Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X thành công tốt đẹp 

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X thành công tốt đẹp

Thứ năm - 27/06/2019 15:44
Trong hai ngày (25 và 26-6), tại thành phố Kon Tum, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt nhận nhiệm vụ
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt nhận nhiệm vụ
Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh bạn.
Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; nguyên lãnh đạo của Tỉnh ủy qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh; đại diện các huyện và thành phố Kon Tum; 276 đại biểu đại diện các lực lượng nhân sĩ, trí thức và các cá nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ nêu rõ trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức thực hiện chương trình hành động do Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ IX đề ra, đạt được những kết quả, góp phần động viên các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, để xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, với sự vào cuộc kịp thời của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Đại hội VIII MTTQ Việt Nam và Đại hội đại biểu lần thứ IX MTTQ tỉnh, hình thức tập hợp Nhân dân không ngừng đổi mới với nhiều nội dung và phương thức hoạt động đa dạng; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, tăng cường; chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng được nâng lên.
Với đặc thù là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo, MTTQ tỉnh đã chú trọng việc vận động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo, phát huy vai trò của người tiêu biểu trong các dân tộc, người có uy tín trong cộng đồng, nhất là các già làng, trưởng thôn, các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã có sự đổi mới, thiết thực, cụ thể, hướng mạnh về cơ sở, đi vào đời sống và huy động được sức mạnh nội lực của toàn dân; công tác chăm lo cho người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả thiết thực. MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn xây dựng và duy trì 874 “Tổ hòa giải”; 831 “Tổ Tự quản an ninh”; 273 “Tổ nòng cốt tuyên truyền, giáo dục pháp luật”; 15 mô hình “Khu dân cư điểm về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy”; 10 mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự ATGT”; 10 mô hình “Khu dân cư văn hóa kiểu mẫu”; 69 mô hình “Tiếng kẻng làng tôi”; 103 mô hình “Khu dân cư thực hiện sổ theo dõi ANTT”; phối hợp vận động 523 người từ bỏ tà đạo Hà Mòn; kịp thời biểu dương khen thưởng người tốt, việc tốt...
Đến nay, toàn tỉnh đã có 17/102 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 07 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 21 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 41 xã đạt từ 5-9 tiêu chí. Bình quân đạt 11,46 tiêu chí trên xã.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Kon Tum đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần cùng Nhà nước, động viên các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương, củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở. Đồng chí đã nêu lên một số nhiệm vụ chính trị trong hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trong đó, nhấn mạnh các nội dung chủ yếu như: Tiếp tục thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; CVĐ “Ngày vì người nghèo”; CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đổi mới và nâng cao chất lượng phương thức hoạt động, hướng các hoạt động của Mặt trận về cơ sở địa bàn khu dân cư; tăng cường phối hợp thống nhất hành động giữa các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; tập hợp đoàn kết rộng rãi sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị ở địa phương, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, phát huy tinh thần làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ chính quyền và cả hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển” trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Đại hội thống nhất đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng tỉnh nhà ổn định và phát triển bền vững.
Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã hiệp thương cử ra Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 86 vị; Tại phiên họp thứ nhất, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá X đã bầu Ban Thường trực gồm 08 vị; Bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX được Đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X; đồng chí Lưu Duy Khanh; đồng chí Bùi Duy Chung, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá IX được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng chí Lê Văn Sơn, La Ngọc Hùng, Nguyễn Xuân Châu và Nguyễn Thị Hà, được bầu giữ chức Uỷ viên Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá X và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX MTTQ Việt Nam gồm có 13 vị (trong đó có 06 vị đại biểu đương nhiên, 06 vị đại biểu do đại hội bầu và 01 vị đại biểu dự khuyết).
Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2014 - 2019. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng Cờ Thi đua xuất sắc toàn diện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đắk Hà và Kon Rẫy; tặng cờ Thi đua xuất sắc cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Kon Tum và huyện Kon Plông;  tặng Bằng khen cho 41 tập thể và 66 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân - lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Lượt xem:621 | lượt tải:285

CV.08.BTCCT

V/v phát động và thu nộp bài thi viết

Lượt xem:598 | lượt tải:307

CV.07.BTCCT

V/v điều chỉnh (lần 2) thời gian tổ chức Lễ Phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum – 110 năm xây dựng và phát triển”

Lượt xem:662 | lượt tải:259

CV.05.BTGTU

thay đổi thời gian tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển”.

Lượt xem:586 | lượt tải:309

TÀI LIỆU

giao ban báo chí tháng 8-2022

Lượt xem:113 | lượt tải:58

QC.04.BTCCT

Quy chế Cuộc thi tìm hiểu "Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển"

Lượt xem:697 | lượt tải:432

CV.03.BTCCT

mời dự Lễ Phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum – 110 năm xây dựng và phát triển”

Lượt xem:629 | lượt tải:328
Thể lệ cuộc thi

bao chi xdd

 
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập150
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm145
  • Hôm nay2,570
  • Tháng hiện tại1,255,085
  • Tổng lượt truy cập18,506,760

sls
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây