Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

https://www.tuyengiaokontum.org.vn


Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

(ngày 23-09-2020)
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TB

Kính thưa Đoàn chủ tịch,

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Kon Tum qua các thời kỳ,

Thưa các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội,

Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi xin gửi đến các đồng chí đại biểu lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa toàn thể Đại hội,

Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới và là tỉnh còn nhiều khó khăn của khu vực Tây Nguyên, trong 5 năm qua, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước chịu nhiều tác động của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, suy thoái kinh tế…, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo, khai thác, phát huy có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương để tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng:

Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá với tốc độ tăng bình quân đạt 9,13%/năm. Quy mô kinh tế tăng đáng kể, gấp 1,75 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người đạt 2.025 USD, tăng 45% so với đầu nhiệm kỳ; thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn liên tục tăng qua các năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Nông nghiệp có bước phát triển, đã hình thành một số vùng chuyên canh cây dược liệu, cà phê, cây ăn quả và rau, hoa xứ lạnh. Tỷ lệ độ che phủ rừng luôn duy trì ổn định ở mức cao, đạt 63%, là địa phương thuộc nhóm 5 tỉnh có độ che phủ rừng cao nhất của cả nước. Việc xây dựng nông thôn mới mang lại kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và đời sống của Nhân dân. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ và ngày càng hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế và đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục-đào tạo, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân được nâng lên. Hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 4,05%/năm, là mức cao so với cả nước; đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được tăng cường. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước được nâng lên. Khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta cũng cần nghiêm túc, thẳng thắn nhận thấy Kon Tum vẫn là một tỉnh nghèo so với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên và của cả nước. Quy mô kinh tế còn nhỏ, kinh tế tăng trưởng chưa vững chắc. Công tác quản lý, bảo vệ rừng có lúc, có nơi còn chưa tốt. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế. An ninh nông thôn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; công tác phòng, chống tội phạm có mặt còn hạn chế.

Đây là những vấn đề quan trọng cần được Đại hội nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, làm rõ nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan, trên cơ sở đó xác định các giải pháp cụ thể, thiết thực để sớm khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Thưa toàn thể Đại hội,

Kon Tum là tỉnh ở ngã ba Đông Dương, có đường Hồ Chí Minh và nhiều tuyến quốc lộ đi qua, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh của cả nước; có Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen; có tiềm năng lớn về tài nguyên đất, rừng, dược liệu và năng lượng sạch. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh có bản sắc văn hóa đa dạng, có truyền thống đoàn kết, yêu nước, một lòng theo Đảng, cần cù lao động, vượt khó vươn lên… Đây là những điều kiện hết sức thuận lợi để Kon Tum khai thác, phát huy, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.

Tôi thống nhất cao với những mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới đã được xác định trong văn kiện trình Đại hội. Sau đây, tôi xin nhấn mạnh thêm với Đại hội một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận:

Một là, Tập trung xác định một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững và phát triển kinh tế xanh. Khai thác hiệu quả lợi thế về kinh tế rừng, đất rừng, đất nông nghiệp để phát triển, hình thành vùng chuyên canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, như các loại cây ăn quả, cây dược liệu, nhất là sâm Ngọc Linh gắn với nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao và công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp. Phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới và xây dựng chuỗi liên kết giá trị với các doanh nghiệp từ khâu nuôi trồng, thu hoạch, chế biến, phân phối và tiêu thụ sản phẩm.

Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ, nhằm tạo thu nhập, sinh kế cho người dân sống gần rừng. Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường; đẩy mạnh trồng rừng, gắn với phát triển lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao độ che phủ rừng, góp phần thúc đẩy phục hồi hệ sinh thái rừng bền vững của Tây Nguyên.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển khu, cụm công nghiệp, hình thành các khu đô thị công nghiệp, đô thị sinh thái; phát triển năng lượng tái tạo. Rà soát, quy hoạch, tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị; trong đó, rà soát và từng bước thu hồi một số diện tích trồng cây công nghiệp để tạo quỹ đất phát triển kinh tế- xã hội, nhất là phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kết nối với các tỉnh trong vùng Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và các tỉnh Nam Lào, Đông bắc Campuchia, trong đó phát huy vai trò của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y trong việc thúc đẩy thương mại qua biên giới. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, các giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng; xây dựng và hình thành các khu du lịch, du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh; trong đó, tập trung đầu tư phát triển Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen trở thành điểm đến lý tưởng, đúng như kỳ vọng của Trung ương và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hai là, Tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, y tế; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia phát triển y tế, giáo dục ngoài công lập; tạo bước chuyển rõ nét hơn về chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã được Quốc hội thông qua, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Có biện pháp căn cơ, lâu dài nhằm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tổ chức lại sản xuất, tập trung nâng cao trình độ canh tác, từng bước cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ba là, Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Chú trọng công tác nắm, dự báo, đánh giá tình hình, ngăn chặn và đấu tranh, xử lý có hiệu quả các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh trật tự ngay từ ở cơ sở; nhất là phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường đảm bảo an ninh biên giới, đấu tranh, xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm đến chủ quyền biên giới quốc gia, các hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm qua biên giới và các loại tội phạm trên khu vực biên giới. Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác truyền thống với các tỉnh của Lào, Campuchia, Đông Bắc Thái Lan.

Bốn là, Phải đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII "về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các quy định về nêu gương. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chủ động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy các cấp trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước nhằm nâng cao tinh thần phục vụ Nhân dân, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm.

Thưa toàn thể Đại hội,

Cùng với việc tập trung thảo luận các văn kiện của tỉnh, đề nghị các đại biểu tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, đóng góp vào những nội dung vừa mang tính vĩ mô, quan trọng của cả nước, vừa sát với tình hình, yêu cầu thực tế của địa phương, cơ sở mình.

Thưa các đồng chí,

Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI. Tôi đề nghị từng đại biểu dự Đại hội đề cao tinh thần trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Nhân dân, cân nhắc, lựa chọn những đồng chí có uy tín cao trong Đảng bộ, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có năng lực thực tiễn, có phong cách làm việc dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật cao, nói đi đôi với làm, được Nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá mới, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn và có cơ cấu hợp lý để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo một cách toàn diện. Đồng thời, xem xét, lựa chọn những đồng chí có phẩm chất đạo đức, có năng lực, uy tín để bầu vào Đoàn đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Thưa các đồng chí đại biểu,

Thưa toàn thể Đại hội,

Nhiệm vụ của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum trong 5 năm tới là hết sức nặng nề. Trung ương tin tưởng rằng với tinh thần cách mạng tiến công, với một cấp uỷ mới được Đại hội tín nhiệm, lựa chọn sẽ là một tập thể đoàn kết, giàu nhiệt huyết, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; đồng thời cùng với sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh bạn; sự đoàn kết, thống nhất của các cấp, các ngành và sự đồng thuận trong Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Kon Tum sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Một lần nữa, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và giành nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tỉnh Kon Tum. Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Đoàn Chủ tịch Đại hội chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và các đại biểu Trung ương dự Đại hội. Ảnh: TB

Nguồn tin: theo baokontum.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây