Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

https://www.tuyengiaokontum.org.vn


Ia H’Drai: Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng

Sáng 20-4, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H’Drai tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Hội nghị được tổ chức tại 04 điểm cầu (01 điểm cầu huyện và 03 điểm cầu tại 03 xã) với sự tham gia của 161 cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã.
Quang cảnh Hội nghị
Hội nghị được các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy phổ biến, quán triệt các nội dung, gồm: Quy định số 407-QĐ/TU, ngày 03-4-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ; Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21-02-2022 của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Kế hoạch số 60-KH/HU, ngày 03-3-2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 18-02-2022 của BTV Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 16-02-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI  và dự thảo Chương trình của Huyện ủy “về bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU, ngày 30-3-2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đấu tranh, cảm hóa cán bộ, đảng viên, văn nghệ sỹ, trí thức bất mãn, cơ hội chính trị; Công văn số 472-CV/TU, ngày 31-3-2022 về chấn chỉnh, xử lý nghiêm đảng viên vi phạm trong viết bài, phát ngôn và sử dụng mạng xã hội; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18-02-2022 của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kết luận số 31-KL/TW, ngày 07-3-2022 của Bộ Chính trị về “định hướng phát triển ngành công nghiệp bô xít-alumin-nhôm giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 28-02-2022 của Ban Bí thư về “triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao Việt Nam-Lào năm 2022”.
Cũng tại hội nghị, Ban tổ chức Hội nghị đã lấy phiếu điểm danh và kiểm tra nhận thức các nội dung đối với các đại biểu tham gia.
Qua 01 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận,… của Trung ương, của tỉnh và của huyện đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. Công tác chuẩn bị nội dung cho Hội nghị chu đáo; các báo cáo viên đã có nhiều cố gắng trong việc truyền đạt bám sát các nội dung để triển khai. Tinh thần, thái độ học tập của đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu nhìn chung nghiêm túc.

Tin, ảnh: Đào Anh Tuấn
(Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây