Kon Tum: kết quả 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới 

Kon Tum: kết quả 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Thứ sáu - 29/09/2023 15:36
Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20-01-2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới” (Chỉ thị 21-CT/TW), nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, cộng đồng về vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng.
Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em”
Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em”
Ngay khi Chỉ thị 21-CT/TW ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 60-KH/TU, ngày 16-8-2018 để triển khai thực hiện và tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt; đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp quán triệt và tập trung lãnh đạo tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí, tiềm năng của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù họp như: Tổ chức các hội nghị, chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về giới và bình đẳng giới, về những tấm gương phụ nữ tiêu biểu trên Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; triển khai các chiến dịch truyền thông về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và bình đẳng giới trong "Tháng hành động vì bình đẳng giới" hằng năm...
Trong thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới, đã triển khai các hoạt động hỗ trợ xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Cấp ủy đã chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch và tập trung thực hiện nhiều giải pháp đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ban hành và thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”; tổ chức đối thoại và truyền thông chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cho phụ nữ dân tộc thiểu số; tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum năm 2021 và 2022; phát động và tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ” với 150 dự án, ý tưởng và tham gia cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp do Trung ương Hội, tỉnh tổ chức; kết nối, huy động hỗ trợ từ nguồn vốn vay ưu đãi hơn 5,1 tỷ đồng cho 22 ý tưởng khởi nghiệp. Thành lập mới và duy trì 130 mô hình Tổ liên kết Tổ hợp tác, Hợp tác xã với hơn 2.000 hội viên phụ nữ tham gia, trong đó có trên 90% là phụ nữ dân tộc thiểu số. Vận động gần 100.000 lượt hội viên, phụ nữ thực hành tiết kiệm và tham gia các loại hình tiết kiệm với tổng số tiền trên 72 tỷ đồng để tạo lập nguồn vốn chủ động giúp nhau phát triển sản xuất. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hơn 14.000 lượt hội viên phụ nữ vay vốn với số tiền hơn 743 tỷ đồng. Triển khai hiệu quả Đề án xây dựng “Làng phụ nữ dân tộc thiểu số nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, có tính đến năm 2025"; qua đó, đã xây dựng được 27 làng phụ nữ dân tộc thiểu số nông thôn mới thuộc 10 huyện, thành phố. Thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới thông qua triển khai Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”; Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình, mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025), gắn với thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.
Công tác cán bộ nữ tiếp tục được quan tâm đặc biệt, nhất là cán bộ nữ, trẻ người dân tộc thiếu số. Trong đó, đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức nữ các cấp; giới thiệu các hội viên có năng lực, uy tín tham gia hội đồng nhân dân các cấp, các ban chỉ đạo, các ban đại diện, hội thẩm nhân dân. Các sở, ban, ngành, địa phuơng đã thực hiện tốt Nghị định số 56/2012/NĐ-CP, ngày 16-7-2012 của Chính phủ “Quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp hội phụ nữ tham gia quản lý nhà nước”... Đến nay, cấp tỉnh có 27/80 người (chiếm 33,75%), cấp huyện 67/247 người (chiếm 27,13%), cấp xã 844/2.150 người (chiếm 39,3%) được quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Về tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025: cấp tỉnh có 08/50 người, chiếm 16%; cấp huyện có 87/508 người, chiếm 17,12%; cấp xã có 349/1.571 người, chiếm 22,21%. Về tỷ lệ cán bộ là nữ lãnh đạo, quản lý các cấp: Có 58/329 cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, chiếm 17,62%, trong đó dân tộc thiểu số là 38 người, chiếm 65,51%. Về tỷ lệ cán bộ nữ là đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đầu nhiệm kỳ 2021-2026: cấp tỉnh có 18/51 người, chiếm tỷ lệ 35,29%; cấp huyện có 95/316, chiếm tỷ lệ 30,06%; cấp xã có 850/2.162, chiếm tỷ lệ 39,31%. Cùng với đó, đã quan tâm bố trí công chức làm công tác bình đẳng giới ở cấp tỉnh, cấp huyện (kiêm nhiệm); kịp thời kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của hội liên hiệp phụ nữ các cấp được thực hiện thường xuyên, nhất là việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách tại địa phương, những chính sách liên quan đến quyền lợi của phụ nữ.
Nhìn chung, qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, cộng đồng về vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thực hiện bình đẳng giới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ nữ là lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị tăng về số lượng và chất lượng; vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định và nâng cao. Tổ chức hội, chi hội phụ nữ các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ; tích cực phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đối với phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ có cơ hội phát huy trí tuệ, thể hiện năng lực, góp phần quan trọng cùng địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.


Bài, ảnh: Lê Ngọc Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí tháng 02-2024

Lượt xem:26 | lượt tải:8

TÀI LIỆU

gửi kèm Công văn số 2246.BTGTU về phổ biến CT, NQ tháng 02-2024

Lượt xem:36 | lượt tải:12

TÀI LIỆU

Tài liệu gửi kèm Công văn số 2203-CV/BTGTU, ngày 25-01-2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Lượt xem:567 | lượt tải:883

TB.101.BTGTU

về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Lượt xem:602 | lượt tải:176

BỘ TÀI LIỆU

Thể lệ Cuộc thi, ngân hàng câu hỏi và tài liệu phục vụ Cuộc thi Tân Cảng Sài Gòn - 35 năm vươn tầm thế giới

Lượt xem:622 | lượt tải:194

CV.2183.BTGTU

V/v tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Tân Cảng Sài Gòn 35 năm vươn tầm thế giới, kết nối toàn cầu”

Lượt xem:1771 | lượt tải:194

TÀI LIỆU

phục vụ HN tổng kết báo chí năm 2023

Lượt xem:411 | lượt tải:74


giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập49
  • Hôm nay6,926
  • Tháng hiện tại383,569
  • Tổng lượt truy cập29,445,364
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây