Trên 6,6 ngàn cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

Trên 6,6 ngàn cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ hai - 29/03/2021 16:35
Toàn tỉnh tổ chức 75 điểm cầu từ tỉnh đến huyện, thành phố và một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh, với trên 6,6 ngàn cán bộ chủ chốt các cấp tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng điểm cầu Hội trường Ngọc Linh của tỉnh
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng điểm cầu Hội trường Ngọc Linh của tỉnh
Trong 2 ngày (27 và 28-3), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tỉnh Kon Tum tổ chức 75 điểm cầu từ tỉnh đến huyện, thành phố và một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh, với trên 6,6 ngàn cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt.
Tại 06 điểm cầu của tỉnh, tham dự hội nghị có 883 đồng chí, gồm: Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên (trừ các đồng chí đang công tác tại các huyện, thành phố); tập thể lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, các Hội có tính chất đặc thù. Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Các đồng chí báo cáo viên của Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI; trưởng, phó các phòng thuộc cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Tập thể ban thường vụ các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra, báo cáo viên của các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Phòng công tác Đảng, công tác chính trị-Công an tỉnh, Phòng Chính trị-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phòng Chính trị-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đồng chí Dương Văn Trang, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Ngọc Linh (thành phố Kon Tum).
Tại 69 điểm cầu của các huyện, thành phố và một số xã, phường, thị trấn, tham dự hội nghị có trên 5,7 ngàn đồng chí, gồm: Cấp ủy viên các huyện, thành phố; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy; ủy viên ủy ban kiểm tra huyện ủy, thành ủy; báo cáo viên các huyện ủy, thành ủy; lãnh đạo các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể cấp huyện; bí thư, phó bí thư các TCCSĐ trực thuộc huyện ủy, thành ủy; phó bí thư đảng ủy Trung đoàn 990- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (tại điểm cầu Đăk Tô); bí thư, phó bí thư chi bộ các đồn biên phòng, Tiểu đoàn huấn luyện- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (tại các điểm cầu các huyện biên giới); một số cán bộ chủ chốt của các xã, phường, thị trấn.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên Trung ương báo cáo các chuyên đề trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm:
- Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.
- Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.
- Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.
- Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.
- Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.
- Nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian đến.
Theo đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị: Các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức đảng cần quán triệt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại buổi khai mạc Hội nghị; những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản, nội dung mới và cốt lõi trong các văn kiện Đại hội đã được báo cáo viên truyền đạt. Tiếp tục triển khai tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt ở địa phương, đơn vị cho cán bộ, đảng viên chưa được dự Hội nghị hôm nay.
Các đồng chí trong cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp thực hiện việc quán triệt tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền phù hợp với đối tượng cán bộ, đảng viên hiệu quả thiết thực, tránh hình thức, khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, có sự thống nhất với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và của cấp mình, nhất là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, các mục tiêu của cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra phải có tính chiến đấu cao, thể hiện ý chí, quyết tâm khát vọng vươn lên của từng cấp, từng ngành, từng tập thể, cá nhân và có giải pháp thực hiện đảm bảo khả thi, hiệu quả. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng, báo cáo viên các cấp và tuyên truyền ở cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới đông đảo quần chúng nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài về những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm lấy xây làm chính, lấy đẹp dẹp xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.
Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương cần chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội gắn với thực tiễn của địa phương, đơn vị, đảm bảo đồng bộ, thiết thực, hiệu quả. Các cơ quan giảng dạy, nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng bám sát Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội Đảng; khẩn trương xây dựng nội dung, cập nhật, bổ sung hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận sát với từng đối tượng cụ thể và xây dựng các chương trình, các đề tài nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.
Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định những đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


Bài, ảnh: Lê Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Các văn bản: CT12TW, NQ10TW, KH58TU, CTr32TU, HD46BTGTW

Lượt xem:33 | lượt tải:55

TÀI LIỆU

phục vụ HN giao ban KL01

Lượt xem:123 | lượt tải:66

CV.1089.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW

Lượt xem:142 | lượt tải:68

CV.1068.BTGTU

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022

Lượt xem:202 | lượt tải:125

TÀI LIỆU

Hướng dẫn tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022

Lượt xem:156 | lượt tải:109

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh Đc Phạm Hùng

Lượt xem:1142 | lượt tải:328

TÀI LIỆU

Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022

Lượt xem:99 | lượt tải:56
truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập52
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay15,511
  • Tháng hiện tại278,737
  • Tổng lượt truy cập15,673,720
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây