Sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 

Sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019

Thứ bảy - 06/07/2019 11:01
Ngày 5-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019, điểm cầu của tỉnh
Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019, điểm cầu của tỉnh
Tại điểm cầu của tỉnh, tham dự hội nghị có lãnh đạo 5 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc khối tuyên giáo; lãnh đạo mặt trận và các đoàn thể; lãnh đạo Đài Phát thanh- Truyền hình, Báo Kon Tum. Tại 10 điểm cầu của các huyện, thành phố, tham dự có Thường trực các huyện ủy, thành ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; đại diện một số phòng, ban thuộc khối tuyên giáo.
Đánh giá công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Cán bộ, đảng viên, nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo và quần chúng nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương. Ngành Tuyên giáo của tỉnh đã nắm bắt, tập hợp, phản ảnh, tham mưu kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân cho cấp ủy lãnh đạo, định hướng tư tưởng kịp thời, hiệu quả. Phối hợp với Viện Nghiên cứu và Dư luận xã hội- Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức điều tra Dư luận xã hội về việc thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa X “về Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân”; Phối hợp với ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy tổ chức điều tra dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2019;...
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy: Kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019; nội dung chỉ đạo báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020; Tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2018, ký kết phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2019 giữa 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn; Đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cụm các tỉnh Miền Trung- Tây Nguyên; Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, nhất là trên không gian mạng; Tham mưu xây dựng, thiết lập, đưa diễn đàn “Ngọc Linh Xanh” trên mạng Facebook và Nhóm zalo “Vì 82 bình yên 2459” phục vụ thực hành tại đợt tập huấn và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận số 53-KL/TW ngày 04-6-2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội và Kế hoạch số 306-KH/BTGTW, ngày 12-6-2019 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 04-6-2019 của Ban Bí thư đi vào hoạt động; Kế hoạch tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về việc nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội hiện nay trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác và biểu dương khen thưởng gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII "về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tham mưu các nội dung liên quan đến dự thảo sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập III (2000- 2020) đảm bảo chất lượng, khoa học; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Đảng liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, tiến độ;...
Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận 948-KL/TU, ngày 02-11-2018 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 09-01-2019 của Tỉnh ủy về “triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019”; tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019. Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU, ngày 30-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện trên lĩnh vực tuyên giáo đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh về làm việc; tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết;...
Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã bám sát kế hoạch đề ra, phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt việc tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận, chính trị, nghiệp vụ trong 6 tháng đầu năm 2019 theo đúng kế hoạch đề ra. Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy đã tham mưu cấp ủy ban hành kế hoạch, hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các xã, phường, thị trấn tổ chức nghiên cứu, biên soạn sách lịch sử truyền thống của đảng bộ địa phương.
Các cơ quan trong khối Khoa giáo luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, sự chỉ đạo, hướng dẫn của ban tuyên giáo huyện ủy, thành ủy, tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối Khoa giáo có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc hướng công tác khoa giáo về cơ sở, gắn hoạt động khoa giáo vào thực tiễn của địa phương, khơi dậy các nhân tố tích cực góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng các nhu cầu bức thiết của nhân dân.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Dự báo trong 6 tháng cuối năm 2019, tình hình trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là vấn đề an ninh biên giới, biển, đảo; vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền…; mặt trái của toàn cầu hóa tiếp tục tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong tỉnh, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân vẫn còn thấp so với mặt bằng chung, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; một số địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự; các phần tử phản động, cơ hội tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, chính quyền, thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”… Tình hình trên đặt ra nhiều thách thức cho công tác đấu tranh, phản bác về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa nhất là trên không gian mạng trong thời gian tới; đồng thời cũng đặt ra cho công tác tuyên giáo nhiều khó khăn, thách thức cần phải vượt qua. Vì vậy, để triển khai hiệu quả công tác tuyên giáo trong 6 tháng cuối năm 2019, đề nghị ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp, ngành chú trọng triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của cấp ủy và tình hình thực tế địa phương, tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác; chú trọng khắc phục những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra trong 6 tháng đầu năm 2019 nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tham mưu ban hành các chương trình hành động kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị
Thứ hai, tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương về công tác tuyên giáo bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả; tập trung tham mưu giúp ban thường vụ cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Thứ ba, tích cực tham mưu ban thường vụ cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
Thứ tư, tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XII và tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện của đất nước, của địa phương; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, của tỉnh và địa phương.
Thứ năm, tiếp tục tham mưu tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đợt sinh hoạt 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền cổ vũ phong trào thi đua yêu nước ở các ngành, các cấp, phát hiện và nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, điển hình thi đua yêu nước.
Thứ sáu, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm được dư luận quan tâm; nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Tổ chức tốt  Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện, tỉnh năm 2019 và cử Báo cáo viên tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực miền Trung, Tây Nguyên.
Thứ bảy, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử Đảng ở các ngành, địa phương, đơn vị; tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên.
Thứ tám, phối hợp với các cơ quan chức năng để nắm chắc địa bàn, theo dõi sát diễn biến những hoạt động chống phá của các tổ chức phản động, phần tử cơ hội chống đối chính trị, kịp thời tham mưu giải pháp và tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội.

Tin, ảnh: Lê Văn Châu
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân - lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Lượt xem:621 | lượt tải:285

CV.08.BTCCT

V/v phát động và thu nộp bài thi viết

Lượt xem:598 | lượt tải:307

CV.07.BTCCT

V/v điều chỉnh (lần 2) thời gian tổ chức Lễ Phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum – 110 năm xây dựng và phát triển”

Lượt xem:662 | lượt tải:259

CV.05.BTGTU

thay đổi thời gian tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển”.

Lượt xem:585 | lượt tải:309

TÀI LIỆU

giao ban báo chí tháng 8-2022

Lượt xem:113 | lượt tải:58

QC.04.BTCCT

Quy chế Cuộc thi tìm hiểu "Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển"

Lượt xem:697 | lượt tải:432

CV.03.BTCCT

mời dự Lễ Phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum – 110 năm xây dựng và phát triển”

Lượt xem:629 | lượt tải:328
Thể lệ cuộc thi

bao chi xdd

 
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập189
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm184
  • Hôm nay1,877
  • Tháng hiện tại1,254,392
  • Tổng lượt truy cập18,506,067

sls
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây