Kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng 
banner 1
 

Kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Thứ sáu - 22/10/2021 09:56
Ngày 21-10, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành Kỳ họp chuyên đề để xem xét và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các đồng chí: Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghe Minh Hồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành Kỳ họp.
Quang cảnh Kỳ họp
Quang cảnh Kỳ họp
Dự Kỳ họp có các đồng chí: A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khóa XII và đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã xem xét, quyết định các Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương; Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2022; Kế hoạch đầu tư công và Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; Việc giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tỉnh do ảnh hưởng bởi dịch COVI-19; Việc phân bổ kinh phí bổ sung mục tiêu năm 2021 cho các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021; xem xét chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh; Quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Đồng thời, xem xét, quyết định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2021-2022; Quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường, trở về nhà trong ngày và xem xét, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh...
Qua 01 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Kỳ họp đã thảo luận, xem xét và thống nhất thông qua 20 Nghị quyết chuyên đề, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để chính quyền các cấp triển khai thực hiện, góp phần thực hiện đạt kết quả cao hơn các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2021 và các năm tiếp theo.
Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang phát biểu kết luận
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang: (i) đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyên, phổ biến rộng rãi, bằng nhiều hình thức phù hợp để các tầng lớp Nhân dân hiểu, tích cực thực hiện các Nghị quyết mà HĐND tỉnh vừa ban hành. Đồng thời, khẩn trương có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành “Quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. (ii) Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, bảo đảm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, rào cản, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, các chủ đầu tư, các cơ quan Kế hoạch, Tài chính, Kho bạc và Ban quản lý dự án các cấp với việc giải ngân vốn của từng dự án, trong từng tháng còn lại và đến hết tháng 01/2022; kiên quyết xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; kiểm điểm, xử lý kịp thời cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. (iii) Từng ngành chức năng, từng địa phương phải thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, chủ động có giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống thiên tai theo đúng phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu, chấp hành nghiêm các cảnh báo thiên tai và lệnh di dời của cấp có thẩm quyền, bảo đảm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, lũ, sạt lở đất… gây ra, nhất là tính mạng, tài sản của Nhân dân. (iv) Đối với lĩnh vực giáo dục, đề nghị cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo, có kịch bản, giải pháp cụ thể để tổ chức dạy và học thích ứngvới diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, kiên trì giữ vững mục tiêu chất lượng giáo dục, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…
* BOX: 20 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp chuyên đề
(1) Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum.
(2) Nghị quyết về Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025.
(3) Nghị quyết về Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum.
(4) Nghị quyết về dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2022 tỉnh Kon Tum.
(5) Nghị quyết phân bổ kinh phí thường xuyên Trung ương bổ sung mục tiêu năm 2021 cho các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.
(6) Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch năm 2020 kéo dài.
(7) Nghị quyết về Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 tỉnh Kon Tum (đợt 2).
(8) Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ hợp tác với Lào và Campuchia năm 2021.
(9) Nghị quyết về việc giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
(10) Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 và không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.
(11) Nghị quyết về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.
(12) Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục nhà, đất của các cơ quan, đơn vị phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
(13) Nghị quyết về Bổ sung dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.
(14) Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi năm 2021 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang dự án khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung).
(15) Nghị quyết về Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
(16) Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án:Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả) huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
(17) Nghị quyết về Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông.
(18) Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
(19) Nghị quyết về Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phíphục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
(20) Nghị quyết về Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


Tin, ảnh: Nguyễn Phi Em

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:63 | lượt tải:64

HD.17.BTGTU

tuyên truyền Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 20-9-2021 của Tỉnh ủy khóa XVI về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Lượt xem:47 | lượt tải:42

HƯỚNG DẪN

của BTGTW tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022

Lượt xem:136 | lượt tải:95

HD.16.BTGTU

về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 21-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh”

Lượt xem:70 | lượt tải:48

KH.29.BTGTU

công tác lý luận chính trị năm 2022

Lượt xem:159 | lượt tải:46

CV.746.BTG

V/v tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị

Lượt xem:134 | lượt tải:54

QC.05.TU

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Lượt xem:192 | lượt tải:40
cuoc thi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm62
  • Hôm nay18,367
  • Tháng hiện tại38,509
  • Tổng lượt truy cập13,096,915
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây