Kon Rẫy: kết quả sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
banner 1
 

Kon Rẫy: kết quả sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ năm - 26/03/2020 14:17
Sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân đã đi vào nề nếp, có chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được phát huy hiệu quả; ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động, chất lượng phục vụ bộ máy chính quyền và thúc đẩy kinh tế – xã hội của huyện nhà ngày càng phát triển…
Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị 05-CT/TW huyện Kon Rẫy
Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị 05-CT/TW huyện Kon Rẫy
Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, tạo được sự lan tỏa trong đời sống xã hội, Huyện ủy Kon Rẫy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Chú trọng công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực; xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực thi hành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...
Nhìn lại trong những năm qua, việc triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình hành động, kế hoạch luôn được đảm bảo và sát với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; qua đó, đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo cho đến việc tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực; nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác với tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều” đã góp phần nâng cao nhận thức, tránh nhiệm trong công tác, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
Việc ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện luôn được cấp ủy quan tâm kịp thời...Đến nay, đã ban hành được 18 văn bản để chỉ đạo các TCSS Đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, các TCCS Đảng đã xây dựng kế hoạch để triển khai tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình;  hầu hết các đơn vị đã bám sát nội dung hướng dẫn của cấp trên để xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện, đặc điểm và nhiệm vụ chính trị của địa phương mình. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, quốc phòng - an ninh, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương….   
Việc xây dựng bản đăng ký cá nhân luôn được triển khai nghiêm túc từ huyện đến cơ sở; các TCCS Đảng, các cơ quan, đơn vị đã triển khai tốt việc viết bản đăng ký cá nhân; nội dung bản đăng ký của mỗi cán bộ, đảng viên cũng luôn bám sát vào từng chức năng, nhiệm vụ cụ thể để liên hệ, qua đó áp dụng thực tiễn vào công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu cũng được phát huy trên các mặt: tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống, tác phong; tự phê bình, quan hệ với Nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật; giữ gìn đoàn kết nội bộ. Nghiêm túc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc. Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, các nội quy, quy chế, quy định của ngành và của cơ quan. Từ đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và lan tỏa trong Nhân dân. Sự chuyển biến đó được thể hiện ở những hành vi việc làm cụ thể như: đi làm đúng giờ, có tác phong đúng mực, thực hiện tiết kiệm, có ý thức chống lãng phí, quan liêu, phát huy tinh thần tương thân tương ái, có thái độ hòa nhã, quan hệ gắn bó với Nhân dân, có tinh thần kỷ luật cao, bảo quản và sử dụng tài sản công đúng mục đích …
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Huyện ủy Kon Rẫy xác định tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ:
Một là, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên chỉ đạo các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy thực hiện tốt Quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; gắn thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI).
Hai là, tiếp tục rà soát, theo dõi, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo chuyên đề năm 2020.
Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung phong phú, hình thức đa dạng và phù hợp; nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, có hiệu quả; tạo sự lan tỏa các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Đảng và trong xã hội...Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị - xã hội; góp phần thực hiện xây dựng Đảng bộ Huyện Kon Rẫy trong sạch, vững mạnh...


Bài, ảnh: Huỳnh Thị Hoa
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kon Rẫy
 
 Từ khóa: nâng cao, nhân dân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:63 | lượt tải:64

HD.17.BTGTU

tuyên truyền Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 20-9-2021 của Tỉnh ủy khóa XVI về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Lượt xem:47 | lượt tải:42

HƯỚNG DẪN

của BTGTW tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022

Lượt xem:136 | lượt tải:95

HD.16.BTGTU

về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 21-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh”

Lượt xem:71 | lượt tải:48

KH.29.BTGTU

công tác lý luận chính trị năm 2022

Lượt xem:159 | lượt tải:46

CV.746.BTG

V/v tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị

Lượt xem:134 | lượt tải:54

QC.05.TU

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Lượt xem:192 | lượt tải:40
cuoc thi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm53
  • Hôm nay18,573
  • Tháng hiện tại38,715
  • Tổng lượt truy cập13,097,121
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây