Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022

Thứ sáu - 07/04/2023 13:39
Năm 2022, việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được các cấp ủy triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, đúng quy trình, quy định…
Đảng ủy Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2022
Đảng ủy Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2022
Theo đó, trong năm 2022, cấp ủy các cấp đã kịp thời xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kiểm điểm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của cấp trên. Trong đó, đã gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân; nội dung các báo cáo kiểm điểm bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được các cấp ủy triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, đúng quy trình, quy định; tỷ lệ tổ chức đảng, đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 20% so với tổ chức đảng, đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng,đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2022, cụ thể như sau :
Đối với các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy: Đã thực hiện đánh giá, xếp loại 14/14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Kết quả: Có 02/14 đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Đảng bộ thành phố Kon Tum và Đảng bộ huyện Kon Rẫy); 11/14 đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01/14 đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ (Đảng bộ huyện Kon Plông). Đối với tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ): Có 658/668 TCCSĐ đã đánh giá, xếp loại chất lượng (có 08/668 TCCSĐ không thực hiện đánh giá, xếp loại do mới thành lập; 02/668 TCCSĐ chưa đánh giá do phải chờ kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đề nghị đánh giá lại). Kết quả: Có 114/658 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 503/658 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 40/658 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ; 01/658 TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ. Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: Có 1.840/1.864 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã đánh giá, xếp loại chất lượng (19/1.864 chi bộ chưa thực hiện đánh giá, xếp loại do mới thành lập; 05/1.864 chi bộ đề nghị đánh giá lại). Kết quả: 327/1.840 chi bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 1.389/1.840 chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 123/1.840 chi bộ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; 01/1.840 chi bộ xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.
Về đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên: Có 28.769/31.315 đảng viên được đánh giá, xếp loại (2.546/31.315 đảng viên không thực hiện đánh giá, xếp loại do đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt; đảng viên chưa được đánh giá, xếp loại do đi công tác, đi làm ăn xa, đau ốm, nghỉ thai sản…). Kết quả: 4.105/28.769 đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 23.072/28.769 đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1.384/28.769 đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; 208/28.769 đảng viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.
Về đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp : Năm 2022 toàn tỉnh có 1.390 tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp; trong đó, 1.378 tập thể đã được đánh giá, xếp loại; 12 tập thể chưa được đánh giá, xếp loại, cụ thể: Cấp tỉnh: Đã đánh giá, xếp loại 50/59 tập thể lãnh đạo, quản lý; trong đó: 07 tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 42 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 tập thể hoàn thành nhiệm vụ. Cấp huyện: Đã đánh giá 375/376 tập thể, gồm 14 ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; 361 tập thể lãnh đạo, quản lý khác ở cấp huyện. Trong đó: 74 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 267 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ; 19 tập thể hoàn thành nhiệm vụ; 01 tập thể không hoàn thành nhiệm vụ. Cấp cơ sở: Đã đánh giá 953/955 tập thể. Trong đó: 194 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 718 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ; 40 tập thể hoàn thành nhiệm vụ; 01 tập thể không hoàn thành nhiệm vụ.
Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp : Tổng số cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã được đánh giá, xếp loại là 3.646 người. Trong đó: Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nhận xét, đánh giá, xếp loại 351/352 đồng chí; tiến hành đánh giá, xếp loại đối với 15 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 336 đồng chí theo phân cấp quản lý cán bộ. Kết quả: 32 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 305 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; 09 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ; 05 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ. Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại 1.119 đồng chí. Kết quả: 166 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 904 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; 40 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ; 09 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đánh giá, xếp loại 356 đồng chí. Kết quả: 65 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 280 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; 11 đồng chí hoàn thành nhiệm. Cấp cơ sở đã đánh giá, xếp loại 1.819 đồng chí. Kết quả: 256 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 1.477 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; 71 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ; 15 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ.


Bài, ảnh: Ngô Đức Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn về trách nhiệm quyền hạn và việc bổ nhiệm miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí

Lượt xem:69 | lượt tải:51

TÀI LIỆU

Hướng dẫn về trách nhiệm quyền hạn và việc bổ nhiệm miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản

Lượt xem:371 | lượt tải:21

ĐỀ CƯƠNG

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kèm theo Công văn số 6609-CV/BTGTW, ngày 20/9/2023).

Lượt xem:342 | lượt tải:31

TÀI LIỆU

giao ban báo chí quý III-2023

Lượt xem:80 | lượt tải:61

HD.116.BTGTW

Hướng dẫn về thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí

Lượt xem:161 | lượt tải:116

CV.1962.BTGTU

V/v mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 9-2023

Lượt xem:173 | lượt tải:79

TÀI LIỆU

phục vụ giao ban báo chí tháng 8-2023

Lượt xem:3740 | lượt tải:90

pxyk2023 2
giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập47
  • Hôm nay19,502
  • Tháng hiện tại69,837
  • Tổng lượt truy cập26,962,316
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây