Kết quả tích cực trong công tác lý luận chính trị 9 tháng đầu năm 2022 ở tỉnh ta 

Kết quả tích cực trong công tác lý luận chính trị 9 tháng đầu năm 2022 ở tỉnh ta

Thứ ba - 11/10/2022 15:36
Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực.
Trao Giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022
Trao Giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022
Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác lý luận chính trị trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo kế hoạch, tiến độ, đạt hiệu quả. Cụ thể:
Về công tác phổ biến, quán triệt các chỉ thị,nghị quyết của Đảng: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII trên địa bàn toàn tỉnh, như: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16-6-2022 "về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022 “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16-6-2022 “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, toàn tỉnh tổ chức 117 điểm cầu với 4.625 cán bộ chủ chốt các cấp tham dự. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương, đơn vị quán triệt, triển khai và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương mới ban hành và các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; góp ý dự thảo chương trình, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng do các cơ quan, đơn vị tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trong đó, tổ chức 09 hội nghị cấp huyện, 754 hội nghị ở cơ sở cho 68.619 cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai và tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị mới ban hành, như: Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23-6-2022 của Bộ Chính trị về “bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06-7-2022 của Bộ Chính trị về “kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm”; Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05-5-2022 của Bộ Chính trị “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;
Về  công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tiến hành khảo sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị và công tác tuyên giáo năm 2022 tại một số địa phương, đơn vị trong tỉnh; tiếp tục triển khai Đề tài "Nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum - Những vấn đề lý luận và thực tiễn". Trường Chính trị tỉnh tiếp tục triển khai 04 Đề tài khoa học cấp trường; tham gia viết bài Hội thảo khoa học các Trường chính trị khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên; tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Cải tiến phương pháp đánh giá kết quả quản lý học viên và nâng cao công tác phục vụ giảng dạy, học tập tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum” với 10 bài tham luận.
Cấp uỷ các cấp đã thực hiện việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chính trị theo Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 09-4-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”, tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định.
Về công tác giáo dục lý luận chính trị: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã phối hợp với Trường Chính trị mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022; Hướng dẫn công tác bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục toàn tỉnh; Tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh và tổ chức Đoàn tham gia Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực II (Miền Trung-Tây Nguyên) năm 2022; Trường chính trị tỉnh tiếp tục tổ chức đào tạo và quản lý các lớp lý luận chính trị-hành chính chuyển tiếp từ năm 2021 và mở 10 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, nghiệp vụ giảng viên trung tâm chính trị, hội nông dân năm 2022 cho 529 học viên ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng chính trị hè 2022 cho 95 cán bộ quản lý giáo dục; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch ôn tập và kiểm tra chính trị năm 2022 trong toàn lực lượng; Công an tỉnh cử 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia học các lớp đào tạo, bồi dưỡng LLCT và thực hiện nghiêm quy định về chế độ học tập lý luận chính trị trong Công an nhân dân.
Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố tổ chức hàng chục lớp bồi dưỡng chính trị hè 2022 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giáo dục, với gần 07 ngàn đối tượng tham gia. Trung tâm chính trị cấp huyện và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã mở 35 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản; bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luận Đảng; bồi dưỡng nghiệp vụ Dân vận cơ sở; bồi dưỡng chuyên đề; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức giáo dục quốc phòng dành cho đối tượng 4; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, lý luận chính trị, mặt trận, đoàn thể, tuyên giáo,… cho hơn 2.500 cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên cơ sở.
Với kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, là điều kiện thuận lợi để công tác lý luận chính trị của tỉnh năm 2022 tiếp tục thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ, đạt hiệu quả.


Bài, ảnh: Lê Văn Châu
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

CV.2260.BTGTU

V/v hưởng ứng, tuyên truyền Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024

Lượt xem:38 | lượt tải:14

TÀI LIỆU

giao ban báo chí tháng 02-2024

Lượt xem:95 | lượt tải:33

TÀI LIỆU

gửi kèm Công văn số 2246.BTGTU về phổ biến CT, NQ tháng 02-2024

Lượt xem:146 | lượt tải:81

TÀI LIỆU

Tài liệu gửi kèm Công văn số 2203-CV/BTGTU, ngày 25-01-2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Lượt xem:794 | lượt tải:1505

TB.101.BTGTU

về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Lượt xem:834 | lượt tải:269

BỘ TÀI LIỆU

Thể lệ Cuộc thi, ngân hàng câu hỏi và tài liệu phục vụ Cuộc thi Tân Cảng Sài Gòn - 35 năm vươn tầm thế giới

Lượt xem:792 | lượt tải:284

CV.2183.BTGTU

V/v tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Tân Cảng Sài Gòn 35 năm vươn tầm thế giới, kết nối toàn cầu”

Lượt xem:2184 | lượt tải:285


giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập60
  • Hôm nay17,947
  • Tháng hiện tại60,340
  • Tổng lượt truy cập29,594,517
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây