Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

https://www.tuyengiaokontum.org.vn


Tỉnh Kon Tum tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội dịp Tết

Với quan điểm "Mọi người, mọi nhà đều có Tết - Không ai bị bỏ lại phía sau", tại cuộc họp giao ban ngày 05-02-2021, Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cấp, các ngành, nhất là cấp cơ sở phải thật sự sâu sát, gần dân, nắm rõ hoàn cảnh cụ thể của từng hộ để có sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực, phấn đấu các hộ gia đình đều có Tết…
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm, tặng quà Tết cho người dân xã Mô Rai, huyện Sa Thầy (ảnh của baokontum.com.vn)
Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương “về việc tổ chức Tết năm 2021”; Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Công văn số 61-CV/TU “V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2021”, trong đó yêu cầu các cấp, các ngành phải thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người hưởng các chính sách trợ giúp xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp với tinh thần "Mọi người, mọi nhà đều có Tết - Không ai bị bỏ lại phía sau".
Quán triệt các chủ trương, quan điểm của Ban Bí thư Trung ương, của Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành đã tập trung triển khai thực hiện công tác chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể:
Về hỗ trợ cứu rét: Ủy ban nhân dân các huyện Đăk Glei, Tu Mơ rông và Ia H’Drai đã chủ động trích ngân sách của huyện để hỗ trợ chăn đắp, áo ấm cứu rét cho 2.662 hộ/10.048 khẩu, với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng (Trong đó: huyện Đăk Glei hỗ trợ cứu rét cho 980 hộ/3.057 khẩu với kinh phí 555,464 triệu đồng; huyện Tu Mơ Rông hỗ trợ cứu rét cho 1.681 hộ/6.990 khẩu với kinh phí 840,5 triệu đồng; huyện Ia H’Drai hỗ trợ cứu rét cho 01/01 khẩu với kinh phí 2,7 triệu đồng).
Về hỗ trợ cứu đói: Qua rà soát, toàn tỉnh có khoảng 3.662 hộ/12.790 khẩu có nguy cơ thiếu đói. Trong đó, các địa phương đã chủ động ngân sách và vận động xã hội hóa để hỗ trợ cho 2.002 hộ/6.700 khẩu với 100,5 tấn gạo; đang cấp phát 91,35 tấn gạo do Chính phủ hỗ trợ cho 1.660 hộ/6.090 khẩu (Trong đó: huyện Đăk Hà 11,64 tấn gạo hỗ trợ cho 203 hộ/776 khẩu; huyện Tu Mơ Rông 17,88 tấn gạo hỗ trợ cho 295 hộ/1.192 khẩu; huyện Kon Rẫy 9,63 tấn gạo hỗ trợ cho 176 hộ/642 khẩu; huyện Đăk Glei 52,2 tấn gạo hỗ trợ cho 986 hộ/3.480 khẩu). Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… thiếu đói để hỗ trợ theo chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh. 
Về hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo: Ủy ban nhân dân tỉnh đã tạm cấp 7,439 tỷ đồng để hỗ trợ cho 12.398 hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập (mức hỗ trợ 600.000 đồng/hộ); Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động cân đối bố trí ngân sách địa phương; tiếp nhận các nguồn tài trợ, hỗ trợ và vận động xã hội hóa với tổng số tiền 3,172 tỷ đồng để hỗ trợ 2.203 hộ nghèo theo tiêu chí thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và 8.372 hộ cận nghèo với mức 300.000 đồng/hộ. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phân bổ gần 01 tỷ đồng từ Quỹ vì người nghèo và các nguồn hỗ trợ khác để tặng quà cho các hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai tại các huyện Kon Plong, Tu Mơ Rông…
Về thăm tặng quà xã kết nghĩa, xã biên giới, đối tượng chính sách và người cao tuổi: (i) Các đơn vị, địa phương đã tổ chức thăm, chúc tết các xã kết nghĩa theo Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy; các xã biên giới; các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19… với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng. Công đoàn Ngành Giáo dục các cấp đã chăm lo cho 1.836 lượt cá nhân và đơn vị với tổng kinh phí hơn 475 triệu đồng. Lực lượng vũ trang hỗ trợ cho các chiến sĩ, thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, chi ăn thêm các ngày Tết cho chiến sĩ, tặng quà cho “con nuôi Biên phòng”… với tổng kinh phí 2,1 tỷ đồng. (ii) Các cấp, các ngành đã thăm, tặng 7.094 suất quà trị giá 2,1 tỷ đồng cho người có công với cách mạng (Trong đó, Quà của Chủ tịch Nước là 5.272 suất với trị giá 1.595,7 triệu đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương; quà của tỉnh 94 suất trị giá 47 triệu đồng; quà của các huyện, thành phố 1.722 suất trị giá 458,28 triệu đồng; quà của các tổ chức, cá nhân 6 suất trị giá 1,2 triệu đồng). Thăm, tặng quà cho 2.796 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí 439 triệu đồng. Thăm, tặng 2.830 suất quà trị giá 209 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. (iii) Đã tổ chức thăm và gửi Thiệp mừng thọ của Chủ tịch Nước đến 25 cụ tròn 100 tuổi với tổng kinh phí 50 triệu đồng; thăm và gửi Giấy chúc thọ của Chủ tịch UBND tỉnh cho 224 cụ tròn 90 tuổi với tổng kinh phí 201 triệu đồng. UBND các huyện, thành phố tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho các cụ 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi theo đúng quy định.
Về tổ chức “Ngày hội bánh chưng xanh” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Các huyện, thành phố đã huy động được khoảng 4,35 tỷ đồng (trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 1.707 triệu đồng; ngân sách huyện và xã: 245 triệu đồng; xã hội hóa 2.394 triệu đồng, chưa tính sự đóng góp vật chất, công sức của nhân dân…) để tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại 588 điểm với 78.202 hộ tham gia, trong đó có 68.994 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (tăng 1.284 hộ so với năm 2020). Thời gian tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh từ ngày 30-01 (18 tháng chạp) đến 11-02-2021 (30 tháng chạp).
Với tinh thần hướng về cơ sở, tất cả vì người dân, ngày 05-02-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục có Công văn số 129-CV/TU về việc tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán 2021, trong đó yêu cầu các cấp, các ngành: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 61-CV/TU ngày 21-12-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 09-12-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về việc tổ chức Tết năm 2021”. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh…; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có Tết. Đồng thời, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Cũng tại Công văn số 129-CV/TU, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ các huyện ủy: Đăk Hà, Đăk Tô, Sa Thầy, Kon Rẫy, Kon Plong và thành phố Kon Tum chỉ đạo không tổ chức bắn pháo hoa để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Ban Thường vụ Tỉnh ủy: "Mọi người, mọi nhà đều có Tết - Không ai bị bỏ lại phía sau", tại cuộc họp giao ban ngày 05-02-2021, Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cấp, các ngành, nhất là cấp cơ sở phải thật sự sâu sát, gần dân, nắm rõ hoàn cảnh cụ thể của từng hộ để có sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực, phấn đấu các hộ gia đình đều có Tết. Trước đây, chúng ta phấn đấu để các hộ nghèo, hộ khó khăn không bị đói cơm, lạt muối, mặc quần án rách trong những ngày tết, thì nay phải phấn đấu để các hộ nghèo có bộ quần áo mới; có chậu bông, bình hoa; có cân thịt, ký cá; có hộp mứt, gói kẹo; có thùng bia, chai rượu để vui xuân, đón tết.
Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kinh tế-xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, song với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, chúng ta tin tưởng Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum sẽ đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và bước vào một năm mới 2021 với tinh thần vui vẻ, khí thế phấn khởi và tràn đầy hy vọng. 


Bài, ảnh: Nguyễn Quang Thủy
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây