụ sinh hoạt chi bộ) - gọi tắt là “Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ”  và đăng tải đúng vào ngày 25 hàng tháng trên Mục: “Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ” trên Trang thông tin điện tử của Ban với bố cục cố định (gồm: A. Định hướng SHCB trong tháng. B. Tài liệu SHCB: (I). Thông tin thời sự (Thế giới; Trong nước và Trong tỉnh) II. Thông tin chuyên đề; III. Văn bản nghiên cứu: (1). Văn bản khối Đảng; (2). Văn bản khối chính quyền; IV. Một số gương người tốt, việc tốt, tạo thuận lợi để cơ sở phục vụ SHCB hằng tháng.
Đánh giá chung về vai trò của Bản tin trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, dù trong từng giai đoạn cụ thể, song Bản tin SHCB luôn giữ vững các chuyên mục, đăng tải đầy đủ, mở rộng nhiều nội dung; các tin, bài trong Bản tin có dung lượng thông tin vừa phải, phù hợp với số đông cán bộ, đảng viên. Nội dung từng số bản tin được định hướng, chọn lọc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tháng, cung cấp nhiều thông tin, nhận định đúng bản chất sự việc, hiện tượng theo quan điểm của Đảng, góp phần định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên.
Trên cơ sở tài liệu đăng tải trên chuyên mục Sinh hoạt chi bộ của Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các địa phương, đơn vị đã chủ động trong việc xác định, lựa chọn nội dung thông tin để truyền đạt, chọn lựa nội dung đưa vào chương trình sinh hoạt chi bộ định kỳ thuộc đảng bộ cấp huyện, đảm bảo phù hợp với đối tượng của từng loại hình chi bộ và tình hình của các tổ chức đảng, tổ chức cơ sở đảng. Hiện nay, nội dung Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp được các địa phương, đơn vị sử dụng và đánh giá đảm bảo chất lượng thông tin và phục vụ kịp thời cho các kỳ sinh hoạt chi bộ.
Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, công tác này vẫn hạn chế sau: Việc cung cấp thông tin phục phụ sinh hoạt chi bộ đỉnh kỳ có có lúc, có nơi chưa được chưa được kịp thời. Một số loại hình chi bộ vẫn còn lúng túng trong khai thác, lựa chọn nội dung để phổ biến trong chi bộ. Nguyên nhân, trước đây khi Bản tin phát hành bằng bản giấy, khâu biên soạn, in ấn mất nhiều thời gian; mặt khác, Kon Tum là tỉnh có diện tích rộng, hệ thống giao thông còn hạn chế, nên ảnh hưởng đến công tác phát hành. Mặt khác, nội dung Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng để phục vụ chung đối với nhiều loại hình chi bộ.
Để thời gian tới đảm bảo Bản tin SHCB phục vụ tốt hơn, kịp thời hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ở cơ sở, cần (1) tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, hiệu quả từ việc biên tập, phát hành Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ của các chi bộ, đảng bộ. Thống nhất quan điểm Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ là nguồn tài liệu chính thống cung cấp thông tin, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao kiến thức về lý luận và thực tiễn cho cán bộ, đảng viên. (2) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ, bảo đảm nội dung thông tin ngắn gọn, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn; cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung các chuyên mục; tăng cường hơn nữa các bài viết mang tính định hướng chính trị, tư tưởng; tăng cường thông tin có tính chỉ đạo, cập nhật, định hướng kịp thời những vấn đề, sự kiện quan trọng thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên; công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, gương đảng viên, chi bộ tiêu biểu, trong sạch vững mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đưa việc học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ. (3) Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khai thác, biên tập lại nội dung Tài liệu, đồng thời bổ sung nội dung của địa phương cho phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Các tổ chức đảng, tổ chức cơ sở đảng tiếp tục biên tập, bổ sung Tài liệu đảm bảo phù hợp với loại hình của địa phương, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Tài liệu sinh hoạt chi bộ. (4) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc sử dụng hiệu quả Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ theo quy định.


Bài, ảnh: Nguyễn Phi Em

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:313 | lượt tải:149

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Lượt xem:409 | lượt tải:237

CV.2490.BTGTU

Phổ biến, quán triệt NQ, CT của TW, TU (kèm tài liệu)

Lượt xem:1259 | lượt tải:2365

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:1487 | lượt tải:214

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:3000 | lượt tải:427

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:1637 | lượt tải:764

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:229 | lượt tải:234
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập96
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm93
  • Hôm nay7,188
  • Tháng hiện tại327,159
  • Tổng lượt truy cập31,999,952
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây