Thành tựu nổi bật trong phát triển KT-XH tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2015-2020 
banner 1
 

Thành tựu nổi bật trong phát triển KT-XH tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ hai - 21/09/2020 09:43
Nhiệm kỳ 2015 – 2020, tỉnh Kon Tum đã đạt 12/14 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Trong đó, nhiều ngành, lĩnh vực đã tạo ra sự đột phá, là cơ sở, tiền đề quan trọng để tỉnh Kon Tum bứt phá mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới. Để hiểu rõ hơn về những thành tựu tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, phóng viên Đài PT – TH Kon Tum đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa trả lời phỏng vấn của PV
Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa trả lời phỏng vấn của PV

PV: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật tỉnh Kon Tum đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là gì?

Ông Nguyễn Văn Hòa: Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, cụ thể:  Đến cuối nhiệm kỳ, đã có 12/14 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra đã đạt và vượt như tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 9,13%/năm; toàn tỉnh đã có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu ngân sách nhà nước tại địa bàn đạt 3.505 tỷ đồng…Nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ được chú trọng; một số sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu, nâng cao giá trị gia tăng; các loại dược liệu, nhất là sâm Ngọc Linh, dược liệu khác được bảo tồn, đầu tư phát triển và ngày càng khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Kết cấu hạ tầng đô thị được chỉnh trang, đầu tư nâng cấp, mở rộng, gắn với xây dựng, phát triển các khu đô thị mới, qua đó diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả một cửa cấp huyện, cấp xã được thành lập, đưa vào hoạt động, qua đó đã nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Công tác thu hút đầu tư được cải thiện rõ rệt, đã thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính, công nghệ, kinh nghiệm đến đầu tư tại tỉnh, như Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Tập đoàn TH, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op),… Hợp tác quốc tế được mở rộng, thu hút nhiều doanh nghiệp từ nước ngoài đến làm việc, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh. Bên cạnh đó, địa phương đã ký kết, mở rộng hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực với một số tỉnh của Hàn Quốc, Nhật Bản, Israel, Úc,…

PV: Những bước phát triển nào được xem là đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ qua, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Hòa: Trong 05 năm qua, tỉnh đã có sự phát triển đột phá trên các lĩnh vực. Một trong những số đó là làn sóng đầu tư mạnh mẽ đến từ các doanh nghiệp ngoài tỉnh. Thông qua nỗ lực thu hút, kêu gọi đầu tư của địa phương, sự đồng hành, năng động của lãnh đạo tỉnh, đã có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn, có uy tín lựa chọn Kon Tum là địa điểm đầu tư lý tưởng và triển khai nhiều công trình, dự án có quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng như Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Tập đoàn TH… Làn sóng đầu tư này sẽ tạo nên luồng gió mới trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ được xem là nét đột phá thứ hai của tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Kết quả của quá trình đó là một số sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh đã đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu như bí Nhật, bắp cải, cà chua bi, ớt chuông, dâu tây, cam, bưởi… Ngoài ra, tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động Khu Nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Kon Plông; đang đầu tư hình thành Khu Nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Kon Tum, huyện Đăk Hà; hình thành 02 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nhận 02 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Kon Plông và Đăk Hà. Đặc biệt, diện tích sâm Ngọc Linh Kon Tum và các loại dược liệu khác tiếp tục được mở rộng, trồng mới, bước đầu tạo ra được các vùng chuyên canh nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến; trong đó, đã phát triển được trên 660 ha sâm Ngọc Linh. Một số loại cây dược liệu như hồng đẳng sâm, đương quy… phát triển tốt; toàn tỉnh đã có khoảng hơn 1.500 ha trồng dược liệu, sản lượng đạt khoảng hơn 4.600 tấn. Có thể nói rằng, những thành quả nói trên là tiền đề hết sức quan trọng để Kon Tum bước vào giai đoạn phát triển mới, đó là giai đoạn “cất cánh”.

PV: Như ông vừa trao đổi thì nhiệm kỳ qua tỉnh ta đã đạt được rất nhiều thành tựu trong các lĩnh vực. Ông cho biết chúng ta đạt được những kết quả này là nhờ những yếu tố nào?

Ông Nguyễn Văn Hòa: Để đạt được những kết quả nêu trên, nguyên nhân đầu tiên có thể kể đến là tỉnh đã nghiên cứu, vận dụng đúng đắn, linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, mang tính trọng tâm, đột phá trong từng giai đoạn; tích cực phát huy tối đa nội lực, gắn với huy động mạnh mẽ các nguồn lực từ bên ngoài; tăng cường phân cấp, ủy quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó là sự vào cuộc với quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị địa phương; ý thức tự giác, sự thống nhất, đồng lòng, nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp, của quân và dân tỉnh Kon Tum để cùng thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra.

PV: Trên cơ sở những đột phá đã và đang được tạo ra, nhiệm kỳ tới tỉnh sẽ đặt ra mục tiêu lớn gì trong phát triển kinh tế, xã hội nói chung?

Ông Nguyễn Văn Hòa: Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương và dự báo tình hình trong thời gian tới, tỉnh Kon Tum đặt ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tập trung phát triển dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đầu tư phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và tăng cường cải cách hành chính; bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của nhân dân; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn; giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Trên cơ sở mục tiêu tổng quát nêu trên, tỉnh Kon Tum đề ra một số chỉ tiêu lớn như sau: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2020-2025 từ 10%/năm trở lên. GRDP bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng trở lên; thu ngân sách nhà nước tại địa bàn đạt trên 5.000 tỷ đồng vào năm 2025; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3-4%/năm; có ít nhất 05 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và có ít nhất 60 xã (70,5% số xã) đạt chuẩn xã nông thôn mới. Đây là những chỉ tiêu lớn mà tỉnh cần đạt được trong nhiệm kỳ tới để đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

PV: Xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn này.

Như Nguyệt

http://kontumtv.vn/tin-tuc/tin-dia-phuong/thanh-tuu-noi-bat-trong-phat-trien-kt-xh-tinh-kon-tum-nhiem-ky-2015-2020

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.664.BTGTU

tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:316 | lượt tải:82

HD.14.BTGTU

tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:125 | lượt tải:61

TÀI LIỆU

Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến Biên cương Tổ quốc tôi

Lượt xem:230 | lượt tải:106

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:439 | lượt tải:73

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:496 | lượt tải:96

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:160 | lượt tải:66

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:576 | lượt tải:139
cuoc thi giai bao chi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập61
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay12,696
  • Tháng hiện tại297,584
  • Tổng lượt truy cập12,504,996
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây