Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh quý I năm 2022 

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh quý I năm 2022

Thứ ba - 19/04/2022 08:21
Chiều ngày 18/4, đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh quý I năm 2022.
Quang cảnh đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh
Quang cảnh đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh, có các đồng chí: A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy Quân sự, Công an và Biên phòng tỉnh... Tại điểm cầu các huyện, thành phố, có tập thể Thường trực các huyện ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố...

Trong quý I/2022, kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh đạt nhiều kết quả; về công tác tuyên giáo, tư tưởng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, CCVC trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh; thực hiện tốt công tác theo dõi, định hướng, xử lý thông tin trên báo chí, mạng xã hội; kịp thời đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội và phần tử xấu, nhất là trên không gian mạng.

Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, đã triển khai kịp thời, đúng quy định công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, phân công, bố trí, sử dụng cán bộ. Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031 đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý.

Công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được chú trọng, đã kết nạp được 251 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh lên 30.463 đồng chí. Có 600/756 thôn trưởng, tổ trưởng dân phố là đảng viên, chiếm 79,37%, đạt 93,37% kế hoạch; 282/756 Bí thư chi bộ kiêm Thôn trưởng, Tổ trưởng tổ dân phố, chiếm 37,30%, đạt 82,89% kế hoạch. Việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm cơ bản thực hiện theo quy định, đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy và của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với thực hiện có hiệu quả chế độ tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hiện tượng mất đoàn kết nội bộ.

Định hướng thảo thuận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận một số tồn tại, hạn chế đã được nêu trong dự thảo báo cáo như: công tác theo dõi, định hướng dư luận xã hội chưa linh hoạt, kịp thời; công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí của tỉnh có lúc chưa kịp thời, nhất là các thông tin tích cực về tình hình KT-XH của tỉnh; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên chưa đồng đều giữa các khu vực; công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của cấp trên đối với cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, chất lượng chưa cao; giải pháp phòng chống tham nhũng, kết quả thực hiện chưa cao; tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy có nơi chưa đúng,...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị các cấp ủy đảng thông tin và định hướng dư luận trong Nhân dân về hiện tượng động đất trên địa bàn huyện Kon Plông thời gian gần đây là hiện tượng bình thường, là hiện tượng trong quá trình vận động của quả địa cầu gây chấn động và chưa đến mức nguy hiểm để dư luận và Nhân dân yên tâm.

Đề nghị các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thông qua việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo thông qua các dư luận xã  hội (đơn thư, phản ảnh của người dân,...); tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong quý II.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận kết quả trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh quý I/2022; công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực; Đảng bộ tỉnh cơ bản giữ vững trong sạch vững mạnh; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu nhìn chung của các Đảng bộ trực thuộc tốt và phát huy được kết quả đạt được trong năm 2021; nhiều cán bộ, đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp là tấm gương và nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; nhiều Đảng bộ giữ vững mối đoàn kết nội bộ, đấu tranh góp ý phê bình tự phê bình tốt; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy được phát huy hơn; các cấp ủy, chính quyền đã tích cực triển khai các Nghị quyết của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh về phát triển KT-XH kịp thời hơn so với năm 2021.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng quý I như: số ít cấp ủy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu còn hạn chế; việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị 05- CT/TW ở một số địa phương thực hiện chưa thường xuyên, liên tục; việc thực hiện nhiệm vụ được được giao chưa đúng theo chức trách; việc nắm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ chưa chắc; trách nhiệm của người đứng đầu có đồng chí chưa cao,...

Về nhiệm vụ, giải pháp trong quý II, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, người đứng đầu các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa; các Đảng bộ trực thuộc, các Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy, thành ủy phải chỉ đạo triển khai mạnh công tác đấu tranh phê và tự phê trong chi bộ và trong từng cấp ủy, đưa nội dung công tác đấu tranh phê và tự phê vào sinh hoạt chuyên đề của chi bộ; các cấp ủy, đảng viên đã năng động, sáng tạo, trách nhiệm cao thì tiếp tục phát huy cao hơn nữa; cấp ủy, đảng viên nào chưa năng động, sáng tạo thì phải khắc phục, năng động, sáng tạo và nêu cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, không để từ việc nhỏ trở thành việc lớn; tất cả các cấp ủy phải thực hiện nghiêm túc hơn nữa nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo tập thể đi đôi với cá nhân phụ trách; phải có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc này trong thời gian tới, đặc biệt là kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của các cấp ủy.

Yêu cầu các cấp ủy phải nắm chắc công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo cán bộ và sử dụng cán bộ; đề nghị các Đảng bộ, các cấp ủy cố gắng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để từng quý, từng năm xây dựng Đảng bộ mình, hệ thống chính trị của mình, địa phương mình thực sự trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao; nội bộ thực sự là một khối đại đoàn kết./.
BBT tổng hợp

 

Nguồn tin: kontum.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

CV.2111.BTGTU

Mời dự Hội nghị BCV (trực tuyến) tháng 12 và Tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2023

Lượt xem:39 | lượt tải:26

TÀI LIỆU

Hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Lượt xem:357 | lượt tải:79

TÀI LIỆU

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất

Lượt xem:153 | lượt tải:81

CV.4107/BCH-CT

V/v phối hợp thông tin, tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng VN”

Lượt xem:109 | lượt tải:73

TÀI LIỆU

phục vụ HN n.cứu, q.triệt: Quy định131; Quy định 132; Chỉ thị 25 về y tế cơ sở

Lượt xem:643 | lượt tải:131

TÀI LIỆU

phục vụ HN giao ban báo chí tháng 11-2023

Lượt xem:74 | lượt tải:42

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Lượt xem:870 | lượt tải:47

pxyk2023
giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm62
  • Hôm nay787
  • Tháng hiện tại109,522
  • Tổng lượt truy cập28,080,196
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây