Tin tức tổng hợp tuần (từ 28-6 đến 04-7-2021) 

Tin tức tổng hợp tuần (từ 28-6 đến 04-7-2021)

Thứ hai - 05/07/2021 02:22
Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại Kỳ họp. (ảnh: baokontum.com.vn)
Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại Kỳ họp. (ảnh: baokontum.com.vn)
 
Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại Kỳ họp. (ảnh: baokontum.com.vn)
1. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Trong 2 ngày (29 và 30-6), Tỉnh ủy khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ tư (mở rộng). Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trước khi vào nội dung chính, Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt, đánh giá và yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, địa phương liên quan đến kết quả xếp hạng chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX năm 2020 của tỉnh; nghe đồng chí Huỳnh Tấn Phục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Kết luận số 08-KL/TW ngày 15-6-2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo số 04-TB/TW ngày 15-6-2021 của Bộ Chính trị về quy định đối với các chức danh trợ lý, thư ký.
Qua 2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung đã đề ra. Hội nghị đã: (i) thống nhất đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, toàn tỉnh đã thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội và đạt được kết quả tích cực, như: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 6.693 tỷ đồng, tăng 6,79% so với cùng kỳ năm 2020; thu ngân sách nhà nước khoảng 1.483 tỷ đồng, đạt 42,37% dự toán và bằng 115,32% cùng kỳ năm trước; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp. Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả quan trọng; chất lượng tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được nâng lên. (ii) thống nhất với chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2021. (iii) thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận về tổng kết Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 24/8/2016 của Tỉnh ủy "về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020"; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thống nhất với Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết giữa hai kỳ hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến kinh tế-xã hội của tỉnh. Vì vậy, đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương quán triệt và tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Hội nghị đã đề ra…
* Trong hai ngày (1 và 2-7), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
HĐND tỉnh đã bày tỏ sự thống nhất cao đối với Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 của Ủy ban Bầu cử tỉnh…(theo đó, cử tri đã tín nhiệm bầu 51 đại biểu/85 người ứng cử vào HĐND tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026. Số lượng đại biểu được bầu đảm bảo cơ cấu về thành phần, độ tuổi, trình độ…); thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể, khả thi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ.
Kỳ họp cũng đã bầu các chức vụ chủ chốt trong cơ quan hành chính, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương theo đúng quy trình, quy định, với hình thức bỏ phiếu kín. Theo đó, đã bầu đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 -2026; bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Trưởng, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bầu đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu 20 thành viên UBND tỉnh và bầu 26 vị vào Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Kỳ họp cũng đã thống nhất biểu quyết thông qua 26 nghị quyết chuyên đề nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách của Trung ương vào điều kiện cụ thể của tỉnh.
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đề nghị, ngay sau Kỳ họp, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh cần bắt tay ngay vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trước mắt, cần khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, sớm ban hành nội quy, quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo hướng sát người, sát việc, rõ trách nhiệm và nhiệm vụ được giao; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa giữa các cơ quan trong bộ máy chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan Tư pháp dưới sự lãnh đạo toàn diện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhằm bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn bộ hệ thống chính trị. HĐND tỉnh khóa XII phải nghiên cứu, kế thừa và phát huy tốt nhất những kinh nghiệm hoạt động hiệu quả của HĐND tỉnh các nhiệm kỳ trước; tiếp tục đổi mới về phương thức tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình…
* Chiều 28-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Hội nghị kết nối trực tuyến từ điểm cầu tỉnh (Phòng họp trực tuyến HT Ngọc Linh) đến 10 điểm cầu các huyện, thành phố.
Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm 2021, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp, ngành trong tỉnh đã triển khai thực hiện các nội dung công việc được xác định trong chương trình, kế hoạch và các công việc đột xuất, phát sinh đảm bảo chất lượng, tiến độ.
Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở; đồng chí đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2021, các sở, ngành trong khối tuyên giáo và ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp, ngành, địa phương, đơn vị: (1) Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong 6 tháng đầu năm 2021; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu ra trong Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021; tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, cấp ủy các cấp và yêu cầu thực tiễn, chủ động tham mưu, triển khai các nội dung công việc đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian. (2) Cần năng động, sáng tạo để tham mưu triển khai nhiệm vụ trong tình hình đại dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, đặc biệt đối với công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. (3) Tham mưu triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Trung ương và của tỉnh bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Trong đó, việc tổ chức học tập, phổ biến giao cho chi bộ đảng làm nòng cốt thực hiện, đồng thời phát huy tinh thần tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên; hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung thực hiện chuyên đề sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ chuyên môn và chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung đăng ký. (4) Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18-8-2014 của Ban Bí thư “về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”. Trong đó, chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên DLXH các cấp; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong công tác nắm bắt dư luận xã hội. (5) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức trong công tác tuyên truyền, đảm bảo sự đa dạng, sinh động, hiệu quả, đặc biệt đối với việc tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay. (6) Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng tư tưởng và quản lý nhà nước về hoạt động của báo chí. Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy thường xuyên nắm bắt thông tin về các vụ việc bất cập trên địa bàn để kịp thời phán ánh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí.
* Chiều 28-6, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 họp dưới sự chủ trì của đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo.
Theo báo cáo, đến thời điểm này, tỉnh Kon Tum đã chuẩn bị đủ các điều kiện để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Toàn tỉnh có 12 điểm thi chính thức và 12 điểm thi dự phòng, 209 phòng thi, 4.647 thí sinh đăng ký dự thi (4.421 thí sinh THPT và 226 thí sinh GDTX). Trong đó, 1.069 thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp, 3.420 thí sinh dự thi có sử dụng kết quả xét tuyển đại học và 158 thí sinh dự thi chỉ xét tuyển đại học, cao đẳng.
* Sáng 28-6, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình dịch bệnh khảm lá sắn trên cây sắn tại xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum. Cùng đi có lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh, UBND thành phố Kon Tum và xã Đăk Năng.
* Ngày 28-6, HĐND huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất, đã bầu đồng chí Ka Ba Thành - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Hà Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026;…
* Sáng 29-6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch giám sát công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát cán bộ, đảng viên, công tác cán bộ năm 2021.
* Chiều 29-6, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Họp báo Công bố số liệu thống kê một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2021.
* Sáng 29-6, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) tổ chức Hội nghị trực tuyến định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025.
* Ngày 1-7, Đoàn công tác liên ngành của tỉnh do Phó Giám đốc Sở Y tế Đỗ Ngọc Hòa làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Đăk Hà.
* Sáng 2-7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nội vụ.
* Sáng 2-7, tuổi trẻ Trung đoàn 990 (Bộ CHQS tỉnh) tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, với phương châm: "Mỗi thanh niên một hành động, mỗi cơ sở đoàn có ít nhất một hoạt động tình nguyện".
* Sáng 2-7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kon Rẫy tổ chức Hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội (DLXH) lần thứ I năm 2021.     
Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông qua Quyết định 319-QĐ/HU, ngày 19/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thành lập đội ngũ cộng tác viên DLXH cấp huyện; thông qua (dự thảo) Quyết định ban hành kèm theo Quy chế hoạt động cộng tác viên DLXH cấp huyện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí cộng tác viên DLXH.
* Ngày 3-7, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và trên 40 hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 thành viên; ông Dương Tôn Bảo tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.
2. MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Công văn số 2156/UBND-KGVX ngày 27/6/2021 của UBND tỉnh về việc đảm bảo tổ chức, hoạt động của các cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 (xin xem tại đây)
* Công văn số 2212/UBND-KGVX ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. (xin xem tại đây)
* Công văn số 2158/UBND-KTTH ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh yêu cầu tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao Chỉ số PAPI, PAR INDEX trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây).
* Công văn số 2159/UBND-NNTN ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường triển khai giải pháp phòng, chống bệnh khảm lá virus hại sắn trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây).
* Công văn số 2168/UBND-NNTN ngày 28/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. (xin xem tại đây).
* Kế hoạch số 2218/KH-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh về ứng phó thảm họa dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng và thủy sản trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây)
* Công văn số 2219/UBND-NNTN ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh yêu cầu tập trung các ngành, địa phương liên quan triển khai một số nội dung về xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng cuối năm 2021. (xin xem tại đây)
* Công văn số 2245/UBND-KGVX ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của TTg CP phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. (xin xem tại đây)
 

Nguyễn Phi Em (tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:60 | lượt tải:51

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:333 | lượt tải:155

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Lượt xem:435 | lượt tải:246

CV.2490.BTGTU

Phổ biến, quán triệt NQ, CT của TW, TU (kèm tài liệu)

Lượt xem:1379 | lượt tải:2382

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:1597 | lượt tải:217

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:3114 | lượt tải:431

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:1749 | lượt tải:775
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập168
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm166
  • Hôm nay11,778
  • Tháng hiện tại375,434
  • Tổng lượt truy cập32,048,227
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây