Tin tức tổng hợp tuần (từ 11-10 đến 17-10-2021) 

Tin tức tổng hợp tuần (từ 11-10 đến 17-10-2021)

Chủ nhật - 17/10/2021 21:33
Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Ngày truyền thống Hội Nông dân tỉnh
Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Ngày truyền thống Hội Nông dân tỉnh
Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Ban Dân vận Tỉnh ủy
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Văn phòng Tỉnh ủy
Hội Phụ nữ tỉnh

* Kỷ niệm Ngày truyền thống các đơn vị: Hội Nông dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Cấp ủy và Hội LHPN tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động; tặng hoa và chúc mừng.  
Tại các đơn vị đến thăm, Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đơn vị thời gian qua; mong muốn trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu, là tấm gương sáng trong mọi lĩnh vực; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.
* Sáng 13-10, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng) đã tiến hành bế mạc sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, hoàn thành nội dung chương trình đã đề ra.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các ban giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ngành, huyện, thành phố.
Ngay sau khai mạc, Hội nghị đã nghe Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị "về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung"; quán triệt Thông báo số 05-TB/BCĐTW, ngày 9/8/2021 về ý kiến kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tại phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo.
Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những vấn đề quan trọng. (Chi tiết, xin xem tại đây)
* Chiều 11-10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Đảng và giao ban với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu của các huyện, thành phố trong tỉnh.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác xây dựng Đảng trong 9 tháng đầu năm nay của các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, đồng chí đề nghị, trong 3 tháng cuối năm 2021, các cấp ủy đảng cần đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về 19 điều đảng viên không được làm nhằm nâng cao sức chiến đấu, làm cho cán bộ, đảng viên học tập tốt tư tưởng, đạo đức cách mạng, quyết tâm nâng cao tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hạn chế đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Các đảng bộ cần quán triệt sâu sắc Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để tổ chức thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát của cấp ủy của mình. Các đảng bộ nào thấy nhân dân chưa rõ, chưa hiểu thì cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân thực hiện cho tốt, nhất là xóa bỏ các hủ tục. Người đứng đầu các cấp ủy hàng tháng cần lồng ghép thường xuyên, liên tục công tác phê và tự phê trong sinh hoạt chi bộ để nâng cao sức chiến đấu của chi bộ và của đảng viên…
* Chiều 14-10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Nội chính 9 tháng năm 2021. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
(Nội dung chi tiết xin xem tại đây.)
* Đoàn kiểm tra số 241 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra tại cơ sở
- Ngày 14-10, Đoàn kiểm tra số 241 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU, ngày 22/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” trên địa bàn huyện Đăk Tô.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Y Ngọc ghi nhận những kết quả trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị mà huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm làm chuyển biến về nhận thức trong nhân dân, nhất là vùng đồng bào DTTS; tăng cường quản lý, điều hành công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào quần chúng có lồng ghép thực hiện các mục tiêu vì trẻ em tại địa phương.
- Trong 2 ngày (14 và 15-10), Đoàn kiểm tra số 241 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU, ngày 22/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” tại 2 huyện Sa Thầy và Tu Mơ Rông.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch 38 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mà cấp ủy, chính quyền địa phương đã đạt được trong thời gian qua. Đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Sa Thầy, Tu Mơ Rông cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm làm chuyển biến sâu rộng về nhận thức trong nhân dân, nhất là vùng đồng bào DTTS; tăng cường quản lý, điều hành công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào quần chúng có lồng ghép thực hiện các mục tiêu vì trẻ em tại địa phương; kịp thời ngăn chặn các hành vi bạo lực, xâm hại, ngược đãi đối với trẻ em.
* Sáng 11-10, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật (Hội BVQTE&BTNKT) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị có các đồng chí: Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nghe Minh Hồng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 17 ủy viên. Bà Nguyễn Thị Ánh tái cử Chủ tịch Hội tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Nhân dịp này, Đại hội trao tặng Bằng khen của Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam cho 3 tập thể, 2 cá nhân; trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi tỉnh giai đoạn 2016 - 2021. 
* Chiều 11-10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.
Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương: (i) đề nghị các báo cáo viên, Ban tuyên giáo các cấp tập trung tuyên truyền những nét chính, có tính đột phá của kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng đến toàn cán bộ, đảng viên và nhanh chóng xây dựng tài liệu, tổ chức tuyên truyền. (ii) Trước mắt tập trung tuyên truyền về 2 nhóm vấn đề lớn, trọng tâm của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, về kết quả kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 và xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Đồng thời, định hướng tuyên truyền một số ngày kỷ niệm lớn của đất nước…
* Sáng 12-10, Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có 18 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tham dự lớp bồi dưỡng.
* Chiều 12-10 tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị ký kết và triển khai Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026.
* Chiều 12-10, Đoàn công tác Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đến thăm, động viên và tặng quà cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kon Rẫy và Kon Plông.
* Sáng 13-10, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021).
Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao Giải thưởng “15 tháng 10” cho 20 hội viên có thành tích xuất sắc; tặng hoa chúc mừng Hội doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10).
* Chiều 13-10, Chính phủ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo phát triển địa phương phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19 nhằm khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương. Hội thảo được kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu của các tỉnh, thành trong cả nước.
* Chiều 13-10, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức trao tặng 50 túi quà an sinh, chung tay vượt qua đại dịch Covid-19 cho 50 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.
* Ngày 14-10, Thành ủy Kon Tum tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, với 24 thí sinh là báo cáo viên xuất sắc được tuyển chọn từ hội thi cấp cơ sở và đại diện các đơn vị.
* Sáng 14-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” năm 2021 đối với các học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã; Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.
* Sáng 14-10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ VIII, giai đoạn 2016-2020.
* Chiều 14-10, Thường trực Thành ủy Kon Tum tổ chức gặp mặt cán bộ, lãnh đạo, quản lý người DTTS.
* Chiều 14-10, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập lại (14/10/1991 - 14/10/2021).
Nhân dịp này, nhà Trường vinh dự được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng thưởng Bức trướng: "Đoàn kết - Dân chủ - Xây dựng - Trưởng thành"; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng thưởng Bằng khen đơn vị đã có nhiều thành tích trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học; 03 tập thể khoa, phòng và 05 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;…
* Sáng 15-10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh, kết hợp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.
Nhân dịp này, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của tỉnh Kon Tum; 3 tập thể, 5 cá nhân, 12 thôn và 6 hộ gia đình vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2021.
* Chiều 15-10, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức Lễ Ký kết Chương trình phối hợp công tác năm học 2021 - 2022.
* Chiều 16-10, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt một số nội dung về tiêm chủng Covid-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư.
2. MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Chương trình 21-CTr/TU ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. (xin xem tại đây).
* Công văn số 5014/CV-BCD ngày 11/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. (xin xem tại đây).
* Công văn số 3667/UBND-KGVX ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý; phòng, chống sách lậu, sách giả trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây).
* Công văn số 3684/UBND-NNTN ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh về việc đảm bảo nguồn vật liệu san lấp, cung cấp các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây).
* Công văn số 3701/UBND-NC ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời gian tới. (xin xem tại đây).
* Kế hoạch số 3716/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum chuyển đổi số. (xin xem tại đây).
 

Nguyễn Phi Em (tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:60 | lượt tải:51

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:333 | lượt tải:155

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Lượt xem:434 | lượt tải:246

CV.2490.BTGTU

Phổ biến, quán triệt NQ, CT của TW, TU (kèm tài liệu)

Lượt xem:1377 | lượt tải:2382

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:1595 | lượt tải:217

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:3113 | lượt tải:431

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:1747 | lượt tải:775
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập125
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm123
  • Hôm nay11,778
  • Tháng hiện tại374,732
  • Tổng lượt truy cập32,047,525
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây