Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng

Thứ hai - 16/08/2021 15:51
Sáng 16/8, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTWMTTQVN) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Dự Hội nghị tại điểm cầu trung ương có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Nhà nước, UBTWMTTQVN; các Bộ, ngành trung ương và các tổ chức thành viên của UBTWMTTQVN.


Tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, dự Hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trung Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nghe Minh Hồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu gúp việc của Tỉnh ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, UBTWMTTQVN và các Tổ chức thành viên đã xây dựng Chương trình hành động tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là, tăng cường vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ, tiếp tục thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; phát huy tính tích cực chính trị - xã hội, trí tuệ, quyền và trách nhiệm của Nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng các hoạt động đối ngoại Nhân dân. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện trọng đại của đất nước. Đại hội là kết tinh trí tuệ và ý trí nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Đại hội đã đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của đất nước. Không phải Đại hội xong là coi như xong. Đây chỉ là mở đầu. Làm được hay không, có biến Nghị quyết thành hiện thực hay không, có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho Nhân dân hay không mới là thành công thực tế của Đại hội.

Tổng Bí thư hoan nghênh MTTQVN và các tổ chức thành viên đã chủ động, kịp thời ban hành chương trình hành động, triển khai trong toàn hệ thống, việc rất cần thiết, quyết tâm nhằm cụ thể hóa, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tổng Bí thư đề nghị MTTQVN và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tổng kết, rút kinh nghiệm đề ra giải pháp mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục tăng cường xây dựng dựng khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo, làm chủ của Nhân dân; hoàn thiện cơ chế, kiện toàn đổi mới nội dung phương thức hoạt động đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới và nâng cao sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của các cơ quan nhà nước, các tổ chức liên quan, các hội đặc thù; quan tâm nghiên cứu hoàn thiện thể chế, cơ chế, tạo mọi điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ.

Tổng Bí thư lưu ý, trách nhiệm cao cả của MTTQVN và các tổ chức thành viên là tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động nhằm tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời phát động phong trào thi đua sâu rộng, động viên các tầng lớp Nhân dân, hội viên, đoàn viên đồng lòng, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực cao nhất cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Tổng Bí thư đề nghị các cuộc vận động, phong trào thi đua phải được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần lao động sáng tạo của Nhân dân, sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng và phát triển đất nước.

Quan tâm công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; tăng cường vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; mở rộng và đa dạng các hoạt động đối ngoại của Mặt trận và các tổ chức thành viên; hoạt động tiếp tục đổi mới phong phú về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao về chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng và mong rằng với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, MTTQVN và các tổ chức thành viên nhiệm kỳ này sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thiết thực, hiệu quả cao hơn nữa, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng, Chính phủ, tạo thành sức mạnh to lớn, vô địch để xây dựng Tổ quốc ngày càng cường thịnh, Nhân dân ngày càng hạnh phúc, đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh./.

Dương Nương

https://kontum.gov.vn/pages/detail/38597/Mat-tran-To-quoc-Viet-Nam-trien-khai-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-Nghi-quyet-XIII-cua-Dang.html

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:431 | lượt tải:122

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:965 | lượt tải:125

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:603 | lượt tải:511

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:114 | lượt tải:157

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024)

Lượt xem:670 | lượt tải:119

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:976 | lượt tải:105

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:243 | lượt tải:53
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập227
  • Hôm nay929
  • Tháng hiện tại273,408
  • Tổng lượt truy cập31,398,676
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

thongtin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây