Tin tức tổng hợp tuần (từ 24-5 đến 30-5-2021) 
banner 1
 

Tin tức tổng hợp tuần (từ 24-5 đến 30-5-2021)

Thứ hai - 31/05/2021 08:56
Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho người có uy tín ở 2 thôn Lâm Tùng và Plei Sar thuộc xã Ia Chim (ảnh: kontum.gov.vn)
Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho người có uy tín ở 2 thôn Lâm Tùng và Plei Sar thuộc xã Ia Chim (ảnh: kontum.gov.vn)
1. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, làm việc tại cơ sở
- Ngày 25-5, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, làm việc với Hợp tác xã Nông nghiệp (HTXNN) Công bằng Pô Kô Farms và Công ty TNHH Cà phê Nguyên Huy Hùng tại huyện Đăk Hà. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương nỗ lực của 02 đơn vị thời gian qua. Đồng chí đề nghị (i) HTX Công bằng Pô Kô Farms tiếp tục phát huy thành tích, đổi mới tư duy để tìm ra nhiều lợi ích hơn nữa cho thành viên HTX và vươn lên trở thành mô hình điểm về HTX kiểu mới trên địa bàn; (ii) Công ty Cà phê Nguyên Huy Hùng tiếp tục phát huy những ngành nghề kinh doanh, nhất là ngành nghề đang mang lại hiệu quả để phát triển và tồn tại trong dịch bệnh Covod-19; xem xét nghiên cứu cung cấp vật tư nông nghiệp cho HTX, hộ nông dân bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý; tạo điều kiện, giải quyết hài hòa lợi ích giữa người nông dân và Công ty; tiếp tục đầu tư chế biến, nâng cao chất lượng thương hiệu cho cà phê Đăk Hà….
- Sáng 26-5, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, làm việc với Đảng ủy xã Ia Chim, thành phố Kon Tum. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ia Chim trong phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời đề nghị cần phát huy kết quả đạt được, tiếp tục động viên người dân năng động trong phát triển kinh tế, xã hội.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: (i) Đảng ủy xã sâu sát, nắm bắt kinh tế, thu nhập của những hộ thành viên hợp tác xã và chưa là thành viên hợp tác xã để giải quyết bài toán về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã; yêu cầu Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo, cố gắng phấn đấu đến năm 2022 giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã Ia Chim còn dưới 1%; đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn 0,1-0,2%; chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào Gia Rai trên địa bàn xã. (ii) đề nghị Công ty Cao su, Nông trường Cao su Ia Chim thường xuyên gần gũi, tuyên truyền, vận động, tạo tình cảm, tạo mọi điều kiện giúp đỡ các hộ gia đình có việc làm để giải quyết đời sống kinh tế. Trong điều kiện cho phép, ủng hộ, giúp đỡ giúp họ vươn lên thoát nghèo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trong nhiệm kỳ, khẩn trương xây dựng kế hoạch quy hoạch sử dụng đất hợp lý để phát triển kinh tế, xã hội. Xã nghiên cứu, đề xuất tham mưu với thành phố; thành phố nghiên cứu, tham mưu với tỉnh để cùng giải quyết cho bà con có đất ở, đất sản xuất, ổn định an ninh nông thôn.
- Chiều 26-5, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với thôn Plei Sar và thôn Lâm Tùng (xã Ia Chim, thành phố Kon Tum). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với những khó khăn của bà con nhân dân 2 thôn; mong muốn bà con động viên các đối tượng đang thi hành án chấp hành đúng các quy định, cải tạo tốt để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước. Đồng thời đề nghị bí thư chi bộ, trưởng thôn, già làng, người có uy tín vận động người dân đoàn kết, tuyệt đối không nghe lời xúi giục của kẻ xấu, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực làm ăn, thực hiện chi tiêu phù hợp, không lãng phí, vươn lên thoát nghèo; đề nghị chính quyền xã, thành phố hỗ trợ, hướng dẫn người dân ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả trên diện tích canh tác.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum quan tâm, hỗ trợ trong điều kiện có thể để giúp bà con thoát nghèo. Cùng với đó, thành phố, xã tích cực vận động các nhà hảo tâm, các đơn vị thiện nguyện quan tâm giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo; vận động các hộ đủ điều kiện vay vốn mạnh dạn vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư sản xuất.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh sớm cho chủ trương để thành phố thực hiện cấp đất ở, đất sản xuất đợt 2 cho các hộ đủ điều kiện giúp người dân canh tác kịp thời vụ. Đồng thời, tuyên truyền, giải thích cho các hộ không đủ điều kiện được cấp đất hiểu đúng chủ trương, phương án giao đất ở và đất sản xuất.
* Chiều 28-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá, tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa”.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị (i) các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu: Đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về đất đai cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng; trong đó, từng cán bộ, đảng viên phải gương mẫu và vận động người thân chấp hành nghiêm Luật Đất đai và thực hiện tốt các chủ trương về bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. (ii) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chính sách, pháp luật về đất đai, nhất là sử dụng đất không đúng mục đích; tách thửa, phân lô, bán nền, chuyển nhượng trái phép quyền sử dụng đất; không đưa đất vào sử dụng đúng tiến độ dự án; khai thác, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật... Hạn chế tối đa việc để lãng phí tài nguyên đất. (iii) Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, chuẩn hóa và hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để ổn định cuộc sống người dân. Chú trọng nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức của bộ phận chuyên môn, thực thi công vụ về đất đai, nhất là bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ của công dân và doanh nghiệp; kiện toàn, đảm bảo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác định giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư. (iv) Thực hiện tốt công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định canh, tái định cư cho người dân; đảm bảo cho người dân đến nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Tập trung làm rõ và có giải pháp xử lý dứt điểm về nguồn gốc đất của các công ty cao su, cà phê đứng chân trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, các vướng mắc về đất đai theo thẩm quyền, không để xảy ra các trường hợp khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đông người, tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn…
* Sáng 25-5, đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Đăk Tô. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, tỷ lệ mắc sốt xuất huyết địa bàn vẫn còn cao, đề nghị huyện Đăk Tô chỉ đạo các tổ chức chính trị, đoàn thể vào cuộc quyết liệt; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, nhà cửa; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, tổ cộng đồng khu dân cư trong phòng, chống dịch bệnh…
* Chiều 25-5, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh tổ chức Họp bàn về công tác chuẩn bị kỳ thi và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì buổi họp.
* Sáng 26-5, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức họp báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đến 19 giờ ngày 23/5, cử tri toàn tỉnh đã đi bầu đạt tỷ lệ 99,88% tổng số cử tri trong danh sách. Theo quy định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, kết quả của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được UBBC tỉnh công bố chậm nhất vào ngày 2/6/2021.
* Ngày 26-5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình “Chợ Nhân đạo” tại xã Ngọc Wang và xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà.
* Sáng 27-5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 theo hình thức trực tuyến. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự buổi lễ.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức, kiều bào ta ở nước ngoài... tham gia đóng góp ủng hộ để toàn dân, toàn quân sớm chiến thắng dịch bệnh. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, kiều bào, Nhân dân không được lơ là, chủ quan; nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh.
Ngay sau lễ phát động, các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp đã quyên góp, ủng hộ tiền và hàng hóa, nhu yếu phẩm với tổng trị giá gần 700 tỷ đồng. Trước đó, từ 24/4 đến ngày 26/5, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận số tiền và vật chất ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên 1.300 tỷ đồng.
* Sáng 27-5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò. Tại hội nghị, Bộ NN-PTNT đề nghị các Chi cục Thú ý, Trạm thú ý các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền; rà soát, kiểm tra, kịp thời khoanh vùng dập dịch; tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, giết mổ trâu, bò và các sản phẩm từ trâu, bò…
* Ngày 27-5, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra trong 2 ngày (7-8/7) với hơn 01 triệu thí sinh cả nước đăng ký dự thi.
Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, ngoài việc triển khai tổ chức kỳ thi theo kế hoạch, địa phương cần tiếp tục bám sát tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19 để hoàn thiện phương án tổ chức thi trong tình huống đặc biệt…
* Sáng 28-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp ngành liên quan tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá hoạt động báo chí tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021.
Trong tháng 5, công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục thực hiện tích cực, đã tổ chức quán triệt thực hiện Quy định số 234-QĐ/TW, ngày 8/9//2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn cấp thẻ nhà báo đúng quy định; tiến hành kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử tại cơ quan báo, đài tỉnh và một số địa phương…Trong tháng 6, tập trung tuyên truyền hơn nữa việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghiêm quy định “5K” về phòng, chống dịch Covid-19; công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, gia súc gia cầm; bảo đảm an toàn hồ đập, giao thông trong mùa mưa, bão; tuyên truyền thông tin đối ngoại; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội và các thế lực thù địch đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta.
Đồng thời, tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2021 như các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với chủ đề “Chung tay đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh"; 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6) và 73 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6); 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); ngày Gia đình Việt Nam (28/6).
* Sáng 28-5, diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ Tư, khóa XII. Hội nghị đã thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy xin ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Thành ủy về thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch cộng đồng nhằm nâng cao đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố Kon Tum.
* Sáng 28-5, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho thanh niên công nhân khó khăn gắn với tuyên dương “Thanh niên công nhân lao động, sản xuất giỏi”.
* Ngày 27-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH từ ngày 1/6/2021 đối với đồng chí Đoàn Thị Thường - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh; HĐND tỉnh trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ BHXH từ ngày 01/6/2021 đối với đồng chí Thái Văn Ngọc- Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
2. MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây).
* Công văn số 1709/UBND-NC ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố rà soát, đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật. (xin xem tại đây).
* Công văn số 1737/UBND-NC ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp lý. (xin xem tại đây).
* Công văn số 1747/UBND-KGVX ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây).
* Công văn số 1722/UBND-KGVX ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng hiệu quả dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021. (xin xem tại đây).
* Công văn số 1754/UBND-KGVX ngày 29/5/2021 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động của các Chốt, Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19. (xin xem tại đây).
 

Nguyễn Phi Em (tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.664.BTGTU

tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:316 | lượt tải:82

HD.14.BTGTU

tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:125 | lượt tải:61

TÀI LIỆU

Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến Biên cương Tổ quốc tôi

Lượt xem:230 | lượt tải:106

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:438 | lượt tải:73

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:495 | lượt tải:96

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:159 | lượt tải:66

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:575 | lượt tải:139
cuoc thi giai bao chi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập55
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm47
  • Hôm nay12,090
  • Tháng hiện tại296,978
  • Tổng lượt truy cập12,504,390
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây