Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh 

Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh

Thứ tư - 18/05/2016 19:37
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Tiếp tục phát huy kết quả từ việc thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ chính trị (khóa X) về tổ chức Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 14-5-2011 Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sau 5 năm triển khai, việc thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả tích cực.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã được các cấp ủy quan tâm chú trọng. Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện và tổ chức sơ kết, tổng kết theo yêu cầu của Trung ương. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã thành lập bộ phận giúp việc ở cấp mình, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện hằng năm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết theo quy định; xác định nội dung trọng tâm, bức xúc, nổi cộm trong từng năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có kết quả. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể triển khai việc học tập chuyên đề gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị được giao; tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề hằng năm cho cán bộ chủ chốt, các đồng chí cấp ủy viên các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đội ngũ báo cáo viên và cán bộ, công chức, viên chức; phân công các đồng chí trong ban thường vụ cấp ủy quán triệt cho cán bộ chủ chốt và tại các xã, thị trấn, đơn vị; đưa việc học tập các chuyên đề vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; phân công các báo cáo viên phối hợp với các đơn vị kết nghĩa xã theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy tổ chức cho nhân dân ở khu dân cư học tập. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Di chúc của Bác vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” và công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp đã được các cấp ủy triển khai nghiêm túc, đem lại hiệu quả thiết thực. Các cấp ủy đảng đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo hướng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của cơ quan, đơn vị và đưa để mỗi cán bộ, công chức học tập và tu dưỡng.

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị, nhiều địa phương đã sáng tạo và nhân rộng nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả. Qua 5 năm thực hiện, đã xuất hiện rất nhiều những mô hình hay, cách làm hiệu quả như: Mô hình "ngân hàng cộng đồng" tại các thôn đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà; Mô hình vận động Nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng hội trường; thành lập tổ tự quản thu gom rác tại xã Vinh Quang; Mô hình nuôi heo đất, "hũ gạo tình thương" để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn của hội phụ nữ các phường: Thắng Lợi, Duy Tân, Trường Chinh, Nguyễn Trãi, xã Đăk Năng và Chi bộ Hội chữ thập đỏ thành phố Kon Tum; Mô hình “thực hành tiết kiệm trong đám cưới, đám tang, đám giỗ” của xã Tân lập, huyện Kon Rẫy; Mô hình "Hũ gạo tình thương, ống tiền tiết kiệm" ở chi bộ Măng Tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi; Mô hình “Tiết kiệm và vốn vay thôn bản”, “Nuôi heo đen”, “Tổ tiết kiệm tại chỗ” của các cấp Hội phụ nữ huyện Kon Plong v.v...

Công tác thông tin, tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú và đa dạng. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã tích cực phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức và tuyên truyền trong nhân dân nội dung chuyên đề hàng năm. Cổng thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh đã thường xuyên thực hiện các chuyên đề, chuyên mục giới thiệu gương điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác trên Tạp chí của ngành, trên hệ thống panô, áp phích cổ động. Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể; qua trang Wesite của cơ quan, đơn vị; bản tin nội bộ hằng tuần; qua việc đọc báo đầu giờ buổi sáng hàng ngày... Các cấp Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các trường học đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú: triển khai tổ chức chủ điểm sinh hoạt chi đoàn tháng 5 "Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn" gắn với các hoạt động tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện truyền thống, văn nghệ, thể thao; thông qua bản tin nội bộ; chào cờ thứ hai hằng tuần; qua Hội thi "chúng em kể chuyện đạo đức Bác Hồ"; " Tủ sách Bác Hồ" , "Tủ sách thanh niên" để tuyên truyền cho giáo viên, học sinh, sinh viên. Các lực lượng vũ trang tổ chức tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các buổi sinh hoạt đảng, đơn vị và đoàn thể; qua đội ngũ báo cáo viên; tổ, đội tuyên truyền văn hóa; cụm loa truyền thanh của đồn, xã; thông báo thời sựthực hiện ngày chính trị và văn hoá tinh thần, ngày pháp luật. Các đoàn thể tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt, qua hội thi báo cáo viên.v.v. Việc sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được cán bộ và nhân dân, hội viên nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Đã có một số tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật của tỉnh đạt C và các giải khuyến khích toàn quốc.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được các cấp chú trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức các đợt kiểm đối với các huyện ủy, thành ủy. Các huyện ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Công tác sơ kết, biểu dương, khen thưởng việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm sự chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua đó đã kịp thời biểu dương, cổ vũ và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể và cá nhân; thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá khách quan những tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện Chỉ thị 03 ngày càng có hiệu quả, thiết thực hơn.

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm của một số cấp ủy, đơn vị, địa phương còn chung chung; chưa xác định rõ những nội dung trọng tâm; việc xác định, lựa chọn những vấn đề bức xúc, hạn chế cần khắc phục, giải quyết và việc đánh giá kết quả khắc phục, giải quyết một số vấn đề chưa sát, chưa cụ thể; việc xác định nội dung sinh hoạt chuyên đề và tổ chức cho đảng viên báo cáo việc làm theo lời Bác trong sinh hoạt chi bộ định kỳ ở một số tổ chức đảng còn chưa thường xuyên; một số mô hình "làm theo" còn mang tính hình thức... Song, sự quan tâm chỉ đạo, triển khai tích cực Chỉ thị của Bộ chính trị của các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, mang tính thường xuyên, liên tục đã đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị địa phương; góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Bài, ảnh: Trần Thị Sáu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.435.BTGTU

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý III-2021

Lượt xem:37 | lượt tải:39

CHƯƠNG TRÌNH

HN sơ kết 5 năm CT05 và HN học tập Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021

Lượt xem:69 | lượt tải:67

TÀI LIỆU

Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2021 của Trung ương

Lượt xem:181 | lượt tải:182

BC.98.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06-2021

Lượt xem:82 | lượt tải:82

Kế hoạch

về thể lệ, hệ thống chủ đề Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo CV 409-BTGTU

Lượt xem:83 | lượt tải:71

NQ.30.TW

của BCT về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:51 | lượt tải:39

KL.82.BCT

của BCT về tiếp tục thực hiện NQ 30 về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:41 | lượt tải:39
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập145
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm135
  • Hôm nay8,141
  • Tháng hiện tại336,442
  • Tổng lượt truy cập10,923,718
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây