Những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022 

Những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022

Thứ sáu - 04/03/2022 08:37
Năm 2022 là năm có nhiều dấu mốc quan trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta.
Quân cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo các tỉnh ký kết Chương trình phối hợp TTBĐ năm 2022
Quân cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo các tỉnh ký kết Chương trình phối hợp TTBĐ năm 2022
Trong năm 2022, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng. Đối với công tác tuyên truyền biển, đảo sẽ tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức và đồng thuận của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân về những định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước ta trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; thực hiện tốt các chủ trương, quan điểm về bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng và Nghị quyết số 36-NQ-TW, ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đồng thời, công tác tuyên truyền sẽ được tiến hành linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương và thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19. 
Tuyên truyền về biển, đảo (TTBĐ) là nhiệm vụ trọng tâm, cần được tiến hành chủ động, tích cực, thường xuyên, liên tục. Tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn cụ thể. Năm 2022 là năm có nhiều dấu mốc quan trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta. Là năm đánh dấu 40 năm Công ước về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) ra đời, đóng vai trò là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sử dụng và hợp tác về biển ở cấp độ quốc gia, khu vực và thế giới. Đây cũng là năm kỷ niệm 10 năm Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật Biển năm 2012, văn bản Luật quy định đầy đủ chế độ pháp lý các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam theo đúng UNCLOS 1982. Chính vì vậy, trong năm nay, hoạt động TTBĐ cần tập trung cao điểm vào những dịp kỷ niệm quan trọng nói trên. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cần nêu bật quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo. Khẳng định quan điểm của Đảng ta là “kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường ổn định để phát triển đất nước”; khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước của mọi người dân, tạo sức mạnh nội sinh, động lực bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Song song với đó là chủ động đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam để hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn hại đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Thực tế cho thấy, những thông tin về Biển Đông luôn được dư luận trong nước và quốc tế hết sức quan tâm. Ở trong nước, dù chưa biết cụ thể diễn biến ở thực địa ra sao, một số đối tượng đã “cầm đèn chạy trước ô tô”, kích động dư luận bằng những nhận định xuyên tạc, gây bất ổn tình hình. Chính vì vậy, việc nắm đúng, hiểu rõ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về biển, đảo là phần việc mà mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện, nâng cao thế chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Kon Tum là một tỉnh miền núi, tuy nhiên không vì thế mà có sự lơ là, xem nhẹ công tác TTBĐ. Mỗi cấp ủy, chính quyền và từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Tuyên giáo, cán bộ làm công tác tuyên truyền cần nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, định hướng tuyên truyền một cách chủ động, tích cực, thường xuyên, liên tục. Công tác tuyên truyền phải làm sao cho mọi người dân, kể cả đồng bào ở vùng xâu, vùng xa hiểu được vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo và một lòng hướng về biển, đảo; hiểu rằng mỗi người đều có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo - bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Tiếp nối kết quả việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Tỉnh ủy Kon Tum và Quân chủng Hải quân của các năm trước, trong năm nay (2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Quân cảng Sài Gòn sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền biển, đảo kết hợp hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Tỉnh ủy Kon Tum và Quân chủng Hải quân; đưa những nội dung tuyên truyền chính xác đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, các ngành, địa phương, đơn vị cần tích cực thông tin, tuyên truyền kết quả công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền biển, đảo và hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa của Quân cảng Sài Gòn trên địa bàn tỉnh; về các chính sách hậu phương quân đội; khẳng định tình cảm gắn bó giữa Nhân dân với cán bộ, chiến sỹ của Hải quân nhân dân Việt Nam; mang hình ảnh về cán bộ, chiến sĩ Hải quân đến với đông đảo người dân.
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diến biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có công tác TTBĐ. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác TTBĐ, phương thức và hình thức tuyên truyền cần có sự đổi mới. Cấp ủy các cấp cần tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa việc sử dụng các phương tiện truyền thông mới. Trong đó, khai thác hiệu quả các mặt tích cực từ hình thức trực tuyến, mạng xã hội. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cũng cần tiếp tục phát huy thế mạnh của hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động qua các ấn phẩm tuyên truyền, tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài biển, đảo; tích cực tổ chức, hưởng ứng các phong trào, hoạt động hướng về biển, đảo quê hương…
Tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được trong những năm trước đây, công tác TTBĐ trên địa bàn tỉnh ta trong năm 2022 sẽ hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; góp phần cùng với đồng bào cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng.


Bài, ảnh: Đào Thị Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn về trách nhiệm quyền hạn và việc bổ nhiệm miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí

Lượt xem:64 | lượt tải:47

TÀI LIỆU

Hướng dẫn về trách nhiệm quyền hạn và việc bổ nhiệm miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản

Lượt xem:336 | lượt tải:21

ĐỀ CƯƠNG

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kèm theo Công văn số 6609-CV/BTGTW, ngày 20/9/2023).

Lượt xem:307 | lượt tải:28

TÀI LIỆU

giao ban báo chí quý III-2023

Lượt xem:76 | lượt tải:59

HD.116.BTGTW

Hướng dẫn về thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí

Lượt xem:157 | lượt tải:113

CV.1962.BTGTU

V/v mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 9-2023

Lượt xem:172 | lượt tải:79

TÀI LIỆU

phục vụ giao ban báo chí tháng 8-2023

Lượt xem:3710 | lượt tải:90

pxyk2023 2
giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập48
  • Hôm nay10,284
  • Tháng hiện tại60,619
  • Tổng lượt truy cập26,953,098
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây